Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Religious Leadership - three encounters of Eilat Interfaith Encounter

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – ????? ??????? ? ??????? ???? ????? ?????????? – Hebrew & Arabic follow English) Three encounters of the
  Message 1 of 1 , Jan 2, 2008
   מפגשים בנושא: ההנהגה הדתית בשלוש הדתות

    

   (עברית וערבית אחר האנגלית – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية Hebrew & Arabic follow English)

    

   Three encounters of the theme of:

   Religious Leadership in the Three Religions

   Held on: May 31st, September 7th, October 18th

    

    

   In the Druze Religion:

    

   Religious leader of the community: Sheikh Mowafaq Tarif

   Religious Council: Its members are Imams, who are a kind of judges. The Imam is ordained by the Druze Religious Court . The council includes 55 Imams from, different places, and has three mandatory meetings a year, in fixed times. Additional meetings are called according to the urgency of issues on the agenda. The head of the community is the chair of the council and has a veto privilege. The council has the authority to ex-communicate a community member.

   The Imam: is dressed in special clothes. He has to grow a moustache and shave his head. He gives religious services, including guidance in schools.

   The Religious Court : deals with marital issues such as divorce, inheritance etc.

   A Sheikh: A religious person, allowed to deal with religious and social issues. The source for his authority comes from God.

   In the Druze community 15% to 20% are religious people, but their influence is high and their power is strong in the community.

    

    

   According to the Christian law:

    

   The head of the "pyramid" is the Pope, under him the Bishop and then the Priest. The Pope is elected by the Bishop's Council. This hierarchy is fixed in all countries.

   Bishop – responsible for a region; Archbishop – responsible for a larger region;

   Cardinal – was a Bishop and was promoted to a high leadership position in the Vatican or other places. His role is a political role, parallel to a minister in a government. His authority is administrative-political.

   The structure of the Church developed in the middle of the second century, in Turkey .

    

    

   In Judaism:

    

   The source of authority of religious leadership is in the Torah and comes from God.

   During the period of the First Temple authority was divided: The Prophet – was mainly a guide and a preacher; The Judge; The Priest – of the priesthood family. During this time there were tensions between the different authorities. When the Kingdom was established, the authority of the tribe elders transferred to the king. There were tensions between the prophet and the priest and the king.

   When the kingdom split, the first action of Yerovam the king of Israel (the northern kingdom) was to abolish the priesthood and appoint his own priests, thus annul the divine source of priesthood authority.

   The prophet can come from all levels of society and his/her authority is accepted. We know of a level of prophet trainees that were accepted by the people.

   The big change happened when the First Temple was destroyed and prophecy ceased. Only priests remained and with the foreign regime they got more authority. It was the time of flourish for the priesthood.

   New leadership arises: writers who later were called rabbis – teachers and instructors.

   During the Persian period a new body appears – Agrosia: 120 of wise-men, elders, Knesset Hagdola that led to the Sanhedrin of 70 elders-wise-men (Sens in Greek – elder).

   The source of authority: "Moses received the Torah in Sinai, handed it to Joshua . . . and the prophets handed it to the people of Knesset Hagdola" (ethics of the Fathers).

   Today too: a rabbi can only be ordained by an ordained rabbi.

    

   Group's Coordinators: Mazal Katzir and Malca Levin

    

    

    

   מפגשים בנושא: ההנהגה הדתית בשלוש הדתות.

   המפגשים נערכו בתאריכים: 31.5.07, 7.9.07, 18.10.07

    

   ע"פ הדת הדרוזית:

    

   המנהיג הרוחני של העדה- שיח מופאק טאריף.

   מועצת הדת: חבריה אימאמים, שהם סוג של דיינים. הם פוסקים אחרונים. האימאם מקבל את הסמכתו מבית הדין הדתי הדרוזי. במועצה אימאמים מישובים בארץ, מספרם 55. בחגים הדתיים המועצה מתכנסת. המועצה חייבת להתכנס 3 פעמים בשנה במועדים קבועים. מפגשים נוספים יקבעו לפי דחיפות הנושאים העולים לדיון. ראש העדה הוא יושב ראש המועצה ויש לו זכות וטו. בסמכות המועצה לנדות מהקהילה.

   האימאם  לבוש בבגד מיוחד. צריך לגדל שפם ולגלח את שער ראשו. נותן שרותי דת. מותר לו להכנס לבתי הספר לצורך הדרכה.

   בית הדין הדתי דן בענייני  אישות: גירושין, ירושה.

   שייח- אדם דתי, מותר לו לדון בנושאים דתיים וסוציאליים. מקור סמכותו מה'.

   בעדה הדרוזית בין 15- 20 אחוזים הם דתיים, אבל השפעתם רבה וכוחם בעדה חזק מאד.

    

    

   ע"פ ההלכה  הנוצרית

    

   בראש "הפרמידה" עומד האפיפיור, אחריו הבישוף ומתחתיו הכומר. האפיפיור נבחר ע"י ועידת בישופים.

   מבנה הכנסיה יכול להיות שונה ממדינה למדינה אך המבנה ההלכתי הקבוע הוא : אפיפיור, בישוף וכומר.

   בישוף הוא אחראי על אזור, ארכיבישוף – אחראי על אזור גדול יותר.

   כומר- אחראי על קהילה.

   קרדינל- היה בישוף , התקדם והגיע לוותיקן  או לכנסיות בעולם, תפקידו מקביל לשר בממשלה. תפקידו הוא פוליטי. סמכותו אדמיניסטרטיבית פוליטית.

   מבנה הכנסיה התפתח  בתורכיה במחצית המאה השניה, בשנת 150לספירה.

    

    

   ביהדות

    

   מקור הסמכות של המנהיגות הדתית היהודית בתורה. סמכות המנהיגים מאלוהים.

   בתקופת בית ראשון הסמכות היתה מחולקת: הנביא- היה בעיקר מורה דרך ומוכיח, השופט- היה גם מכונה לאלוהים, הכהן- נולד למשפחת כהונה. בתקופה זו היה מתח בין הסמכויות.

   כשקמה המלוכה, הסמכות של זקני השבט עוברת למלך. נוצר מתח בין הנביא והכהן לבין המלך. הכהנים היו כפופים למלך.

   כשחל פרוד הממלכה, הפעולה הראשונה שעושה ירבעם מלך ישראל, ביטול הכהונה. ירבעם ממנה כהנים משלו, בכך מבטל את מקור הסמכות האלוהית של הכהונה.

   הנביא יכול להיות מכל שדרות העם וסמכותו מתקבלת , ידוע על שכבה של בני נביאים שהעם קיבל את סמכותם.

   השינוי הגדול חל כשנעלמה הנבואה ואיתה הנביא עם חורבן בית ראשון. נשארו רק כהנים. בתקופת בית שני, כשהיה שלטון זר ניתנו לכהנים סמכויות רבות יותר וזו היתה תקופת פריחה של הכהונה.

   צומחת הנהגה חדשה- סופרים שאח"כ  נקראים "רב", מורה הוראה, נותן הוראות. הכהונה לא נתפסת כמורה אלא כדבר דתי.

   בתקופה הפרסית מופיע גוף חדש- אגרוסיה- זקנים שהיו החכמים, גוף של 120 חכמים, "כנסת גדולה" וממנה מתפתחת הסנהדרין (סנס- ביוונית זקן). בסנהדרין 70 זקנים- חכמים.

   רב יכול היה להיות רק מי שהיה בסנהדרין. מקור הסמכות:"משה קבל התורה מסיני, ומסרה ליהושע... והנביאים מסרוה לאנשי כנסת גדולה".

   רב בימינו צריך להיות מוסמך ע"י רבנים אחרים. הרב הוא גם דיין.

   אצל  האורתודוכסים הסמכת רב – מורה או רב- דיין. פוסק הדור הדור הוא גם רב- מורה וגם דיין.

    

   רכזות הקבוצה : מלכה לוין ומזל קציר

    

    

    

   القيادات الدينية في الديانات الثلاث

   عقدت اللقاءات في التواريخ التالية: 31.5.2007, 7.9.2007, 18.10.2007

    

   الديانة الدرزية:

    

   موفق طريف هو الزعيم الروحاني للطائفة الدرزية.

   المجلس التشريعي: أعضاءه هم الأئمة وهم رجال الدين الذين يحسمون الأمر في نهايته.يحصل الإمام على صلاحيته من المحكمة الشرعية للطائفة الدرزية. عدد الأئمة المتواجدين في البلاد هو 55. يجتمع المجلس في الأعياد الدينية . على المجلس أن يجتمع ثلاثة مرات خلال السنة في مواعيد ثابتة.

   تعقد اجتماعات إضافية حسب أهمية المواضيع المطروحة. رئيس الطائفة هو نفسه رئيس المجلس وله حق الاعتراض . يحرم من الطائفة بصلاحية المجلس.

   الإمام: يلبس زي خاص وله شارب ويجب أن يقص شعر رأسه. يقدم خدمات دينية. مسموح له الدخول للمدارس بهدف التوجيه.

   المحكمة الدينية: تهتم بالمواضيع الشخصية والطلاق والورثة.

   الشيخ رجل دين مسموح له النقاش في المواضيع الدينية والاجتماعية, صلاحيته من الطائفة.

   نسبة المتدينين في الطائفة الدرزية تتراوح بين 15-20 %ولكن قوتهم وتأثيرهم في الطائفة قوية.

    

   الديانة المسيحية:

    

   يوجد على رأس الهرم قداسة البابا ومن ثم الأسقف ويليه ألخوري ينتخب قداسة البابا بواسطة لجنة الأساقفة . تركيب الكنيسة يختلف من بلد لأخر ولكن التركيب الشرعي ثابت ألا وهو قداسة البابا, أسقف وخوري.

   الأسقف مسؤول عن دائرة معينة والمطران مسئول عن دائرة اكبر أما الخوري مسئول عن الطائفة.

   الكاردينال كان أسقف تقدم ووصل إلى الفاتيكان أو للكنائس في العالم وظيفته تقابل وظيفة رئيس وزراء. مهمته سياسية , إداري حكومي.

   تطور تركيب الكنيسة في تركيا في منتصف المائة الثانية, سنة 150 قبل الميلاد.

    

   الديانة اليهودية:

    

   تاتي صلاحية القيادة اليهودية في التوراة . صلاحية اللاهية.

   في فترة البيت الأول الصلاحية كانت مقسمة إلى: النبي – كان موجّه ومبرهن. الديان: أيضا كان كنية لله .

   الكاهن  ولد لعائلة كهونا وفي هذه  الفترة كان هنالك نزاع على الخلافة, وعند قيام المملكة بصلاحية شيوخ الصولجان تحولت إلى الملك , صار نزاع بين النبي والكاهن ضد الملك. الكهنة كان إتباع الملك . عندما حدث انقسام وانفصال في المملكة أول شيء قام به يربعام ملك إسرائيل انه عين الكاهنة الخاصة به وهكذا يكون قد ألغى الصلاحية الإلهية الخاصة بالكهنة.

   ممكن ان يكون النبي من إحدى فئات الشعب وصلاحيته يكون متفق عليها, وهناك طبقة من الأنبياء كان الشعب قد رضي بصلاحيتهم.

   التغيير الكبير الذي طرأ عندما اختفت النبوة وظهور نبي مع خراب البيت الأول. بقي فقط كهنة. في فترة البيت الثاني عندما كانت السلطة في يد الأغراب أعطوا للكهنة صلاحيات أكثر وهذه كانت فترة انتعاش الكهنة.

   ولادة القيادة الجديدة- الكتاب الذين سموا فيما بعد "حاخام" معلم موجه, الكهنة لم تعتبر كمعلم إنما كشيء ديني .

    في الفترة الفارسية ظهر حزب جديد – اغروسية – شيوخ كانوا أحبار(حاخام), الحزب مكون من 120 حاخام  " الكنيست الكبيرة" ومنها تتفرع هيئة المحكمة العليا ( السنس في اليونانية عجوز)  تتألف هيئة المحكمة العليا من 70 شخص من كبار علماء دين  .

   الحاخام يمكن إن يكون مثل ما كان في هيئة المحكمة العليا مصدر الصلاحية: " سيدنا موسى تلقى التوراة في سيناء وسلمت ليهوشوع(يسوع) .... والأنبياء سلموها إلى الكنيست الكبيرة".

    أي حاخام عليه إن يكون مفوض بواسطة حاخامين آخرون . الحاخام هو أيضا قاضي.

   عند الاورثودوكس يفوض الحاخام – لمعلم أو حاخام –قاضي.

   فاصل – حاكم الأجيال هو حاخام وكذلك معلم وأيضا قاضي.

    

   مركزات المجموعة : ملكة لفين ومزال كتسير.

    

    

    

   -----------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board:

     Sr. Karmela Farrugia, Chair

     Ms. Rafiqa Othman, Vice-Chair

     Rabbi Dr. Dov Maimon, Vice-Chair

     Mr. Adnan Trabsha, Vice-Chair

     Mr. Dotan Arad

     Ms. Saheer Siam

     Ms. Nada Abu Zaidan

    

   Dr. Yehuda Stolov, Director

   E-mail: yehuda@...

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

    

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.