Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

SuperBooks 2004 - Cele mai frumoase cãrþi din Cehia, Elveþia, Germania, Marea Britanie ºi România

Expand Messages
 • Vasile Ernu
  C O M U N I C A T D E P R E S A SuperBooks 2004 Cele mai frumoase cărţi din Cehia, Elveţia, Germania, Marea Britanie şi România 15.12.2004 –
  Message 1 of 1 , Dec 8 5:26 AM

   C O M U N I C A T  D E  P R E S A

   SuperBooks 2004

   Cele mai frumoase c�r�i din Cehia, Elve�ia, Germania, Marea Britanie �i Rom�nia

   15.12.2004 � 09.01.2005

   Galeria Nou�, str. Academiei 15 (miercuri-duminic� 11.00-19.00)

   Organizatori: British Council, Centrul de Carte German�, Funda�ia Idea, Centrul Ceh, Asocia�ia Editorilor din Rom�nia

   Pentru al treilea an consecutiv, expozi�ia SuperBooks revine �ntr-o �echip� l�rgit��: celor mai frumoase c�r�i din Marea Britanie, Germania, Elve�ia, Rom�nia li se adaug� de ast� dat� �i cele din Republica Ceh�. Este vorba de peste 200 de titluri laureate pe anul 2003 la concursurile de grafic� de carte din toate aceste ��ri. Expozi�ia va c�l�tori ulterior la Timi�oara �i Cluj.

   Vernisajul la Bucure�ti: Miercuri 15 decembrie 2004

   , ora 18.00.

   Cu acela�i prilej se va lansa �i catalogul expozi�iei, SuperBooks 2004, realizat de Fundatia Idea.

    

   Pentru orice alte informa�ii suplimentare adresa�i-v� la: 2115063, biz@..., curator@...


   Do you Yahoo!?
   Take Yahoo! Mail with you! Get it on your mobile phone.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.