Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [groningen-genealogy] Tobias Venhuizen Groninge.n

Expand Messages
 • Gijs van Bloemendaal
  ... Hallo Hans, Ik heb velerlei informatie betreffende verschillende Tobias Venhuizens en wel als volgt hieronder. Ik heb evenwel mijn twijfels over de
  Message 1 of 4 , Jun 28, 2004
  • 0 Attachment
   At 6/25/2004, you wrote:
   >Hallo Allemaal,
   >
   >Wie heeft nadere info over Tobias Venhuizen/Venhuisen van Groningen. Hij is
   >in 1751 medemomber over de kinderen van Jan Everts en Harmtje Hindriks te
   >Gieten, en zal dus voor 1725 geboren zijn. Verdere gegevens ontbreken.
   >
   >Met Vriendelijk Groeten
   >Hans Homan Free
   ><http://home.hetnet.nl/~homanfree/>http://home.hetnet.nl/~homanfree/
   Hallo Hans,

   Ik heb velerlei informatie betreffende verschillende Tobias Venhuizens en
   wel als volgt hieronder. Ik heb evenwel mijn twijfels over de juistheid-
   zie de notities. Ik wil graag weten hoe jouw Venhuizen inpast. Misschien
   kunnen wij verdere gegevens uitwisselen? Ik ben zeker geinteresseerd in
   mogelijke verdere voorouders. Hoe een en ander inpast in mijn bestand zie
   mijn home page : Balkema/Ballema Pedigree-Ancestors-Ahnentafel-kwartierstaat
   http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/balk/balkanc.htm

   Ik hoop dat misschien anderen ook willen reageeren op mijn gegevens en
   aanvullingen/correcties geven.

   Groeten uit Melbourne,
   Gijs van Bloemendaal

   Modified Register for Tobias Hendriks Venhuisen-3404
   First Generation
   1. Tobias Hendriks Venhuisen-3404 was born before 1615. He
   died after 1662.

   Tobias married (MRIN:1413) Meneweer Louwens-3405 daughter of Popko Havicks
   Louwens-3406 and Geertruit Fokkens-3407 (MRIN:1414) on 4 Sep 1636 in ,
   Loppersum, Groningen. Meneweer was born about 1615 in , Wirdum, Groningen.
   She died after 1662.
   They had the following children:
   2 F i. Waalcke Tobia-6164 was christened on 8 Apr
   1638 in ,Loppersum,Groningen.

   + 3 M ii. Hendrik Tobias-6179 .

   + 4 M iii. Popko Louwens Venhuisen-6165 was christened
   on 4 Apr 1641.

   5 M iv. Tialle Tobia Venhuisen-6166 was christened
   on 11 Apr 1642 in ,Loppersum,Groningen.

   6 F v. Sara Tobias-6167 was christened on 28 Apr
   1644 in ,Loppersum,Groningen.

   7 F vi. Waalske Tobia-6168 was christened on 3 Aug
   1645 in ,Loppersum,Groningen.

   8 M vii. Havick Tobias-6169 was christened on 7 Feb
   1647 in ,Loppersum,Groningen.

   9 F viii. Upke Tobias-6170 was christened on 7 Feb
   1647 in ,Loppersum,Groningen.

   10 M ix. Louwe Tobias-6171 was christened on 26 Mar
   1649 in ,Loppersum,Groningen.

   11 M x. Wiltet Tobias-6172 was christened on 12
   May 1650 in ,Loppersum,Groningen.

   12 M xi. Tobias Tobias-6173 was christened on 7 Jan
   1655 in ,Loppersum,Groningen.

   + 13 F xii. Sara Tobias Venhuisen-3403 was christened
   on 23 Mar 1656. She died after 1698.

   + 14 F xiii. Meneweer Tobias-6175 was christened on 26
   Apr 1657.

   15 M xiv. Upke Tobias-6176 was christened on 4 Feb
   1659 in ,Loppersum,Groningen.

   + 16 F xv. Trijntjen Tobias Venhuisen-6177 was
   christened on 22 Apr 1660.

   17 F xvi. Maria Tobias-6178 was christened on 5 Jan
   1662 in ,Loppersum,Groningen.

   + 18 F xvii. Etien Venhuisen-6188 was christened on 26
   Feb 1664.

   Er zijn twijfels over de vele kinderen; zie de volgende notitie:
   !1-12-2002:Internet 30-12-2002 Mr. Redmer Alma discussion (Grand)children
   Tussen de huwelijksdatum en het jongste kind zit maar liefst 26 jaar. Als
   Meneweer bij haar huwelijk 18 jaar is, is zij bij de geboorte van het
   jongste kind 44. Dat is natuurlijk nog prima mogelijk, maar opvallend is
   dat tussen 1650 en 1655 een gat zit, waarna de kinderen elkaar weer met
   tussenpozen van een jaar opvolgen. Omdat er geen moeders worden genoemd in
   het doopboek, ligt het voor de hand om te veronderstellen dat Tobias tussen
   1650 en 1655 hertrouwd is. Temeer omdat in 1657 een dochter Meneweer wordt
   gedoopt, die heel goed naar Tobias' (veronderstelde) eerste vrouw genoemd
   kan zijn. Verder vinden we in het tweede huwelijk geen typische
   Louwens-namen meer terug.
   Twee van de kinderen uit het (veronderstelde) tweede huwelijk hebben dus
   wel een dochter Meneweer, maar beiden pas als derde dochter, waardoor deze
   evengoed naar de in 1657 geboren Meneweer Tobias genoemd kan zijn. Sara
   heeft ook nog zonen Popko (Louwens), die naar haar (half)broer genoemd
   zullen zijn.
   Al met al is uit al deze gegevens niet met zekerheid uit te maken of de
   tweede reeks kinderen uit een tweede huwelijk stamt of uit dat met Meneweer
   Louwens. Na 1982 heb ik me verder met deze familie niet beziggehouden, dus
   ik weet niet of Nell Elema, of iemand anders, inmiddels een bewijs heeft
   gevonden dat Meneweer Louwens in 1655 nog in leven was of voordien overleed.
   Tot zover wat ik weet over het gezin Venhuizen en mijn twijfels over de
   Louwens-afstamming
   Second Generation

   3. Hendrik Tobias-6179 (Tobias Hendriks).
   Hendrik married (1-MRIN:2800) Tonnijske Jans-6937 on 30 Aug 1661.

   Hendrik married (2-MRIN:2458) Aefke Suirvelt-6189 on 16 May 1675 in
   ,Bedum,Groningen.

   They had the following children:
   19 M i. Tobia Hindriks-6190 was christened on 20
   May 1681 in ,Bedum,Groningen.

   4. Popko Louwens Venhuisen-6165 (Tobias Hendriks) was
   christened on 4 Apr 1641 in ,Loppersum,Groningen.
   Popko married (MRIN:2459) Eiza Popkens-6191 on 13 Oct 1662 in
   ,Westeremden,Groningen.

   They had the following children:
   20 F i. Joanna Venhuisen-6192 was born on 4 Feb
   1668 in ,Ezinga,Groningen.

   21 M ii. Pompejus Venhuisen-6193 was born on 25 Apr
   1669 in ,Ezinga,Groningen.

   22 F iii. Meneweer Venhuisen-6194 was born on 18 Feb
   1671 in ,Ezinga,Groningen.

   23 M iv. Tobias Venhuisen-6195 was born on 30 Apr
   1672 in ,Ezinga,Groningen.

   24 F v. Eisa Venhuisen-6196 was born on 19 Mar
   1676 in ,Ezinga,Groningen.

   13. Sara Tobias Venhuisen-3403 (Tobias Hendriks) was
   christened on 23 Mar 1656 in , Loppersum, Groningen. She died after 1698.
   Sara married (MRIN:1410) Jonas A Welt-3402 son of Jonas Jacobs a Welt-3784
   and Geertruit Stalpaert van der Wiele-3785 (MRIN:1412) on 12 Dec 1675 in ,
   Loppersum, Groningen. Jonas was born about 1638 in , Groningen, Groningen.
   He died after 1698.

   They had the following children:
   25 F i. Geertruid Welt-3423 was christened on 1
   Oct 1676 in , Loppersum, Groningen. She died after 1737.
   Geertruid married (1-MRIN:2447) Broercke Rinnes.-6154 on 4 Apr 1696 in
   ,Loppersum,Groningen. Broercke was born in ,Middelstum,Groningen. He died
   in 1696/1703.
   Geertruid married (2-MRIN:2448) Aller Jans-6155 on 11 Aug 1703 in
   ,Loppersum,Groningen. Aller was born in ,Loppersum,Groningen. He died in
   1704/1707 in ,Loppersum,Groningen.
   Geertruid married (3-MRIN:2449) Hero Hindriks Forma-6156 on 18 Sep 1707 in
   ,Loppersum,Groningen. Hero was born in Coddeburen,Groningen. He died in 1737.

   26 M ii. Jonas a Welt-3424 was christened on 31 Mar
   1678 in ,Loppersum,Groningen. He died in 1712/1715.
   Jonas married (MRIN:1426) Trijntje Sijwerts-3783 on 23 Oct 1707 in ,
   Noordwolde, Gromimgen. Trijntje was born in 1685 in , Martenshoek,
   Groningen. She died in 1715.

   27 F iii. Johanna Welt-3401 was christened on 25 Jul
   1680 in , Loppersum, Groningen.
   Johanna married (1-MRIN:1409) Geert Hillebrants-3400 on 12 Mar 1701 in ,
   Loppersum, Groningen. Geert was born before 1680 in Loppersum,Groniongen.
   He died in 1712.
   Johanna married (2-MRIN:2852) Arnoldus Kempis-7048 in 1722 in
   ,Tolbert,Groningen. Arnoldus was born in ,Tolbert,Groningen.

   28 M iv. Tobias Welt-3483 was christened on 7 Dec
   1683 in , Loppersum, Groningen.

   29 F v. Tetien Welt-3484 was christened on 22 Oct
   1686 in , Loppersum, Groningen.
   Tetien married (MRIN:1445) Jan Arents Fijlant-3485 on 15 Oct 1712 in ,
   Groningen, Groningen. Jan was born about 1685. He died after 1741.

   30 F vi. Meenesweer Welt-3486 was christened on 12
   May 1689 in , Loppersum, Groningen.

   31 M vii. Popko Welt-3487 was christened on 13 Nov
   1691 in , Loppersum, Groningen.

   32 M viii. Pompejus Welt-3488 was christened on 4 Feb
   1698 in , Loppersum, Groningen. He died before 1737.
   Pompejus married (MRIN:1446) Henderina Maas-3489 in 1721 in
   ,Linschiren,Utrecht. Henderina died after 1737.

   14. Meneweer Tobias-6175 (Tobias Hendriks) was christened on
   26 Apr 1657 in ,Loppersum,Groningen.

   Meneweer married (1-MRIN:2453) Jacob Clasens-6197 on 22 Jul 1677 in
   ,Loppwesum,Groningen. Jacob died Bef. 13-9-1684.

   They had the following children:
   33 M i. Pieter Jacoibs-6198 was christened on 14
   Jul 1678 in ,Loppwesum,Groningen.

   34 M ii. Louwe Jacobs-6199 was christened on 5 Oct
   1679 in ,Loppwesum,Groningen.

   35 F iii. Eeckjen Jacobs-6201 was christened on 16
   Jan 1681 in ,Loppwesum,Groningen.

   36 F iv. Eeckjen Jacobs-6200 was christened on 19
   Feb 1682 in ,Loppwesum,Groningen.

   Meneweer married (2-MRIN:2460) Geert Haack-6202 on 13 Sep 1684 in
   ,Loppwesum,Groningen.
   They had the following children:
   37 M v. Johan Haack-6203 was christened on 24 May
   1685 in ,Loppwesum,Groningen.

   38 F vi. Margareta Haack-6204 was christened on 9
   Mar 1687 in ,Appingedam,groningen.

   39 M vii. Tobias Haack-6205 was christened on 26 Dec
   1688 in ,Appingedam,groningen.

   40 F viii. Meneweer Haack-6206 was christened on 11
   Jan 1691 in ,Appingedam,groningen.

   41 F ix. Petronella Haack-6207 was christened on 15
   Oct 1693 in ,Appingedam,groningen.

   16. Trijntjen Tobias Venhuisen-6177 (Tobias Hendriks) was
   christened on 22 Apr 1660
   in ,Loppersum,Groningen.
   Trijntjen married (MRIN:2461) Rewick Roswinckel-6208 on 10 Apr 1681 in
   ,Noordhorn,Groningen.
   They had the following children:
   42 F i. Helena Roswinckel-6209 was christened on
   19 Mar 1682 in ,Loppersum,Groningen.

   18. Etien Venhuisen-6188 (Tobias Hendriks) was christened on
   26 Feb 1664 in ,Loppersum,Groningen.
   Etien married (MRIN:2462) Tonnis Buzing-6210 .
   They had the following children:
   43 M i. Willem Buizing-6211 .
   Willem married (MRIN:2644) E.W. Platius-6577 .
  • Hans Homan Free
   Hallo Gijs, Mijn Tobias zal ws. een kleinzoon zijn van de Tobias die jij noemt, maar ik weet verder niets van deze familie. Ik was op zoek naar de verbindig
   Message 2 of 4 , Jun 29, 2004
   • 0 Attachment
    Hallo Gijs,

    'Mijn" Tobias zal ws. een kleinzoon zijn van de Tobias die jij noemt, maar
    ik weet verder niets van deze familie. Ik was op zoek naar de verbindig met
    Evert (Hambeek) uit Gieten, die inmiddels gelegd is. Wel zou ik graag weten
    of Tobias x 1740 Geertruid Hambeek nog kinderen hadden, maar verder kan ik
    je helaas niet helpen met deze familie.

    Met Vriendelijk Groeten
    Hans Homan Free
    http://home.hetnet.nl/~homanfree/

    -----Original Message-----
    From: Gijs van Bloemendaal [mailto:gijsvanb@...]
    Sent: Tuesday, June 29, 2004 02:06
    To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    Subject: Re: [groningen-genealogy] Tobias Venhuizen Groninge.n


    At 6/25/2004, you wrote:
    >Hallo Allemaal,
    >
    >Wie heeft nadere info over Tobias Venhuizen/Venhuisen van Groningen. Hij
    is
    >in 1751 medemomber over de kinderen van Jan Everts en Harmtje Hindriks te
    >Gieten, en zal dus voor 1725 geboren zijn. Verdere gegevens ontbreken.
    >
    >Met Vriendelijk Groeten
    >Hans Homan Free
    ><http://home.hetnet.nl/~homanfree/>http://home.hetnet.nl/~homanfree/
    Hallo Hans,

    Ik heb velerlei informatie betreffende verschillende Tobias Venhuizens
    en
    wel als volgt hieronder. Ik heb evenwel mijn twijfels over de juistheid-
    zie de notities. Ik wil graag weten hoe jouw Venhuizen inpast. Misschien
    kunnen wij verdere gegevens uitwisselen? Ik ben zeker geinteresseerd in
    mogelijke verdere voorouders. Hoe een en ander inpast in mijn bestand zie
    mijn home page : Balkema/Ballema
    Pedigree-Ancestors-Ahnentafel-kwartierstaat
    http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/balk/balkanc.htm

    Ik hoop dat misschien anderen ook willen reageeren op mijn gegevens en
    aanvullingen/correcties geven.

    Groeten uit Melbourne,
    Gijs van Bloemendaal

    Modified Register for Tobias Hendriks Venhuisen-3404
    First Generation
    1. Tobias Hendriks Venhuisen-3404 was born before 1615. He
    died after 1662.

    Tobias married (MRIN:1413) Meneweer Louwens-3405 daughter of Popko Havicks
    Louwens-3406 and Geertruit Fokkens-3407 (MRIN:1414) on 4 Sep 1636 in ,
    Loppersum, Groningen. Meneweer was born about 1615 in , Wirdum, Groningen.
    She died after 1662.
    They had the following children:
    2 F i. Waalcke Tobia-6164 was christened on 8
    Apr
    1638 in ,Loppersum,Groningen.

    + 3 M ii. Hendrik Tobias-6179 .

    + 4 M iii. Popko Louwens Venhuisen-6165 was
    christened
    on 4 Apr 1641.

    5 M iv. Tialle Tobia Venhuisen-6166 was
    christened
    on 11 Apr 1642 in ,Loppersum,Groningen.

    6 F v. Sara Tobias-6167 was christened on 28 Apr
    1644 in ,Loppersum,Groningen.

    7 F vi. Waalske Tobia-6168 was christened on 3
    Aug
    1645 in ,Loppersum,Groningen.

    8 M vii. Havick Tobias-6169 was christened on 7
    Feb
    1647 in ,Loppersum,Groningen.

    9 F viii. Upke Tobias-6170 was christened on 7 Feb
    1647 in ,Loppersum,Groningen.

    10 M ix. Louwe Tobias-6171 was christened on 26
    Mar
    1649 in ,Loppersum,Groningen.

    11 M x. Wiltet Tobias-6172 was christened on 12
    May 1650 in ,Loppersum,Groningen.

    12 M xi. Tobias Tobias-6173 was christened on 7
    Jan
    1655 in ,Loppersum,Groningen.

    + 13 F xii. Sara Tobias Venhuisen-3403 was christened
    on 23 Mar 1656. She died after 1698.

    + 14 F xiii. Meneweer Tobias-6175 was christened on 26
    Apr 1657.

    15 M xiv. Upke Tobias-6176 was christened on 4 Feb
    1659 in ,Loppersum,Groningen.

    + 16 F xv. Trijntjen Tobias Venhuisen-6177 was
    christened on 22 Apr 1660.

    17 F xvi. Maria Tobias-6178 was christened on 5 Jan
    1662 in ,Loppersum,Groningen.

    + 18 F xvii. Etien Venhuisen-6188 was christened on 26
    Feb 1664.

    Er zijn twijfels over de vele kinderen; zie de volgende notitie:
    !1-12-2002:Internet 30-12-2002 Mr. Redmer Alma discussion
    (Grand)children
    Tussen de huwelijksdatum en het jongste kind zit maar liefst 26 jaar. Als
    Meneweer bij haar huwelijk 18 jaar is, is zij bij de geboorte van het
    jongste kind 44. Dat is natuurlijk nog prima mogelijk, maar opvallend is
    dat tussen 1650 en 1655 een gat zit, waarna de kinderen elkaar weer met
    tussenpozen van een jaar opvolgen. Omdat er geen moeders worden genoemd in
    het doopboek, ligt het voor de hand om te veronderstellen dat Tobias
    tussen
    1650 en 1655 hertrouwd is. Temeer omdat in 1657 een dochter Meneweer wordt
    gedoopt, die heel goed naar Tobias' (veronderstelde) eerste vrouw genoemd
    kan zijn. Verder vinden we in het tweede huwelijk geen typische
    Louwens-namen meer terug.
    Twee van de kinderen uit het (veronderstelde) tweede huwelijk hebben dus
    wel een dochter Meneweer, maar beiden pas als derde dochter, waardoor deze
    evengoed naar de in 1657 geboren Meneweer Tobias genoemd kan zijn. Sara
    heeft ook nog zonen Popko (Louwens), die naar haar (half)broer genoemd
    zullen zijn.
    Al met al is uit al deze gegevens niet met zekerheid uit te maken of de
    tweede reeks kinderen uit een tweede huwelijk stamt of uit dat met
    Meneweer
    Louwens. Na 1982 heb ik me verder met deze familie niet beziggehouden, dus
    ik weet niet of Nell Elema, of iemand anders, inmiddels een bewijs heeft
    gevonden dat Meneweer Louwens in 1655 nog in leven was of voordien
    overleed.
    Tot zover wat ik weet over het gezin Venhuizen en mijn twijfels over de
    Louwens-afstamming
    Second Generation

    3. Hendrik Tobias-6179 (Tobias Hendriks).
    Hendrik married (1-MRIN:2800) Tonnijske Jans-6937 on 30 Aug 1661.

    Hendrik married (2-MRIN:2458) Aefke Suirvelt-6189 on 16 May 1675 in
    ,Bedum,Groningen.

    They had the following children:
    19 M i. Tobia Hindriks-6190 was christened on 20
    May 1681 in ,Bedum,Groningen.

    4. Popko Louwens Venhuisen-6165 (Tobias Hendriks) was
    christened on 4 Apr 1641 in ,Loppersum,Groningen.
    Popko married (MRIN:2459) Eiza Popkens-6191 on 13 Oct 1662 in
    ,Westeremden,Groningen.

    They had the following children:
    20 F i. Joanna Venhuisen-6192 was born on 4 Feb
    1668 in ,Ezinga,Groningen.

    21 M ii. Pompejus Venhuisen-6193 was born on 25
    Apr
    1669 in ,Ezinga,Groningen.

    22 F iii. Meneweer Venhuisen-6194 was born on 18
    Feb
    1671 in ,Ezinga,Groningen.

    23 M iv. Tobias Venhuisen-6195 was born on 30 Apr
    1672 in ,Ezinga,Groningen.

    24 F v. Eisa Venhuisen-6196 was born on 19 Mar
    1676 in ,Ezinga,Groningen.

    13. Sara Tobias Venhuisen-3403 (Tobias Hendriks) was
    christened on 23 Mar 1656 in , Loppersum, Groningen. She died after 1698.
    Sara married (MRIN:1410) Jonas A Welt-3402 son of Jonas Jacobs a Welt-3784
    and Geertruit Stalpaert van der Wiele-3785 (MRIN:1412) on 12 Dec 1675 in ,
    Loppersum, Groningen. Jonas was born about 1638 in , Groningen, Groningen.
    He died after 1698.

    They had the following children:
    25 F i. Geertruid Welt-3423 was christened on 1
    Oct 1676 in , Loppersum, Groningen. She died after 1737.
    Geertruid married (1-MRIN:2447) Broercke Rinnes.-6154 on 4 Apr 1696 in
    ,Loppersum,Groningen. Broercke was born in ,Middelstum,Groningen. He died
    in 1696/1703.
    Geertruid married (2-MRIN:2448) Aller Jans-6155 on 11 Aug 1703 in
    ,Loppersum,Groningen. Aller was born in ,Loppersum,Groningen. He died in
    1704/1707 in ,Loppersum,Groningen.
    Geertruid married (3-MRIN:2449) Hero Hindriks Forma-6156 on 18 Sep 1707 in
    ,Loppersum,Groningen. Hero was born in Coddeburen,Groningen. He died in
    1737.

    26 M ii. Jonas a Welt-3424 was christened on 31
    Mar
    1678 in ,Loppersum,Groningen. He died in 1712/1715.
    Jonas married (MRIN:1426) Trijntje Sijwerts-3783 on 23 Oct 1707 in ,
    Noordwolde, Gromimgen. Trijntje was born in 1685 in , Martenshoek,
    Groningen. She died in 1715.

    27 F iii. Johanna Welt-3401 was christened on 25
    Jul
    1680 in , Loppersum, Groningen.
    Johanna married (1-MRIN:1409) Geert Hillebrants-3400 on 12 Mar 1701 in ,
    Loppersum, Groningen. Geert was born before 1680 in Loppersum,Groniongen.
    He died in 1712.
    Johanna married (2-MRIN:2852) Arnoldus Kempis-7048 in 1722 in
    ,Tolbert,Groningen. Arnoldus was born in ,Tolbert,Groningen.

    28 M iv. Tobias Welt-3483 was christened on 7 Dec
    1683 in , Loppersum, Groningen.

    29 F v. Tetien Welt-3484 was christened on 22 Oct
    1686 in , Loppersum, Groningen.
    Tetien married (MRIN:1445) Jan Arents Fijlant-3485 on 15 Oct 1712 in ,
    Groningen, Groningen. Jan was born about 1685. He died after 1741.

    30 F vi. Meenesweer Welt-3486 was christened on 12
    May 1689 in , Loppersum, Groningen.

    31 M vii. Popko Welt-3487 was christened on 13 Nov
    1691 in , Loppersum, Groningen.

    32 M viii. Pompejus Welt-3488 was christened on 4
    Feb
    1698 in , Loppersum, Groningen. He died before 1737.
    Pompejus married (MRIN:1446) Henderina Maas-3489 in 1721 in
    ,Linschiren,Utrecht. Henderina died after 1737.

    14. Meneweer Tobias-6175 (Tobias Hendriks) was christened on
    26 Apr 1657 in ,Loppersum,Groningen.

    Meneweer married (1-MRIN:2453) Jacob Clasens-6197 on 22 Jul 1677 in
    ,Loppwesum,Groningen. Jacob died Bef. 13-9-1684.

    They had the following children:
    33 M i. Pieter Jacoibs-6198 was christened on 14
    Jul 1678 in ,Loppwesum,Groningen.

    34 M ii. Louwe Jacobs-6199 was christened on 5 Oct
    1679 in ,Loppwesum,Groningen.

    35 F iii. Eeckjen Jacobs-6201 was christened on 16
    Jan 1681 in ,Loppwesum,Groningen.

    36 F iv. Eeckjen Jacobs-6200 was christened on 19
    Feb 1682 in ,Loppwesum,Groningen.

    Meneweer married (2-MRIN:2460) Geert Haack-6202 on 13 Sep 1684 in
    ,Loppwesum,Groningen.
    They had the following children:
    37 M v. Johan Haack-6203 was christened on 24 May
    1685 in ,Loppwesum,Groningen.

    38 F vi. Margareta Haack-6204 was christened on 9
    Mar 1687 in ,Appingedam,groningen.

    39 M vii. Tobias Haack-6205 was christened on 26
    Dec
    1688 in ,Appingedam,groningen.

    40 F viii. Meneweer Haack-6206 was christened on 11
    Jan 1691 in ,Appingedam,groningen.

    41 F ix. Petronella Haack-6207 was christened on
    15
    Oct 1693 in ,Appingedam,groningen.

    16. Trijntjen Tobias Venhuisen-6177 (Tobias Hendriks) was
    christened on 22 Apr 1660
    in ,Loppersum,Groningen.
    Trijntjen married (MRIN:2461) Rewick Roswinckel-6208 on 10 Apr 1681 in
    ,Noordhorn,Groningen.
    They had the following children:
    42 F i. Helena Roswinckel-6209 was christened on
    19 Mar 1682 in ,Loppersum,Groningen.

    18. Etien Venhuisen-6188 (Tobias Hendriks) was christened on
    26 Feb 1664 in ,Loppersum,Groningen.
    Etien married (MRIN:2462) Tonnis Buzing-6210 .
    They had the following children:
    43 M i. Willem Buizing-6211 .
    Willem married (MRIN:2644) E.W. Platius-6577 .


    Yahoo! Groups Sponsor
    ADVERTISEMENT

    ----------------------------------------------------------------------------
    --
    Yahoo! Groups Links

    a.. To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/

    b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
    groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Christina
    ... noemt, maar ... verbindig met ... graag weten ... kan ik ... VENHUIJZEN, Nanne Christening Gender: Male Christening Date: 12 Feb 1741 Recorded in:
    Message 3 of 4 , Jun 29, 2004
    • 0 Attachment
     --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Hans Homan Free"
     <homanfree@h...> wrote:
     > Hallo Gijs,
     >
     > 'Mijn" Tobias zal ws. een kleinzoon zijn van de Tobias die jij
     noemt, maar
     > ik weet verder niets van deze familie. Ik was op zoek naar de
     verbindig met
     > Evert (Hambeek) uit Gieten, die inmiddels gelegd is. Wel zou ik
     graag weten
     > of Tobias x 1740 Geertruid Hambeek nog kinderen hadden, maar verder
     kan ik
     > je helaas niet helpen met deze familie.
     >
     >


     :) en nogmaals :)

     VENHUIJZEN, Nanne Christening
     Gender: Male
     Christening Date: 12 Feb 1741 Recorded in: Groningen, Groningen,
     Netherlands
     Collection: Nederlands Hervormde
     Father: Tobias VENHUIJZEN
     Mother: Geertruit HAMBEEK
     Source: FHL Film 109092 Dates: 1705 - 1754


     VENHUISEN, Catarina Christening
     Gender: Female
     Christening Date: 1 Sep 1743 Recorded in: Groningen, Groningen,
     Netherlands
     Collection: Nederlands Hervormde
     Father: Tobias VENHUISEN
     Mother: Geertruid HAMBUK
     Source: FHL Film 109092 Dates: 1705 - 1754

     VENHUISEN, Evert Christening
     Gender: Male
     Christening Date: 5 May 1745 Recorded in: Groningen, Groningen,
     Netherlands
     Collection: Nederlands Hervormde
     Father: Tobias VENHUISEN
     Mother: Geertruid HAMBEEK
     Source: FHL Film 109092 Dates: 1705 - 1754
    • Hans Homan Free
     Hallo Christina, Alweer mijn hartelijke dank. Dit geeft een verdere bevestiging dat Geertruid een d.v. van Evert Hambeek. Het lijkt erop dat Tobias dan een
     Message 4 of 4 , Jun 29, 2004
     • 0 Attachment
      Hallo Christina,

      Alweer mijn hartelijke dank. Dit geeft een verdere bevestiging dat Geertruid
      een d.v. van Evert Hambeek.
      Het lijkt erop dat Tobias dan een zoon was van mogelijk een Nanne Venhuizen.

      Nu nog eens kijken of ik nog iets meer van Evert kan vinden, maar dat zal ik
      wel in Gieten e.o. moeten zoeken.

      Met Vriendelijk Groeten
      Hans Homan Free
      http://home.hetnet.nl/~homanfree/

      -----Original Message-----
      From: Christina [mailto:bitnap@...]
      Sent: Tuesday, June 29, 2004 19:53
      To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      Subject: [groningen-genealogy] Re: Tobias Venhuizen Groninge.n


      --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Hans Homan Free"
      <homanfree@h...> wrote:
      > Hallo Gijs,
      >
      > 'Mijn" Tobias zal ws. een kleinzoon zijn van de Tobias die jij
      noemt, maar
      > ik weet verder niets van deze familie. Ik was op zoek naar de
      verbindig met
      > Evert (Hambeek) uit Gieten, die inmiddels gelegd is. Wel zou ik
      graag weten
      > of Tobias x 1740 Geertruid Hambeek nog kinderen hadden, maar verder
      kan ik
      > je helaas niet helpen met deze familie.
      >
      >


      :) en nogmaals :)

      VENHUIJZEN, Nanne Christening
      Gender: Male
      Christening Date: 12 Feb 1741 Recorded in: Groningen,
      Groningen,
      Netherlands
      Collection: Nederlands Hervormde
      Father: Tobias VENHUIJZEN
      Mother: Geertruit HAMBEEK
      Source: FHL Film 109092 Dates: 1705 - 1754


      VENHUISEN, Catarina Christening
      Gender: Female
      Christening Date: 1 Sep 1743 Recorded in: Groningen,
      Groningen,
      Netherlands
      Collection: Nederlands Hervormde
      Father: Tobias VENHUISEN
      Mother: Geertruid HAMBUK
      Source: FHL Film 109092 Dates: 1705 - 1754

      VENHUISEN, Evert Christening
      Gender: Male
      Christening Date: 5 May 1745 Recorded in: Groningen,
      Groningen,
      Netherlands
      Collection: Nederlands Hervormde
      Father: Tobias VENHUISEN
      Mother: Geertruid HAMBEEK
      Source: FHL Film 109092 Dates: 1705 - 1754
      Yahoo! Groups Sponsor
      ADVERTISEMENT

      ----------------------------------------------------------------------------
      --
      Yahoo! Groups Links

      a.. To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/

      b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
      groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.