Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Penanggalan (2)

Expand Messages
 • dadearinto
  9/36. Bahwa bilangan bulan pada ALLAH duabelas bulan dalam ketetapan ALLAH pada hari DIA ciptakan planet-planet dan Bumi, diantaranya ada empat bulan
  Message 1 of 1 , Jan 3, 2002
  • 0 Attachment
   9/36. Bahwa bilangan bulan pada ALLAH duabelas bulan dalam ketetapan
   ALLAH pada hari DIA ciptakan planet-planet dan Bumi,
   diantaranya ada empat bulan terlarang. Itulah agama kukuh maka
   jangan zalimi dirimu padanya. Perangilah orang-orang musryik
   seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya,
   ketahuilah bahwa ALLAH bersama orang-orang insyaf.

   Bilangan bulan di atas ini ialah untuk masing-masing tahun, baik dulu
   kala maupun kini, setiap bulan ditandai dengan timbulnya Hilal atau
   Bulan sabit di ufuk barat setelah Magrib, keesokannya tampak semakin
   jelas dan berupa Bulan Penuh setelah 14 hari, selanjutnya menyusut
   berupa Hilal terbalik dan menghilang di angkasa fajar setelah 29 hari
   untuk timbul kembali bagi bulan berikutnya.

   Tetapi kenapa 12 dan kenapa tidak 10, 14, 19 dan lain-lainnya?
   Disinilah terdapat salah satu di antara berbagai bukti lain yang
   menyatakan kepalsuan teori di luar Islam. Mereka tidak memiliki dasar
   untuk menentukan 12 bulan dalam setahun kecuali meniru jumlahnya dari
   ajaran Islam. Mereka berbulan baru tidak pada waktu Hilal Bulan,
   begitupun bertahun baru tanpa dasar. ALLAH menentukan jumlah bulan
   yang 12 itu berdasarkan orbit Bumi dalam lingkaran oval di mana ada
   titik Perihelion dan titik Aphelion. 345 derajat gerak Bumi keliling
   Surya, di mana ada kedua titik tadi, dinamakan 1 tahun yang terdiri
   dari 12 bulan. Jadi 12 bulan menurut Ayat 9/36 adalah lama waktu yang
   dipakai Bumi dalam mengorbit dari Perihelion ke Aphelion dan sampai
   kembali di Perihelion, dalam masa mana berlangsung 12 kali orbit Bulan
   keliling Bumi. Kini penanggalan demikian dinamakan orang dengan
   Qamariah berdasarkan orbit Bulan sekalipun di dalamnya orbit Bumi juga
   memegang peranan penting.

   Nama ke-12 bulan itu ialah Muharram, Shafar, Rabi?ul Awwal,
   abi?ul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya?ban, Ramadhan,
   Syawal, Zulkaedah, Zulhijah. Diantaranya ada empat dinamakan bulan
   terlarang yaitu Zulkaedah, Zulhijah, Muharram dan Rajab. Selama bulan
   terlarang itu, orang dilarang berperang kecuali kalau diserang, juga
   dilarang membunuh binatang darat buruan untuk menjamin kelangsungan
   kehidupan makhluk yang kini disebut orang suaka margasatwa; disebutkan
   pada Ayat 2/217, 9/2 dan 5/96.

   Empat bulan terlarang tadi tentulah juga sudah berlaku semenjak
   purbakala sampai pada zaman Nuh, Ibrahim, Musa dan masa kini hingga
   menjadi tradisi berkelanjutan, dan kita tidak mengetahui alasan
   penamaannya, tetapi adanya dapat difahami dari beberapa Ayat Suci, di
   antara lain ialah Ayat 2/197 yang menerangkan pelaksanaan ibadah Haji.
   Penamaan keempat bulan itu telah kita terima sambung bersambungan
   selaku Uswah Hasanah.

   Dalam Alquran, tahun penanggalan yang berhubungan dengan orbit
   Bulan keliling Bumi dan orbit Bumi keliling Surya dinamakan dengan
   SANAH yang kini disebut tahun Qamariah, sementara yang berhubungan
   dengan musim dinamakan dengan ?AAM yang kini disebut tahun Syamsiah
   atau Solar Year.

   Tahun Qamariah atau Lunar Year yang menjadi dasar penanggalan
   Hijriah adalah tahun yang panjang waktunya tidak pernah berkurang. Ini
   dapat difahami jika orang sudi memperhatikan sejarah dan keadaannya:

   1. Orbit Bumi keliling Surya bukanlah berupa lingkaran bundar karena
   lingkaran begini akan menggambarkan jarak Bumi dari Surya selalu
   sama sepanjang tahun, padahal pengukuran dengan sistem parallax
   menyatakan ada kalanya Bumi sejauh 90 juta mil dari Surya dan ada
   kalanya sejarak 94 juta mil. Sekiranya orbit bundar itu terlaksana
   maka Bumi akan kekurangan daya layangnya keliling Surya, dan
   aktifitas Sunspot di permukaan Surya tetap stabil, bersamaan,
   padahal perubahan aktifitas itu selalu ada karena ditimbulkan oleh
   tarikan Surya pada planet-planet yang kadang-kadang mendekat dan
   kadang-kadang menjauh.

   2. Orbit Bumi keliling Surya bukan pula berupa lingkaran elips atau
   lonjong karena lingkaran begini akan membentuk dua titik perihelion
   dan dua titik aphelion orbit. Jika ini memang berlaku maka susunan
   Tatasurya akan kacau balau dengan akibat yang susah diramalkan. Dan
   dengan pemikiran logis, orbit demikian dapat dikatakan tidak
   mungkin terjadi dalam tarik-menariknya Surya dengan Bumi, karena
   setiap kali Bumi berada pada titik perihelion orbitnya, dia harus
   tertarik untuk membelokkan arah layangnya ke kiri beberapa derajat
   mendekati Surya yang dikitari.

   3. Orbit berbentuk lingkaran OVAL adalah satu-satunya yang dilakukan
   Bumi, memiliki satu perihelion yaitu titik di mana Bumi paling
   dekat pada Surya sembari melayang cepat, dan satu titik aphelion
   yaitu titik terjauh dari Surya waktu mana Bumi melayang lambat.
   Dengan orbit OVAL begini terwujudlah daya layang berkelanjutan
   menurut ketentuan ALLAH, begitu pun jarak relatif antara 90 juta
   mil, dan aktifitas Sunspots yang berubah sepanjang tahun untuk
   mewujudkan perubahan cuaca di muka Bumi.

   Keadaan orbit planet demikian dinyatakan ALLAH dengan istilah SIDRAH
   pada Ayat 53/14 dan 53/16. Arti Sidrah yaitu TERATAI, bunga mengambang
   di atas permukaan air sementara uratnya terhunjam di tanah. Di waktu
   pasang naik, teratai itu ikut naik dan ketika pasang surut dia pun
   ikut turun. Demikian pula Bumi bergerak keliling Surya dalam orbit
   Oval yang kemudian dipakai orang pada roda dengan sistem piston untuk
   penambah daya dorong pada mesin bertenaga besar.

   Lingkaran oval berbentuk telur di mana ada bujur besar dengan
   titik aphelion, dan bujur kecil dengan titik perihelion. Sewaktu Bumi
   berada pada titik perihelion ini, tarik-menariknya sangat kuat dengan
   Surya hingga ketika itu gelombang laut tampak lebih besar daripada
   biasanya, dan mulailah penanggalan Muharram selaku bulan pertama Lunar
   Year. Karena keadaan Bumi serius sekali, melayang cepat dan paling
   dekat dari Surya, lalu dinyatakan Muharram selaku bulan terlarang
   yaitu Syahrul Haraam yang sering pula diartikan dengan ?Bulan Mulia.?
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.