Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Haberleşme Öbeği (Turkish Occupational Health and Safety Forum)
Haberleşme öbeğimiz:
* Hızla gelişen iş sağlığı ve güvenliği alanında, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak,
* Mevzuat ve standartları değerlendirmek, yorumlamak, uygulamaya yansımalarını tartışmak,
* Çalışanların sağlığının korunmasına ve çalışma güvenliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak,
* Yönetim sistemlerinin uygulama ve geliştirilmesine yönelik tartışmalarda bulunmak,
* İSG konularıyla ilgilenenlerin ortak bir dil yakalamalarına ve paylaşıma dayalı bir camia oluşmasına katkıda bulunmak,
amacıyla kurulmuştur.
* Haberleşme öbeği, bireysel ve dar grup çıkarlarına kapalıdır.
* Haberleşme öbeğinde, isg kapsamı dışındaki konular yer alamaz.
* Bilgi ve hizmet içeriği olmayan doğrudan reklamlara kapalıdır.
* Üyeler, isg kapsamına giren tüm konularda yazışabilir, grup özelliklerinden yararlanabilirler.
* Haberleşme öbeği tamamen bağımsız ve özerk bir yapıda olup, hiç bir kurum, kuruluş ya da çevre ile organik bağı yoktur. İSG ile ilgilenen herkese açıktır.
* İSG kapsamı dışındaki yazışmalar, engellenir. Ancak, çevre, kalite, acil durum ve yangın güvenliği yönetim sistemleri v.b. ile ilişkili yazışmalar İSG kapsamında değerlendirilir.
* Foruma üye olmak, üyelikten ayrılmak, geçmiş yazışmaları görmek ve mesaj göndermek herkese açıktır.

Group Information

 • 4212
 • Unions
 • Jul 1, 2004
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Group Email Addresses

Message History