Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Wijbrants en Helder voor Jaap Hofman

Expand Messages
 • nathan pera
  Beste Jaap, Aangezien ik geen enkel bericht naar je toe kan sturen (komt steeds als onbestelbaar terug), doe ik het maar via de groep Hierbij al mijn gegevens
  Message 1 of 2 , Jan 31, 2004
   Beste Jaap,

   Aangezien ik geen enkel bericht naar je toe kan sturen (komt steeds als onbestelbaar terug), doe ik het maar via de groep

   Hierbij al mijn gegevens Helder.
   Sommige passen in mijn familie en dat is dan aardig uitgewerkt.
   Maar wat de familie Helder zelf betreft, dat is nog zeer onduidelijk.
   Wanneer je mij daar kunt helpen, zou ik je dankbaar zijn.

   De Jantje Wolters Helder gegevens komen uit het RAG, de rest is mij via anderen aangeleverd òf via GenLias òf uit Gens Nostra.
   De bijzondere gegevens omtrent de Helders te Marum komen uit een boek over Marum.
   De "Wiebrant/Wijbrant" lijn is correct, evenals de Iwema gegevens.
   Mochten er er nog volgens jou fouten zitten in het één en ander, meldt mij dat dan.

   Arrijsfamilie:

   Jan Arrijs

   landbouwer te Sebaldeburen,

   gehuwd: 18 aug. 1767 te Midwolde met

   Feike Tjebbes Ploeg

   landbouwerse te Midwolde;

   ged. 6 dec. 1744 te Midwolde

   dochter van Tjebbe Alberts Ploeg en Hindrikje Willems,

   kleindochter van Albert Alberts Ploeg en Hiltje Jacobs;

   en Willem Luities en Fijke Louwes.

   Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Hindrikje Jans

   ged. 8 nov 1767 te Midwolde.

   2. Wijbrandt Jans

   ged. 19 dec. 1773 te Midwolde.

   3. Wijbrandt Jans

   ged. 12 febr. 1775 te Midwolde.

   4. Meike Jans

   ged. 14 dec. 1777 te Midwolde

   overl. 4 mrt. 1844 des avonds te 9 uren in een

   ongenummerde woning te Marum

   gehuwd: 25 febr. of mei 1800 te Tolbert met

   Sijbe Bonnes Iwema

   in 1825 bij zijn overlijden arbeider wonende te Marum;

   in 1828 bij huw. van zoon Jan zijn beide omschreven als dagloners te Marum;

   ged. 18 sept. 1774 te Tolbert,

   overl. 23 sept. 1825 des morgens om 5 uur op huisnr. 135 te Marum

   zoon van Bonne Sijbes Iwema en Trientien/Trientje/Trijntje Harms

   kleinzoon van Sijbe Dates Iwema en Jancke Hindriks

   achterkleinzoon van Dato Bonnes Iwema en Grietjen Geltes Iwema (dochter van Gelte

   Wijbrands en Maeijke Dates Iwema).


   5. Willem Jans

   ged. 15 mei 1780 te Midwolde.

   6. Grietje Jans

   arbeidster (bij haar huw.) te Lucaswolde;

   landbouwerse te Lucaswolde bij het overlijden van haar man;

   ged. 9 nov. 1783 te Midwolde,

   overl. 19 mei 1861 te Doezum

   gehuwd: 15 aug. 1802 te Tolbert met

   Harm Bonnes Iwema

   arbeider (bij zijn huw.) te Lucaswolde;

   landbouwer te Lucaswolde bij zijn overlijden;

   ged. 10 juni 1781 te Tolbert

   overl. 31 aug. 1827 de voormiddags om 11 uur op huisnr. 5 te Lucaswolde;

   getuigen aangifte overlijden:

   Jan Jans Boerema, landbouwer te Lucaswolde, 38 jaar en

   Abel Gerrits Boekema, landbouwer te Lucaswolde, 22 jaar;

   zoon van Bonne Sijbes Iwema en Trientien/Trientje/Trijntje Harms

   kleinzoon van Sijbe Dates Iwema en Jancke Hindriks

   achterkleinzoon van Dato Bonnes Iwema en Grietjen Geltes Iwema (dochter van Gelte

   Wijbrands en Maeijke/Marijke Dates Iwema).


   7. Albertje Jans

   ged. 25 mei 1788 te Midwolde.
   En nu heb jij een Wiebrand Arjens en Hendrikje Dirks.
   En ik heb nog een losse Wiebrant Alberts Ploeg, zoon van Albert Alberts Ploeg en Hiltje Jacobs, van wie ik ook nog zo graag wil weten, hoe hij tot stand gekomen is.

   En natuurlijk hoort het hele zootje bij elkaar, maar hoe?   In jouw geval kan Wiebrand Arjens een kleinzoon zijn van kind 3. Wijbrandt Jans en dan zit je al gauw in ong. 1825 qua geboorte. Dus dat valt af.

   Dan is de enige mogelijkheid, die overblijft dat Wiebrand Arjens = Arriens = Arrijs? een broer is van Jan Arrijs.

   Dan komt er dus van twee kanten de naam Wiebrant in de familie: van de Arrijskant en de Gelte Wijbrants kant. Tenzij die twee kanten beide één familie zijn.

   En hoe komt dat dochtertje van Wiebrant Arjens dan weer aan de naam Maike?   Ik heb nog een aardige doopinschrijving voor je.

   Pieter Arriens en Trijntje Zybring? (enigszins onleesbaar) een kind dopen te Grootegast? (haast onleebaar) zonder datum en geen naam ingevuld.

   Leuk hè, genealogie?

   Laat mij nog eens horen wat jij aan hypothesen c.q. gegevens hebt.   Groetjes, Truus Pera, Rotterdam   Helder familie:

   (zeer fragmentarisch)   Jan Jans Helder
   gehuwd met

   Geertje Jans


   Uit dit huwelijk:

   1.

   Luitjen Jans Helder
   geb. 18 mei 1760 te Opende, Grootegast

   gehuwd 27 okt. 1815 te Grootegast met

   Lijsbeth Alberts Zuidstra
   geb. 18 juni 1797 te Bergum

   dochter van: Albert Hendriks Zuidstra en Antje Oedzes.   2.

   Wolter Jans Helder
   landbouwer te Noordwijk, Marum;

   geb. in 1770,

   overl. vóór 4 mei 1850

   gehuwd: 23 sept. 1804 te Grootegast met

   Mayke Wijbrants
   landbouwerse te Noordwijk, Marum;

   geb. ong. in 1775 te Grootegast,

   overl. na 4 mei 1850

   dochter van: Wijbrant Hendriks

   geb. ong. in 1743 te Grootegast

   gehuwd: 3 mei 1760 te Grootegast met

   Joukje Egberts

   geb. ong. in 1739 te Opende, Grootegast   Uit dit huwelijk

   2.1.

   Hendriktje Wolters Helder
   geb. 13 jan. 1805 te Noordwijk, Marum,

   ged. 3 febr. 1805 (Ned. Ger.) te Noordwijk, Marum

   gehuwd 1: 3 juli 1825 te Marum met

   Albert Gerrits Por/Boekema
   (om de een of andere reden nam hij de naam van zijn moeder aan)

   geb. 27 aug. 1799 te Tolbert, Leek,

   ged. 15 sept. 1799 (Ned. Ger.) te Tolbert, Leek,

   overl. 1 juni 1840 te Niebert, Marum

   zoon van: Gerrit Alberts Por

   arbeider;

   ged. 10 juni 1764 te Zuidhorn,

   overl. 19 mrt. 1845 te Doezum

   (zoon van Albert Elles Julles Por en Wytske Gerrits Hovinga)

   gehuwd 3 juni 1798 met

   (zijn 1e vrouw)

   Geeske Abels Boekema
   geb. 11 sept. 1776,

   overl. 18 sept. 1808

   (dochter van Abel Boekes Boekema (zoon van Boeke Tonnis en Geeske Geerts)

   en Leentje Hendriks);   gehuwd 2: 10 nov. 1842 te Marum met

   Wolter Veenman
   geb. 1821/1822 te Niebert, Marum

   zoon van Jan Jans Veenman en Jetske Jennes.   2.2.

   Geertje Wolters Helder
   geb. in 1807 te Noordwijk, Marum,

   ged. 26 apr. 1807 te Noordwijk, Marum

   gehuwd 12 febr. 1835 te Marum met

   Abel Gerrits Por/Boekema
   (om de een of andere reden nam hij de naam van zijn moeder aan)
   geb. 1 mrt. 1805 te Midwolde, Leek,

   ged. 17 mrt. 1805 te Midwolde, Leek

   zoon van: Gerrit Alberts Por

   arbeider;

   ged. 10 juni 1764 te Zuidhorn,

   overl. 19 mrt. 1845 te Doezum

   (zoon van Albert Elles Julles Por en Wytske Gerrits Hovinga)

   gehuwd 3 juni 1798 met

   (zijn 1e vrouw)

   Geeske Abels Boekema
   geb. 11 sept. 1776,

   overl. 18 sept. 1808

   (dochter van Abel Boekes Boekema (zoon van Boeke Tonnis en Geeske Geerts)

   en Leentje Hendriks).   2.3.

   Jantje Wolters Helder
   ---zij werd rond 1850 lidmaat van de toen niet officieel erkende Christelijke Afgescheiden

   Gemeente van Grootegast, Zevenhuizen en Leek;
   bij haar huwelijk wonende te Noordwijk, Marum;

   geb. 11 jan. 1813 des avonds om 5 uur te Marum,

   ---getuigen aangifte geboorte op 12 jan. 1813 om 2 uur te Marum:

   Tiemen Jacobs Zwart, landbouwer te Noordwijk, 46 j. en

   Reinder Harms Dijkstra, landbouwer te Noordwijk, 36 j.;

   (Nederduits Gereformeerd gedoopt);

   overl. 26 mei 1884 te Niebert, Marum,

   begr. te Nuis, Marum, graf aldaar (N.H. kerk)

   gehuwd: 4 mei 1850 te Nuis, Marum met

   Eibe Willems Pera

   bij zijn huwelijk landbouwer te Oldekerk;

   landbouwer te Niebert, Marum na zijn huwelijk;

   ---hij werd rond 1850 lidmaat van de toen niet officieel erkende Christelijke Afgescheiden

   Gemeente van Grootegast, Zevenhuizen en Leek;

   ouderling bij Christelijke Afgescheiden te Niebert, Marum;

   medeoprichter van de Christelijke school te Marum op 11 mrt. 1878;

   geb. maandag 3 febr. 1823 des morgens om 8 uur te Sebaldeburen,

   Grootegast in huis nr. 45,

   (Nederduits Gereformeerd gedoopt);

   overl. 10 aug. 1888 te Niebert, Marum,

   begr. te Nuis, Marum, graf aldaar (N.H. kerk).   3.

   Aukje Jans Helder
   gehuwd met

   Mindert Allardus Nicolai.

   Kind geb. in 1791,

   Kind geb. 1 mei 1796 te Marum.   4.

   waarschijnlijk

   Jacob Jans Helder
   <woonde in 1812 op huisnr. 98 te Wester Buuren, Marum>;

   <Napoleon, op terugtocht uit Rusland, had bevolen dat

   vestingsteden als Delfzijl en Coevorden versterkt en bevoorraad

   moesten worden. Op 10 juli 1813 gaat een transport met fourage, proviand,

   munitie, hout en turf van Zuidlaren naar Delfzijl. Op 5 november 1813

   gaat een transport, waaronder 20 Marumse wagens, van Groningen

   naar Coevorden.

   Aan het transport naar Coevorden neemt Jacob Jans Helder deel>.

   gehuwd met

   Foktje Ubels Oosterhuis
   ged. 25 febr. 1776 te Grootegast.   Uit dit huwelijk:   4.1.

   Jan Jacobs Helder
   geb. 1802/1803 te Opende, Grootegast

   gehuwd 17 aug. 1828 te Marum met

   Maijke Roelfs Randel
   dochter van: Roelf Jans Randel en Trientje Eizes Palsma.   4.2.

   Renskje Jacobs Helder
   geb. 6 apr. 1806 te Opende, Grootegast,

   overl. 10 juli 1872 te Noordwijk, Marum

   begr. te Noordwijk, Marum, graf aldaar (N.H. kerk)

   gehuwd: 27 aug. 1826 te Marum met

   Lubbe Wiebes de Boer
   geb. 4 apr. 1788 te Noordwijk, Marum,

   overl. 30 dec. 1876 te Noordwik, Marum,

   begr. te Noordwijk, Marum, graf aldaar (N.H. kerk)

   zoon van: Wybe Meines de Boer en Antje Lubbes.   4.3.

   Geertje Jacobs Helder
   geb. 1812/1813 te Marum

   gehuwd 3 mrt. 1836 te Marum met

   Edsge Eeuwes de Boer
   geb. 1815/1816 te Marum

   zoon van Eeuwe Roelfs de Boer en Jantje Edsges Siersema.   4.4.

   Ubel Jacobs Helder
   gehuwd: met

   Martje Geerts Alserda.

   Kind uit dit huwelijk:

   4.4.1.

   Foktje Helder
   naaister;

   geb. 3 aug. 1853 te Marum

   gehuwd: 18 mrt. 1876 te Marum met

   Harmannus Visser
   geb. 7 juli 1849 te Grootegast,

   zoon van Garmt Harmannus Visser en Antje Gerrits Reitsema

   (zie Doopsgezinden, blz. 383).   5.

   waarschijnlijk

   Pieter Jans Helder
   <woonde in 1812 op huisnr. 3 te Noordwijk, Marum

   naast Wolter Jans Helder, die op huisnr. 2 woonde>;

   <op 1 aug. 1809 benoemt de landdrost een committee, dat erop

   moet toezien de door de centrale regering toegezegde staatslening

   te verkrijgen. Lid is o.a. Pieter Jans Helder voor Noordwijk>;

   <Napoleon, op terugtocht uit Rusland, had bevolen dat vestingsteden

   als Delfzijl en Coevorden versterkt en bevoorraad moesten worden.

   Op 10 juli 1813 gaat een transport met fourage, proviand, munitie, hout en

   turf van Zuidlaren naar Delfzijl. Op 5 november 1813 gaat een transport,

   waaronder 20 Marumse wagens, van Groningen naar Coevorden.

   Aan het transport naar Delfzijl neemt Pieter Jans Helder deel.

   geb. te Opende, Grootegast,

   ged. 1 aug. 1771 te Opende, Grootegast,

   overl. 15 apr. 1838 te Marum

   gehuwd 26 dec. 1798 te Marum met

   Antje Berends Reitsema
   ged. 26 dec. 1774 te Noordwijk, Marum.   Kinderen uit dit huwelijk:

   5.1.

   Fenje Pieters Helder
   landbouwerse;

   ged. 31 mei 1801 te Noordwijk, Marum

   gehuwd 25 mei 1823 te Marum met

   Onne Wijbes de Boer
   landbouwer;

   ged. 12 nov. 1797 te Noordwijk, Marum

   zoon van: Wybe Meines de Boer en Antje Lubbes.   5.2.

   Geertje Pieters Helder

   geb. 22 apr. 1800 te Noordwijk, Marum,

   overl. 25 aug. 1874 des middags om twaalf uur te Opende,Grootegast

   (getuigen aangifte overlijden op 26 aug. 1874 te Grootegast:

   Hendrik Douwes Alserda, landbouwer te Opende,64 j. en Onne Werkman,

   landbouwer te Opende, 62 j., beide geen familie);

   gehuwd: 31 aug. 1822 te Marum met

   Pieter Freerks de Vries

   geb. 18 mrt. 1799 te Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland,

   overl. 26 mrt. 1877 des morgens om drie uur te Opende, Grootegast

   (getuigen aangifte overlijden op 26 mrt. 1877 te Grootegast:

   Hendrik Douwes Alserda, landbouwer te Opende,66 j. en Marten Dijkstra,

   landbouwer te Opende, 41 j., beide geen familie);

   zoon van Freerk Johannes de Vries en Grietje Taekes Offeringa.   5.3.

   Jantje Pieters Helder
   geb. 1809/1810

   gehuwd 22 sept. 1831 te Grootegast met

   Hendrik Dirks Postuma
   geb. 1821/1822

   zoon van Dirk Dirks Postuma en Jitske Freerks Boersema.
   N.B.

   Op Paaszondag 11 apr. 1852 werd onder leiding van ds. Tamme Foppes de Haan,

   (1791 - 1868), Afgescheiden predikant te Groningen in de woonkamer van

   "broeder" Doeske Geerts Wijma (zoon van Geert Doeskes Wijma) aan de Kruisweg

   nr. 13 te Marum de Christelijke Afgescheiden Gemeente te Marum gesticht met als

   lidmaten (nieuw of al practiserend) o.a.

   Eibe Willems Pera, (zijn vrouw) Jantje Wolters Helder, Jan Wolters Helder,

   Jantje Pieters Helder.
   Pera - Helder:

   Eibe Willems Pera

   bij zijn huwelijk landbouwer te Oldekerk;

   na zijn huwelijk landbouwer te Niebert, Marum;

   Nederduits Gereformeerd gedoopt;

   ---werd rond 1850 lidmaat van de toen niet officieel erkende Christelijke Afgescheiden

   Gemeente van Grootegast, Zevenhuizen en Leek;

   ---Deze beweging was in het Westerkwartier rond 1790 ontstaan uit de overtuiging, dat

   de Nederduitse predikanten te laks waren de " verontzedelijking" van de maatschappij

   aktief te bestrijden vanaf de kansel.

   In oktober 1834 vond de Afscheiding plaats, later in 1869 Christelijke Gereformeerde

   Gemeente genoemd en in 1892 Gereformeerde Kerk.

   De lidmaten werden door de staat gestraft met boetes en, al waren zij nog zo arm, met

   gedwongen inkwartiering van soldaten.

   Ook hadden zij te lijden onder het misnoegen van familie, vrienden en dorpsgenoten.

   Het kwam soms tot vechtpartijen, waarbij men er niet voor schuwde één en ander

   fysiek in de kerk zelf uit te vechten, waardoor menig kerkbank sneuvelde. En de

   grafzerken van hun familieleden werden soms niet ontzien.

   Op Paaszondag 11 apr. 1852 werd onder leiding van ds. Tamme Foppes de Haan,

   (1791 - 1868), Afgescheiden predikant te Groningen in de woonkamer van

   "broeder" Doeske Geerts Wijma (zoon van Geert Doeskes Wijma) aan de Kruisweg

   nr. 13 te Marum de Christelijke Afgescheiden Gemeente te Marum gesticht met als

   lidmaten (nieuw of al practiserend) o.a.

   Eibe Willems Pera, Jantje Wolters Helder, Jan Wolters Helder, Jantje Pieters Helder.

   Op 2e Paasdag 12 apr. 1852 werd het kerkbestuur in het ambt bevestigd:

   de vier ouderlingen, waaronder Eibe Willems Pera. Zij waren dat al in één van de

   Afgescheiden Gemeenten van Grootegast, Zevenhuizen of Leek.

   Eibe Willems Pera was ook lid van de commissie, die moest zorgen voor het inzamelen

   van gelden voor de bouw van een nieuwe kerk en een leraarswoning aan de Kruisweg

   te Marum, te bouwen op een stuk land, geschonken door Doeske Geerts Wijma.

   De bouw was op15 aug. 1852 voltooid.

   Eibe Willems Pera werd op 11 mrt. 1878 president van de oprichtingscmmissie voor

   een nieuwe Christelijke school te Marum en later van het het schoolbestuur van deze

   school tot aan zijn dood op 10 aug. 1888.

   Hij gaf ook catechisatielessen, o.a. in 1863 te Lucaswolde, Marum.

   geb. maandag 3 febr. 1823 des morgens om 8 uur op huisnr. 45 te Westerzand,

   Sebaldeburen, Grootegast,

   ---getuigen aangifte geboorte op donderdag 6 febr. 1823 namiddags om 4 uur te

   Grootegast:

   Willem Wijbes Hazenberg, dagloner te Grootegast, 25 j. en Marten Jans Renkema,

   landbouwer te Sebaldeburen, 27 j., beide geen familie;

   overl. 10 aug. 1888 (na een kortstondige ziekte) te Niebert, Marum,

   begr. te Nuis, Marum, graf aldaar (N.H. kerk)

   proclamaties op 21 en 28 apr. 1850 te Marum en te Oldekerk,

   ---getuigen bij huwelijk: Evert Palsma, landbouwer te Nuis, 30 j., Jan Palsma,

   landbouwer te Nuis, 27 j., Klaas Abels Mulder, veldwachter te Nuis, 37 j.

   en Wolter Sijtses Bergsma, landbouwer te Marum, 59 j.,

   alle geen verwanten van de bruid en de bruidegom, n.b alle wel Afgescheidenen;

   gehuwd: 4 mei 1850 (Burg. stand) te Nuis, Marum met

   Jantje Wolters Helder

   Nederduits Gereformeerd gedoopt;

   ---werd rond 1850 lid van de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Grootegast,

   Zevenhuizen en Leek;

   ---bij haar huwelijk wonende te Noordwijk, Marum;

   geb. 11 jan. 1813 des avonds om 5 uur te Marum,

   ---getuigen aangifte geboorte op 12 jan. 1813 om 2 uur te Marum:

   Tiemen Jacobs Zwart, landbouwer te Noordwijk, 46 j. en

   Reinder Harms Dijkstra, landbouwer te Noordwijk, 36 j.;

   overl. 26 mei 1884 te Niebert, Marum,

   begr. te Nuis, Marum, graf aldaar (N.H. kerk);

   dochter van

   Wolter Jans Helder

   ---waarschijnlijke broer van Pieter Jans Helder, zie *42 tweede gen. nr. 10.

   en idem van Jacob Jans Helder, zie *77 achtste gen. nr. 22.;

   landbouwer op huisnr. 2 (in 1812) te Noordwijk, Marum,

   ---naast Pieter Jans Helder, die op huisnr. 3 woonde;

   geb. in 1770 te Opende, Grootegast,

   overl. vòòr 4 mei 1850

   gehuwd: 23 sept. 1804 te Grootegast met

   Maaijke Wijbrands

   ---tante van Foktje Ubels, zie *77 achtste gen. nr. 23.;

   ---haar oudste broer Hendrik Wijbrands noemde zich Boerema,

   dagloner, woonde te Sebaldeburen op huisnr. 23, zie kaartje onder 3.10.1.7.;

   gehuwd met Jantje IJnes Oudman, dagloonster,

   geb. te Lutjegast, ged. 20 sept. 1779 te Grootegast, overl. 21 mei 1829 te

   Sebaldeburen op huisnr. 23, dochter van IJne Fokkes Oudman en Femke Hendriks;

   IJne is de broer van Jan Fokkes Oudman, zie hieronder en zie 3. ,

   daarna *22 en *23;

   landbouwerse te Noordwijk, Marum;

   geb. ong. in 1775 te Opende, Grootegast,

   overl. na 4 mei 1850;   kleindochter van (ouders vader):   waarschijnlijk

   Jan Jans Helder

   gehuwd: met

   Geertje Jans;   en van (ouders moeder):   Wijbrand Hendriks *04

   ---hij had een tweelingzus Wijbrig Hendriks;

   ---broer van Ubel Hendriks (Oosterhof), zie *77 zevende gen. nr. 46. en verder;

   hun zus Grietje Hendriks was de eerste vrouw van

   Jan Fokkes Oudman, zie 2.4. en 3.;

   hun oudste broer Derk Hindriks Postema huwde Lutske Oedses,

   de latere 2e vrouw van Jan Fokkes Oudman, zie hierboven en zie 3. ,

   daarna *22 en *23;

   ged. in aug. 1735 te Doezum, Grootegast

   gehuwd: 3 mei 1760 te Grootegast met

   Joukje Egberts

   geb. ong. in 1739 te Opende, Grootegast.   *04 Wijbrant Hendriks

   zoon van:   ZEVENDE GENERATIE

   2. Hindrik Ubels (zie ook *77 zevende gen. nr. 92. en 93.)

   <broer van Claas Ubels, zie *60 derde gen. nr. 76.>;

   ged. 26 dec. 1706 te Doezum, Grootegast

   proclamaties 9 mrt. en 23 mrt. 1732 te Grootegast

   en 16 mrt. 1732 te Doezum,

   <er staat in de DTB van Grootegast geen huwelijksdatum>;

   gehuwd: in mrt. ?1732 te Grootegast met

   3. Faakje/Fokje Wijbrants Iwema

   ged. 5 okt. 1704 te Sebaldeburen, Grootegast

   ZESDE GENERATIE

   4. Ubel Harryts Gortemaker Peters

   geb. te Doezum, Grootegast,

   ged. 9 dec. 1659 te Grootegast,

   overl. vòòr 1731

   gehuwd: 1 febr. 1685 (kerk. huw.) te Grootegast met

   5.Aleyt Derks

   geb. te Doezum, Grootegast,

   ged. ong. in 1663 te Grootegast,

   overl. na 1730

   6. Wijbrant Geltes Iwema

   <zijn zus Grietje Geltes Iwema huwt haar neef Date Bonnes Iwema,

   zoon van Bonne Dates iwema en zijn 1e vrouw Grietien Pebes,

   dochter van Pebe Haetjes en Jantjen Luijtiens Banderinge,

   Bonne Dates is de broer van de moeder van Wijbrant en Grietje,

   zie hieronder nr. 13.>;

   <lidmaat te Sebaldeburen op 12 apr. 1700>:

   diaken te Sebaldeburen op 29 sept. 1700;

   geb. in 1674 te Sebaldeburen, Grootegast

   gehuwd: 1 jan. 1699 (kerk. huw.) te Sebaldeburen, Grootegast met

   7. Grietjen Hindriks

   geb. te Sebaldeburen, Grootegast

   <Grietje Hendriks was dienstmaagd bij Wybrant Geltes

   en bleek tussen de eerste en tweede proclamatie van haar

   huwelijk met Wybrant Geltes "van een jonge soon in de kraam

   te zijn gekomen'' (doopboek Ned. Ger. Kerk Sebaldeburen).
   Op 30 december 1698 werd in Sebaldeburen een kerkenraads

   vergadering gehouden en werden de vader en moeder van de

   jonge soon "geciteerd" en moesten zij "hunne zonden belijden".

   Dat deden ze en er werd vervolgens besloten het huwelijk in te

   zegenen en het kind te dopen "op de arm van de moeder" .
   Op 1 jan.1699 werd het huwelijk ingezegend en werd de jonge

   zoon gedoopt. N.B. deze zoon was Hendrik Wijbrants>;

   VIJFDE GENERATIE

   8. Harryt Peters

   geb. ong. in 1620 te Grootegast

   gehuwd: 25 apr. 1655 te Grootegast met

   (zijn 2e vrouw)

   9. Trine Claassen

   geb. ong. in 1634 te Oosterzand, Oldekerk

   12. Gelte Wijbrants

   gehuwd: 4 okt. 1635 te Noordhorn met

   13. Maeijke Dates Iwema

   <zus van Engeltje Dates Iwema, zie *02 vijfde gen. nr. 195. en 197.

   en *56 vijfde gen. nr. 979.

   en van Drieuwes Dates Iwema, zie *60 vijfde gen. nr. 326.>;

   VIERDE GENERATIE

   26. Date/Dato Harckes Iwema de Oude

   eigenerfde eerst te Tolbert, later te Niebert;

   landdagcomparant voor Niebert als eigenerfde

   te Niebert van 1636 tot 1650;

   kerkvoogd te Niebert in 1647;

   geb. in 1587/1588 te Niebert, Marum,

   overl. 6 mrt. 1651 te Niebert, Marum,

   begr. in de kerk te Niebert, Marum, graf aldaar

   gehuwd: in 1615 te Niebert, Marum met

   27. Auko Goities

   geb. ong. in 1591,

   overl. 9 apr. 1651 te Niebert, Marum,

   begr. in de kerk te Niebert, Marum, graf aldaar

   DERDE GENERATIE

   52. waarschijnlijk

   Harcko Iwema

   <broer van Abel Drieuwes Iwema, zie *19b, derde gen. nr. 64.>;

   eigenerfde te Niebert;

   als eigenerfde landdagcomparant voor Niebert van

   1615 tot 1617;

   overl. 23 sept. 1629 te Niebert,

   gehuwd: met

   53. Roelef Jansen

   overl. 15 mrt. 1631 te Niebert

   TWEEDE GENERATIES

   104. Drewes (Drieuwes/Andreus/Dreus) Harcko's Iwema

   geb. ong. in 1532,

   overl. 25 aug. 1600

   gehuwd: met

   105. Reencke

   EERSTE GENERATIE

   208. Harcko Iwema

   eigenerfde op de Iwemaheerd te Niebert;

   grietman voor Westerdeel - Vredewold van 1516 tot 1525;

   richter en schepper tot Niebert en Nuis;

   Nederduits Gereformeerd;

   geb. vòòr 1485 te Niebert, Marum

   gehuwd: met

   209. N.N. (Lucke Renckema?)

   <in deze familie kwamen toen de namen

   Lubbe en Date voor. De Renckemaheerd te Malick onder Marum

   is in 1599 overgenomen door Christoffer van Ewsum>.

   *77 Fokje Top

   dochter van:   TWAALFDE GENERATIE

   2. Tunnis Top

   <?broer van Hendrik Top, huw. getuige bij 3.7.2. gen. Pera>;

   geb. in 1868/1869 te Opende, Grootegast

   gehuwd: 13 aug. 1897 te Grootegast met

   3. Grietje Witteveen

   geb. in 1870/1871 te Drogeham, Achtkarspelen, Friesland

   ELFDE GENERATIE

   4. Douwe Hendriks Top

   geb. in 1822/1823 te Opende, Grootegast

   gehuwd: 13 jan. 1854 te Grootegast met

   5. Fokje de Boer

   geb. 1826/1827 te Noordwijk, Marum

   6. Gabe Lammerts Witteveen

   gehuwd: met

   7. Freerkje Jelles Brouwer

   TIENDE GENERATIE

   8. Hendrik Tunnis Top

   geb. 12 mrt. 1786 te Noordwijk, Marum

   gehuwd: 1 juni 1817 te Grootegast met

   9. Antje Douwes Brouwers

   geb. 23 apr. 1791 te Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland

   10. Lubbe Wiebes de Boer

   geb. in 1787/1788 te Noordwijk, Marum

   gehuwd: 27 aug. 1826 te Marum met

   11. Renskje Jacobs Helder

   <haar broer Jan Jacobs Helder huwt met Maijke Roelfs Randel,

   zie *61 derde gen. nr. 9.>;

   geb. in 1805/1806 te Opende, Grootegast

   NEGENDE GENERATIE

   16. Tunnis Hendriks Top

   gehuwd: met

   17. Lamke Jans

   18. Douwe Goitzens Brouwers

   gehuwd: met

   19. Trientje Luitjens

   20. Wybe Meines de Boer (zie ook *72 zesde gen. nr. 6. en 7.)

   landbouwer te Noordwijk, Marum;

   <woonde in 1812 op huisnr. 16 te Noorwijk, Marum

   samen met zijn zonen Meine en Lubbe>;

   ged. 23 dec. 1759 te Noordwijk, Marum,

   overl. 3 okt. 1826 te Noordwijk, Marum

   ondertrouw 13 mei 1781 te Noordwijk, Marum,

   gehuwd: met

   21. Antje Lubbes

   ged. 15 jan. 1758 te Noordwijk, Marum,

   overl. 3 mei 1831 te Noordwijk, Marum

   22. Jacob Jans Helder

   <waarschijnlijk broer van Wolter Jans Helder,

   zie gen. Pera 2.2. en idem van Pieter Jans Helder,

   zie *42 tweede gen. nr. 10.>;

   <woonde in 1812 op huisnr. 98 te Wester Buuren, Marum>;

   <Napoleon, op terugtocht uit Rusland, had bevolen dat

   vestingsteden als Delfzijl en Coevorden versterkt en bevoorraad

   moesten worden. Op 10 juli 1813 gaat een transport met fourage, proviand,

   munitie, hout en turf van Zuidlaren naar Delfzijl. Op 5 november 1813

   gaat een transport, waaronder 20 Marumse wagens, van Groningen

   naar Coevorden.

   Aan het transport naar Coevorden neemt Jacob Jans Helder deel>.

   gehuwd: met

   23. Foktje Ubels (Oosterhof)

   <nichtje van Maaijke Wijbrands, zie gen. Pera 2.2.>;

   ged. 25 febr. 1776 te Grootegast

   ACHTSTE GENERATIE

   40. Meyne Egberts

   landbouwer op het Zethuis te Noordwijk, Marum;

   ged. 5 aug. 1703 te Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland,

   overl. in 1764 te Noordwijk, Marum

   ondertrouw 11 aug. 1748 te Noordwijk, Marum,

   gehuwd: met

   (haar 1e man)

   41. Lueke Wybes

   ged. 21 okt. 1725 te Noordwijk, Marum,

   overl. tussen 1771 en 1781

   42. Lubbe Sywerts

   ged. 21 aug. 1729 te Noordwijk, Marum,

   overl. in 1801 te Noordwijk, Marum

   gehuwd: 13 febr. 1757 (kerk. huw.) te Noordwijk, Marum met

   43. Grietie Harts

   geb. ong. in 1735 te Suameer, Tytsjerkstradeel, Friesland

   44. waarschijnlijk

   Jan Jans Helder

   gehuwd: met

   45. Geertje Jans

   46. Ubel Hendriks (Oosterhof)

   <broer van Wijbrant Hendriks, zie gen. Pera 2.2.:

   zijn oudste broer Derk Hindriks noemde zich Postema>;

   geb. te Grootegast,

   ged. 14 nov. 1745 te Grootegast,

   overl. 3 dec. 1811 te Opende, Grootegast

   gehuwd: ong. in 1775 te Grootegast met

   47. Renskje Jans

   ged. ong. in 1750 te Grootegast

   ZEVENDE GENERATIE

   80. Egbert Meines

   landbouwer;

   <woonde te Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland en te Noordwijk, Marum>;

   geb. in 1657 te De Haule, Ooststellingwerf, Friesland,

   overl. in 1730/1731 te Noordwijk, Marum

   gehuwd: met

   81. Maartie (Martje) Hendriks Holtrop

   overl. vòòr 14 juni 1729 te Noordwijk, Marum

   82. Wybe Walles

   ged. 19 febr. 1688 te Noordwijk, Marum,

   overl. tussen 1731 en 1748 te Noordwijk, Marum

   gehuwd: 4 mrt. 1714 (kerk. huw.) te Noordwijk, Marum met

   (haar 2e man)

   83. Fettien Lues

   overl. in 1748 te Noordwijk, Marum

   84. Sywert Lubbes

   ged. 6 sept. 1696 te Marum,

   overl. in 1762 te Noordwijk, Marum

   gehuwd: 8 dec. 1720 (kerk. huw.) te Marum met

   85. Gebke Jans

   86. Hart Wychers

   gehuwd: met

   87. Antje Tjeerts

   92. Hindrik Ubels (zie ook *04 zevende gen. nr. 2. en 3.)

   <broer van Claas Ubels>;

   ged. 26 dec. 1706 te Doezum, Grootegast

   proclamaties 9 mrt. en 23 mrt. 1732 te Grootegast

   en 16 mrt. 1732 te Doezum,

   <er staat in de DTB van Grootegast geen huwelijksdatum>;

   gehuwd: in mrt. ? 1732 te Grootegast met

   93. Faakje/Fokje Wijbrants Iwema

   ged. 5 okt. 1704 te Sebaldeburen, Grootegast

   ZESDE GENERATIE

   160. Meyne Harmens

   landbouwer;

   geb. ong. in 1625 te De Haule, Ooststellingwerf, Friesland,

   overl. tussen 1669 en 1671 te De Haule, Ooststellingwerf, Friesland

   gehuwd: ong. in 1658 met

   (haar 1e man)

   161. Geese Pieters

   <gehuwd 2: in 1672 met (zijn 2e vrouw) Jan Holtrop, broer van hieronder nr. 162.>;

   162. Hendrik Bernardus Holtrop (zie ook *42 tweede gen. nr. 202. en 203

   schoenmaker;

   landbouwer;

   <woonde te Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland>;

   geb. ong. in 1635,

   overl. tussen 1698 en 1700

   gehuwd: vòòr 1662 (kerk. huw.) met

   163. Egbertien Lodewijks

   overl. tussen 1709 en 1714

   164. Walle Geerdts

   ged. 26 nov. 1660 te Noordwijk, Marum

   ondertrouw 18 mei 1684 te Marum,

   gehuwd: met

   165. Geeske Wybes

   168. Lubbe Sywerts

   overl. tussen 1721 en 1729

   ondertrouw 29 dec. 1695 te Marum,

   gehuwd: met

   (haar 2e man)

   169. Willemke Eits

   overl. in 1744 te Marum

   184. Ubel Harryts Gortemaker Peters

   geb. te Doezum, Grootegast,

   ged. 9 dec. 1659 te Grootegast,

   overl. vòòr 1731

   gehuwd: 1 febr. 1685 (kerk. huw.) te Grootegast met

   185. Aleyt Derks

   geb. te Doezum, Grootegast,

   ged. ong. in 1663 te Grootegast,

   overl. na 1730

   186. Wijbrant Geltes Iwema

   <zijn zus Grietje Geltes Iwema huwt haar neef Date Bonnes Iwema,

   zoon van Bonne Dates iwema en zijn 1e vrouw Grietien Pebes,

   dochter van Pebe Haetjes en Jantjen Banderinge.

   Bonne Dates is de broer van hun moeder, zie hieronder nr. 373.>;

   <lidmaat te Sebaldeburen op 12 apr. 1700>:

   diaken te Sebaldeburen op 29 sept. 1700;

   geb. in 1674 te Sebaldeburen, Grootegast

   gehuwd: 1 jan. 1699 (kerk. huw.) te Sebaldeburen, Grootegast met

   187. Grietjen Hindriks

   geb. te Sebaldeburen, Grootegast

   <Grietje Hendriks was dienstmaagd bij Wybrant Geltes

   en bleek tussen de eerste en tweede proclamatie van haar

   huwelijk met Wybrant Geltes "van een jonge soon in de kraam

   te zijn gekomen'' (doopboek Ned Herv Kerk Sebaldeburen).
   Op 30 december 1698 werd in Sebaldeburen een kerkenraads

   vergadering gehouden en werden de vader en moeder van de

   jonge soon "geciteerd" en moesten zij "hunne zonden belijden".

   Dat deden ze en er werd vervolgens besloten het huwelijk in te

   zegenen en het kind te dopen "op de arm van de moeder" .
   Op 1 jan. 1699 werd het huwelijk ingezegend en werd de jonge

   zoon gedoopt. N.B. deze zoon was Hendrik Wijbrants>;

   VIJFDE GENERATIE

   320. Harmen Egberts

   gehuwd: met

   321. Geese Jans

   322. Pieter Pieters

   gehuwd: met

   323. N.N.

   324. Bernardus Holtrup

   dominee;

   schoolmeester;

   <afkomstig van Münsterland, Duitsland>;

   <woonde in Ter Post, Wittewierum en Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland>;

   geb. ong. in 1600,

   overl. in 1673 te Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland

   gehuwd: ong. in 1620 met

   325. Anna Hemelgaerd

   geb. ong. in 1600,

   overl. tussen 21 mrt. 1671 en 13 sept. 1675

   328. Geert Jansen

   overl. vòòr 1691 te Marum

   gehuwd: met

   329. Antiemoy

   overl. 20 nov. 1691 te Marum

   336. Sywert Hillebrands

   overl. 17 jan. 1695 te Marum

   ondertrouw 18 febr. 1666 te Marum,

   gehuwd: met

   337. Mettien Boeles

   overl. 26 aug. 1677 te Marum

   368. Harryt Peters

   geb. ong. in 1620 te Grootegast

   gehuwd: 25 apr. 1655 te Grootegast met

   (zijn 2e vrouw)

   369. Trine Claassen

   geb. ong. in 1634 te Oosterzand, Oldekerk

   372. Gelte Wijbrants

   gehuwd: 4 okt. 1635 te Noordhorn met

   373. Maeijke Dates Iwema

   <zus van Engeltje Dates Iwema, zie *02 vijfde gen. nr. 195. en 197.

   en *54 vijfde gen. nr. 979.

   en van Drieuwes Dates Iwema, zie *60 vijfde gen. nr. 326.>;

   VIERDE GENERATIE

   674. Boele Martens

   gehuwd: met

   675. N.N.

   738. Claas Jansen

   geb. ong. in 1578 te Doezum, Grootegast

   gehuwd: ong. in 1600 te Doezum, Grootegast met

   739. Aeltien Wijers

   geb. ong. in 1580 te Doezum, Grootegast

   746. Date/Dato Harckes Iwema de Oude

   eigenerfde eerst te Tolbert, later te Niebert;

   landdagcomparant voor Niebert als eigenerfde

   te Niebert van 1636 tot 1650;

   kerkvoogd te Niebert in 1647;

   geb. in 1587/1588 te Niebert, Marum,

   overl. 6 mrt. 1651 te Niebert, Marum,

   begr. in de kerk te Niebert, Marum, graf aldaar

   gehuwd: in 1615 te Niebert, Marum met

   747. Auko Goities

   geb. ong. in 1591,

   overl. 9 apr. 1651 te Niebert, Marum,

   begr. in de kerk te Niebert, Marum, graf aldaar

   DERDE GENERATIE

   1478. Wijer Simmes

   geb. ong. in 1555 te Doezum, Grootegast

   gehuwd: ong. in 1580 te Doezum, Grootegast met

   (zijn 1e vrouw)

   1479. Sake Jilts

   geb. ong. in 1560 te Doezum, Grootegast

   1488. waarschijnlijk

   Harcko Iwema

   <broer van Abel Drieuwes Iwema, zie *19b, derde gen. nr. 64.>;

   eigenerfde te Niebert;

   als eigenerfde landdagcomparant voor Niebert van

   1615 tot 1617;

   overl. 23 sept. 1629 te Niebert,

   gehuwd: met

   1489. Roelef Jansen

   overl. 15 mrt. 1631 te Niebert

   TWEEDE GENERATIE

   2956. Simme Wijers

   geb. ong. in 1525 te Doezum, Grootegast

   gehuwd: in 1550 te Doezum, Grootegast met

   2957. N. Tieges

   geb. ong. in 1530 te Doezum, Grootegast

   2976. Drewes (Drieuwes/Andreus/Dreus) Harcko's Iwema

   geb. ong. in 1532,

   overl. 25 aug. 1600

   gehuwd: met

   2977. Reencke

   EERSTE GENERATIE

   5952. Harcko Iwema

   eigenerfde op de Iwemaheerd te Niebert;

   grietman voor Westerdeel - Vredewold van 1516 tot 1525;

   richter en schepper tot Niebert en Nuis;

   Nederduits Gereformeerd;

   geb. vòòr 1485 te Niebert, Marum

   gehuwd: met

   5953. N.N. (Lucke Renckema?)

   <in deze familie kwamen toen de namen

   Lubbe en Date voor. De Renckemaheerd te Malick onder Marum

   is in 1599 overgenomen door Christoffer van Ewsum>.

   Jan Pera

   voerman te Sebaldeburen, Grootegast;

   geb. 8 dec. 1889 des voormiddags om 10 uur te Sebaldeburen, Grootegast,

   ---getuigen aangifte geboorte op 9 dec. 1889 te Grootegast:

   Siemon Lollinga, schoenmaker te Sebaldeburen, 53 j. en Pieter Antonides,

   koopman te Sebaldeburen, 46 j.;

   overl. 17 sept. 1944 te Groningen,

   begr. te Doezum, graf aldaar (N.H. kerk)

   ---hij was verzetsstrijder en is, na verraad, 's nacht door de Duitsers neergeschoten in zijn

   eigen huis; hij is na drie dagen overleden in een ziekenhuis te Groningen;

   ---getuigen bij huwelijk: Dirk Torensma, secretarie ambtenaar te Grootegast, 25 j. en

   Henze de Jonge, zonder beroep, van Enumatil, 21 j.;

   gehuwd: 6 juni 1924 te Grootegast met

   Willemke Volkerts

   geb. 27 juli 1889 te Doezum, Grootegast,

   overl. 23 dec. 1987 te Doezum, Grootegast,

   begr. 28 dec. 1987 te Doezum, graf aldaar (N.H. kerk);

   dochter van

   Feike Volkerts

   verlofhouder te Doezum, Grootegast;

   geb. 26 dec. 1867 te Doezum, Grootegast,

   overl. 21 apr. 1942 te Doezum, Grootegast,

   begr. te Doezum, graf aldaar (N.H. kerk)

   ---op de grafsteen staat toch weer Folkerts;

   ---getuigen bij huwelijk: Jelke Nijboer, tapper te Opende, 57 j.;

   Klaas Nieweg, tapper te Doezum 55 j.; Hendrik Aikema,

   secretaris te Grootegast, 44 j.; Duurt Beukema, klerk te

   Grootegast, 28 j.;

   gehuwd: 9 juni 1894 te Grootegast met

   Geertje de Vries *42

   geb. 10 mei 1866 te Opende, Grootegast,

   overl. 4 jan. 1940 te Doezum, Grootegast,

   begr. te Doezum, graf aldaar (N.H. kerk);

   *42 Geertje de Vries

   dochter van:   ACHTSTE GENERATIE

   2. Jan de Vries

   arbeider;

   geb. 4 apr. 1830 te Opende, Grootegast

   gehuwd: 9 mei 1863 met

   3. Willemke Sienema

   geb. 31 dec. 1841 te Opende, Grootegast,

   overl. 12 dec. 1902 te Opende, Grootegast

   ZEVENDE GENERATIE

   4. Pieter Freerks de Vries

   geb. 18 mrt. 1799 te Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland,

   overl. 26 mrt. 1877 des morgens om drie uur te Opende, Grootegast

   <getuigen aangifte overlijden op 26 mrt. 1877 te Grootegast:

   Hendrik Douwes Alserda, landbouwer te Opende, 66 j. en

   Marten Dijkstra, landbouwer te Opende, 41 j., beide geen

   familie>;

   gehuwd: 31 aug. 1822 te Marum met

   5. Geertje Pieters Helder

   geb. 22 apr. 1800 te Noordwijk, Marum,

   overl. 25 aug. 1874 des middags om twaalf uur te Opende, Grootegast

   <getuigen aangifte overlijden op 26 aug. 1874 te Grootegast:

   Hendrik Douwes Alserda, landbouwer te Opende, 64j. en

   Onne Werkman, landbouwer te Opende, 62j., beide geen familie>;

   6. Ebel Hendriks Sienema

   dagloner;

   timmerman te Grootegast;

   ged. 12 sept. 1802 te Opende, Grootegast

   gehuwd: donderdag 8 jan. 1835 te Grootegast met

   <getuigen huwelijk: Jan Hendriks Sienema, dagloner te Opende,

   35 j., broer van de bruidegom; Jilt Onnes Heester, grutter te

   Opende, 33 j., aangehuwd neef van de bruidegom; Douwe Berends

   Alserda, landbouwer te Opende, 64 j. geen familie; Allardus

   Hinderks Nicolai, koopman te Opende, 43 j., geen familie>;

   <in de huwelijksakte staat Jeltje Willems Nienhuis,

   zij ondertekent echter met Nieuwenhuis>;

   (haar 2e man)

   7. Jeltje Willems Nieuwenhuis

   droogster;

   bij haar huwelijk van Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland;

   geb. in 1796/1797 te Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland,

   overl. 26 juli 1856 des avonds om zes uur te Opende, Grootegast

   <getuigen aangifte overlijden op 28 juli 1856 te Grootegast:

   Eise Hendriks Meijer, dagloner te Opende, 53j. en Jelle Jans

   Klok, schoenmaker te Opende, 29 j., beide geen familie>;

   ZESDE GENERATIE

   8. Freerk Johannes de Vries

   gehuwd: met

   9. Grietje Taekes Offeringa

   10. Pieter Jans Helder

   <waarschijnlijk broer van Wolter Jans Helder, zie gen. Pera 2.2.

   en idem van Jacob Jans Helder, zie *77 negende gen. nr. 22.>;

   <woonde in 1812 op huisnr. 3 te Noordwijk, Marum

   naast Wolter Jans Helder, die op huisnr. 2 woonde>;

   <op 1 aug. 1809 benoemt de landdrost een committee, dat erop

   moet toezien de door de centrale regering toegezegde staatslening

   te verkrijgen. Lid is o.a. Pieter Jans Helder voor Noordwijk>;

   <Napoleon, op terugtocht uit Rusland, had bevolen dat vestingsteden

   als Delfzijl en Coevorden versterkt en bevoorraad moesten worden.

   Op 10 juli 1813 gaat een transport met fourage, proviand, munitie, hout en

   turf van Zuidlaren naar Delfzijl. Op 5 november 1813 gaat een transport,

   waaronder 20 Marumse wagens, van Groningen naar Coevorden.

   Aan het transport naar Delfzijl neemt Pieter Jans Helder deel.

   geb. te Opende, Grootegast,

   ged. 1 aug. 1771 te Opende, Grootegast,

   overl. 15 apr. 1838 te Marum

   gehuwd: 26 dec. 1798 te Marum met

   11. Antje Berends Reitsema

   ged. 26 dec. 1774 te Noordwijk, Marum

   12. Hendrik Jans Sienema

   landbouwer te Opende, Grootegast;

   ged. 17 okt. 1762 te Opende, Grootegast,

   overl. 6 febr. 1835 te Opende, Grootegast

   gehuwd: 22 juli 1790 te Opende, Grootegast met

   13. Stijntje Lubberts

   ged. 1 febr. 1767 te Burum, Kollumerland, Friesland,

   overl. na 1834

   14. Willem Nieuwenhuis

   relatie met

   15. Antje Melles

   overl. vòòr 1835

   VIJFDE GENERATIE

   20. waarschijnlijk

   Jan Jans Helder

   gehuwd: met

   21. Geertje Jans

   24. Jan Ebeles

   <van Opende, Grootegast>;

   geb. ong. in 1723,

   overl. na jan. 1775

   gehuwd: 15 nov. 1761 (kerk. huw.) te Opende, Grootegast met

   25. Antje Hendriks Holtrop

   geb. te Marum,

   ged. 4 mrt. 1731 te Marum,

   overl. na jan. 1775

   26. Lubbert Boeles

   ged. 23 mei 1728 te Gerkesklooster, Achtkarspelen, Friesland

   gehuwd: met

   27. Jeike Taekes

   ged. 3 apr. 1740 te Burum, Kollumerland, Friesland

   VIERDE GENERATIE

   48. Ebele Wolters

   <woonde te Kornhorn, Doezum>;

   geb. ong. in 1685 te Duurswoude, Ooststellingwerf, Friesland,

   overl. vòòr 1758

   gehuwd: 21 mei 1714 (kerk. huw.) te Grootegast met

   49. Romken Jansen

   overl. na 1758

   50. Hendrik Arents Holtrop

   ged. 4 febr. 1701 te Marum,

   overl. in 1759 te Marum

   gehuwd: met

   51. Jantje Wygers

   ged. 31 mei 1705 te Marum,

   overl. in 1749 of 1750 te Marum

   52. Boele Wobbes

   <afkomstig van Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland>;

   <wonende te Gerkesklooster, Achtkarspelen, Friesland>;

   meeldrager;

   ondertrouw 9 nov. 1721 (3e proclamatie) te Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland,

   gehuwd: in nov. 1721 met

   53. Tetje Fokkes

   <afkomstig van Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland>;

   overl, 16 aug. 1745 te Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland

   DERDE GENERATIE

   96. Wolter Ebeles

   <wonende te Duurswoude in 1688 en

   te Trimunt onder Marum van 1692 tot 1707

   van 1705 tot 1721 zijn zoon Lammert Wolters>;

   eigenerfde te Trimunt, Marum (de oostelijke kloosterboerderij);

   geb. ong. in 1654,

   overl. 27 jan. 1705 te Marum

   gehuwd: vòòr 1678 met

   97. Jetske Lammerts

   geb. ong. in 1653

   <hun nakomelingen noemen zich Bonnema, Boerema en van der Veen>;

   100. Arent Jacobs (zie ook *83 derde gen. nr. 8. en 9.)

   landbouwer;

   geb. 16 aug. 1671 te Marum,

   ged. te Marum,

   overl. 1 juni 1704

   gehuwd: 14 febr. 1697 (kerk. huw.) te Marum met

   101. Jantien Hendriks Holtrop

   geb. ong. in 1674,

   overl. ong. in 1732

   102. Wieger Piers Smits

   <woonde te Marum>;

   gehuwd: met

   103. Eelkje Harkes

   104. Wobbe Boeles

   overl. vòòr 1696

   gehuwd: met

   105. Brechtie Pieters

   TWEEDE GENERATIE

   192. Ebele Annes

   <op 19 juni 1634 werd Aebele Annes in plaats van zijn

   schoonvader curator over Halbe Teijes' wezen.

   In 1640 voor ½ eigenaar van stem 20 en stem 36 te Wijnjeterp

   Samen met zijn vader Anne Eises gebruiker van stem 29 en 30 aldaar>;

   geb. ong. in 1625

   gehuwd: met

   193. Aukje Wolters

   geb. ong. in 1630

   194. Lammert Jans

   geb. ong. in 1630

   gehuwd: met

   195. Goyts Wytses

   200. Jacob Hendriks

   <woonde te Marum>;

   gehuwd: met

   201. Anti Arends

   202. Hendrik Bernardus Holtrop

   <woonde te Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland>;

   schoenmaker;

   landbouwer;

   geb. ong. in 1635,

   overl. tussen 1698 en 1700

   gehuwd: vòòr 1662 (kerk. huw.) met

   203. Egbertien Lodewijks

   overl. tussen 1709 en 1718

   EERSTE GENERATIE

   384. Anne Eises

   <woonde te Wijnjeterp, Opsterland, Friesland>;

   geb. ong. in 1570

   gehuwd: met

   385. Wimke

   geb. ong. in 1575

   <op 27 febr. 1612 echtelieden te Wijnjeterp>;

   386. Wolter Jans

   <op 25 okt. 1610 echtelieden te Duurswoude.

   Op 13 mei 1619 worden Wolter Jans en Heinse Siegers

   vermeld als curatoren over de weeskinderen van

   Halbe Teijes en Froukje Siegers.

   In 1640 waren Wolter Jans en zijn kinderen eigenaar van stem 10

   te Duurswoude; gebruiker was zijn zoon Teije Wolters>;

   geb. ong. in 1585,

   overl. na 1640

   gehuwd: met

   387. Eltje Teijes

   geb. ong. in 1590,

   overl. vòòr 1640

   390. Wietse Siegers

   overl. vòòr 16 mrt. 1647

   gehuwd: met

   391. Lol Jans

   404. Bernardus Holtrop

   <afkomstig van Münsterland, Duitsland>;

   <woonde in Ter Post, Wittewierum en Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland>;

   dominee;

   schoolmeester;

   geb. ong. in 1600,

   overl. in 1673 te Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland

   gehuwd: ong. in 1620 met

   405. Anna Hemelgaert

   geb. ong. in 1600,

   overl. tussen 21 mrt. 1671 en 13 sept. 1675.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Willem Helder
   Goede morgen lijstgenoten, Met belangstelling zag ik een Helder familie uit Marum van Truus Pera voorbijkomen en ook, in reactie daarop, een bericht van Leen
   Message 2 of 2 , Feb 1, 2004
    Goede morgen lijstgenoten,

    Met belangstelling zag ik een Helder familie uit Marum van Truus
    Pera voorbijkomen en ook, in reactie daarop, een bericht van Leen
    Helder over, een oorspronkelijk Duitse familie, die zich vestigde in
    de Helder.
    Zelf ben ik ook een Helder onderzoeker, maar dan van weer een
    andere familie afkomstig uit de Marne in Groningen. Zie ook mijn
    webpage (www.xs4all.nl/~whelder/).
    Wat ik tot nu toe weet over de verschillende Helder's is het volgende:
    - Onderzoek naar deze naam kan frustrerend zijn omdat de naam
    Helder nogal eens wordt afgewisseld met Heller waardoor het
    onderzoekgebied ineens een enorme uitbreiding krijgt. In mijn
    Groningse familie Helder wordt, ook in officiele akten, de naam zeer
    dikwijls als HELLER geschreven.
    - In de loop der jaren heb ik de volgende families met de naam
    Helder/Heller voorbij zien komen:
    - een familie uit Giethoorn/ Vollenhove die zich als
    veenarbeiders vanuit de kop van Overijssel verspreidde in de Friese
    veengebieden zoals Heerenveen, maar wellicht ook naar het
    Groningse Paterswolde en de streek rond het Schildmeer, steeds
    gebieden waar verveend werd.
    - een Friese patriciersfamilie uit oorspronkelijk Sybrandahuis en
    later Dokkum. Op het "net" is veel over deze familie te vinden.
    - een West-friese familie die in een boekje uitgegeven in de serie
    "Westfriese geslachten" als nr.8 is uitgegeven.
    - "Mijn" Groningse Helders uit de Marne.
    - De door Leen Helder ingebrachte oorspronkelijk Duitse
    Hellers/Helders in den Helder.
    - Een OostGroningse, oorspronkelijk Duitse, Lutherse
    schippersfamilie waarvan een genealogie aanwezig is in het
    RAGroningen.

    Grappig is dat de naam Helder in Nederland vrijwel uitsluitend
    voorkomt/voortkwam in de kust provincies. Dit zou te maken kunnen
    hebben met het feit dat in sommige ethymologische woordenboeken
    als betekenis voor een heller of helder wordt gegeven: een aflopend,
    drassig stuk land. De plaatsnaam den Helder, mijn woonplaats, zou
    zo kunnen zijn ontstaan. Bij het Meertens instituut is hierover helaas
    niets te vinden.

    Ik ben nieuwsgierig naar alle informatie, suggesties etc. over Helder
    families, hun oorsprongsgebieden en de betekenis van deze naam.
    Voor nu groeten van Willem Helder.
    Dr.Willem Helder
    de la Reystraat 28
    1782 RT den Helder
    the Netherlands
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.