Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD), Nisan 2003’de kurulmuş; iş ahlâkı ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. İGİAD, iş ahlâkının ve girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleri sürdürmektedir.
igiadlist@yahoogroups.com, İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği e-mail listesidir. Maillist'e üye olan kişiler arasında iş ahlâkı ve girişimcilik alanlarında bilgi paylaşımını amaçlamaktadır.

Group Information

 • 1697
 • Companies
 • Jan 3, 2004
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History