Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

De Grote Samenzwering in Harry Potter deel 8

Expand Messages
 • Hans Andréa
  Een goede vriend van de occulte zwarte koning is een andere grote kracht binnen de aardse persoonlijkheid. Dit is het slangenvuur, een kracht die in het
  Message 1 of 1 , Aug 6, 2008

   Een goede vriend van de occulte zwarte koning is een andere grote kracht binnen de aardse persoonlijkheid. Dit is het slangenvuur, een kracht die in het ruggenmerg zetelt. Het is de kern van de aardse, sterfelijke ziel, en de wortel van het ik-bewustzijn. Het wordt verpersoonlijkt door Draco, wat in het Latijn niet alleen voor draak, maar ook voor slang staat. Het alchemische proces betekent de totale omkering van een egocentrische wereldbeschouwing en dito levenswijze tot ��n van zelfovergave aan de Innerlijke God. Niemand kan dit gemakkelijk en zonder pijn bereiken, en Draco is een constante bron van zorg en kwelling voor Harry.

    

   De vader van Draco, Lucius Malfidus, vertegenwoordigt de hersenen zoals die door het ik-bewustzijn, met zijn waanidee dat hij een intelligent en geschikt besluitvormer is, geregeerd worden; tezamen met Narcissa die het fysieke lichaam symboliseert.

    

   De verraderlijkste kracht binnen het aardse menselijke wezen is het biologische ego, dat in het milt-lever systeem zetelt en dat, zoals eerder gezegd, door Ronald Bilius wordt verpersoonlijkt. Dit ego is de lijfwacht van de persoonlijkheid, en heeft als doel in te grijpen wanneer er gevaar dreigt. Het is de volbloed overlever. Het wordt verpersoonlijkt door Schurfie, de rat van Ron. Zodra de Nieuwe Ziel geboren is probeert het milt-lever ego onmiddellijk de controle over te nemen. Het denkt dat het de held is en neemt zo het door Sirius verpersoonlijkte geestelijke beeld van de Goddelijke Mens, die het als bedreiging ziet, gevangen. Elke zoeker is onderworpen aan aanvallen van paniek wanneer hij aan het bij het geestelijk proces behorende zelf-offer denkt, en deze komen uit het biologische ego voort. Het antwoord van dit ego bestaat hieruit, de geestelijke projectie van het Goddelijke Plan te dwingen om te handelen in overeenstemming met zijn idee�n over bevrijding. Die idee�n leiden weg van zelf-overgave en verpakken de waarheid in allerlei soorten van mystieke speculaties, artistieke fantasie�n en waanidee�n. Met andere woorden: Schurfie verraadt Sirius, Harry en zijn ouders; en Sirius wordt naar de gevangenis gezonden. Een andere parallel is de Griekse legende van Prometheus, die aan een rots geketend wordt en van wie dagelijks de lever wordt weggevreten.

    

   Vertaling: Yankee

    

   Een hartelijke groet van Hans

    


   Not happy with your email address?
   Get the one youreally want - millions of new email addresses available now at Yahoo!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.