Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Grimboudplein 12

Expand Messages
 • Hans Andréa
  GRIMBOUDPLEIN 12 Harry Potter is geschreven om de wereld bekend te maken met het alchemisch proces dat een gebrekkig en sterfelijk mens verandert in een
  Message 1 of 1 , Dec 5, 2007
   GRIMBOUDPLEIN 12
    
   Harry Potter is geschreven om de wereld bekend te maken met het alchemisch proces dat een gebrekkig en sterfelijk mens verandert in een volmaakt en eeuwig levend Kind van de Bron van alle leven. Als dit proces tot een bepaalde graad is voortgeschreden, is de nieuwe mens, nu verbonden met de innerlijke Christus, volledig en opnieuw tot leven gekomen. De Nieuwe Ziel (Harry), is bewust geworden. Zijn etherlichaam is een gouden aura van adembenemende schoonheid, dat hem van absolute gezondheid verzekert. Zijn astrale lichaam is het machtigste instrument dat men zich kan voorstellen. Zijn mentale lichaam doordrenkt hem met Goddelijke wijsheid. De chakra’s draaien allen tegen de klok in, waardoor de mens in staat is goddelijke energie te absorberen, die nooit uitgeput raakt en die het hem mogelijk maakt het goddelijke plan uit te voeren. Ik heb al eerder gesproken over het gouden schild (Percy), het scherpe tweesnijdende zwaard (Charlie), de Gouden Kroon van Alomtegenwoordigheid (Bill) en de Heilige Graal, allen bezit van de nieuwe, hemelse Mens, die wij allen op een dag zullen zijn.
    
   Echter, deze nieuwe mens leeft in het oude lichaam, waarbij ook een deel van de oude microcosmos nog functioneert. Dat is wat de bevrijdende leer noemt “het oude huis”. De nieuwe mens heeft een nieuw, hemels, onverwoestbaar lichaam, waarmee hij kan binnengaan in “Het Koninkrijk der Hemelen”, het zesde kosmische gebied. Maar hij leeft ook nog in zijn “oude jas”, of  zijn “oude huis”. Hij zou vanzelfsprekend zonder moeite zijn oude lichaam prijs kunnen geven en dit tranendal voorgoed verlaten, maar dat is nu juist wat een bevrijd menselijke wezen, een Bodhisattva, niet doet. Zoals Hagrid, blijft hij op aarde in zijn oude lichaam, omdat dat lichaam het mogelijk maakt dat mensen hem zien en ontmoeten. Hij kan mensen vertellen over bevrijding en hen leren over alchemie. Die toestand is slechts tijdelijk, want het stoflichaam is meestal kwetsbaar in deze omstandigheden. In de Bijbel wordt dit gesymboliseerd door de “drie jaren” van het dienstbare leven van Jezus. Jezus was een Nieuwe Mens, levend in een “oud huis”. Op een dag sterft dit oude lichaam. Het valt van hem af als een dor blad.
    
   In Harry Potter wordt “het oude huis”gesymboliseerd door Grimboudplein 12. Het cijfer 12 verwijst naar de 12 oude uitdovende magnetische krachtvelden, of de 12 eonen. Dit grimmige oude huis is vol duistere magische voorwerpen, zoals u weet. Als J.K. Rowling iets duister noemt bedoelt ze zaken die behoren tot het gevallen universum en niet speciaal kwaad zoals wij dat verstaan. Niettemin is op dat adres het Hoofdkwartier van de Orde van de Phoenix gevestigd. Dat is kennelijk het symbool van het alchemisch werk, het werk om de mensheid in te wijden in de alchemie. Dat is de genezing brengende dienstbaarheid die Jezus laat zien in het Nieuwe Testament. Het is boeiend om te zien hoe de kinderen aan het werk zijn om het huis schoon te maken en te ontdoen van zijn duistere magische schepsels en voorwerpen.
    
   De grimmige oude plaats is het woonhuis van de oude en edele familie Zwarts. Oud omdat de microcosmos vele miljoenen jaren oud is. Edel omdat het oorspronkelijk is geschapen door de Goddelijke Geest. Zwart omdat het gevallen is uit het Hemels Koninkrijk tot in een verschrikkelijk universum vol lijden, smart en dood.
    
   Dit oude huis heeft zijn parallel in het boek van Gustav Meyerink: De engel van het westelijk venster, waar het Elisabethstraat 12 heet.
    
   Aan het eind van deel 5 is Sirius verdwenen. Zoals ik heb uitgelegd in mijn hoofdstuk over Sirius is hij het nieuwe hoger zelf, dat Harry is voorgegaan naar het Zesde Kosmische gebied, het Vaderhuis. In het begin van deel 6 is er enige twijfel over wie het huis geërfd heeft. Harry wordt verteld dat het toebehoort of aan hem of aan Narcissa Malfidus, geboren Zwarts. Zoals u weet heb ik haar geïdentificeerd als het stoflichaam. Echter, zoals vanzelf spreekt is Harry, als de nieuwe ziel, de eigenaar van het grimmige oude huis, zoals wij spoedig te weten komen als Perkamentus Knijster tevoorschijn tovert.
    
   Er zijn vier mensen nauw verbonden met Grimboudplein 12:
    
   ·        Sirius, de verpersoonlijking van het Goddelijke Plan waardoor de oorspronkelijke microcosmos werd geschapen.
   ·        Regulus (de “Kleine Koning”) de personificatie van de waan van de gevallen mens die de “koning” is in zijn eigen leven.
   ·        Harry, de nieuwe ziel, geboren uit de eeuwige Lelie in het hart.
   ·        Knijster, het oude etherlichaam, dat de taak heeft het stoflichaam in leven te houden zolang het nodig is op aarde.
    
   Lees verder: De engel van het westelijk venster door Gustav Meyerink.
                        
                       De gnosis in actuele openbaring, deel 5, hoofdstuk 4, Het Endura.


    


   Sent from Yahoo! - the World's favourite mail.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.