Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Jerusalem Youth Interfaith Encounter group on March 6th

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú - ????? ??????? ???????? ???? ????? ??????????- Hebrew & Arabic follow English ) Encounter on March 6th, 2011 We
  Message 1 of 1 , Apr 3, 2011
   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية والعبرية تتبع اللغة الانجليزية- Hebrew & Arabic follow English )

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية والعبرية تتبع اللغة الانجليزية- Hebrew & Arabic follow English )

    

   Encounter on March 6th, 2011

    

   We met the four regulars plus a new guy who joined to see how encounters go.

    

   In this encounter we discussed the new developments in the Arab countries – Libya , Tunisia , Egypt and more.

    

   As in any theme – we raised many questions. Here it was mainly about the implications of the new developments in these countries on Israel and whether they will be positive or negative.

    

   Each of the members shared their opinion according to their point of view. It was very interesting.

    

   The next encounter is planned for Sunday, March 27th.

    

   Reported: Amevet Rada

    

    

    

   ìäìï ñéëåí äîôâù: 6-3-11.

   ðôâùðå àøáòä äçáøéí ä÷áåòéí åòåã áçåø ùäöèøó àìéðå ëãé ìöôåú àéê îúðäì äîôâù.

   áîôâù æä áòé÷ø ãðå, áîúøçù áàøöåú òøá.

   ìåá, èåø÷éä, îöøéí åòåã.

   ëîå-ëì ðåùà ìäòìåú äùàìåú ëéöã äîúøçù áàøöåú äììå, éëåì ìäùôéò ìèåá åìøò òì îãéðú éùøàì.

   ëì àçã äáéò àú ãòúå òì ôé úôéñúå.

   äéä îòðééï îàåã.

    

   äîôâù äáà éú÷ééí: á27-3-11 áîøõ, éåí à, ùòä 18.

   àîáú øãä.

    

    

   فيما يلي ملخص  الاجتماع 6.3.2011.
   التقينا أربعة أعضاء دائمين
   بالاضافة لنا  انضم شاب جديد إلينا لمشاهدة كيف تجري اجماعاتنا .
   في هذا اللقاء تحدثنا عما يجري في
   الدول العربية.
   ليبيا وتركيا ومصر وغير  ذلك.
   مثل كل موضوع طرحت الاسئلة على كيفية هذه الأحداث في هذه البلدان ممكن أن تؤثر للأفضل أو للأسوأ على دولة اسرائيل.
   وقدم كل شخص رأيه على أساس نظرته للامر.
   كان لقاء مثير للاهتمام جدا.
    
   قد يكون الاجتماع المقبل : في تاريخ 27.3.2011  من اذار الساعة السادسة .
   تقرير امبت رضى

   ä÷ùá

   ÷øà áàåôï ôåðèé

    

   îéìåï - äöâ îéìåï îôåøè

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh (Chair)

     Ms. Yael Gidanian

     Rabbi Bob Carroll

     Ms. Saheer Siam

     Ms. Seta Ohanessian

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://interfaithencounter.wordpress.com/donate/

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

   Abroad (gets reports only):  iea-reports-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

    

   Groups listed from north to south:

    

           Acre

           Karmiel-Majd el-Krum

           M'gharSawa Rabina

           M'gharShibolot

           M'ghar – Bridging

           M'ghar – Lana

           M'ghar – Green Light

           Galilee Women's Interfaith Encounter (WIE)

           Haifa WIE

           Haifa University Youth Interfaith Encounter (YIE)

           Carmel City

           Wadi Ara WIE

           Living Together in Wadi Ara

           Netania-Qalansawa

           Tel Aviv University YIE

           Petach TikvaKfar Kasem

           Tel Aviv-Jaffa

           A/Nahnu – Mt. Scopus YIE

           Abu Dis And Maaleh Adumim

           Prayer focused

           IEA Reut-Sadaqa

           Study and Dialogue

           Jerusalem WIE

           Jerusalem YIE

           Jewish-Christian study of the Gospel of Mathew

           Ein Karem – Health Equality for all People in Israel

           Jerusalem Arabic Speaking group

           The Future – Mothers and Daughters

           Hebrew U.- Bethlehem U. YIE

           Gush Etzion

           Circle of Light and Hope

           Midwives

           Jerusalem-Hebron Religious Leaders

           Jerusalem-Hebron YIE

           Jerusalem-Yata YIE

           Eilat

    

       __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 6010 (20110402) __________

   The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

   http://www.eset.com
   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.