Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Türkçe Türkiye'de Resmî dil değil artık!!!

Expand Messages
 • Kastamonulu1 Kastamonulu1
  Mezuniyete baraj sınavı YÖK tarafından Cumhurbaşkanı Sezer e sunulan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi raporunda yüksek öğrenimdeki 11 sorun
  Message 1 of 1 , Jul 5 11:58 AM
   Mezuniyete baraj sınavı

   YÖK tarafından Cumhurbaşkanı Sezer'e sunulan "Türkiye'nin
   Yükseköğretim Stratejisi" raporunda yüksek öğrenimdeki 11 sorun alanı
   belirlendi. Yabancı dil bilmeyen üniversiteden mezun olamayacak

   YÜKSEK Öğrenim Kurumu'nun (YÖK) hazırladığı ve önceki gün Çankaya
   Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sunduğu "Türkiye'nin
   Yükseköğretim Stratejisi" raporunda, yükseköğretimdeki 11 sorun alanı
   belirlendi. Raporda, üniversiteye girişte, ÖSS yerine 5 kademeli sınav
   önerildi. Üniversite mezuniyeti yabancı dil başarısına bağlandı.

   Rapora göre, üniversiteye gitmek isteyenler, ÖSS yerine, lise ikinci
   sınıftan itibaren aşamalı olarak farklı sınavlara girecek.

   Ortaöğretim Bitirme Sınavı'nı geçen öğrenciler istedikleri fakültelere
   uygun ayrı sınava tabi tutulacak. Ders düzeyi seçme sınavı
   mühendislik, tıp, hukuk gibi temel donanım gerektiren lisans
   programları için uygulanacak.

   Haziran ayının ikinci yarısında dört aşamalı yapılacak sınav için
   matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri ile Türkçe- yabancı dil
   sınavları ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

   Temel düzey seçme sınavı ise meslek yüksekokullarına veya dört yıllık
   lisans programlarına girmek isteyenlere uygulanacak ÖSS benzeri sınav
   olacak. Üniversiteye girişi daha da zorlaştıran bir sistem öneren
   raporda yükseköğretim sistemindeki merkeziyetçiliğin de aşama aşama
   azaltılması öngörülüyor

   Rektör ve dekan seçimi

   Yükseköğrenimdeki 11 ana sorunu belirleyen rapor, sorunların çözümüne
   ilişkin önerilere de yer veriyor. YÖK'ün yetkilerinin bir kısmının
   Üniversitelerarası Kurul'a ve üniversitelere devredilmesi önerilen
   raporda, rektörlerin görev süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması ve
   tek dönemle sınırlandırılması gerektiği kaydedildi. Rektör
   belirlenmesinde özellikle büyük üniversitelerde tek dereceli seçimin
   yararlı olacağı ifade edilen raporda "Rektörlerin görev süresi içinde
   saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesinin sözde kalan bir ilke
   olmaktan kurtarılması için gerekli kurumsal mekanizmalarla donatılması
   gerekir" denildi. Raporda rektörlüğe sadece ilgili üniversiteden
   değil, Türkiye'deki diğer tüm üniversitelerden aday olunmasının
   özendirilmesi gerektiği belirtildi.

   Raporda, dekanların belirlenmesi konusunda da daha katılımcı bir
   yönetim benimsenmesi ve dekan atamasında YÖK'ün devreden çıkması
   gerektiği vurgulandı. Dekanların görev süresinin 3'er yıllık iki
   dönemle sınırlanabileceği ve rektörler gibi hesap verebilirlik
   ilkesine uymalarının yararlı olacağı dile getirildi.

   Etik değerler

   Raporda, üniversitelerin toplumla ilişkileri ve bu ilişkinin
   sınırlarının korunması, yükseköğretimin öğretim işlevi, bilimsel
   araştırma ve yayın ile üniversitenin kamu hizmeti üretmesine ilişkin
   etik standartları olması ve bunu açıkça ortaya koymaları gerektiği
   vurgulandı.

   Yabancı dil sorunu

   Raporda, yabancı dil konusuna da ayrıca yer verildi. AB içinde yer
   almak isteyen Türkiye'nin üniversite öğrencilerinin en azından bir
   yabancı dille donatılması gerektiği belirtilen raporda, bunun asgari
   koşul olduğu, aslında AB ülkelerinin öğrencilerden en az iki yabancı
   dil bilmesini beklediği vurgulandı.

   Bu sorunun Türkiye'nin uzun süredir gündeminde bulunduğu ifade edilen
   raporda, "Türkiye eğitim sisteminin genelde bu konuda güçlü bir iddia
   ortaya koyması gerekir" denildi. Konuya ilişkin öneriler şöyle:

   1. Uzun erimde ortaöğretimden gelen öğrencilerin yabancı dil sorununu
   çözmüş olarak yükseköğretime başlamaları başarılmalıdır.

   2. Kısa erimde yükseköğretim kurumları öğrencilerin yabancı dil
   açığını gidermek için mutlaka ısrarlı çabalara girmelidir.

   3. Yükseköğretim sistemindeki lisan okutmanları önümüzdeki yıllarda
   artırmalıdır.

   4. Orta erimde üniversiteden mezun olacak öğrencilerden geçerliliği
   kabul edilen lisan düzeyi tespit sınavlarından belli düzeyde puan
   alınması istenebilir. Yüksek lisansa devam edecek öğrencilerin bu
   koşulu yerine getirmesi daha önce uyulamaya konulabilir.

   Raporda, üniversitelerin öğrencilerine, lisan öğrenme kanallarını
   sadece tek bir dili (İngilizce) öğrenmeye yöneltmesi de yetersiz
   olduğu, birden fazla dil öğrenilmesinin özendirilmesi gerektiği ifade
   edilerek, "AB ülkelerinin dilleri, Türkiye'nin komşusu Balkan,
   Ortadoğu, Kafkas ülkelerinin dilleri ile İspanyolca, Çince, Rusça,
   Japonca gibi dünya ekonomisi ve siyasetinde önemli roller oynayan
   ülkelerin dillerinin daha büyük sayılardaki öğrencilere öğretilmesi
   için örgütlenmeye gidilmelidir" denildi.

   Doktora eğitimi alanların sayısının da artırılması gerektiği
   kaydedilen raporda, doktora öğrencilerinin yaşamlarını
   sürdürebilecekleri geliri sağlamakta karşılaştıkları zorlukların,
   araştırma görevlisi sayısı kısıtlamaların kaldırılarak, ücretlerin
   iyileştirilmesi istendi.   Yükseköğrenimdeki 11 sorun

   l Arz kapasitesinin yetersizliği

   l Öğretim kalitesi.

   l Bilim ve teknoloji yarışında gerekli ve esnek mekanizmanın kurulmamış olması.

   l Öğretim üyesi açığı.

   l Kaynak yetersizliği.

   l Yükseköğretim sistemindeki yabancılaşmayı giderebilecek yönetim kültürü.

   l Üniversitelerin kadrolarının oluşturulmasında ve yükselmede liyakat.

   l Üniversiteye giriş sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı

   gerilim.

   l Öğrencilerin yabancı dil sorunu.

   l Meslek yüksekokullarının sorunları.

   l Fırsat eşitsizliği.

   5 kademeli üniversite yolu

   l Lise 2'de alan belirleme sınavı.

   l Ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavı.

   l Mühendislik, tıp, hukuk fakülteleri için ders düzeyi seçme sınavı.

   l Meslek yüksekokulları için temel düzey seçme sınavı.

   l Özel yetenek gerektiren programlar için üniversitelerin ilgili
   bölümlerinin açacağı bir sınav.   MÜ Rektörlüğü'ne Necla Pur atandı

   CUMHURBAŞKANI Ahmet Necdet Sezer, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne
   Prof. Dr. Necla Pur'u atadı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden
   yapılan açıklamaya göre, Sezer, YÖK'ün Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
   önerdiği 3 aday arasından Prof. Dr. Pur'u Marmara Üniversitesi
   Rektörlüğü'ne getirdi.

   Kaynak: http://www.tercuman.com.tr/v1/haber.asp?id=42457&baslik=Mezuniyete
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.