Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] boerderij Muda, Loppersum

Expand Messages
 • Arend Biewenga
  Beste Jaap Zou kunnen, henb namelijk de gegevens overgenomen uit een boerderijenboek en nog geen gelegenheid gehad dit te checken bedankt voor de hint Arend
  Message 1 of 7 , Dec 1, 2003
   Beste Jaap

   Zou kunnen, henb namelijk de gegevens overgenomen uit een boerderijenboek en nog geen gelegenheid gehad dit te checken

   bedankt voor de hint

   Arend
   ----- Original Message -----
   From: jaap hofman
   To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Saturday, November 29, 2003 4:23 PM
   Subject: Re: [groningen-genealogy] boerderij Muda, Loppersum


   Volgens mij kloppen de gegevens van Ebeltje Hayes niet bij Gruoninga 2000 pag.36

   vr.gr.J.Hofman Noordhorn
   ----- Original Message -----
   From: Arend Biewenga
   To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, November 27, 2003 10:49 AM
   Subject: Re: [groningen-genealogy] boerderij Muda, Loppersum


   Gerda

   Hieronder mijn (beperkte hoeveelheid) gegevens over de Muda's
   Mocht er iets niet kloppen hoor ik dit graag, ik heb deze gegevens van voor de tijd dat de familie Biewenga erbij kwam nooit gecontrolleerd in het archief, alle gegevens uit de Boerderijenboek Loppersum en Spanheim gehaald.


   Bronnen gebruikt Spanheim (184) en Boerderijenboek Loppersum pag. 256

   I Claas Ottes Dijkhuizen, Spanheim{41-A12+}, lb. op Mudaheerd, wonende te Winneweer (= nabij Loppersum)
   Claas is getrouwd in het jaar 1714 met Ebeltje Hayes {41-A13+}.
   Ebeltje was weduwe van Ocke Jans Tiddens Schonebeek, lb. op Mudaheerd, overleden op 15 mei 1709 te Loppersum, wonende te Winneweer.

   Wapen: Gedeeld: I. een aanziende, niet geharnaste man met een gepluimde muts, houdend in de ene hand een opgeheven zwaard, de andere hand aan de
   schede; II. doorsneden a. twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen; b. drie klaverbladen, 1 en 2. ( zie Groninger Gedenkwaardigheden)
   Uit dit huwelijk:

   1 Otte Clasen, volgt onder II.
   2 Aucke Clasen, lb. op Mudaheerd, wonende te Winneweer.
   3 Derk Clasen.
   4 Berent Clasen.
   5 Jacob Clasen.
   6 Lijsabeth Clasen. Lijsabeth is getrouwd in het jaar 1745 voor de kerk met Jan
   Luitjens.


   II Otte Clasen, {41-A6+}, lb. op Mudaheerd, wonende te Winneweer.
   Otte was gehuwd met Anje Habbes {41-A7+}.
   Uit dit huwelijk:

   1 Tidde Ottes Muda, {67-2}, volgt onder III-a.
   2 Martjen Ottes Muda {41-A3}, geboren in het jaar 1753, volgt onder III-b.
   3 Habbe Ottes.
   4 Rixte Ottes. Rixte was gehuwd met Sijse Gerrits Bart.

   III-a Tidde Ottes Muda, {67-2}, lb. op Mudaheerd, overleden in het jaar 1805, wonende te Winneweer.
   Tidde is getrouwd in het jaar 1787 voor de kerk met Lyzabeth Harmannnus Klein {67-3}, overleden voor 1825.
   Uit dit huwelijk:

   1 Klaas Tiddes Muda, {67-1}, Korenmolenaar, geboren in het jaar 1802 te Loppersum, wonende aldaar.
   Klaas was gehuwd (1) met Geertje Derks Omta, {67}, geboren op 29 september 1804 te Spijk.
   Klaas was gehuwd (2) met Geessien Freerks Doornbos, geboren in het jaar 1810 te Noordbroek.
   2 Otte Tiddes Muda, lb. op Mudaheerd, wonende te Winneweer. Otte was gehuwd met Anje Clasen Bouwman.
   3 Geessien Tiddes Muda. Geessien was gehuwd met Writser Aljes Hofman, lb. op Drewerderhof, geboren in het jaar 1796 te Garrelsweer,
   overleden in het jaar 1866, wonende te Loppersum.

   III-b Martjen Ottes Muda {41-A3}, geboren in het jaar 1753, overleden in het jaar 1792.
   Martjen is getrouwd op 25 maart 1780 (1) met Cornelis Pieters Toppen, lb. op Garsthuizerweg 8 (-1774) en lb. op Jukkemaheerd, Garsthuizerweg 1
   (1772-1792), geboren op 13 mei 1731 te Middelstum, overleden in het jaar 1787, wonende te Zeerijp.
   Hij kocht in 1759 de boerderij in De Groeve welke hij weer verkocht in 1774.
   Op 2 dec. 1772 koopt hij Jukkema met de gehele inventaris.
   Cornelis is eerder getrouwd op 11 januari 1761 te Zeerijp met Geeske Hiddes {4-A3(131)}, geboren in februari 1732 te Zeerijp, gedoopt aldaar,
   overleden op 18 februari 1774 aldaar.
   Martjen is getrouwd op 8 augustus 1792 (2) met Jacob Jans Jukkema, {41-A2}, lb. aan de Groefsterweg en lb. op Jukkemaheerd,
   Garsthuizerweg 1 (1792-1814), wonende te Zeerijp.
   Uit dit huwelijk:

   o.a.
   1 Anje Jacobs Jukkema {41-A1\I.1.1}, geboren op 2 november 1795 te Zeerijp, overleden op 16 februari 1829 aldaar.
   Anje is getrouwd op 19 juli 1814 te 't Zandt met Arend Tjasses Biewenga, {41\I.1.1}, lb. op Jukkemaheerd,
   Garsthuizerweg 1 (1814-1843) en lb. op Terhornseweg 2a (1845-1848), geboren te Zeerijp, gedoopt op 15 februari 1786 aldaar, overleden op
   3 januari 1848 aldaar, wonende aldaar.
   In 1845 landbouwer aan de Terhornse weg 2a. 25-7-1843 publieke verkoping van Jukkema t.v.v. A.T. Biewenga
   Arend is later getrouwd op 15 januari 1831 te 't Zandt met Grietje Jans Vegter {41-B1\I.1.1}, geboren op 1 januari 1805 te Loppersum, overleden
   op 26 juli 1866 te Zeerijp.

   m.v.g

   Arend Biewenga

   ----- Original Message -----
   From: Tjaart Glas
   To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, November 26, 2003 7:34 PM
   Subject: Re: [groningen-genealogy] boerderij Muda, Loppersum


   Beste Gerda,

   Uit mijn aantekeningen:

   I. TIDDE OTTES MUDA, ged. (ned. herv.) Loppersum
   21.11.1756, landbouwer ,,Mudaheerd'', begr. Loppersum
   14.11.1803, zn. van Otte Clasen, landbouwer
   ,,Mudaheerd'', en Anje Habbes, ondertr. Loppersum
   7.4.1787, tr. huw. contr. Winneweer 7.4.1787 ELIZABETH
   HARMANNUS KLEIN, dr. van Hermannus Gerhardus Klein en
   Geeske Jans.
   Uit dit huwelijk:
   1. GEESSIEN TIDDES MUDA, geb./ged. (ned. herv.)
   Loppersum 12/24.4.1796, overl. Loppersum 10.6.1866,
   tr. Loppersum 21.5.1815 WRISTER ALJES HOFMAN, ged.
   (ned. herv.) Garrelsweer 3.7.1785, landbouwer
   ,,Drewerderhof'', overl. Garrelsweer 28.9.1826, zn.
   van Alje Tjaarts, landbouwer ,,Drewerderhof'', en
   Frouke Jans.
   Geessien Tiddes Muda tr. (2) Loppersum 10.5.1828
   Doeke Jans Nienhuis, landbouwer te Loppersum.
   2. OTTE TIDDES MUDA, volgt II.

   II. OTTE TIDDES MUDA (zn. van I), landbouwer ,,Mudaheerd'',
   tr. ANJE KLAASSEN BOUWMAN.
   Uit dit huwelijk:
   1. LIZABETH OTTES MUIDA, geb. Middelstum, tr. Lopper-
   sum 31.7.1854 PIETER ALDERTS BOERMA, geb. Stedum
   16.2.1821, landbouwer te Stedum, zn. van Aldert
   Lubbertus Boerma, landbouwer, en Hillechien Pieters
   Zandt.

   Mijn groeten,

   Tjaart Glas

   E-mail: tkglas@...
   ICQ: 38646970
   ----- Original Message -----
   From: gerberk
   To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, November 26, 2003 4:39 PM
   Subject: [groningen-genealogy] boerderij Muda, Loppersum


   Mijn man stamt af van de Muda's van Loppersum. Ik heb vernomen dat er een boek is verschenen (W.J. Formsma e.a. De Ommelander borgen en steenhuizen, Assen 1973) waar op p.233 geschreven wordt over Muda, boerderij op de plaats van Huis ter Mude te Loppersum
   Wie zou deze pagina voor mij kunnen scannen/kopieren?
   Meer info over de Muda's zou ook zeer worden gewaardeerd.

   Groet,
   Gerda Herder


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT
   To unsubscribe from this group, send an email to:
   groningen-genealogy-unsubscribe@egroups.com   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT
   To unsubscribe from this group, send an email to:
   groningen-genealogy-unsubscribe@egroups.com   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT
   To unsubscribe from this group, send an email to:
   groningen-genealogy-unsubscribe@egroups.com   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   [Non-text portions of this message have been removed]


   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT
   To unsubscribe from this group, send an email to:
   groningen-genealogy-unsubscribe@egroups.com   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.