Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

FW: CRDE anunta concursul de proiecte în c adrul programului: Parteneriate Scolare

Expand Messages
 • Desk
  CRDE anunţă concursul de proiecte în cadrul programului: Parteneriate Şcolare 3400 Cluj-Napoca, str. Ţebei 21, tel.: 064-420490, fax: 064-420470, e-mail:
  Message 1 of 1 , Apr 1, 2002
   CRDE anunţă concursul de proiecte în cadrul programului: Parteneriate
   Şcolare

   3400 Cluj-Napoca, str. Ţebei 21, tel.: 064-420490, fax: 064-420470, e-mail:
   info@..., www.edrc.ro


   Programul se adresează şcolilor generale şi liceelor.

   În cadrul programului se oferă sprijin financiar pentru implementarea unor
   proiecte în vederea realizării de parteneriate între şcoli cu predare în
   limbile minorităţilor naţionale şi şcoli cu predare în limba română, situate
   în judeţe diferite ale ţării. Aceste parteneriate vor avea ca scop
   desfăşurarea unor activităţi comune, şcolare şi/sau extracurriculare, între
   profesorii şi elevii şcolilor respective. Elevii participanţi în proiect din
   cele două şcoli vor fi de aceeaşi vârstă.

   Selecţia proiectelor va fi efectuată pe baza următoarelor criterii:
   * originalitatea activităţilor propuse;
   * măsura în care activităţile din proiect încurajează cunoaşterea
   reciprocă şi dialogul între elevii şi cadrele didactice din şcolile
   partenere;
   măsura în care proiectul propus cuprinde activităţi prin intermediul cărora
   elevii din cele două şcoli au posibilitatea de a colabora în cadrul unor
   ateliere de lucru;
   * posibilitatea de continuare a proiectului după încetarea finanţării;
   * realismul bugetului şi nivelul de justificare a cheltuielilor.
   *
   * Dosarul de înscriere va cuprinde:
   * formularul tip completat;
   * curriculum vitae al responsabililor de proiect;
   * descrieri ale şcolilor partenere;
   scrisorile de confirmare a participării la proiect din partea conducerii
   ambelor şcoli.

   Suma maximă de finanţare care se va acorda unui proiect este de 3.000 $.

   Dosarul de înscriere se va depune în două exemplare conform formularului de
   înscriere.

   Dosarele incomplete nu se vor lua în considerare.

   Data limită de depunere a dosarului este 29 mai 2002.

   Formularul tip si ghidul aplicantului, precum si alte informatii, se pot
   solicita la:

   Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală
   3400 Cluj-Napoca
   str. Ţebei 21
   tel.: 064-420490
   fax: 064-420470
   e-mail: info@...
   www.edrc.ro
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.