Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Lecture: Making of the Syriac Encyclopedia, March 11

Expand Messages
 • George Kiraz
  For those on the hugoye-list who are in the NJ/NY area: ________________________________________________ Making the Encyclopedia of the Syriac Heritage by
  Message 1 of 1 , Mar 3 4:13 AM
   
   For those on the hugoye-list who are in the NJ/NY area:
    
    ________________________________________________

    

    

   Making the Encyclopedia of the Syriac Heritage

    

   by

    

   George A. Kiraz

    

   Followed by a Book Launch

    

    

   This is the first time an encyclopedia of the Syriac heritage is published. Written by over 70 international specialists, this encyclopedia covers over 600 topics on all aspects of Syriac Christianity: history, religion, towns and villages, saints, writers, themes. This is a perfect resource for parents and students to learn about the Syriac heritage.

    

   Assyrian Orthodox Church of The Virgin Mary
   644 Paramus Rd
   Paramus, NJ 07652 
    

   Sunday March 11, 2012

   6 PM

    

   Attendance Free. Refreshments will be served.

    

   George
   _________________________________________________

   George A. Kiraz,
   M.St. (Oxon), M.Phil., Ph.D. (Cantab)
   Editor-in-Chief, Gorgias Press
   954 River Road
   Piscataway, NJ 08854
   Tel. +1 732-885-8900
   Fax +1 732-885-8908
   http://www.gorgiaspress.com

   ܐܬܟܬܒܬ ܐܓܪܬܢܝܬܐ ܗܕܐ ܒܝܕ ܚܕ ܕܘܝܐ ܘܚܛܝܐ ܕܠܐ ܫܘܐ ܕܢܕܟܪ ܫܡܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܥܘ̈ܬܐ ܕܩܪܘܝܐ܆ ܘܐܫܬܕܪܬ ܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܬܡܝܗܐ ܕܒܝܬ ܢܫܒܐ ܕܝܕܝܥ ܒܫܡ ܐܝܢܛܪܢܛ ܡ̣ܢ ܚܫܘܒܬܐ ܠܐܚܪܬܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܬ ܠܡܪܬܝܢܐ ܕܩܪܘܝܐ ܠܒܝܒܐ܆ ܘܒܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܥܒܪܬ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝܕܥ܆ ܘܠܟܡܐ ܛܟܣ̈ܐ ܐܠܩܛܪ̈ܘܢܝܐ ܣܥܪܬ ܐܦ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܛܟܣܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܀

    

   ** This communication is intended for the use of the recipient to whom it is addressed, and may contain confidential, personal, and/or privileged information. Please contact me immediately if you are not the intended recipient of this communication, and do not copy, distribute, or take action relying on it. Any communication received in error, or subsequent reply, should be deleted or destroyed.**

    

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.