Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

low frequency list for Peshitta

Expand Messages
 • Tim Lewis
  Hi. I m trying to collate words in the Peshitta that only occur once or twice (besides proper names). Does anyone happen to know whether, Lexical Tools to the
  Message 1 of 4 , Jun 5, 2006
   Hi.
    
   I'm trying to collate words in the Peshitta that only occur once or twice (besides proper names). Does anyone happen to know whether,
   Lexical Tools to the Syriac New Testament would have such a list already? Or if not, whether such a list already exists?
    
   Thank you,
   Tim Lewis.
    
    
    
    
  • Tim Lewis
   I sent this message a few days ago (apparently unsuccessfully): Hi. I m trying to collate words in the Peshitta that only occur once or twice (besides proper
   Message 2 of 4 , Jun 8, 2006
    I sent this message a few days ago (apparently unsuccessfully):

    Hi.

    I'm trying to collate words in the Peshitta that only occur once or
    twice (besides proper names). Does anyone happen to know whether,
    _Lexical Tools to the Syriac New Testament_ would have such a list
    already? Or if not, whether such a list already exists?

    Thank you,
    Tim Lewis.

    Cranbourne,
    Australia
   • Jack Kilmon
    ... From: Tim Lewis To: Sent: Thursday, June 08, 2006 9:55 PM Subject: [hugoye-list] low frequency list
    Message 3 of 4 , Jun 9, 2006
     ----- Original Message -----
     From: "Tim Lewis" <tim_lewis@...>
     To: <hugoye-list@yahoogroups.com>
     Sent: Thursday, June 08, 2006 9:55 PM
     Subject: [hugoye-list] low frequency list for Peshitta


     >I sent this message a few days ago (apparently unsuccessfully):
     >
     > Hi.
     >
     > I'm trying to collate words in the Peshitta that only occur once or
     > twice (besides proper names). Does anyone happen to know whether,
     > _Lexical Tools to the Syriac New Testament_ would have such a list
     > already? Or if not, whether such a list already exists?
     >
     > Thank you,
     > Tim Lewis.
     >
     > Cranbourne,
     > Australia


     I am sure I once read a paper on hapax legomena in the Peshitta text.
     Harold Cohen comes to mind. Since the Peshitta is a translation of the Greek
     NT wouldn't that be a good place to start? There is a small book by Larry
     A. Mitchell called "Biblical Hebrew and Aramaic, Frequency Lists with
     definitions, pronounciation Guide, and Index." 1984 Zondervan.

     Jack Kilmon
    • George Kiraz (BM2)
     My Lexical Tools gives words that occur 10 times or more. The book can be found at the following URL:
     Message 4 of 4 , Jun 9, 2006

      My Lexical Tools gives words that occur 10 times or more. The book can be found at the following URL:

       

      http://www.gorgiaspress.com/bookshop/p-44-kiraz-george-anton-lexical-tools-to-the-syriac-new-testament.aspx

       

       

      George Kiraz

       

      ----------------------------------------------------------------- 

      ܓܘܪܓܝ ܡܚܝܠܐ ܘܚܛܝܐ

      George A. Kiraz, M.St. (Oxon), M.Phil., Ph.D. (Cantab)

      President & Director

       

      Beth Mardutho: The Syriac Institute

      46 Orris Avenue

      Piscataway , New Jersey 08854

      tel.  732 699 0343

      fax. 732 699 0342

      gak@...

       

      ܐܬܟܬܒܬ ܐܓܪܬܢܝܬܐ ܗܕܐ ܒܝܕ ܚܕ ܕܘܝܐ ܘܚܛܝܐ ܕܠܐ ܫܘܐ ܕܢܕܟܪ ܫܡܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܥܘ̈ܬܐ ܕܩܪܘܝܐ܆ ܘܐܫܬܕܪܬ ܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܬܡܝܗܐ ܕܒܝܬ ܢܫܒܐ ܕܝܕܝܥ ܒܫܡ ܐܢܛܪܢܛ ܡܢ ܚܫܘܒܬܐ ܠܐܚܪܬܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܬ ܠܡܪܬܝܢܐ ܕܩܪܘܝܐ ܠܒܝܒܐ܆ ܘܒܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܥܒܪܬ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ܆ ܘܠܟܡܐ ܛܟܣ̈ܐ ܐܠܩܛܪ̈ܘܢܝܐ ܣܥܪܬ ܐܦ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܛܟܣܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܀


      From: hugoye-list@yahoogroups.com [mailto:hugoye-list@yahoogroups.com] On Behalf Of Tim Lewis
      Sent: Thursday, June 08, 2006 10:55 PM
      To: hugoye-list@yahoogroups.com
      Subject: [hugoye-list] low frequency list for Peshitta

       

      I sent this message a few days ago (apparently unsuccessfully) :

      Hi.

      I'm trying to collate words in the Peshitta that only occur once or
      twice (besides proper names). Does anyone happen to know whether,
      _Lexical Tools to the Syriac New Testament_ would have such a list
      already? Or if not, whether such a list already exists?

      Thank you,
      Tim Lewis.

      Cranbourne,
      Australia

     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.