Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: Manolescu (si) despre Rosia Montana

Expand Messages
 • ARIN
  (LIFE) MANOLESCU-AMBASADORI-POLITICĂ EXTERNĂ / Manolescu validat de comisii ambasador la UNESCO BUCUREŞTI, 6 sep (MEDIAFAX) - Comisiile de politică
  Message 1 of 1 , Sep 6, 2006
   (LIFE) MANOLESCU-AMBASADORI-POLITICÃ EXTERNÃ / Manolescu validat de comisii
   ambasador la UNESCO

   BUCUREªTI, 6 sep (MEDIAFAX) - Comisiile de politicã externã l-au validat,
   miercuri, pe scriitorul ºi criticul literar Nicolae Manolescu pentru postul
   de ambasador al României la UNESCO, acesta exprimând în timpul audierii
   "nelãmuri" faþã de administrarea culturii de patrimoniu ºi de gestionarea
   fondurilor la nivel internaþional.
   În timpul audierii sale de cãtre parlamentarii din comisiile reunite,
   Nicolae Manolescu a declarat cã, în cei 45 de ani cât a activat ca profesor
   universitar, ºi-a schimbat cartea de muncã o singurã datã, repectiv când a
   fost în Senatul României timp de patru ani
   "Cu ocazia asta am vãzut ºi eu diferitele majorãri de salariu, pentru cã
   uitasem cu desãvârºire ce leafã aveam de când am început", a glumit
   Manolescu.
   El a þinut sã precizeze cã nu a fost membru al PCR ºi cã nu a colaborat cu
   Securitatea.
   "Aº minþi dacã aº spune cã am rezistat la cine ºtie ce presiuni ºi
   provocãri. Din fericire, nu am fost provocat ºi nici presat ca sã-mi dau
   adevãrata mãsurã a rezistenþei mele, de aceea îmi vine destul de greu sã-i
   judec pe unii care au cedat", a mai spus criticul ºi istoricul literar.
   Totodatã, el le-a semnalat parlamentarilor mai multe "nelãmuriri" pe care le
   are legat de modul în care se va desfãºura activitatea sa ca reprezentant al
   României la UNESCO.
   Astfel, Manolescu a arãtat cã a încercat sã afle dacã un monument, dintre
   cele 31 româneºti, mai este monitorizat dupã ce este declarat ca aparþinând
   patrimoniului UNESCO. "Nu, nu existã nici o evaluare, nici internã, nici
   externã", a susþinut Manolescu.
   Fondurile UNESCO în România, reprezintã o a doua problemã care îi rãmâne
   "nelãmuritã" lui Nicolae Manolescu.
   "Nu toate dintre cele 191 de þãri membre primesc fonduri, iar unele primesc
   foarte multe. Nu am reuºit sã aflu situaþia acestor fonduri, nu am vãzut în
   niciun raport situaþia acestor fonduri. Ar trebui sã ºtiu ºi eu ce s-a dat
   pânã acum, ce sã fac ca sã obþin mai mult în condiþiile în care îmi pun
   obrazul în joc. Acest lucru îmi rãmâne cumva în ceaþã", a mai susþinut el.
   Manolescu s-a referit ºi la problema sitului arheologic de la Roºia Montanã,
   precizând cã, personal, nu ºi-a format încã o opinie nici "pentru", dar nici
   "împotriva" celor care vor sã exploateze aurul din zonã. El a precizat,
   totuºi, cã impresia sa este cã la Roºia Montana "este o imensã bãtaie între
   niºte grupuri de interese", susþinând cã nimeni, pânã acum, nu a cãntârit
   valoarea economicã a acestei zone.


   --
   "Let me know, that at least, she will try
   Then she'll be a true love of mine"
   www.arin.ro
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.