Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

anunt job integrare/audiovizual

Expand Messages
 • Virgil Nitulescu
  Stimati colegi, Imi cer scuze fata de acei dintre dvs. care veti primi aceste mesaj, pe mai multe liste! Am fos rugat, de colegii din CNA, sa postez mesajul de
  Message 1 of 1 , Mar 8, 2004
   Stimati colegi,
   Imi cer scuze fata de acei dintre dvs. care veti primi aceste mesaj, pe mai multe liste!
   Am fos rugat, de colegii din CNA, sa postez mesajul de mai jos (dupa iscalitura mea)
   Dr. Virgil Stefan NITULESCU
   Consilier
   CAMERA DEPUTATILOR
   Str. Izvor nr. 2-4, Sect. 5
   050563 Bucuresti
   tel: +40.21.4021284
   fax: +40.21.3142913

    CNA organizeaza la sediul din Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 14, sector 5, concurs pentru ocuparea urmatorului post:

   Expert asistent la Directia Juridica si Integrare Europeana - Serviciul Integrare Europeana si Documentare - Compartimentul Implementare Proiecte.

   Conditii

   • studii superioare economice si/sau management de proiect ;
   • vechime In specialitate minimum 1 an;
   • cunoasterea procedurilor Phare;
   • cunoasterea limbilor engleza si franceza;
   • cunoasterea operarii pe computer.

   Bibliografie

   • Legea Audiovizualului nr. 504/2002 amendata de Legea 402/2003
   • Deciziile C.N.A in aplicarea legii 504/2002
   • Ciclul de management al proiectelor Phare
   • Ghidul procedurilor Phare, ISPA, SAPARD
   • Directiva 89/552/CEE asupra coordonarii anumitor prevederi stabilite prin lege, reglementari sau prevederi administrative in Statele Membre privind desfasurarea activitatii de difuziune TV
   • Directiva 97/36/CE de amendare a Directivei 89/552/CEE
   • Legea 161/19.04.2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri si in prevenirea coruptiei

   Concursul consta in :
   - depunerea dosarelor de inscriere pâna pe data de 12 martie 2004 ;
   - proba scrisa - pe data de 22 martie 2004, ora 10 ;
   - interviul - pe data de 25 martie 2004, ora 10.

   ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

   Copie act de identitate.

   Formular de inscriere.

   Copie diplome de studii.

   Copii ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari.

   • Copie carnet de munca sau adeverinta de vechime in munca sau In specialitate.
   • Cazier judiciar.
   • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.
   • Copie dupa fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca.
   • Declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

   Copiile actelor solicitate se prezinta insotite de actele originale pentru conformitate sau in copii legalizate.

   Dosarele de inscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al CNA.
   Relatii la telefon 305.53.45.

    
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.