Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Fw: Transcripties

Expand Messages
 • Ben Doedens
  ... Zonder iets af te doen aan het werk van de vrijwilligers - het is pokkenwerk - is het verstandig elke transcriptie te controleren aan de hand van de
  Message 1 of 5 , Oct 3 2:36 PM
   Erick Staal wrote:
   > en uiteraard dank aan iedereen die daaraan meewerkt (of mee heeft
   > gewerkt) om AG te maken tot een van de beste genealogische sites van
   > Nederland. Nu even doorbijten, straks het plezier.

   Zonder iets af te doen aan het werk van de vrijwilligers - het is
   pokkenwerk - is het verstandig elke transcriptie te controleren aan de hand
   van de originele akte. Bij het transcriberen zijn veel fouten gemaakt.
   Sommige hadden vermeden kunnen worden, b.v. in Groninger plaatsnamen. Er
   zijn kennelijk transcribenten geweest die een gebrek aan aardrijkskundige
   kennis van Groningen hadden. Anderen zijn leesfouten, onduidelijk
   handschrift enz. enz. Sinds Alle Groningers in de huidige vorm op het www
   staat heb ik al ontelbare correcties doorgegeven. Sommige ABS-en b.v. waren
   lui in het zetten van de puntjes op de i. Werd deze letter dan ook nog
   enigzins open geschreven dan werd ie al snel aangezien voor een e. Als je
   met een bepaalde familie bezig bent dat merk je deze fouten wel op, je weet
   hoe de namen in de familie worden geschreven, de transcribenten moesten
   uiteraard deze kennis missen, wat het werk er niet gemakkelijker op heeft
   gemaakt. Voor ons, gebruikers, is dit alleen een signaal om zelf op te
   letten.

   En het was een grote denkfout van de medewerkers van Alle Groningers om de
   datum van een echtscheidingsvonnis als scheidingsdatum in de transcripties
   te vermelden. De enig juiste datum is alleen de datum van inschrijving van
   het vonnis in de lopende registers van de burgerlijke stand. Wordt een
   vonnis niet binnen een termijn van zes maanden na het in kracht van gewijsde
   gaan ingeschreven dan is de echtscheiding zelfs niet tot stand gekomen. In
   Alle Groningers gaat zoiets geheid fout. Helaas hebben de Groninger
   Archieven niet de capaciteit deze fout in de toekomst te herstellen. We
   moeten er zelf alert op zijn. Bij de transcripties waarvan de akten al
   ingescand zijn en de scans te openen zijn is dat niet zo moeilijk. Waar het
   nog niet het geval is moet je soms bladeren in de registers. In een stad
   als Groningen is dat een beetje lastig. Maar gelukkig heeft Stad de scans
   van de echtscheidingsaktes wel op Alle Groningers gezet en valt het meestal
   wel mee.

   Maar toch, gezien het geheel aan akten hebben de transcribenten toch werk
   verricht waarvoor wij ze zeer dankbaar mogen zijn. Enne... de komende tijd
   worden de eerste door mij ingeschreven overlijdensakten van Termunten
   openbaar. Dan mogen de transcribenten zich daarover buigen (als dat al niet
   geschied is). Bovendien zal het niet zo moelijk zijn, ik schrijf in
   verbonden blokschrift, da's heel wat anders dan de grote krullen van sommige
   van mijn collegae van vroeger. (Ik heb tussen 1963 en 1969 op het
   Woldendorper gemeentehuis gewerkt, was geen ABS destijds maar mocht wel het
   pokkenwerk van akten inschrijven doen, in dubbel en met de vulpen (!). En
   geen fouten maken, dat leverde slordige renvooien op en bij huwelijksakten
   een hele hoop dubbele handtekeningen. Wat was ik blij toen bleek dat ze in
   Oude Pekela in 1969 de akten al met de typemachine vervaardigden ! We hadden
   daar alleen een collega die continue in de war was met de goeie kant van het
   carbonpapier. Op een nieuw vel niet zo erg, maar stonden er al akte(n) aan
   de ene kant, dan was het vaak een ramp. In het computertijdperk heb ik 2
   keer de aktenproductie mogen automatiseren. Eerst in een Novell netwerk met
   de persoonsgegevens uit de persoonsdatabase op onze IBM AS400 met vertaling
   naar WordPerfect onder MS-DOS, later nog eens een keer nadat we waren
   overgegaan op Windows NT en Word. De overgang naar de staat-akten heb ik
   niet meer als automatiseerder gedaan. Ik had het toen te druk met
   woon-subsidies, een karwei welke in 1978 absusievelijk op burgerzaken
   (algemene zaken) terecht was gekomen en die we daarna nooit meer hebben
   kunnen slijten aan een meer voor de hand liggende afdeling als b.v.
   Volkshuisvesting of de Sociale Dienst. Maar in deze moderne tijd mogen er
   geen foute onleesbare akten meer voorkomen. Ik heb bij mijn afscheid als
   gemeente-ambtenaar en ABS in een zwanezang in ons vakblad de suggestie
   gedaan de hele burgerlijke stand maar te integreren in de GBA, hetgeen in de
   praktijk al bijna het geval is. De uitdraai op papier met handtekeningen is
   dan alleen nog maar voor het bewaren voor de eeuwigheid en t.b.v. een
   reconstructie als het ooit eens keer helemaal totaal fout gaat met de
   automatisering. (Directe atoombom hits op het centrale GBA systeem en het
   uitwijkcentrum oid)

   Met Vriendelijke Groeten,
   Ben Doedens
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.