Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: (Fruitema) Kosse Jacobs

Expand Messages
 • Phoo
  Hallo Harm, Jouw bijdrage aan Melchert bracht mij ook een nieuw stukje voor m n kwartierstaat -dank daarvoor- n.l.de grootouders van Kosse Jacobs en Wipke
  Message 1 of 2 , Sep 3, 2003
   Hallo Harm,

   Jouw bijdrage aan Melchert bracht mij ook een nieuw stukje voor m'n
   kwartierstaat -dank daarvoor- n.l.de grootouders van Kosse Jacobs en Wipke
   Jans. Wel aardig die Cosse Geerts overigens, want ik ken diverse
   nakomelingen van hem die nu nog steeds de voornaam Kosse dragen.
   Als ik zo vrij mag zijn: heb jij wellicht nog een aanvulling op onderstaande
   kwartierstaatje?

   met vriendelijke groet
   Erik Meijer


   Kwartierstaat:
   1 Kosse Jacobs, blijkens een inventaris uit 1736 bezit hij een halve
   treksnikke varrende van Winschoot nade Nieschanse (ook bezit hij een 1/2
   paard dat mooi bij deze halve schuit zal hebben gepast), ged. 27-02-1711
   Winschoten, begr. 11-07-1766 Winschoten.
   Ondertr. (1) 28-12-1732 Winschoten, tr.18-01-1733 ald. Antje Meinderts,
   van Beerta. Begr. 09-06-1735 Winschoten.
   Ondertr. (2) 18-11-1736 Winschoten, tr. ald. 23-12-1736 Winschoten, h.c.
   Winschoten 22.12.1736 met Trijntie Harms, ged. 11-09-1707 Winschoten, begr.
   10-04-1777 Winschoten.

   2 Jacob Kosses, begr. 08-06-1731 Winschoten, van Winschoten.
   Ondertr. (1) 20-03-1706 Winschoten Wupke Jans, (zie 3).
   Ondertr. (2) 03-02-1715 Winschoten, tr. ald. 15-03-1715 Remke Jans, van
   Veendam.
   Uit het eerste huwelijk:
   o.a.. Kosse Jacobs, ged. 27-02-1711 Winschoten (zie 1).
   3 Wupke Jans, ged. 12-05-1688 Winschoten, aangenomen als Geref. lidmaat
   ald. 4-3-1697.

   4 Cosse Geerts.
   Gehuwd met
   5 Eltijen Jacobs.
   Uit dit huwelijk:
   1. Jacob Kosses (zie 2).

   6 Jan Ottes.
   Gehuwd met
   7 Meendelt Bonnekens.
   Uit dit huwelijk:
   1. Wupke Jans, ged. 12-05-1688 Winschoten (zie 3).
   2. Antje Jans. Tr. Derck Roelfs.
  • Harm Selling
   Hallo Erik, ... Hierbij de gegevens die ik in m n bestand heb van deze personen en hun voorgeslacht: -- I -- 1 Kosse Jacobs, gedoopt te Winschoten op 27
   Message 2 of 2 , Sep 3, 2003
    Hallo Erik,

    >Jouw bijdrage aan Melchert bracht mij ook een nieuw stukje voor m'n
    >kwartierstaat -dank daarvoor- n.l.de grootouders van Kosse Jacobs en Wipke
    >Jans. Wel aardig die Cosse Geerts overigens, want ik ken diverse
    >nakomelingen van hem die nu nog steeds de voornaam Kosse dragen.
    >Als ik zo vrij mag zijn: heb jij wellicht nog een aanvulling op onderstaande
    >kwartierstaatje?

    Hierbij de gegevens die ik in m'n bestand heb van deze personen en hun
    voorgeslacht:


    -- I --

    1 Kosse Jacobs, gedoopt te Winschoten op 27 februari 1711, begraven aldaar
    op 11 juli 1766.
    (Hij is getrouwd te Winschoten op 18 januari 1733 (1) met Antie
    Meinderts, afkomstig uit Beerta, begraven te Winschoten op 9 juni 1735.
    Hij is getrouwd te Winschoten op 23 december 1736 (2) met Trijntien
    Harmens, gedoopt te Winschoten op 11 september 1707, begraven aldaar op
    10 april 1777, dochter van Harmen Melchers en Hilletjen Willems
    Schortinghuis.)

    -- II --

    2 Jacob Kosses, afkomstig uit Winschoten, begraven aldaar op 8 juni 1731.
    (Hij is later getrouwd te Winschoten op 15 maart 1715 met Remke Jans,
    afkomstig uit Veendam. (Zij is later getrouwd te Winschoten op 13 mei
    1736 met Harm Jans Swart, afkomstig uit Winschoten, begraven aldaar op 4
    juli 1738. (Hij is eerder getrouwd te Winschoten op 29 maart 1711 met
    Grietje Jans, gedoopt te Winschoten op 3 maart 1676, begraven aldaar op
    28 december 1734, dochter van Jan Dercks en Grietjen Aeldricks.) Zij is
    later getrouwd te Winschoten op 17 maart 1751 met Harmen Melchers,
    gedoopt te Groningen op 7 februari 1684, zie 1.))
    Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 20 maart 1706 (1) met
    3 Wipke Jans, gedoopt te Winschoten op 12 mei 1688.
    Uit dit huwelijk:
    - Jan Jacobs, gedoopt te Winschoten op 8 juni 1708, zie 1a.
    - Kosse Jacobs, gedoopt te Winschoten op 27 februari 1711, zie 1.

    -- III --

    4 Cosse Geerts.
    (Hij is later getrouwd te Winschoten op 3 februari 1699 met Geertje
    Berents. (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Winschoten in het jaar
    1665 met Lammert Jans. Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Winschoten
    in het jaar 1669 met Henrick Gerrits, soldaat.))
    Hij is getrouwd te Beerta in het jaar 1667 (1) met
    5 Eltijen Jacobs.
    Uit dit huwelijk:
    - Jacob Kosses, afkomstig uit Winschoten, zie 2.
    6 Jan Ottes, afkomstig uit Winschoten.
    (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Winschoten op 20 mei 1677 met
    Dieuwer Sebes, afkomstig uit Winschoter Zuiderveen, dochter van Sebo
    Harmens en Renske.)
    Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 17 oktober 1680 (2) met
    7 Meendelt Bonnekens, afkomstig uit Winschoten.
    (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Winschoten op 8 december 1678 met
    Jacobus Loban, zilversmid, afkomstig uit Winschoten, overleden aldaar
    rond 1679, zoon van Meesche Loban en Catharina Rijtz. Zij is later in
    ondertrouw gegaan te Winschoten op 27 december 1690 met Harmen Jans,
    afkomstig uit Nieuwerkerken.)
    h.c. 11-10-1680 Winschoten
    Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Wipke Jans,
    moeder, Lammert Ottes en Lutgert Ottes, broer en zuster, Jan
    Nannes en Geertje, neef en nicht.
    Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Focco Udes en Engel
    Udes, oom en moei, Geert Elberichs en Gepke, oom en moei,
    Hindrik Jans en Jan Hindriks, neven, Aefke Jans, nicht.
    Uit dit huwelijk:
    - Otto Jans, gedoopt te Winschoten op 11 oktober 1682.
    - Antje Jans, gedoopt te Winschoten op 10 april 1685.
    Zij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 20 januari 1704 met
    Derck Roelfs, gedoopt te Beerta op 3 september 1680, zoon van Roelf
    Roelfs en Aeltien Dercks.
    (Hij is later getrouwd te Winschoten op 10 juli 1712 met Grietie
    Harms, afkomstig uit Winschoten.)
    h.c. 18-1-1704 Winschoten
    Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Roelf Roelfs
    en Aeltien Dercks, vader en moeder, Oomke Fockes,
    aangetrouwde oom, Popko Heijes, aangetrouwde oom, Jan
    Clasen, aangetrouwde neef, Anneke Jans, nicht.
    Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Harmen Jans en
    Mijndelt Bonnekens, stiefvader en moeder, Jan Wubbes, oom en
    voormond, Jurien Ajoldts, vreemde voogd, Nicolaes Jutiger,
    aangetrouwde oom, en Antie Wibbes, Abraham Udema, neef, Ude
    Udema, neef.
    - Wipke Jans, gedoopt te Winschoten op 12 mei 1688, zie 3.

    -- IV --

    12 Otto J. Smidt.
    Hij was gehuwd met
    13 Wipcke Janssen.
    (Zij is later in ondertrouw gegaan te Winschoten in het jaar 1649 met
    Wibbo Wibbes, afkomstig uit Stenneveldt.)
    Uit dit huwelijk:
    - Geeske Ottes, gedoopt te Winschoten op 7 maart 1647.
    Zij is getrouwd in het jaar 1666 met Willem Harmens, afkomstig uit
    Oterdum.
    h.c. 21-4-1666 Winschoten
    Aan de zijde van de bruidegom wordt genoemd: Ajolt Jurjens,
    dedigsman.
    Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Wipke Jans,
    moeder, Jan Ottes en Lammert ottes, broers, Raat Jans,
    vreemde voogd.
    - Jan Ottes, afkomstig uit Winschoten, zie 6.
    - Lammert Ottes.
    Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten in het jaar 1667 (1) met
    Lamcke Hemmes, dochter van Hemme Brundts.
    (Zij is eerder getrouwd in het jaar 1641 met Geert Dercx.)
    h.c. 7-9-1667 Winschoten
    Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Wipcke Jans,
    moeder, Tammo Edzens, neef.
    Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Jan Claesens,
    zwager en voormond.
    Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 14 januari 1683 (2) met
    Jantjen Egberts.
    (Zij was weduwe van H. Hijlwerts.)
    - Lutgert Ottes.
    Zij is getrouwd te Winschoten op 30 oktober 1659 met Hindrick
    Tonnis, afkomstig uit Winschoten.
    (Hij is later in ondertrouw gegaan te Winschoten op 5 april 1685 met
    Jantien Jans. (Zij is later getrouwd te Winschoten op 5 november
    1697 met Jan Wolters, afkomstig uit Winschoter Zuiderveen, geboren
    rond 1675, zoon van Wolter Leffers en Geeske Jans. (Hij is eerder in
    ondertrouw gegaan te Winschoten op 17 juli 1694 met Christina
    Harmens. (Zij was weduwe van Willem Jurjens Schortinghuis, bakker,
    zoon van Jurjen Jurjens en Trijne Jans. (Hij is eerder in ondertrouw
    gegaan te Winschoten in het jaar 1663 met Antje Wolbrichts. Hij is
    eerder in ondertrouw gegaan te Winschoten in het jaar 1667 met
    Trijntje Alberts Noeij, afkomstig uit Groningen, dochter van Albert
    Claessen Noeij en Trijntjen. Hij is eerder in ondertrouw gegaan te
    Winschoten op 12 juli 1674 met Frouwe Reinders, afkomstig uit
    Nieuw-Scheemda.)))))
    14 Bontke Udes.
    Hij is getrouwd in het jaar 1653 met
    15 Anneke Harmens.
    Uit dit huwelijk:
    - Meendelt Bonnekens, afkomstig uit Winschoten, zie 7.

    -- V --

    26 Jan Lamberts.
    Hij was gehuwd met
    27 Fenne Jacobs.
    Uit dit huwelijk:
    - Wipcke Janssen, zie 13.
    - Lambert Jans.
    Hij is getrouwd in het jaar 1648 met Wije Willems, dochter van
    Willem Hindrix en Tiabbe.
    h.c. 7-7-1648 Winschoten
    Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Fenne Jacobs,
    moeder, Bouwe Jansen, broeder, Wipke Jansen, zuster, Albert
    Alberts, dedigsman.
    Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Albert Willems,
    broer, Tammo Heeres, neef.
    - Bouwe Jans.
    28 Ude Bontkes.
    Hij was gehuwd met
    29 Wendeltie Fockes.
    Uit dit huwelijk:
    - Bontke Udes, zie 14.
    - Focco Udes.
    Hij was gehuwd met Aisse Ontkes.
    - Engel Udes.
    Zij is getrouwd in het jaar 1638 (1) met Jan Bartels.
    Zij is getrouwd in het jaar 1649 (2) met Menno Heres.
    h.c. 12-9-1649 Beerta
    Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Ave Heres,
    moeder, Ubbo Mennens, oom, Claes Herens, broer, Geert Sebes,
    aangetrouwde oom.
    Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Udo Bontkes en
    Wendel, vader en moeder, Tiacko Tiackens, oom, Eltio
    Heerens, vedder, Bontko Udens, broer.
    - Tiarco Udema, advocaat.
    Hij is getrouwd te Groningen op 30 maart 1661 (1) met Alegunda
    Mederhuis.
    Hij is getrouwd te Winschoten in het jaar 1668 (2) met Tiaecktjen
    Luppes, dochter van Luppo Tonckerts en Haijcke Aeijtes.
    (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Winschoten in het jaar 1662
    met Reentke Kunnincx, wedman, afkomstig uit Eexta.)
    h.c. 11-6-1668 Winschoten
    Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Focco Udema,
    broer, Frederick Aijckes en Sijpke, zwager en zuster.
    Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Tonckert Luppens
    en Rixta, broer en zuster, Focco Aijckes, oom, Tjarck
    Memmes, neef.
    - Rigte Udes, overleden rond 1670.
    Hij is getrouwd in het jaar 1663 met Tjaeke Hommes, overleden te
    Beerta rond november 1707 (afhandeling van de erfenis op
    29-11-1707), dochter van Hommo Reentkes en Anna Eggens.
    (Zij is eerder getrouwd in het jaar 1656 met Eppo Harmens. Zij is
    later getrouwd in het jaar 1671 met Geert Haijckens, zoon van
    Haijcko Tiddes en Elisabeth Geerts.)
    - Sijpke Udes.
    Zij is getrouwd in het jaar 1642 met Frerick Aeickes.
    - Gepke Udes.
    Zij is getrouwd in het jaar 1654 (1) met Take Roelfs.
    Zij is getrouwd in het jaar 1665 (2) met Geert Elberichs, geboren
    rond 1640, zoon van Elbrich Geerdes en Hille Jans van Donderen.
    h.c. 31-3-1665 Beerta
    Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Hille Alberts,
    moeder, Willem Jans van Donderen, oom, Claes Cornellis en
    Hijndrick Reemts, zwagers.
    Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Wendele Udens,
    moeder, Bontko Udens, Focko Udens, Richt Udens en Tjarck
    Udema, broers, Engele Mennes, zuster, Freerick Aijckens,
    zwager, Albert Reemts.


    Harm Selling
    hselling@...

    http://www.genealogiegroningen.nl
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.