Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

19.KEBENARAN ALKITAB MENGENAI NERAKA

Expand Messages
 • Maruli Situmorang
  *19.KEBENARAN ALKITAB MENGENAI NERAKA* * * Beberapa pendapat mengenai neraka telah memasuki pikiran kita sejak masakanak-kanak. Jikalau kita menanyakan
  Message 1 of 1 , Mar 31, 2009

   19.KEBENARAN ALKITAB  MENGENAI NERAKA

    

   Beberapa pendapat mengenai neraka telah memasuki pikiran kita sejak masakanak-kanak. Jikalau kita menanyakan seratus orang tetangga kita: Apakah pendapatmu mengenai neraka? Mungkin jawaban yang kita dapati ialah kebanyakan seperti ini: “Suatu dapur api yang besar sekali dimana pendosa dibakar selama-lamanya sedangkan Iblis memegang garpu besar sedang menonton siksaan orang terkutuk”

    

   Apakah Alkitab menyetujui gambaran api neraka seperti ini? Mari kita buka buku itu dan kita perhatikan dengan saksama.

    

   Apa Yang Dimaksudkan Alkitab dengan Api Neraka?

    

   Ada empat  istilah dari bahasa Alkitab yang asli yang semuanya diterjemahkan kedalam satu kata dalam bahasa Inggris yaitu “NERAKA”.

    

   *   SHEOL (Bahasa Ibrani mempunyai arti yang umum yaitu kematian, keadaan kematian, kuburan, wilayah kematian dan kuburan. Suasana keadaan kematian yang bertentangan dengan suasana kehidupan. Suatu kerajaan yang tak dapat dilihat, tempat mana semua manusia akan pergi sesudah mati. Dalam Alkitab bahasa Yunanai versi  “Septuagint” terjemahan pertama dari bahasa Ibrani kedalam bahasa Yunani, SHEOL dalam bahasa Ibrani biasanya diterjemahkan menjadi HADES dalam bahasa Yunani. Istilah SHEOL tidak menggambarkan dan tidak mengandung ide api, atau siksaan orang hidup secara sadar melainkan hanyalah kematian, tempat tinggal orang mati yang baik maupun yang jahat. Kata ini muncul enampuluh lima kali dalam perjanjian lama (Kej 37:35).

   *   TARTAROS (bahasa Yunani ) artinya tempat pembuangan bagi malaikat jahat dan ternyata tempatnya ada diangkasa seputar bumi ini ketempat malaikat pemberontak itu dibuang setelah diusir dari surga. Tidak menyangkut nasib manusia yang tidak mengenal Allah. Hanya terdapat sekali sekali saja dalam perjanjian bari ; 2 Pet 2:4.

   *   HADES (bahasa Yunani) artinya secara harafiah ialah yang berada dalam kegelapan, tersembunyi, tidak bisa dilihat, delap, dan hanya berlaku untuk duania yan gtidak kelihatan atau tempat tinggalnya orang mati. Inilah dalam bahasa Yunani samadengan SHEOL bahasa Ibrani, dan artinya kuburan atau kerajaan oran gmati dan kuburan. HADES tidak mengandung ide api atau peiksaan secara sadar bagi orang yang hidup tetapi hanya mengandung arti dunia yang tidak bisa dilihat, tempta semua orang baik maupun jahat pergi kalau ia mati. Istilah ini muncul sebelas kali dalam perjanjian baru. Contoh Kis 2:27.

   *   GEHENNA (Yunani) berlaku secara harfiah pada lembah Gehenna dekat Yerusalem dimana pada zaman Tuhan Yesus, semua jenis sampah dibuang termasuk bangkai binatang dan jasad penjahat yang tidak dikuburkan. Disini api selalu menyala untuk menghanguskan segala jenis sampah seperti itu. Gehenna adalah pola ejaan bahasa Yunani untuk istilah yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Lembah Kinnom yang hidup tetapi untuk membinasakan bankai dan jasad orang penjahat. Yesus menggunakan lembah Gehenna sebagai lamgang kematian Kedua atau kematian terakhir – kebinasaan keseluruhan orang jahat dengan api pada akhir Milenium itu. Istilah ini digunakan dua belas kali dalam perjanjian Baaru. Bontoh Mat 5:29,30.

    

   Mengapa Api Neraka Alkitab itu Perlu?

    

   Karena Allah adalah Allah yang bersih dan suci dan Ia menghendaki semesta alam yang bersih pula. Tabiat-Nya yang suci berlawanan dengan kejahatan, katrena itu Ia tidak bisa membiarkan kejahatan dalam segala bentuknya. Tujuan utama dari api neraka itu ialah untuk membuat alam semesta ini bebas hama dosa dan kekejian.

   I Yoh 1:5 “Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan”

   Hab 1:13 “Mata-Mu terlalu suci untuk melihat kejahatan”

   Ibr 12:29  “Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.”

    

   Api adalah obat anti kejahatan dan jika Ia menggunakan api itu untuk memusnahkan kejahatan pada akhir zaman bukan karena Ia suka membalas kejam atau benci melainkan untuk tujuan pembedahan atau pembersihan.

   Why 21:27 “Tidak akan masuk kedalam kota Yerusalem itu sesuatu yag najis.

   I Yoh 3:8 “Tujuan Allah ialah untuk membinasakan semua pekerjaan Iblis.

   Why 5:13 “Allah akhirnya akan memiliki alam semesta yang bersih tempat semua yang bernapas akan memuju dan memberkati Dia.

    

   Bagaimana bisa kita pertemukan gambaran alkitab mengenai neraka dengan kasih dan keadilan Allah?

    

   Pendamaian ini tidak sulit dimengerti bila kita mengingat 3 fakta ini:

   ·      Allah tidak menentukan seseorang masuk neraka secara sewenang-wenang. Ia tidak menutup pintu surga kepada siapapun. Ia ingin semua manusia selamat, dan telah membuka jalan untuk itu. Tetapi banyak orang yang menutup pintu surga bagi diri mereka sendiri. Dengan cara memilih kejahatan terus-menerus, mereka menolak sendiri untuk masuk kesurga dan memilih sendiri untuk  masuk neraka. Mereka tertutup untuk kerajaan seurga karena ketidak layakan mereka untuk masyarakat surga. Jadi setiap orang memilih undian sendiri untuk surga atau neraka. Dan Allah hanya mengizinkan pilihan pendosa itu sendiri.

   Yeh 18:30-32, 33:11 sebab Aku tidak berkenan kepada kematia orang yang harus ditanggungnya.

   II Pet 3:9 Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa.

   Yoh 3:16 Kasih-Nya membuka jalan untuk keselamatan semua orang jikalu mereka memilih demikian.

   Yes 28:21 Hukum adalah perbuatan yang ganjil bagi Allah sesuatu dalam alami-Nya mengajak kembali.

   ·      Dengan pencabutan karunia hidup dari orang jahat, Allah memperlihatkan kasih-Nya kepada mereka itu. Orang jahat itu tidak akan merasa bahagia dalam alam semesta yang bersih dan bebas dari dosa sama seprti kuman-kuman tidak akan merasa sengan dengan sinar matahari atau di dalam satu cairan pembunuh kuman. Mereka akan lebih suka memilih kebinasaan dari pada bersama Allah dan malaikat. Pendosa tidak akan gembira dihadapan Allah. Ia akan mengundurkan diri dari persahabatan dengan mahluk suci. Jikalau ia diizinkan masuk surga, hal ini tidak akan member kegembiraan baginya. Pemikirannya , keeinginannya, motivasinya akan menjadi hal yang asing bagi mahluk penghuni tanpa dosa itu. Surga akan menjadi siksaan bagi pendosa walaupun ia diizinkan masuk kesana. Ia akan menghendaki supaya tersembunyi dari Dia yang menjadi terang da pusat perhatian dari penghuni kota itu. Am 8:36  “Semua orang yang membenci Aku, mencintai maut. Why 22:11 “Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar.”

   ·      Penarikan Allah atas karunia hidup dari oran gjahat adalah berdasarkan kasih-Nya pada alam semesta secara keseluruhan. Allah harus mengamankan kebahagiaan dan kesejateraan alam semesta ini seperti seorang dokter ahli bedah yang memotong anggota badan yang sakit atau memotong anggota badan yang sudah keracunan untuk menjaga supaya anggota tubuh lainnya tidak terkena infeksi, dan membebaskan anggota tubuh lainnya tidak kena infeksi, dan membebaskan anggota tubuh lainnya itu darri bahaya penyakit atau kematian.  Allah tidak lah adil atau mengasihi jika Ia membiarkan penyakit kanker krjahatan terus bertumbuh dan menyebarkan pencemaran untuk selamanya, sama seperti seorang dokter yang membiarkan kaki atau jari yang terkena penyakit gangrin. Jika seorang pendosa yang tidak bisa berubah diizinkan masuk ke surga, ini akan mengekspos seluruh alam semesta pada ancaman akan timbulnya kejahatan untuk keduakalinya.

    

   Apakah api neraka itu sudah menyala sekarang?

    

   • Mat 13:40-42 : “Orang-orang jahat akan dicapakkan kedalam dapur apu pada tamatnya dunia ini.
   • 2 Pet 2:9: “Orang-orang jahat disimpan untuk disiksa pada hari penghakiman.

    

   Dimanakah tempat api neraka itu dalam jagat raya ini?

    

   • Why 20:7-9  “Maka naiklah mereka keseluruh dataran bumi .... Tetapi dari langit turunlah api dari Allah mengahanguskan mereka.
   • Am 11:31 “Orang yang berdosa akan menerima balasan diatas bumi.

    

   Berapa lama api neraka itu akan menyala?

              

   Sampai semua yang najis dan yang jahat menjadi abu. Dan kalau sudah tidak ada lagi bahan untuk dibakar maka api itu akan padan sendiri.

   • Mal 4:1-3 “Orang jahat akan dibakar sampai semuanya  menjadi abu.
   • Yu 7 “Sodom dan Gomora menderita dari pembalasan api yang kekal.
   • II Pet 2:6 “Sodom dan Gomora dibinasakan menjadi abu.

    

   Mengapa kita harus tolak doktrin nyala api neraka yang kekal?

    

   • Bertentangan dengan Alkitab
   • Ini adalah pemutarbalikan keadilan
   • Membuat dosa itu kekal
   • Ini akan membuat Allah dipihak yang kalah dan Setan dipihak yang menang.

    

   Jika manusia akhirnya hitalang, apakah mereka bisa mempersalahkan Allah?

    

   • Yes 5:4 “Apakah lagi yang harus diperbuat.
   • Mat 23:37 “Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu tetapi kamu tidak mau.
   • Yoh 5:40 “Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup kekal itu.

    

   Kesimpulan         

    

   Why 22:17: “Barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cima-cuma! Pekabaran injil itu bukan lakukan lah melainkan datanglah. Bukan berbahlah melainkan datanglah. Bukan perbaikilah melainkan datanglah. Dalam semua berta injil itu terdengar undangan  juruselamat datanglah bagaikan suara sangkakala atau suara lonceng kebahagiaan. Pesta jperjamuan sudah sedia: Marilah dan makanlah. Air hidup mengalir; datanglah dan minum. Keampunan ditawarkan; datanglah dan terima itu. Kasih itu diberikan dengan cima-Cuma; datanglah dan nikmati itu. Yoh 6:37: “Barang siapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.