Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

480Re: to stop violence in Burma. - English version

Expand Messages
 • INEB office
  Sep 26, 2007
  • 0 Attachment
   You are all invited to meet in front of Myanmar Embassy in Bangkok on Friday 28th at 7.00 pm. We will light candles to light up a path toward democracy in Myanmar. This event hopes to stop violence in our neighbouring Myanmar.
   To show solidarity with the Myanmar monks and nuns, please attach a saffron-coloured ribbon on your shirt.

   Poolchawee Ruangwichatorn <poolchawee@...> wrote:
   ¤èÐ à¾Õ§á¤èÊ觵èÍä»à·èÒ¹Ñé¹
    
   ÇѹÈØ¡Ãì¹Õé àÇÅÒ 1 ·ØèÁ ·Õè˹éÒʶҹ±Ùµ¾ÁèÒ ¹Ñ´¡Ñ¹ÃèÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ø´à·Õ¹ ÊèͧáʧÊÙè»ÃЪҸԻäµÂã¹¾Áèҡѹ
    
   ¶×Íà»ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèàÃÒÃèÇÁ¡Ñ¹ÊÃéÒ§ÊÃäìà¾×èÍà˵ءÒóì¢Í§à¾×èͺéÒ¹àÃÒäÁèÃعáçÁҡ仡ÇèÒ¹Õé áÅÐà»ÅÕè¹¼èÒ¹ä»ÊÙè»ÃЪҸԻäµÂ·Õ褹·ÑèÇâÅ¡µèÒ§ã½è½Ñ¹
    
   ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¹Ñé¹
    
   ¨Ø´à·Õ¹˹éÒʶҹ±Ùµ
    
   µÔ´ÃÔººÔé¹ÊÕÊéÁ (ÊÕ¤ÅéÒ¨ÕÇþÃÐʧ¦ì¾ÁèÒ à»ç¹ÊÑ­Åѡɳì¡ÒõèÍÊÙé)
    
   ·Óá¶Å§¡ÒóìÃèÇÁ¡Ñ¹ ŧº¹»éÒ¼éÒ
    
   ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹æ ËÒ¡ã¤Ãµéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§ÊÃäì àªÔ­ËͺËÔéǡѹÁÒ·ÓÃèÇÁ¡Ñ¹ä´é·Õè˹éÒʶҹ±ÙµàŹШêÐ
    
   **ªèÇÂÊ觵èÍ仵ÒÁÊÒÂÊ觷ÕèµÑÇàͧÁÕ´éǤèÐ**
    
   ਹ/ʶҺѹµé¹¡ÅéÒ
    
    
    
    
    

   Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links.   #######
   International Network of Engaged Buddhists
   666 Charoen Nakorn Road,
   Bang Lamphu Lang,
   Klongsan, Bangkok 10600 THAILAND
   Ph.:+66 2 860 2194, mobile ph.:+66 89 150 8084
   fax:+66 2 437 7201
    
   e-mail :
   ineboffice@...


   Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story.
   Play Sims Stories at Yahoo! Games.