Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

Apvienība 2006. gada 08. maijā Latvijas biedrību un nodibinājumu reģistrā ir ierakstīta kā biedrība. Apvienību dibinājušas vairākas nevalstiskās organizācijas, kā arī dažas privātpersonas. Uz šo brīdi Apvienības HIV.LV sastāvā ir 8 organizācijas un 21 privātpersona.
Apvienības misija ir:
Ar HIV inficēto cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana visos tās aspektos, interešu aizstāvība, iesaistot gan pašu HIV+ kopienu, gan sabiedrību kopumā.
Apvienības vīzija ir:
HIV inficēto pilnvērtīga dzīve sabiedrībā: laba dzīves kvalitāte, vislabākiem standartiem atbilstīga ārstēšana, atbalstošs sabiedrības noskaņojums. Organizācija nodarbojas tikai ar situācijas monitoringu un izglītošanu. Organizācijas darbību finansē valsts.
Apvienības mērķi ir:
Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvi iesaistoties valsts politikas veidošanā HIV/AIDS jomā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām;
Efektivizēt sadarbību ar starptautiskajām organizācijām un tīkliem;
Aizstāvēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, intereses un tiesības, vērsties pret viņu diskrimināciju un veicināt sociālo iekļaušanos;
Veicināt C hepatīta vai citu infekciju ārstēšanas pieejamību cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvēt viņu intereses.
Mūsu kontaktus skatieties mājaslapās www.hiv.lv vai www.apvienibahiv.lv

Group Information

 • 22
 • Health Care
 • Feb 17, 2006
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History