Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
  • Back
  • About Group

  • Join Group
1 member, 41 messages added in the last 7 days

Group Description

Türkiye'de Histoloji ve Embriyoloji, Üreme Biyolojisi va Anatomi gibi bilim alanlarında araştırma yapan, bu bilim disiplinlerinin ülkemizde daha ileri düzeye çıkarılabilmesi için çaba gösteren bilim insanlarının fikirlerini, deneyimlerini, birikimlerini ve olanaklarını paylaşmak amacıyla oluşturulan bir gruptur.

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History