Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

FW: demisiono ed adio

Expand Messages
 • Gonçalo Neves
  De: Gonçalo Neves [mailto:g-neves@clix.pt] Enviada: sexta-feira, 29 de Agosto de 2008 16:24 Para: ULI-Ido Assunto: demisiono ed adio Kar amiki, Per ica mesajo
  Message 1 of 3 , Aug 29, 2008

    

   De: Gonçalo Neves [mailto:g-neves@...]
   Enviada: sexta-feira, 29 de Agosto de 2008 16:24
   Para: ULI-Ido
   Assunto: demisiono ed adio

    

   Kar amiki,

    

   Per ica mesajo me anuncas a vi ke me demisionas de mea ofico kom Linguala Sekretario di la Direktanta Komitato di ULI.

    

   Ica demisiono, qua valideskas de hodie, konsequas de decido longe ponderita e definitiva. Pri olua motivi me donos nula expliko o justifiko, sive private, sive publike. Tamen me dicez ke ol tote ne konsequas de chagreno, despito o decepteso. Mea agado en la DK di ULI, qua duris nur dum ok monati (inter februaro ed agosto 2008), same kam mea tota agado en la Ido-movemento, qua intermite duris dum 10 yari cirkume (1998-2008, ma precipue 1999, 2002 e 2007-2008), sempre esis por me agreabla, instruktiva e plezuroza. Me do livas la DK di ULI, livas ULI e livas la Ido-movemento sen irga traco di rankoro en mea anmo.

    

   Okupar me pri Ido e kontaktar Idisti en plura landi, precipue skribe, ma anke plurfoye telefone e dufoye dum renkontri internaciona (Berlin 2006, Paris 2007) esis marveloza aventuro. Kun multa samideani me amikeskis, e me nun esperas ke ta amikeso nultempe cesos, nam nula vera amikeso dependas o konsequas nur de linguala preferi o de linguistikal atitudi.

    

   Me do publike e sincere dankas omna DK-ani qui fidis a me, qui sustenis e helpis me, omna ULI-membri qui votis por me e tale posibligis mea elekteso kom Linguala Sekretario, e generale omna Idisti qui stimulis me per sua komenti, laudi e mem reprochi (qui anke esas necesa ed utila). Omni kontributis ad agreabligar mea aventuro en Idia. Me anke demandas pardono de omni qui votis por me, nam me nun interruptas la koncernata ofico-periodo.

    

   Dum mea agado en Idia me publikigis centi de mesaji en plura Ido-forumi, qui espereble esos longe lektebla e konsultebla. Me anke publikigis dek verki, non de qui esas konsultebla kom pdf-dokumenti che la situo di Editerio Sudo, nun havanta plu agreabla vizajo, quan forsan vi voluntos vizitar che la kustumala adreso:

    

   http://edisudo.planetaclix.pt/

    

   (regretinde, kande on apertas ica pagino per Mozilla Firefox, adminime per mea komputoro, ol aspektas ne tante bone e la ligili ne funcionas; per Internet Explorer esas nula problemo)

    

   La precipua novajo di ica situo esas la publikigo di 136-pagina SIL (Suplementa Ido-Lexiko), trovebla che:

    

   http://edisudo.planetaclix.pt/SIL.pdf

    

   Ica lexiko rezumas la lexikografiala laboro quan me exekutis (ofte en mala cirkonstanci e tre fatigive) dum la unesma sis monati di 2008, t.e. dum mea tota (tro kurta) ofico-tempo kom Linguala Sekretario. Me esperas ke vi judikos ol kom kelke utila. Evidente me volunte sendos kopiuro dil koncernata Word-dokumento al nexta Linguala Sekretario, por ke lu povez uzar ol kom bazo di sua laboro, se lu deziros e demandos lo.

    

   Ica verko esas mea cigno-kanto en e pri Ido. Per ol me definitive klozas Editerio Sudo, di qua la situo restos acesebla e konsultebla tam longe kam me mantenos la rispektiva konto che la interretala furnisisto. Se uldie ta konto cesos, me kontaktos ULI por eventuala diplaso di omna dokumenti aden la situo di ULI od aden altra sekura situo.

    

   Per ica mesajo me anke komunikas al DK di ULI ke me ne plus esas la ULI-reprezentero en Portugal. Voluntez do efacar mea nomo ed adreso de la koncernata pagino en la situo di ULI e anke de la kovrilo di Progreso. Fine di 2008 cesos mea ULI-membreso e me ne plus rimembreskos. Same, voluntez desmembrigar me de ica grupo ULI-Ido. Me desabonos anke omna Idista grupi e forumi e ne plus publikigos mesaji en oli. Ica mesajo esas do mea lasta publika mesajo al Idisti, quin me adias kun emoco.

    

   Me ankore havas multa exempleri di “Lo mikra es bel”, cirkume duimo dil 50 exempleri quin me imprimigis en 2007. Me volunte sendus la tota quanto ad ulu qua esus pronta pagar la afranko de Portugal. Me anke povus transdonar ol a mea amiko Robert Pontnau, se il eventuale rivenus a Portugal e rivizitus me. Me do konservos ol por kelka tempo.

    

   Nu, me ne prizas adii e sempre adias tre male, tre embarasive, sive skribe, sive parole. Tamen anke adio mustas finar, e me do finas:

    

   Adio, amiki!

    

   Tre kordiale,

    

   Gonçalo Neves

    

   P.S. Ica mesajon me sendos kopie ad altra Ido-forumi.  

    

     

  • Jose Cossio Ramirez
   Co esas un del kozi maxim regretinda quin me, kom idisto, saveskas. Sro. Goncalo Neves, me deziras ke to quon vu agor esez profitoza, satisfacinda e
   Message 2 of 3 , Aug 30, 2008
    Co esas un del kozi maxim regretinda quin me, kom idisto, saveskas.

    Sro. Goncalo Neves, me deziras ke to quon vu agor esez profitoza,
    satisfacinda e felicifanta por vua vivo e vua familio.

    Private me esforcos kontaktar vu por polita e plu apta komunikado,
    esperante vua demisiono ed adio de Idia ne esos anke la fino dil
    kordiala relato quan multa de ni havas kun vu.

    Respektante vua decido, me ne donas vu la adio ma un til la rivido!

    Vua sincera amiko
    Jose Cossio


    --- In idolisto@yahoogroups.com, Gonçalo Neves <g-neves@...> wrote:
    >
    >
    >
    > De: Gonçalo Neves [mailto:g-neves@...]
    > Enviada: sexta-feira, 29 de Agosto de 2008 16:24
    > Para: ULI-Ido
    > Assunto: demisiono ed adio
    >
    >
    >
    > Kar amiki,
    >
    >
    >
    > Per ica mesajo me anuncas a vi ke me demisionas de mea ofico kom
    Linguala
    > Sekretario di la Direktanta Komitato di ULI.
    >
    >
    >
    > Ica demisiono, qua valideskas de hodie, konsequas de decido longe
    ponderita
    > e definitiva. Pri olua motivi me donos nula expliko o justifiko, sive
    > private, sive publike. Tamen me dicez ke ol tote ne konsequas de
    chagreno,
    > despito o decepteso. Mea agado en la DK di ULI, qua duris nur dum ok
    monati
    > (inter februaro ed agosto 2008), same kam mea tota agado en la
    > Ido-movemento, qua intermite duris dum 10 yari cirkume (1998-2008, ma
    > precipue 1999, 2002 e 2007-2008), sempre esis por me agreabla,
    instruktiva e
    > plezuroza. Me do livas la DK di ULI, livas ULI e livas la
    Ido-movemento sen
    > irga traco di rankoro en mea anmo.
    >
    >
    >
    > Okupar me pri Ido e kontaktar Idisti en plura landi, precipue skribe, ma
    > anke plurfoye telefone e dufoye dum renkontri internaciona (Berlin 2006,
    > Paris 2007) esis marveloza aventuro. Kun multa samideani me
    amikeskis, e me
    > nun esperas ke ta amikeso nultempe cesos, nam nula vera amikeso
    dependas o
    > konsequas nur de linguala preferi o de linguistikal atitudi.
    >
    >
    >
    > Me do publike e sincere dankas omna DK-ani qui fidis a me, qui
    sustenis e
    > helpis me, omna ULI-membri qui votis por me e tale posibligis mea
    elekteso
    > kom Linguala Sekretario, e generale omna Idisti qui stimulis me per sua
    > komenti, laudi e mem reprochi (qui anke esas necesa ed utila). Omni
    > kontributis ad agreabligar mea aventuro en Idia. Me anke demandas
    pardono de
    > omni qui votis por me, nam me nun interruptas la koncernata
    ofico-periodo.
    >
    >
    >
    > Dum mea agado en Idia me publikigis centi de mesaji en plura
    Ido-forumi, qui
    > espereble esos longe lektebla e konsultebla. Me anke publikigis dek
    verki,
    > non de qui esas konsultebla kom pdf-dokumenti che la situo di
    Editerio Sudo,
    > nun havanta plu agreabla vizajo, quan forsan vi voluntos vizitar che la
    > kustumala adreso:
    >
    >
    >
    > http://edisudo.planetaclix.pt/
    >
    >
    >
    > (regretinde, kande on apertas ica pagino per Mozilla Firefox,
    adminime per
    > mea komputoro, ol aspektas ne tante bone e la ligili ne funcionas; per
    > Internet Explorer esas nula problemo)
    >
    >
    >
    > La precipua novajo di ica situo esas la publikigo di 136-pagina SIL
    > (Suplementa Ido-Lexiko), trovebla che:
    >
    >
    >
    > http://edisudo.planetaclix.pt/SIL.pdf
    >
    >
    >
    > Ica lexiko rezumas la lexikografiala laboro quan me exekutis (ofte
    en mala
    > cirkonstanci e tre fatigive) dum la unesma sis monati di 2008, t.e.
    dum mea
    > tota (tro kurta) ofico-tempo kom Linguala Sekretario. Me esperas ke vi
    > judikos ol kom kelke utila. Evidente me volunte sendos kopiuro dil
    > koncernata Word-dokumento al nexta Linguala Sekretario, por ke lu
    povez uzar
    > ol kom bazo di sua laboro, se lu deziros e demandos lo.
    >
    >
    >
    > Ica verko esas mea cigno-kanto en e pri Ido. Per ol me definitive klozas
    > Editerio Sudo, di qua la situo restos acesebla e konsultebla tam
    longe kam
    > me mantenos la rispektiva konto che la interretala furnisisto. Se
    uldie ta
    > konto cesos, me kontaktos ULI por eventuala diplaso di omna
    dokumenti aden
    > la situo di ULI od aden altra sekura situo.
    >
    >
    >
    > Per ica mesajo me anke komunikas al DK di ULI ke me ne plus esas la
    > ULI-reprezentero en Portugal. Voluntez do efacar mea nomo ed adreso
    de la
    > koncernata pagino en la situo di ULI e anke de la kovrilo di
    Progreso. Fine
    > di 2008 cesos mea ULI-membreso e me ne plus rimembreskos. Same, voluntez
    > desmembrigar me de ica grupo ULI-Ido. Me desabonos anke omna Idista
    grupi e
    > forumi e ne plus publikigos mesaji en oli. Ica mesajo esas do mea lasta
    > publika mesajo al Idisti, quin me adias kun emoco.
    >
    >
    >
    > Me ankore havas multa exempleri di "Lo mikra es bel", cirkume duimo
    dil 50
    > exempleri quin me imprimigis en 2007. Me volunte sendus la tota
    quanto ad
    > ulu qua esus pronta pagar la afranko de Portugal. Me anke povus
    transdonar
    > ol a mea amiko Robert Pontnau, se il eventuale rivenus a Portugal e
    > rivizitus me. Me do konservos ol por kelka tempo.
    >
    >
    >
    > Nu, me ne prizas adii e sempre adias tre male, tre embarasive, sive
    skribe,
    > sive parole. Tamen anke adio mustas finar, e me do finas:
    >
    >
    >
    > Adio, amiki!
    >
    >
    >
    > Tre kordiale,
    >
    >
    >
    > Gonçalo Neves
    >
    >
    >
    > P.S. Ica mesajon me sendos kopie ad altra Ido-forumi.
    >
   • Herder Sa
        Me reprezentas nula societo, komitato, grupo, o movemento. Me skribas meapropranome . Me dankas.   Me gratulas e dankas Gonçalo Neves, pro lua laboro
    Message 3 of 3 , Sep 1, 2008
      
      
     Me reprezentas nula societo, komitato, grupo, o movemento.
     Me skribas meapropranome .
     Me dankas.
      
     Me gratulas e dankas Gonçalo Neves, pro lua laboro e publikigo di la Suplementa Ido-Lexiko.
      
     Me dankas e gratitudas Gonçalo pro lua verki, lua tradukuri, lua linguala komentari, lua mesaji, lua paroli...
      
     Omno to esis por me fonto de entuziasmo, de joyo, de sincer admirado, de aprentisado.
      
     Me dankas lu, pro la plumult  instanti, la plumulta hori dum qui lua skribaji iluminis mea juo pri la Linguo Internaciona, klarigis mea  dubi vortal e gramatikala, richigis mea savi pri lingual aferi, amuzis e joyigis me.
      
     Tro tarde forsan... me dankas.
      
     Herder
      


     --- On Fri, 8/29/08, Gonçalo Neves <g-neves@...> wrote:
     From: Gonçalo Neves <g-neves@...>
     Subject: [idolisto] FW: demisiono ed adio
     To: "Idolisto" <idolisto@yahoogroups.com>, IdoCatalaOccitan@yahoogroups.com, "Linguolisto" <linguolisto@yahoogroups.com>
     Date: Friday, August 29, 2008, 12:26 PM

      

     De: Gonçalo Neves [mailto:g-neves@ clix.pt]
     Enviada: sexta-feira, 29 de Agosto de 2008 16:24
     Para: ULI-Ido
     Assunto: demisiono ed adio

      

     Kar amiki,

      

     Per ica mesajo me anuncas a vi ke me demisionas de mea ofico kom Linguala Sekretario di la Direktanta Komitato di ULI.

      

     Ica demisiono, qua valideskas de hodie, konsequas de decido longe ponderita e definitiva. Pri olua motivi me donos nula expliko o justifiko, sive private, sive publike. Tamen me dicez ke ol tote ne konsequas de chagreno, despito o decepteso. Mea agado en la DK di ULI, qua duris nur dum ok monati (inter februaro ed agosto 2008), same kam mea tota agado en la Ido-movemento, qua intermite duris dum 10 yari cirkume (1998-2008, ma precipue 1999, 2002 e 2007-2008), sempre esis por me agreabla, instruktiva e plezuroza. Me do livas la DK di ULI, livas ULI e livas la Ido-movemento sen irga traco di rankoro en mea anmo.

      

     Okupar me pri Ido e kontaktar Idisti en plura landi, precipue skribe, ma anke plurfoye telefone e dufoye dum renkontri internaciona (Berlin 2006, Paris 2007) esis marveloza aventuro. Kun multa samideani me amikeskis, e me nun esperas ke ta amikeso nultempe cesos, nam nula vera amikeso dependas o konsequas nur de linguala preferi o de linguistikal atitudi.

      

     Me do publike e sincere dankas omna DK-ani qui fidis a me, qui sustenis e helpis me, omna ULI-membri qui votis por me e tale posibligis mea elekteso kom Linguala Sekretario, e generale omna Idisti qui stimulis me per sua komenti, laudi e mem reprochi (qui anke esas necesa ed utila). Omni kontributis ad agreabligar mea aventuro en Idia. Me anke demandas pardono de omni qui votis por me, nam me nun interruptas la koncernata ofico-periodo.

      

     Dum mea agado en Idia me publikigis centi de mesaji en plura Ido-forumi, qui espereble esos longe lektebla e konsultebla. Me anke publikigis dek verki, non de qui esas konsultebla kom pdf-dokumenti che la situo di Editerio Sudo, nun havanta plu agreabla vizajo, quan forsan vi voluntos vizitar che la kustumala adreso:

      

     http://edisudo. planetaclix. pt/

      

     (regretinde, kande on apertas ica pagino per Mozilla Firefox, adminime per mea komputoro, ol aspektas ne tante bone e la ligili ne funcionas; per Internet Explorer esas nula problemo)

      

     La precipua novajo di ica situo esas la publikigo di 136-pagina SIL (Suplementa Ido-Lexiko), trovebla che:

      

     http://edisudo. planetaclix. pt/SIL.pdf

      

     Ica lexiko rezumas la lexikografiala laboro quan me exekutis (ofte en mala cirkonstanci e tre fatigive) dum la unesma sis monati di 2008, t.e. dum mea tota (tro kurta) ofico-tempo kom Linguala Sekretario. Me esperas ke vi judikos ol kom kelke utila. Evidente me volunte sendos kopiuro dil koncernata Word-dokumento al nexta Linguala Sekretario, por ke lu povez uzar ol kom bazo di sua laboro, se lu deziros e demandos lo.

      

     Ica verko esas mea cigno-kanto en e pri Ido. Per ol me definitive klozas Editerio Sudo, di qua la situo restos acesebla e konsultebla tam longe kam me mantenos la rispektiva konto che la interretala furnisisto. Se uldie ta konto cesos, me kontaktos ULI por eventuala diplaso di omna dokumenti aden la situo di ULI od aden altra sekura situo.

      

     Per ica mesajo me anke komunikas al DK di ULI ke me ne plus esas la ULI-reprezentero en Portugal. Voluntez do efacar mea nomo ed adreso de la koncernata pagino en la situo di ULI e anke de la kovrilo di Progreso. Fine di 2008 cesos mea ULI-membreso e me ne plus rimembreskos. Same, voluntez desmembrigar me de ica grupo ULI-Ido. Me desabonos anke omna Idista grupi e forumi e ne plus publikigos mesaji en oli. Ica mesajo esas do mea lasta publika mesajo al Idisti, quin me adias kun emoco.

      

     Me ankore havas multa exempleri di “Lo mikra es bel”, cirkume duimo dil 50 exempleri quin me imprimigis en 2007. Me volunte sendus la tota quanto ad ulu qua esus pronta pagar la afranko de Portugal. Me anke povus transdonar ol a mea amiko Robert Pontnau, se il eventuale rivenus a Portugal e rivizitus me. Me do konservos ol por kelka tempo.

      

     Nu, me ne prizas adii e sempre adias tre male, tre embarasive, sive skribe, sive parole. Tamen anke adio mustas finar, e me do finas:

      

     Adio, amiki!

      

     Tre kordiale,

      

     Gonçalo Neves

      

     P.S. Ica mesajon me sendos kopie ad altra Ido-forumi.  

      

       


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.