Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

festivalul ProEtnica 2005

Expand Messages
 • gongbv
  Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret organizează între 19-21 august 2005 cea de-a V-a ediţie a Festivalului ProEtnica 2005, care va reuni 21 de
  Message 1 of 2 , Aug 11, 2005
   Centrul Educaþional Interetnic pentru Tineret organizeazã între 19-21 august 2005 cea de-a V-a ediþie a Festivalului ProEtnica 2005, care va reuni 21 de comunitãþi etnice ºi peste 700 de artiºti ai urmãtoarelor etnii: albanezã, armeanã, aromânã, bulgarã, cehã, croatã, evreiascã, germanã, greacã, italianã, macedoneanã, maghiarã, polonezã, rromã, ruteanã, a ruºilor lipoveni, sârbã, slovacã, tãtarã, turcã, ucraineanã.   Deschiderea oficialã a Festivalului ProEtnica 2005 va fi pe data de 19 august la ora 18:00, iar pe parcursul a trei zile veþi avea parte de dansuri ºi muzicã tradiþionalã, expoziþii de artã contemporanã ºi tradiþionalã, teatru de pãpuºi, activitãþi interactive ºi recitaluri cu invitaþi speciali cum ar fi Desperado, Hara, Mircea Baniciu, Beti Barbera, Fanfara 10 Prãjini ºi Mazeltov.   Festivalul ProEtnica „Zilele Comunitãþilor Etnice din România” este cea mai importantã manifestare de acest gen din þarã ºi din sud-estul Europei. Cele patru ediþii desfãºurate în anii 2001-2004 au confirmat cã ProEtnica este un exemplu impresionat al dreptului la identitate culturalã a comunitãþilor etnice din România ºi din strãinãtate.   Festivalul este realizat în parteneriat cu Institutul pentru Relaþii Culturale Externe Stuttgart, Departamentul pentru Relaþii Interetnice, Ministerul Culturii ºi Cultelor, Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureºti ºi Primãria municipiului Sighiºoara.   ProEtnica 2005 va fi organizat sub patronajul Ministerului Culturii ºi Cultelor, Ministerului Afacerilor Externe ºi Excelenþa sa Ambasadorul R.F. Germania la Bucureºti, Wilfried Gruber.   Sponsorii festivalului ProEtnica 2005 sunt: Banca Transilvania, Tuborg, Coca Cola, Parat Ro.   Partenerii media: Mediafax, Radio MixFM, TVR2, Zi de Zi, Ziarul de Mures, Observator Cultural, Radio Son, Jurnalul Sighisoara Reporter, Sighisoara TV.   Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

   info@...

   tel 0265.778489

   fax 0265.506086

   www.proetnica.ro

   www.ibz.org.ro


   ---------------------------------
   Start your day with Yahoo! - make it your home page


   ---------------------------------
   Start your day with Yahoo! - make it your home page

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.