Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: نوشته ای از حمید متبسم در مورد استاد شهناز

Expand Messages
 • sadjad pourghannad
  Subject: نوشته ای از حمید متبسم در مورد استاد شهناز در میان نوازندگان معاصر تار نام جلیل
  Message 1 of 1 , Feb 2, 2011

   Subject: نوشته ای از حمید متبسم در مورد استاد شهناز

   در میان نوازندگان معاصر تار نام جلیل شهناز نه فقط به جهت کیفیت نوازندگی وی بلکه به لحاظ ذهنیت موسیقائی اش می درخشد.

   شیوه وی که بر گرفته و کمال یافته شیوه عبدالحسین شهنازی ست در بیش از چهار دهه اخیر بعنوان مطرح ترین و محبوب ترین شیوه بداهه نوازی می درخشد.

   ملودی پردازی های شهناز نه فقط در گستره بداهه نوازی بلکه در زمینه آهنگسازی نیز مورد بررسی و مطالعه است.

   جملات کامل و موزون، آرامش و زمان بندی های منحصر بفرد در ترکیبی از فضا سازی در وزن آزاد در کنار ضربی های برگرفته از ملودی های آوازی و طنین بی نظیر زخمه اش، گویش ویژه ای در زبان موسیقی ایران پدید آورده است که امروز به نام سبک و روش استاد شهناز شناخته می شود.

    

   به پندار نگارنده این شیوه نوازندگی بعنوان یکی از شیوه های مرسوم، قابل مطالعه ، گسترش، اشاعه و آموزش است.

    قدر بدانیم حضور استاد شهناز را که تارش برای همیشه نوازشگر گوش و هوش ماست.

    

   حمید متبسم

   تابستان 1387


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.