Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Rutgers Today and Beth Mardutho

Expand Messages
 • George Kiraz
  Rutgers Today included the story about the cooperation between Rutgers and Beth Mardutho in its top stories: http://www.rutgers.edu/news-center/rutgers-today
  Message 1 of 1 , Aug 2, 2012
  • 0 Attachment

   Rutgers Today included the story about the cooperation between Rutgers and Beth Mardutho in its top stories:

    

   http://www.rutgers.edu/news-center/rutgers-today

    

    

   George
   _________________________________________________

   George A. Kiraz,
   M.St. (Oxon), M.Phil., Ph.D. (Cantab)
   Editor-in-Chief, Gorgias Press
   954 River Road
   Piscataway, NJ 08854
   Tel. +1 732-885-8900
   Fax +1 732-885-8908
   http://www.gorgiaspress.com

   ܐܬܟܬܒܬ ܐܓܪܬܢܝܬܐ ܗܕܐ ܒܝܕ ܚܕ ܕܘܝܐ ܘܚܛܝܐ ܕܠܐ ܫܘܐ ܕܢܕܟܪ ܫܡܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܥܘ̈ܬܐ ܕܩܪܘܝܐ܆ ܘܐܫܬܕܪܬ ܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܬܡܝܗܐ ܕܒܝܬ ܢܫܒܐ ܕܝܕܝܥ ܒܫܡ ܐܝܢܛܪܢܛ ܡ̣ܢ ܚܫܘܒܬܐ ܠܐܚܪܬܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܬ ܠܡܪܬܝܢܐ ܕܩܪܘܝܐ ܠܒܝܒܐ܆ ܘܒܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܥܒܪܬ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝܕܥ܆ ܘܠܟܡܐ ܛܟܣ̈ܐ ܐܠܩܛܪ̈ܘܢܝܐ ܣܥܪܬ ܐܦ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܛܟܣܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܀

    

   ** This communication is intended for the use of the recipient to whom it is addressed, and may contain confidential, personal, and/or privileged information. Please contact me immediately if you are not the intended recipient of this communication, and do not copy, distribute, or take action relying on it. Any communication received in error, or subsequent reply, should be deleted or destroyed.**

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.