Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Re: Baving

Expand Messages
 • Menne Glas
  Dank Christina .. :) Heijltje kan ik direkt plaatsen, haar ouders trouwden op 13 januari 1633 hier in de stad, ze draagt de voornaam van haar grootmoeder
  Message 1 of 3 , Sep 4, 2004
   Dank Christina .. :)

   Heijltje kan ik direkt plaatsen, haar ouders trouwden op 13 januari 1633 hier in de stad, ze draagt de voornaam van haar grootmoeder Heijle Boelens de 2e vrouw van Helperich Roelefs onderstaand.

   Overigens zal ze een voor 1640 gedoopte zuster Hillegonda Helprichs Rosingh gehad hebben, die met de weduwnaar van Anna Iwema (jawel, weer een Iwema!) nl. Jan Hoedenborgh trouwde op 7-11-1663, Aardig om te zien is dat deze hun dochter op 18-12-1668 Heilena doopten, naar Hillegonda's grootmoeder resp. zuster vernoemd dus.

   Groet, Menne
   ----- Original Message -----
   From: Christina
   To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Sunday, September 05, 2004 5:25 AM
   Subject: [groningen-genealogy] Re: Baving


   ---
   >
   > Ingegeven (en gekopieerd van) door een mailtje van Redmer heb ik al
   wel een theorietje gelanceerd betreffende deze Helperich-tak. Roelef
   Bavinck Jr. was al in 1604 medevoogd (buiten de stad zou je het
   sibbevoogd noemen denk ik) over de kids van wijlen Rijke Knol door
   Helperich Roelefs verwekt. Ik denk dat ze neefjes zijn maar bewijzen
   kan ik het niet. Zie hiervoor onder Roelef Bavinck Jr.
   >
   >

   1657 09 22 AK GEESJEN HARMEN HELPRICHS ANNA ALBERTS BREDEMERCT
   1650 12 06 AK HEIJLTIEN ROELFF HELPRICHS TRIJNTJEN CORNELIS POELPRT

   1669 11 05 AK SWAENTIEN BERENT HELPERICHS JANTIEN ALDERS HEERSTR
   1667 06 03 NK ALBERT HERMAN HELPRICHS ANNE ALBERTS GELTST

   1682 02 10 MK TIETJEN JAN HELPERICKS JEIJE JANS SLEMEDNDERSTR
   1687 08 07 NK JOHANNA JAN HELPRICKS JERICHJEN JANS SLEMSTRAET
   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT

   ------------------------------------------------------------------------------
   Yahoo! Groups Links

   a.. To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/

   b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
   groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   ---
   Outgoing mail is certified Virus Free.
   Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
   Version: 6.0.751 / Virus Database: 502 - Release Date: 2-9-2004

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.