Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [idolisto] La skopo di lernar helpolinguo

Expand Messages
 • James Chandler
  Kara Ralph SED esas la Espo-vorto. Plu bone uzez MA (.. ma agas!!) Predanko! ... _________________________________________________________________ Learn how
  Message 1 of 25 , Sep 1, 2009
   Kara Ralph

   SED esas la Espo-vorto. Plu bone uzez MA (.. ma agas!!)

   Predanko!


   ________________________________
   > To: idolisto@yahoogroups.com
   > From: midgleyr@...
   > Date: Tue, 1 Sep 2009 07:09:33 +0100
   > Subject: Re: [idolisto] La skopo di lernar helpolinguo
   >
   >
   > Kara Geraldo,
   >
   >
   >
   > Tu esas trezoro !
   > Ulu, qua ne nur parolas, sed agas !!
   >
   >
   >
   > Me multe gratulas.
   >
   >
   >
   > Ralph.
   _________________________________________________________________
   Learn how to add other email accounts to Hotmail in 3 easy steps.
   http://clk.atdmt.com/UKM/go/167688463/direct/01/
  • Geraldo Boz Junior
   Danko! :-) Voluntez sendar vua sugestioni por plubonigar la pagino. Me vartas voco dil responsivo pri la papera EsezBonvenanta! (ka Hans?). Ka li aceptas
   Message 2 of 25 , Sep 1, 2009
    Danko!  :-)

    Voluntez sendar vua sugestioni por plubonigar la pagino.

    Me vartas voco dil responsivo pri la papera EsezBonvenanta! (ka Hans?).
    Ka li aceptas jerar la servo/pagino en tala formo?
    Me ne deziras prenar ica laboro, ma me povus facar lo, se li preferas.

    Geraldo
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2009/9/1 Ralph Midgley <midgleyr@...>
     

    Kara Geraldo,
     
        Tu esas trezoro !   Ulu, qua ne nur parolas, sed ma agas !!
     
        Me multe gratulas.
     
        Ralph.


   • hphilipps_2000
    Olim, anke SED esis honorinde-anciena Ido. Mem la KGD okazionale uzas SED , quankam sempre akompanata da MA circondata per parentezi. Do, digna Ido forsan
    Message 3 of 25 , Sep 1, 2009
     Olim, anke "SED" esis honorinde-anciena Ido. Mem la KGD okazionale uzas "SED", quankam sempre akompanata da MA circondata per parentezi. Do, digna Ido forsan mem darfas uzar olda vorti, pro kontinueso.
     Ido havas sua propra historio, e "SED" apartenas ad ol same kam "gepatri" e "cadie" vice "genitori" e "hodie".

     Naturale, me ne intencas retro-enduktar la general uzo di ta vorti.

     Kordiale,
     Hermann


     --- In idolisto@yahoogroups.com, James Chandler <idojc@...> wrote:
     >
     >
     > Kara Ralph
     >
     > SED esas la Espo-vorto. Plu bone uzez MA (.. ma agas!!)
     >
     > Predanko!
     >
     >
    • Robert C.
     Kara Geraldo, Vua pagino esas bona ideo. Me vidas un posibla problemo, ne pri la ideo ma pri la publikigo di adresi elektronikala. Ka ne esas danjero, se on
     Message 4 of 25 , Sep 1, 2009
      Kara Geraldo,

      Vua pagino esas bona ideo. Me vidas un posibla problemo, ne pri la ideo ma pri la publikigo di adresi elektronikala.

      Ka ne esas danjero, se on tale publikigas adresi elektronikala, ke la homi koncernata recevos multa mesaji nedezirata, pri vendo di vari e cetere? Me ne savas quante facile o bone on povas celar la adresi por mashini ma ne por homi. En multa pagini on esforcas ulagrade facar to per uzo adminime di metodo quale "Geraldo ye qmail.com" kun noto "remplasez 'ye' da la simbolo kustumala ed omisez la spaci". Tamen me lektis opinioni diferanta pri ka to suficas.

      Parenteze, recente me recevis mesajo, sendita a mea adreso forumala, en (mala) Angla linguo de "Charles", supozeble en Ghana, qua dicas ke lu havas 50kg (!) di oro e bezonas helpo por vendar ol e por obtenar voyajo-dokumenti tale ke lu povos habitar altra lando. Tre probable la sendanto volos savar detali di onua banko-konto. Kad altri recevis simila mesajo?

      Parenteze, "Interetala" bezonas duesma "r".

      Kordiale,
      Robert C.


      On Mon, 31 Aug 2009 14:46:30 -0300, Geraldo Boz Junior wrote:
      Me publikigis skiso pri interretala 'EsezBonvena' uzante maxim simpla solvo: "GoogleDocs"

      Voluntez vidar lo che:

      www.tinyurl.com/esezbonvenanta

      Nur la e-postal adreso publikigesus.
      Por obtenar la adreso dil gasteyi on devas e-poste kontaktar la hosti.

      Me pensas ke ica pagino devus esar administrata da la responsivi pri EsezBonvena.

      Geraldo Boz Junior
      Brazilia
     • Geraldo Boz Junior
      Kara Robert Danko pro vua komenti e korektiguri. Me kelke chanjis la pagino. Me pensas ke ta pagino ne plugrandigos la problemo pri nedezirata mesaji. Me
      Message 5 of 25 , Sep 1, 2009
       Kara Robert

       Danko pro vua komenti e korektiguri.
       Me kelke chanjis la pagino.
       Me pensas ke ta pagino ne plugrandigos la problemo pri nedezirata mesaji.
       Me recevas deki de ol omnadie, ma gmail bone filtras li, preske perfekte.
       Mea e-postal adreso aperas en divers interretala situi. Un situo plus vere ne esos problemo.

       Pri la chanjo di nomo@loko a nomoYEloko, me pensas ke ico esus plu konfuziva kam protektiva.


       Tamen, se la personi preferas tale, me chanjos ol. Nula problemo.

       Geraldo       2009/9/1 Robert C. <ido@...>
        

       Kara Geraldo,

       Vua pagino esas bona ideo. Me vidas un posibla problemo, ne pri la ideo ma pri la publikigo di adresi elektronikala.

       Ka ne esas danjero, se on tale publikigas adresi elektronikala, ke la homi koncernata recevos multa mesaji nedezirata, pri vendo di vari e cetere? Me ne savas quante facile o bone on povas celar la adresi por mashini ma ne por homi. En multa pagini on esforcas ulagrade facar to per uzo adminime di metodo quale "Geraldo ye qmail.com" kun noto "remplasez 'ye' da la simbolo kustumala ed omisez la spaci". Tamen me lektis opinioni diferanta pri ka to suficas.

       Parenteze, recente me recevis mesajo, sendita a mea adreso forumala, en (mala) Angla linguo de "Charles", supozeble en Ghana, qua dicas ke lu havas 50kg (!) di oro e bezonas helpo por vendar ol e por obtenar voyajo-dokumenti tale ke lu povos habitar altra lando. Tre probable la sendanto volos savar detali di onua banko-konto. Kad altri recevis simila mesajo?

       Parenteze, "Interetala" bezonas duesma "r".

       Kordiale,
       Robert C.       On Mon, 31 Aug 2009 14:46:30 -0300, Geraldo Boz Junior wrote:
       Me publikigis skiso pri interretala 'EsezBonvena' uzante maxim simpla solvo: "GoogleDocs"

       Voluntez vidar lo che:

       www.tinyurl.com/esezbonvenanta

       Nur la e-postal adreso publikigesus.
       Por obtenar la adreso dil gasteyi on devas e-poste kontaktar la hosti.

       Me pensas ke ica pagino devus esar administrata da la responsivi pri EsezBonvena.

       Geraldo Boz Junior
       Brazilia
       --
       Só Notícia Boa!: http://sonoticiaboa.blogspot.com
       Só Notícia Bizarra!: http://.snbiz.blogspot.com
      • James Chandler
       ... Ico esas la Nigeriana fraudo quo havas plura varianti. Ante yari me spektis dokumentalo pri homi qui respondis a tala mesaji, tale perdante sua
       Message 6 of 25 , Sep 2, 2009
        Robert skribis:

        > Parenteze, recente me recevis mesajo, sendita a mea adreso forumala, en (mala) Angla linguo de "Charles", supozeble en Ghana, qua dicas ke lu havas 50kg (!) di oro e bezonas helpo por vendar ol e por obtenar voyajo-dokumenti tale ke lu povos habitar altra lando. Tre probable la sendanto volos savar detali di onua banko-konto. Kad altri recevis simila mesajo?

        Ico esas la "Nigeriana" fraudo quo havas plura varianti. Ante yari me spektis dokumentalo pri homi qui respondis a tala mesaji, tale perdante sua pekunio. Nultempe revelez vua banko-detali per e-posto! Plu generale, nultempe revelez irga personala detali, sive per e-posto sive en interreto.

        Regretinde, esas multa homi qui ne sequas ica regulo.


        Sekuresala saluti
        _________________________________________________________________
        Access your other email accounts and manage all your email from one place.
        http://clk.atdmt.com/UKM/go/167688463/direct/01/
       • Robert C.
        Yes, to esas justa. Varianti di ca fraudo komencis per posto ordinara ante existo di posto elektronikala. Plu nova fraudo uzas ofte telefono por interesar
        Message 7 of 25 , Sep 2, 2009
         Yes, to esas justa. Varianti di ca fraudo komencis per posto ordinara ante existo di posto elektronikala.

         Plu nova fraudo uzas ofte telefono por interesar persono pri bonega posibleso kolokar pekunio per la firmo qua invitas. Hodie me audis de amiko pri lua amiko qua "kolokabis" pekunio tale e nun trovas ke la firmo qua havas lua pekunio nun ne esas kontaktebla telefone ...

         Ma quale ica persono "Charles" obtenis mea Ido-adreso, qua esas uzata nur por forumi Idala o por kontakto kun altra forumani?

         Robert C.


         On Wed, 2 Sep 2009 11:56:05 +0000, James Chandler wrote:

         Robert skribis:

         > Parenteze, recente me recevis mesajo, sendita a mea adreso forumala, en (mala) Angla linguo de "Charles", supozeble en Ghana, qua dicas ke lu havas 50kg (!) di oro e bezonas helpo por vendar ol e por obtenar voyajo-dokumenti tale ke lu povos habitar altra lando. Tre probable la sendanto volos savar detali di onua banko-konto. Kad altri recevis simila mesajo?

         Ico esas la "Nigeriana" fraudo quo havas plura varianti. Ante yari me spektis dokumentalo pri homi qui respondis a tala mesaji, tale perdante sua pekunio. Nultempe revelez vua banko-detali per e-posto! Plu generale, nultempe revelez irga personala detali, sive per e-posto sive en interreto.

         Regretinde, esas multa homi qui ne sequas ica regulo.


         Sekuresala saluti
        • Robert C.
         Kara Geraldo, Ne omni esus tam kontenta recevar multa mala mesaji. Certe existas diversa metodi por traktar la problemo, ma omni havas desavantaji. Esas plu
         Message 8 of 25 , Sep 2, 2009
          Kara Geraldo,

          Ne omni esus tam kontenta recevar multa "mala" mesaji.

          Certe existas diversa metodi por traktar la problemo, ma omni havas desavantaji. Esas plu bona evitar ica problemi kam traktar li. Filtrala sistemi ne esas perfekta, e sempre esas risko ke bona mesajo perdesos inter la mali. Ulu dicis a me ke omna mesaji de un di lua parenti esas konsiderata kom *spamo, sen evidenta kauzo, e tale esas risko ke lu ne lektos li o ne lektos li sat frue kande ulo urjas.

          Recente altra amiko skribis ke lu nun recevas 1200 *spam-mesaji po dio e mustos chanjar sua adreso (ed informar omna amiki, parenti, firmi e cetere, e cetere).

          Tamen, esas por partoprenanti donar a vu lia opinioni.

          Kordiale,
          Robert C.


          On Tue, 1 Sep 2009 21:45:34 -0300, Geraldo Boz Junior wrote:
          Kara Robert

          Danko pro vua komenti e korektiguri.
          Me kelke chanjis la pagino.
          Me pensas ke ta pagino ne plugrandigos la problemo pri nedezirata mesaji.
          Me recevas deki de ol omnadie, ma gmail bone filtras li, preske perfekte.
          Mea e-postal adreso aperas en divers interretala situi. Un situo plus vere ne esos problemo.

          Pri la chanjo di nomo@loko a nomoYEloko, me pensas ke ico esus plu konfuziva kam protektiva.


          Tamen, se la personi preferas tale, me chanjos ol. Nula problemo.

          Geraldo
          2009/9/1 Robert C. <ido@...>


          Kara Geraldo,

          Vua pagino esas bona ideo. Me vidas un posibla problemo, ne pri la ideo ma pri la publikigo di adresi elektronikala.

          Ka ne esas danjero, se on tale publikigas adresi elektronikala, ke la homi koncernata recevos multa mesaji nedezirata, pri vendo di vari e cetere? Me ne savas quante facile o bone on povas celar la adresi por mashini ma ne por homi. En multa pagini on esforcas ulagrade facar to per uzo adminime di metodo quale "Geraldo ye qmail.com" kun noto "remplasez 'ye' da la simbolo kustumala ed omisez la spaci". Tamen me lektis opinioni diferanta pri ka to suficas.

          Parenteze, recente me recevis mesajo, sendita a mea adreso forumala, en (mala) Angla linguo de "Charles", supozeble en Ghana, qua dicas ke lu havas 50kg (!) di oro e bezonas helpo por vendar ol e por obtenar voyajo-dokumenti tale ke lu povos habitar altra lando. Tre probable la sendanto volos savar detali di onua banko-konto. Kad altri recevis simila mesajo?

          Parenteze, "Interetala" bezonas duesma "r".

          Kordiale,
          Robert C.


          On Mon, 31 Aug 2009 14:46:30 -0300, Geraldo Boz Junior wrote:
          Me publikigis skiso pri interretala 'EsezBonvena' uzante maxim simpla solvo: "GoogleDocs"

          Voluntez vidar lo che:

          www.tinyurl.com/esezbonvenanta

          Nur la e-postal adreso publikigesus.
          Por obtenar la adreso dil gasteyi on devas e-poste kontaktar la hosti.

          Me pensas ke ica pagino devus esar administrata da la responsivi pri EsezBonvena.

          Geraldo Boz Junior
          Brazilia
         • jlcossior
          Co nomesas en komputorala medio quale sociala injeniorarto , e co signifikas ke la maxim debila parto dil kateno di sekureso es la homo ipsa. On povas havar
          Message 9 of 25 , Sep 2, 2009
           Co nomesas en komputorala medio quale "sociala injeniorarto", e co signifikas ke la maxim debila parto dil kateno di sekureso es la homo ipsa. On povas havar la maxim povoza "fairomuro" (firewall), antivirusa utensilo, la programara maxim stabila, e to ne impedas ke la maxim naiva persono apertez tre seduktiva mesajo pri "Esez richa hodie!". Quankam 1000 personi lektos la mesajo forsan du o tri interesos pri ol naive, to es suceso por la sendanto. Altra maniero di sociala injeniorarto es kande exemple on es en domo e subite aparas nekonocito qua dicas ke il laboras por altra kontoro di nia sama kompanio e lu questionas jentile ube il povas obtenar certena grava informeso, e kelki, stulte o naive, respondas to quon la nekonocito questionas.

           Yen kelka del spamo*-posti recevita da me:

           --Filiino di Burundiana politikisto mortigita bezonas helpo por transferar pekunio del banko di ta lando a nia banko.
           --X employito di banko obtenis la sekreta konti di korupta partisani di lua lando e lu povas ofrar la duimo dil pekunio kambie savar nia generala datumi personala por "fidar" ke persono recevonta es ta qua "recevos" la pekunio.
           --Pro atako al vilajo ube lu laboris X persono mustis eskapar di X Afrikana naciono kun miliono de euri, kelka "siniori dil milito persekutas lu, ma se ni aceptas ofrar refujo por lu, ni darfos recevar la duimo dil quanto.
           Co es plu bona!:
           -- Tala Jamal Jamil es exministro di fiskala aferi di X lando ed ante la stroko di stato lu povis extraktar dek milioni de euri per internacionala certifikuri ma il ne povas ekirar Afrika kun ol, e do lu mustas depozar oli en banko di vicina lando. Se ni donas a lu nia numerokonto en Europana od Amerikana lando, lu sendos a ni la tota quanto equivalanta per pekunio, kondicione ke ni gardos la trezoro por lu e kande lu es nia lando, ni povos ganar la duimo o pluso dil pekunio. XD.

           Altra tekniko por vakuigar la poshi dil naivi es la "pesqo*" (me uzas intence Q vice K hike pro la derivita vorto dil Angla phishing =fishing), ube nesekurega retsitui ofras ni tre chipa vari ed oli enduktas ni aden suspektoza pago-pagini ube oli demandas nia e-posto, nia numerokonto bankala, e.c. e kande ni aceptas, Abrakadabra! Nia pekunio desaparis! Ed anke la retsituo furtema.

           Solvo: En interreto nulu divenas richa magiale. Do, ne fidez a nulu.

           Quale la spamisti obtenas nia e-post-adresi? Facila. Certena virusi o "Troyana kavali" eniras nia komputoro dum ke ni navigas, furtas la adresi di nia e-postala adresaro. E kande la Troyano acesas ol, sendas kopiuro di su ipsa aden la kontakti, ube ol acesas la rispektiva e-adresari. Ed omno komencas kande ulu inocente apertas spamala* mesajo.

           Teknikala vorti ante dicita:
           Fairomuro = firewall (forsan lo maxim korekta es antifaira muro o barilo pro ke la skopo di ta muro o parieto es haltigar la fairo ipsa).
           Spamo* = Nedezirata e-posto, forjetajala e-posto.
           Kavalo di Troya*, Troyano*: ulasorta virusatra programo di komputoro kapabla skanar* nia mashino por komandar ol facar certena kontrevolontala ago, exemple, sendar spamo, atakar retsituo.
           Pesqo* (Pesko) = trompar interretala uzanto per montrar falsa pagino di existanta retsituo por furtar lua personala datumi, prefere la la numero dil bankokonto.

           Kordiale
           JCR


           --- In idolisto@yahoogroups.com, "Robert C." <ido@...> wrote:
           >
           > Yes, to esas justa. Varianti di ca fraudo komencis per posto ordinara ante existo di posto elektronikala.
           >
           > Plu nova fraudo uzas ofte telefono por interesar persono pri bonega posibleso kolokar pekunio per la firmo qua invitas. Hodie me audis de amiko pri lua amiko qua "kolokabis" pekunio tale e nun trovas ke la firmo qua havas lua pekunio nun ne esas kontaktebla telefone ...
           >
           > Ma quale ica persono "Charles" obtenis mea Ido-adreso, qua esas uzata nur por forumi Idala o por kontakto kun altra forumani?
           >
           > Robert C.
           >
          • Geraldo Boz Junior
           Kara Robert Yes, ni lasez por partoprenanti donar lia opinioni. Altralatere, me havas idala questiono: Vu skribis: ...sempre esas risko ke bona mesajo
           Message 10 of 25 , Sep 3, 2009
            Kara Robert

            Yes, ni lasez por partoprenanti donar lia opinioni.

            Altralatere, me havas idala questiono:

            Vu skribis:
            "...sempre esas risko ke bona mesajo perdesos inter la mali."
            Ka ne esus plu bona (o mem korekta):
            "...sempre esas risko ke bona mesajo perdesos inter le mala.

            Geraldo


            2009/9/2 Robert C. <ido@...>
             

            Kara Geraldo,

            Ne omni esus tam kontenta recevar multa "mala" mesaji.

            Certe existas diversa metodi por traktar la problemo, ma omni havas desavantaji. Esas plu bona evitar ica problemi kam traktar li. Filtrala sistemi ne esas perfekta, e sempre esas risko ke bona mesajo perdesos inter la mali. Ulu dicis a me ke omna mesaji de un di lua parenti esas konsiderata kom *spamo, sen evidenta kauzo, e tale esas risko ke lu ne lektos li o ne lektos li sat frue kande ulo urjas.

            Recente altra amiko skribis ke lu nun recevas 1200 *spam-mesaji po dio e mustos chanjar sua adreso (ed informar omna amiki, parenti, firmi e cetere, e cetere).

            Tamen, esas por partoprenanti donar a vu lia opinioni.

            Kordiale,
            Robert C.            On Tue, 1 Sep 2009 21:45:34 -0300, Geraldo Boz Junior wrote:
            Kara Robert

            Danko pro vua komenti e korektiguri.
            Me kelke chanjis la pagino.
            Me pensas ke ta pagino ne plugrandigos la problemo pri nedezirata mesaji.
            Me recevas deki de ol omnadie, ma gmail bone filtras li, preske perfekte.
            Mea e-postal adreso aperas en divers interretala situi. Un situo plus vere ne esos problemo.

            Pri la chanjo di nomo@loko a nomoYEloko, me pensas ke ico esus plu konfuziva kam protektiva.

            Tamen, se la personi preferas tale, me chanjos ol. Nula problemo.

            Geraldo

            2009/9/1 Robert C. <ido@...>

            Kara Geraldo,

            Vua pagino esas bona ideo. Me vidas un posibla problemo, ne pri la ideo ma pri la publikigo di adresi elektronikala.

            Ka ne esas danjero, se on tale publikigas adresi elektronikala, ke la homi koncernata recevos multa mesaji nedezirata, pri vendo di vari e cetere? Me ne savas quante facile o bone on povas celar la adresi por mashini ma ne por homi. En multa pagini on esforcas ulagrade facar to per uzo adminime di metodo quale "Geraldo ye qmail.com" kun noto "remplasez 'ye' da la simbolo kustumala ed omisez la spaci". Tamen me lektis opinioni diferanta pri ka to suficas.

            Parenteze, recente me recevis mesajo, sendita a mea adreso forumala, en (mala) Angla linguo de "Charles", supozeble en Ghana, qua dicas ke lu havas 50kg (!) di oro e bezonas helpo por vendar ol e por obtenar voyajo-dokumenti tale ke lu povos habitar altra lando. Tre probable la sendanto volos savar detali di onua banko-konto. Kad altri recevis simila mesajo?

            Parenteze, "Interetala" bezonas duesma "r".

            Kordiale,
            Robert C.

            On Mon, 31 Aug 2009 14:46:30 -0300, Geraldo Boz Junior wrote:
            Me publikigis skiso pri interretala 'EsezBonvena' uzante maxim simpla solvo: "GoogleDocs"

            Voluntez vidar lo che:

            www.tinyurl.com/esezbonvenanta

            Nur la e-postal adreso publikigesus.
            Por obtenar la adreso dil gasteyi on devas e-poste kontaktar la hosti.

            Me pensas ke ica pagino devus esar administrata da la responsivi pri EsezBonvena.

            Geraldo Boz Junior
            Brazilia
            --
            Só Notícia Boa!: http://sonoticiaboa.blogspot.com
            Só Notícia Bizarra!: http://.snbiz.blogspot.com
           • James Chandler
            Kar amiko Segun me amba posiblesi esas justa. Amikale ... _________________________________________________________________ Use Hotmail to send and receive
            Message 11 of 25 , Sep 4, 2009
             Kar amiko

             Segun me amba posiblesi esas justa.

             Amikale


             ________________________________
             > To: idolisto@yahoogroups.com
             > From: gbozjr@...
             > Date: Thu, 3 Sep 2009 13:54:17 -0300
             > Subject: Re: [idolisto] La skopo di lernar helpolinguo
             >
             >
             > Kara Robert
             >
             > Yes, ni lasez por partoprenanti donar lia opinioni.
             >
             > Altralatere, me havas idala questiono:
             >
             > Vu skribis:
             > "...sempre esas risko ke bona mesajo perdesos inter la mali."
             > Ka ne esus plu bona (o mem korekta):
             >
             > "...sempre esas risko ke bona mesajo perdesos inter le mala.
             >
             > Geraldo
             _________________________________________________________________
             Use Hotmail to send and receive mail from your different email accounts.
             http://clk.atdmt.com/UKM/go/167688463/direct/01/
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.