Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [heksen_gedonder] Openbaringen 13 holt naar zijn vervulling!

Expand Messages
 • Hepziba de Vries
  Sorry, maar ik volg je niet... raymond welballen wrote: J Ja Biometrisch is een form om de mens te beknechten ja ,plus ze noemen de
  Message 1 of 8 , Jun 2, 2006
   Sorry, maar ik volg je niet...

   raymond welballen <werkslaafje@...> wrote:
   J Ja Biometrisch is een form om de mens te beknechten ja ,plus ze noemen de zogenamd goode morale dingen op,zodat de mens alle Godeloze dingen kunnen accepteren ,het lijkt onschuldig naar owee ,het is een form van slaven .
   wees waakzaam .
   groet

   Matra Goos <matra_goos@...> wrote:
   dit kwam ik tegen op een van de groepen. deed me denken en wilde het delen


   fred de groot <degroot_werk@...> wrote:
   no clue over here.... :S

   Hepziba de Vries <hepzibadevries@...> wrote:
   Sjonge, wat een verhaal! Maar waar wilde je nou eigenlijk heen?

   matra_goos <matra_goos@...> wrote:
   Openbaringen 13 holt naar zijn vervulling!

   Openbaringen 13 vers 16-19 : 'En het maakt, dat het aan allen,
   kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten,
   een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat
   niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den
   naam van het beest, of het getal zijns naams'.

   Persoonlijke biometrische gegevens dwingend voorgeschreven...
   Zoals wij al twee jaar geleden beschreven in 'Projekt LUCID' -
   overeenkomstig de profetie uit Openbaringen 13- is men mondiaal druk
   bezig om onze biometrische gegevens als DNA, Iris, handpalm,
   vingerafdrukken dwingend vast te gaan leggen.
   Via wet of private regelgeving gebeurt dit o.a. al met de
   persoonlijke documenten:
    Zorgpassen [ziekenfonds/particuliere verzekering]
    Paspoorten
    Rijbewijzen
    Toegangsbewijzen (landen, gebouwen, installaties, etc.)
   Dit dwingend vastleggen van de meest persoonlijke gegeven moet 'het
   goede doel dienen'. Onder andere om misdaad en terrorisme te
   bestrijden zo zegt men. 'En daar moet je deze simpele privacy-
   schending maar voor lief nemen'. 'Het doel heiligt de middelen...'.
   En zo worden dus persoonlijke kenmerken vastgelegd in databases van
   staat, overheidsinstanties en particuliere organisaties. En zo liggen
   dus de meest elementaire gegeven van personen netjes opgeslagen:
   prachtig toegankelijk voor iedere misdadiger, politieke opportunist
   of (geheime?) overheidsdienst om te misbruiken/gebruiken zoals nu al
   gebeurt in diverse landen...


   De gevolgen van de 'biometrische tattoos'...
   Openbaringen 13 leert ons, dat 'je niet meer kan kopen of verkopen
   cq 'handelen' zonder de merktekens. Stel je bijvoorbeeld maar eens
   voor, wat het is om bij een pinautomaat te staan zonder pinpas...
   Geen geld dus!
   Stel je nu eens voor, dat je:
    geen pinpas meer hebt zonder je biometrische kenmerken,
    geen zorgpas meer hebt zonder je biometrische kenmerken,
    geen rijbewijs meer hebt zonder je biometrische kenmerken,
    geen paspoort meer hebt zonder je biometrische kenmerken,
    geen identiteit meer hebt zonder je biometrische kenmerken,
    etc.

   Maatschappelijke gevolgen:
   Je kan geen geld meer krijgen, je krijgt geen medische verzorging
   meer, je kan geen auto meer rijden, niet meer reizen en je bestaat
   digitaal/in de registers niet meer. En met de toenemende
   digitalisering zal straks betalen bijna alleen nog maar digitaal
   mogelijk zijn... dus betalen zal ook niet meer kunnen, dus kopen ook
   niet meer!
   Bron: http://www.sign2god.com/folders/merktekens/biometrisch.html


   Project L.U.C.I.D. : Big Brother voor gevorderden
   Persoonlijke biometische gegevens als DNA, Iris, Vingerafdruk,
   Handpalmafdruk, etc. worden in voorhoofd of hand geïmplementeerd als
   identificatie of toegansmiddel... Het merkteken -de moderne tatoeage-
   van de tegenstander van God.

   Project L.U.C.I.D
   Project L.U.C.I.D. bestaat uit een geavanceerde computercontrole
   systeem dat over de hele wereld zal worden ingevoerd. Dit kan door
   het vormen van een netwerk waaraan alle computerdatabases dienen te
   worden gekoppeld. Het totale netwerk wordt het "Universal
   Computerized Identification Clearinghouse Resource Center" genoemd.
   Via dit systeem kan iedereen en alle gegevens van personen worden
   opgespoord en zijn direct beschikbaar.
   Het idee van het project komt van de NSA (National Security Agency)
   in Amerika. De NSA is net zoiets als de CIA, alleen werkt de CIA op
   lokaal/ staat-niveau en de NSA over heel Amerika. De NSA staat zelfs
   boven de president in het Witte Huis en kan aan hem opdrachten geven
   bijvoorbeeld met betrekking tot oorlogen en dergelijke belangrijke
   zaken.

   Hoe komt de NSA aan gegevens?
   Met gespecialiseerde computersystemen over de hele wereld, houdt de
   NSA informatie bij over oorlogen, veiligheidsregelingen,
   spionagenetwerken, inlichtingendiensten etc, maar ook over personen.
   Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die verkregen worden via
   o.a. satellieten, telecommunicatienetwerken en banken. Al deze
   gegevens samen worden opgeslagen in L.U.C.I.D. Het doel van dit alles
   is controle en daardoor macht.


   Een beetje controle kan toch geen kwaad?
   Het idee van een groot controlesysteem is op zich zo gek nog niet.
   Daders van misdrijven kunnen snel worden opgespoord, maar ook
   slachtoffers misschien sneller gevonden. Dat is toch het doel van
   L.U.C.I.D? Het is een Universal Criminal Identification Database.
   Maar waar staat de 'L' dan voor?
   De ontwerpers ontkennen het, maar volgens inside info zou de 'L' in
   LUCID staat voor "Lucifer"; de duivel dus. En dat is helemaal geen
   onlogische gedachte als we verder kijken naar het doel van LUCID.


   Een wereldwijde I.D.-kaart
   Om iedereen aan te sluiten op het LUCID netwerk krijgt iedereen een
   universele biometrische I.D.-kaart. Deze kaart bevat de persoonlijke
   gegevens van de drager van de kaart in de zin van stemgegevens, iris,
   voet en vingerafdrukken, gezichtsvorm en DNA.
   Biometrie betekent dan ook het identificeren d.m.v. lichaameigen
   kenmerken en -stoffen Gegevens op de kaart kunnen via satelieten op
   elk moment bijgewerkt en geraadpleegd worden.
   De kaart kan gebruikt worden bij de boodschappen, bij sollicitaties,
   bij telefoneren, voor de ziektekostenverzekeraar, kortom overal.
   Bel bij verlies of diefstal het volgende telefoonnummer...
   De kaart waarmee je alles kunt doen, dien je wel altijd bij je te
   hebben. Als je hem thuis laat liggen, kun je niet betalen, kun je die
   pas te openen deur op je werk kun je niet binnenkomen via die
   speciaal alleen met die pas te openen deur op je werk, kun je niet
   bewijzen wie je bent en wat je allemaal kunt. Eigenlijk niet zo
   handig dus. Maar. wees niet bedroefd, de nieuwste snufjes technologie
   zijn al in zicht.


   De moderne tattoe
   Zoals men ten tijde van de 2e wereldoorlog de mensen in de kampen
   tatoeëerden met een ID-nummer, zo heeft men nu iets nieuws: de
   geïmplanteerde computerchip. Deze chip wordt in principe ingebracht
   in de (rechter) hand, maar kan ook in het voorhoofd of de hersenen
   worden ingebracht. Op de chip in de hersenen kan men van buitenaf
   informatie opladen en d.m.v. zendertjes kan men de hersenen
   beïnvloeden. Men noemt dit: "mindcontrol". Op dieren wordt hiermee
   helaas al volop geëxperimenteerd. Verder is het al vrij normaal dat
   huisdieren een chips krijgen ingepland, waardoor ze bij vermissing
   sneller kunnen worden opgespoord en geïdentificeerd.
   Maar er zijn ook al mensen die een dergelijke chip geïmplanteerd
   hebben gekregen, vrijwillig of onvrijwillig.
   Het idee van de chip is dat je verder geen informatie bij je hoeft te
   hebben. Je houdt gewoon je hand bij de scanner en de informatie is
   beschikbaar; je kunt betalen, telefoneren, je identificeren, iets
   lenen etc.


   Een nieuw soort sofi-nummer
   Zoals ieder mens tegenwoordig vele registratienummers, paswoorden en
   pincodes heeft, voor het ziekenfonds, de belasting, de sportclub, het
   internet en ga zo maar door; zo hebben de bedenkers van LUCID ook
   hier al iets op bedacht.
   Los van het feit dat Microsoft een van de grootste sponsors van LUCID
   is (met verplichte registraties en NET-passport, waarmee je
   automatische aan LUCID gekoppeld wordt) is er ook een universele
   registratiecode bedacht.
   Ieder mens krijgt een unieke 18-cijferige ID-code, die bestaat uit 3
   groepjes van 6 cijfers.
   Niet alleen voor mensen
   Niet alleen mensen krijgen unieke ID-codes. Voor producten zijn al
   langere tijd ID's op de markt. Denk bijv. aan de streepjescodes/
   barcode. De streepjescode is nu nog landelijk, maar men is steeds
   meer bezig dit wereldwijd te registreren.
   Maar er is nog meer. Naast de streepjescode is bijvoorbeeld ook de
   ISO-9000 norm ingevoerd. Via ISO-normen worden produkten
   gestandaardiseerd. Als jou produkt niet aan deze normen voldoet mag
   het simpelweg niet verkocht worden.
   Ook dit alles wordt weer gecontroleerd met behulp van L.U.C.I.D.


   Het lijkt wel Big Brother!
   Bij deze dingen denk ik aan twee dingen Science Fiction-boeken
   en "Big Brother". Het lijkt zo onwerkelijk dat het bijna onmogelijk
   lijk, maar niets is minder waar.
   God heeft dit alles al aan Johannes laten zien. De Bijbel verteld in
   Openbaring 13 over "het merkteken van het beest". Dit merkteken wordt
   aan ieder mens (rijk of arm, jong of oud, vrij of slaaf) opgedrongen.
   Het merkteken zal op (of in) de rechterhand, danwel het voorhoofd
   worden aangebracht. En het merkteken heeft het getal 666.
   Zonder dit merkteken zal je niet in staat zijn te kopen of te
   verkopen, zegt de Bijbel. Het merkteken zal je dwingen het 'beest en
   zijn beeld' te aanbidden. Het beest wordt ook wel de antichrist
   genoemd; degene die zich openlijk afzet tegen Jezus Christus en zijn
   volgelingen; de duivel dus.
   God zegt dat degene het beest aanbidden, door zijn merkteken aan te
   nemen, niet in zijn levensboek staat opgeschreven.


   Is er dan nog wel hoop?
   Jezus zegt duidelijk in de Bijbel dat je geen twee heren kunt dienen.
   Je kunt niet een beetje bij satan horen en een beetje bij Jezus. Het
   is of de één of de ander.
   Als je geen keuze maakt kom je automatisch in de "gouden kooi" van de
   satan, waarin je volledig gecontroleerd en gestuurd wordt en totaal
   geen privacy meer hebt. Er worden mooie dingen belooft, maar een
   gouden kooi, blijft een kooi. En gouden boeien blijven boeien.


   Freedom at last!
   Jezus is juist gekomen om ons te bevrijden uit die gouden greep van
   de satan. Hij wil ons inzicht geven, waardoor we satans valse licht
   kunnen onderscheiden van Zijn ware Licht. Hij wil ons vrijheid geven
   en een eeuwig leven, waarin geen ellende en pijn meer is. Daarvoor is
   Jezus tot het uiterste gegaan, door Zijn eigen leven te geven.
   Wij kunnen eeuwig leven ontvangen door heel bewust niet voor het
   beest en zijn merkteken te kiezen. Ja, dat zal je niet in dank worden
   afgenomen, het kan zelf je dood worden.
   Het is maar waar je voor kiest; je hebt een vrij wil om te kiezen.
   Niet kiezen is ook een keuze, alleen die wordt dat automatisch voor
   je gemaakt, je krijgt het vanzelf opgedrongen. Een gewaarschuwd mens
   telt voor twee en heeft een eerlijke keuzemogelijkheid. AAN JOU DE
   KEUZE!!!
   ________________________________________

   Gebaseerd op het artikel: Project L.U.C.I.D van de website www.faq-
   online.nl
   Dit artikel is weer gebaseerd op het boek:
   Project L.U.C.I.D, The beast 666 Universal Human Control System.
   Auteur: Texe Marrs (ISBN 1-884302-02-5)

   Bron: http://www.sign2god.com/folders/merktekens/lucid-BB.html   YAHOO! GROUPS LINKS

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com   There is a greater darkness than the one we fight. It is the darkness of the soul that has lost its way’. The war we fight is not against powers or principalities, it is against chaos and despair. Greater than the death of flesh is the death of hope, the death of dreams. Against this peril we can never surrender. The future is all around us, waiting in moments of transition, to be born in moments of revelation. No one knows the shape of that future, or where it will take us. We know only that it is always born in pain

   Do you Yahoo!?
   Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail Beta.

   YAHOO! GROUPS LINKS   http://matrasmagicmemoires.web-log.nl/
   http://groups.msn.com/MatrasMagicMail
   http://spaces.msn.com/members/matragoos/
   http://groups.msn.com/DeHelDieKinderbeschermingheet

   How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates.

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

   SPONSORED LINKS
   Wicca suppliesWicca jewelryWicca book
   WitchcraftWiccaWicca stores


   Do you Yahoo!?
   Get on board. You're invited to try the new Yahoo! Mail Beta.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.