Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Jacob Claessen Camper

Expand Messages
 • Pera
  Beste lijstgenoten, Jacob Claessen Camper overlijdt in 1654 te Niezijl. Hij was getrouwd met Trijntje Brantz. Zij overlijdt op 18-8-1648 te Grijpskerk.Op 5
  Message 1 of 5 , Sep 17, 2013

   Beste lijstgenoten,

   Jacob Claessen Camper overlijdt in 1654 te Niezijl.  Hij was getrouwd met Trijntje Brantz. Zij overlijdt op 18-8-1648 te Grijpskerk.  Op 5 september 1648 komt Jacob voor als gewezen ouderling te Grijpskerk.  Zijn achternaam wordt dan gespeld als Campers.  In dezelfde tijd is er in Grijpskerk ook een Leefke Campers, getrouwd met Abel Albers, en een Brant Camper, getrouwd met Eefke Riemers.

   Wie waren de ouders van Jacob Claessen Camper en Trijntje Brantz?

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera

  • Nick Bolhuis
   Beste Klaas,   Geen antwoord op je vraag, wel een vraag aan jou: Zonet een mail naar de groep gestuurd maar bij mij als spam in de mailbox gekomen ik snap dit
   Message 2 of 5 , Sep 20, 2013
    Beste Klaas,
     
    Geen antwoord op je vraag, wel een vraag aan jou:
    Zonet een mail naar de groep gestuurd maar bij mij als spam in de mailbox gekomen ik snap dit niet helemaal
     
    groet Nick
    Van: Pera <pera@...>
    Aan: "groningen-genealogy@yahoogroups.com" <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
    Verzonden: dinsdag 17 september 19:48 2013
    Onderwerp: [groningen-genealogy] Jacob Claessen Camper
     
    Beste lijstgenoten,
    Jacob Claessen Camper overlijdt in 1654 te Niezijl.  Hij was getrouwd met Trijntje Brantz. Zij overlijdt op 18-8-1648 te Grijpskerk.  Op 5 september 1648 komt Jacob voor als gewezen ouderling te Grijpskerk.  Zijn achternaam wordt dan gespeld als Campers.  In dezelfde tijd is er in Grijpskerk ook een Leefke Campers, getrouwd met Abel Albers, en een Brant Camper, getrouwd met Eefke Riemers.
    Wie waren de ouders van Jacob Claessen Camper en Trijntje Brantz?
    Met vriendelijke groeten,
    Klaas Pera
   • gruno77
    Hallo Nick, Jouw bericht verschijnt wel gewoon op de website. Dat je jouw bericht als zijnde spam terugkrijgt, kan te maken hebben met de instellingen van je
    Message 3 of 5 , Sep 20, 2013

     Hallo Nick,


     Jouw bericht verschijnt wel gewoon op de website. Dat je jouw bericht als zijnde 'spam' terugkrijgt, kan te maken hebben met de instellingen van je mail (ongewenste e-mail). Daarnaast zijn er volgens mij ook steeds problemen met het versturen van forumberichten. Ik heb dit bericht deze week naar het forum verstuurd. Vervolgens kwam het wel op de website, maar ik kreeg het niet zelf in mijn mailbox. Het gebeurt ook wel, dat berichten bij mij pas uren later binnenkomen. Deze problemen zijn bekend bij de moderator Harm Selling, maar hij weet ook niet wat de reden ervan is.


     Wat betreft het onderwerp van deze mail. Ik vermoed, dat Jacob Claessen Camper een zoon is van Claes Jacobs in Niezijl. Hij kocht in de Tachtigjarige Oorlog allerlei bezittingen op van de familie Sekema. Sommige nakomelingen van Claes Jacobs zijn zich later ook Sekema gaan noemen. Waarschijnlijk behoorde Claes Jacobs niet zelf tot de familie Sekema, maar was hij met een Sekemadochter getrouwd (en met een Meinemadochter). Dan zou Claes Jacobs dus oorspronkelijk behoord hebben tot de familie Camper. In het boek "Een vergeten plattelandselite", op pagina 453, komt de verwantschap tussen de Sekema's en de Camper's ook aan de orde. In het huwelijkscontract van Elisabeth Sekema en Hommo Poppes wordt bijvoorbeeld een zekere Jan Janssen Camper als 'neef/vedder' genoemd. De door mij genoemde Jacob Claessen Camper was ook landdagcomparant voor Niezijl.


     Met vriendelijke groeten,


     Klaas Pera     --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, <nickbolhuis@...> wrote:

     Beste Klaas,
      
     Geen antwoord op je vraag, wel een vraag aan jou:
     Zonet een mail naar de groep gestuurd maar bij mij als spam in de mailbox gekomen ik snap dit niet helemaal
      
     groet Nick
     Van: Pera <pera@...>
     Aan: "groningen-genealogy@yahoogroups.com" <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
     Verzonden: dinsdag 17 september 19:48 2013
     Onderwerp: [groningen-genealogy] Jacob Claessen Camper
      
     Beste lijstgenoten,
     Jacob Claessen Camper overlijdt in 1654 te Niezijl.  Hij was getrouwd met Trijntje Brantz. Zij overlijdt op 18-8-1648 te Grijpskerk.  Op 5 september 1648 komt Jacob voor als gewezen ouderling te Grijpskerk.  Zijn achternaam wordt dan gespeld als Campers.  In dezelfde tijd is er in Grijpskerk ook een Leefke Campers, getrouwd met Abel Albers, en een Brant Camper, getrouwd met Eefke Riemers.
     Wie waren de ouders van Jacob Claessen Camper en Trijntje Brantz?
     Met vriendelijke groeten,
     Klaas Pera
    • Casper Casemir
     Dan zitten er wel veel jaren tussen. 1. Jacob JOANNIS-162357 . 24 juni 1649 nae belijdenisse hares geloofs: Grootegast Jacob Johannis Second Generation 2.
     Message 4 of 5 , Sep 20, 2013

      Dan zitten er wel veel jaren tussen.

       

      1. Jacob JOANNIS-162357 .

       

      24 juni 1649 nae belijdenisse hares geloofs: Grootegast

       

      Jacob Johannis

       

       

       

      Second Generation

       

            2. Johannes JACOBS-162355  was born in Niekerk. He married MRIN:62301 Annetien THOMAS-162356.

       

            3. Annetien THOMAS-162356 .

       

       

      Third Generation

       

            4. Jacob CLAESSEN-62040  was born about 1540 in Niezijl,Grijpskerk. He married MRIN:62280 NN Johans SEKEMA-116568 about 1562.

       

      Jacob Claessen woonde in 1598 in Niezijl, alwaar hij het Provianthus  had gekocht van Gedeputeerde

      Staten van Friesland. Het gaat hier om een vesting  waarvoor de steen van het Altingehuis was

      gebruikt. Johan van Blankevoort, de tweede echtegenoot van Grete Sekema (een dochter van Sybolt

      Sekema), had hier tussen 1570 en 1580 de Altingeheerd laten bouwen. Daar had hij een mooi huis

      laten bouwen, zo fraai dat en edelman er met ere in kon wonen. Veel verlaten gebouwen waren

      tijdens de oorlog van 1589 afgebroken en het steen van de huizen was gebruikt om de schans te

      ‘timmeren’. (Feenstra en  Oudman, 311, 448) Het lijkt erop dat Jacob altijd al een ‘borg’ had willen

      hebben. Na 1590 kreeg Lubbe Hayema, de weduwe van Ebele Ukkema, het financieel moeilijk. In

      1599 kocht ‘Jacob Clasen te Niezijl’ op een veiling haar boerderij (60 grazen) in Noordhorn. (De

      boerderij kan niet de Benningaheerd zijn geweest, want die was in andere handen, zie noot 1

      hieronder.) Hebben Ebele en Lubbe ook de Ritzemaheerd bezeten? Als puntje bij paaltje komt kan

      Jacob niet betalen en de boerderij moest opnieuw worden geveild.[6] Jacob had zich aan dit project

      vertild. Claes Jacobs moest zijn zonen Jacob Claessen en Cornelys Sekema in 1600 financieel uit de

      wind houden toen hun een executie boven het hoofd hing. Toch is dit een belangrijk moment

      geweest: een generatie voor Jan Jacobs laat Jacob Clasen een spoor achter in Noordhorn. Maar

      intussen woonde Jacob Claessen in 1617 nog steeds ‘in de Nijenzijll’. In het proviandhuis. Dit kon

      natuurlijk niet zo blijven.

       

      Jacob Claesen nam hiervan 17 grazen over. In 1606-1607 was Claes Jacobs crediteur van Jye (Ye)

      Iten – de kleindochter van Sibolt Sekema († vóór 1571) – en haar man Hindrik Willems. Claes liet de

      Altingeheerd onder Grijpskerk in 1606 gerechtelijk opmeten. Het bezit van Jye en Hendrik in de

       

      Altingeheerd, de Sekemaheerd te Oldekerk en Ooster Pama te Niehove werden daarna gerechtelijk

      verkocht. Claes zag er ook niet tegen op zijn zoon Johan Sekema (in 1608) een proces aan te doen.

      Claes Jacobs is in 1613 overleden.

       

      Terug naar Ide, Jacob Cornelis, Brunger Brungersma, Jacob Jacobs en Jan Jacobs. De mogelijkheden

      tot speculatie zijn eindeloos. Voorlopig houd ik het op de volgende reconstructie. Jan Jacobs uit

      Zuidhorn, de voormond over de kinderen van Abel Ukema, was een broer van Jacob Jacobs, de neef

      van Brunger Brungersma. Jan Jacobs[7] en Jacob Jacobs waren de zonen van Jacob Clasen, die in

      1599 een poging had gedaan de bezittingen van de Ukema’s in Noordhorn op te kopen. Het feit dat

      zowel Jacob Claessen als Cornelys Sekema zich in 1600 financieel in de nesten hadden gewerkt, wijst

      erop dat ook Cornelis Sekema betrokken was bij die overnameactie. Jacob Cornelis was waarschijnlijk

      een zoon van Cornelis Sekema en deze Jacob huwde in 1620 mogelijk een Ide Klinckemadochter van

      Boele Klinckema en Wyeke toe Nansum die – hoe kan ook anders –  geldzorgen hadden. Alternatieve

      mogelijkheden zijn dat Jacob Cornelis trouwde met een dochter van Ide Brungersma en Peter

      Louwes of met de weduwe Ide zelf. Jacob Cornelis is niet oud geworden en zijn neef Jacob Jacobs

      heeft de Hayemagoederen van hem geërfd.[8] We hebben al gezien dat Claes Jacobs landerijen van

      Ipo Hayema in zijn bezit had. Aangezien Jacob Jacobs de neef was van Brunger Bruggersma, kan zijn

      vrouw ook best een Klinckema- of Brungersmadochter zijn geweest. Jacob Jacobs, Jacob Cornelis en

      het ‘heerschap’ Jacob Fransen zullen in ieder geval een gemeenschappelijke voorouder hebben

      gehad.

       

       

            5. NN Johans SEKEMA-116568 .

       

       

      Fourth Generation

       

            8. Claes JACOBS-79208  was born about 1515 in Niezijl. He died before 1613. He married MRIN:28016 NN MEIJNEMA-76383 about 1534.

       

      Claes Jacobs te Niezijl had vijf zonen: Jacob Claessen, Johan Claessen, Gerryt Claessen (†  vóór 1613)

      ,  Johan Sekema, en Cornelis Sekema. Twee van zijn zonen namen de naam over van de landerijen

      en heerden  die Claes Jacobs in de omgeving van Niezijl had opgekocht. De bezitter van een

      Sekemaheerd kon zich Sekema noemen. Het is ook mogelijk dat een eventuele tweede vrouw van

      Claes een Sekemadochter was. In dat geval hadden Jacob, Johan en Gerryt  zich ‘Meinema’ kunnen

      noemen. De namen Johan en Jacob komen regelmatig  voor in de familie Meinema.

       

       

            9. NN MEIJNEMA-76383 .

       

      Menne Gossens in appel tegen Claes Jansen Meinema tot reformatie van een sententie van de

      grietmannen Aldringa en Millenga, betreffende een koopcontract van haver op de wortel staande.

       

       

         10. Johan SEKEMA-58782 .Johan married MRIN:28015 Jantien SEKEMA-76377.

       

      Grijpskerk:Anno 1613 is Claes Berents glasemaker tut olderlinck deser onser gemiente verkosen. Jan

      Sekema bevesticht

      in de Diaconia d armen.

      Den 14 Maij Anno 1620 sint Alberth Pieters en Everth Jansens verkorene olderlinge na christeliken

      ordeninge in hare bedieninge bevestigeth, Jan Sekema verkorene armenvoogt is niet bevestiget

       

      toenden dienst na geborliker ordeninge dewile har niet tegenwoordich waerhe. Waeran overst

      tesaemen voor dese diensten van de broederen ende gemeente den 30 Aprill verkoren. Dat overst nu

      wederum twe olderlingen gestelt ende bevestigeth sintt, is daerum geschieden dat dese beide all

      even vele vota off stemmen hadden.

      [in marge:] Albert Pieters, Evert Jansens ouderlingen, Jan Sekema diaken.

       

      Johan Sekema woonde  in 1601 in Emden. In 1603 bevond hij zich in Grijpskerk, getrouwd met een

      dochter van Egbert Hermans en Lubbert. Johan Sekema van de Nije Zijl blijkt in 1605 het

      burgerschap van Emden te hebben gekocht. In 1606 kocht hij 14 grazen land met aanwas voor 672

      Emder gulden bij Grijpskerk. Hij had in 1517 een huis op de landerijen van Everhardt van

      Asschendorp, een bierbrouwer uit Groningen. (Groninger bierbrouwers waren meestal van adel.) In

      1624 trad hij op als borg voor Gerryt Cornelyses, waarschijnlijk een zoon van Cornelis Sekema. Het is

      mogelijk dat hij ook de Johan Sekema uit Groningen is die samen met zijn vrouw Jantien Sekema in

      1633 de heerd onder Doezem heeft gekocht van Ubel Tassema en vrouw Riemerich. Johan Sekema

      uit Grijpskerk is overleden op 20 juni 1634 en in de kerk van Grijpskerk begraven.

       

      Johan Sekema had ‘familie’ wonen in en rondom Emden. Het lijkt erop dat Temme Sekema uit

      Franssum zich in  Oost-Friesland heeft gevestigd.[4] Zijn vader Garbrant of  Gerbet Sekema

      (waarschijnlijk een broer van Sybolt) gebruikte te Fransum de grootste Sekemaheerd: 77½  gras en

      5¾ gras los land in twee stukken. In 1583 had Temme Sekema te Upleward bij Emden 109 grazen

      land. Zijn zoon Ude Temmes was in 1606 een van de rijkste inwoners van Uplewerdt. In 1625 was hij

      goed voor116¾ gras. Hebben Claes & zonen ook Sekemaland gebruikt in Fransum?[5]

       

       

         11. Jantien SEKEMA-76377 .

       

       

      Fifth Generation

       

         16. Jacob CLASENS-140860 .Jacob married MRIN:35461 NN Itens SECKEMA-161036.

       

      De vrouw van Claes Jacobs uit Niezijl was een dochter van Garbrand Meinema[2] uit Oldekerk. (Rond

      1575 was ene Tette Meynema getrouwd met Johan Jacobs. Een broer van Claes?) Op huwelijkse

      voorwaarden kreeg Claes in 1566 van zijn schoonvader 15 grazen land te Oldekerk in gebruik. In

      1596 verwierf Claes een heerd van 20 grazen van Ipo Hayema op Oxwerd en in 1597 de heerd

      Lubbing op Westerzand. Claes kocht in 1597 te Oxwerd 37 grazen land en in 1599 de landerijen van

      de grietman (1527, 1541) Tyabbe Heddema ten westen van Niezijl.[3] Zijn zoon Jacob Claesen nam

      hiervan 17 grazen over. In 1606-1607 was Claes Jacobs crediteur van Jye (Ye) Iten – de kleindochter

      van Sibolt Sekema († vóór 1571) – en haar man Hindrik Willems. Claes liet de Altingeheerd onder

      Grijpskerk in 1606 gerechtelijk opmeten. Het bezit van Jye en Hendrik in de Altingeheerd, de

      Sekemaheerd te Oldekerk en Ooster Pama te Niehove werden daarna gerechtelijk verkocht. Claes

      zag er ook niet tegen op zijn zoon Johan Sekema (in 1608) een proces aan te doen. Claes Jacobs is

      in 1613 overleden.

       

       

      Terug naar Ide, Jacob Cornelis, Brunger Brungersma, Jacob Jacobs en Jan Jacobs. De mogelijkheden

      tot speculatie zijn eindeloos. Voorlopig houd ik het op de volgende reconstructie. Jan Jacobs uit

       

      Zuidhorn, de voormond over de kinderen van Abel Ukema, was een broer van Jacob Jacobs, de neef

      van Brunger Brungersma. Jan Jacobs[7] en Jacob Jacobs waren de zonen van Jacob Clasen, die in

      1599 een poging had gedaan de bezittingen van de Ukema’s in Noordhorn op te kopen. Het feit dat

      zowel Jacob Claessen als Cornelys Sekema zich in 1600 financieel in de nesten hadden gewerkt, wijst

      erop dat ook Cornelis Sekema betrokken was bij die overnameactie. Jacob Cornelis was waarschijnlijk

      een zoon van Cornelis Sekema en deze Jacob huwde in 1620 mogelijk een Ide Klinckemadochter van

      Boele Klinckema en Wyeke toe Nansum die – hoe kan ook anders –  geldzorgen hadden. Alternatieve

      mogelijkheden zijn dat Jacob Cornelis trouwde met een dochter van Ide Brungersma en Peter

      Louwes of met de weduwe Ide zelf. Jacob Cornelis is niet oud geworden en zijn neef Jacob Jacobs

      heeft de Hayemagoederen van hem geërfd.[8] We hebben al gezien dat Claes Jacobs landerijen van

      Ipo Hayema in zijn bezit had. Aangezien Jacob Jacobs de neef was van Brunger Bruggersma, kan zijn

      vrouw ook best een Klinckema- of Brungersmadochter zijn geweest. Jacob Jacobs, Jacob Cornelis en

      het ‘heerschap’ Jacob Fransen zullen in ieder geval een gemeenschappelijke voorouder hebben

      gehad.[9]

       

       

         17. NN Itens SECKEMA-161036 .

       

         18. Gerbrandt MEIJNEMA-130954  was born in Oldekerk. He married MRIN:12429 NN-140582.

       

      De vrouw van Claes Jacobs uit Niezijl was een dochter van Garbrand Meinema[2] uit Oldekerk. (Rond

      1575 was ene Tette Meynema getrouwd met Johan Jacobs. Een broer van Claes?) Op huwelijkse

      voorwaarden kreeg Claes in 1566 van zijn schoonvader 15 grazen land te Oldekerk in gebruik. In

      1596 verwierf Claes een heerd van 20 grazen van Ipo Hayema op Oxwerd en in 1597 de heerd

      Lubbing op Westerzand. Claes kocht in 1597 te Oxwerd 37 grazen land en in 1599 de landerijen van

      de grietman (1527, 1541) Tyabbe Heddema ten westen van Niezijl.[3] Zijn zoon Jacob Claesen nam

      hiervan 17 grazen over. In 1606-1607 was Claes Jacobs crediteur van Jye (Ye) Iten – de kleindochter

      van Sibolt Sekema († vóór 1571) – en haar man Hindrik Willems. Claes liet de Altingeheerd onder

      Grijpskerk in 1606 gerechtelijk opmeten. Het bezit van Jye en Hendrik in de Altingeheerd, de

      Sekemaheerd te Oldekerk en Ooster Pama te Niehove werden daarna gerechtelijk verkocht. Claes

      zag er ook niet tegen op zijn zoon Johan Sekema (in 1608) een proces aan te doen. Claes Jacobs is

      in 1613 overleden.

       

       

      Garbrand Meinema wordt in 1540 genoemd als boer op de Meinemaheerd onder Oldekerk. Garbrand

      had geld nodig. In 1595 werd de Meinemaheerd  verkocht om de leningen af te lossen. In de 17e

      eeuw woonden in Zuidhorn een Claes Jansen Meinema en zijn vrouw Stijne Cornelis. In 1660 lieten

      ze hun zoontje Cornelis dopen. In deze tijd moet er ook een Meinemaheerd in Noordhorn hebben

      gelegen. Vermoedelijke voorvaders van Garbrand hebben gestudeerd in Greifswald: Ako in 1481 (†

      rond 1485); Henricus in 1515.

       

       

         19. NN-140582 .

       

      20.  Claes JACOBS-79208  is printed as #8 on page 2.

       

      21.  NN MEIJNEMA-76383  is printed as #9 on page 2.

       

       

      Sixth Generation

       

         34. Ite Cornelis SEKEMA-161038 .Ite married MRIN:61822 NN MEIJNEMA-162337.

       

         35. NN MEIJNEMA-162337 .

       

         36. Aege MEIJNEMA-161435 .

       

      Aeke

       

       

       

      Seventh Generation

       

      70.  Aege MEIJNEMA-161435  is printed as #36 on page 5.

       

      ~~~~~~~~~~~~~

      Moin

      Vr.gr. C.Casemir

       

      Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens pera@...
      Verzonden: vrijdag 20 september 2013 19:28
      Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: [groningen-genealogy] RE: Jacob Claessen Camper

       
      Hallo Nick,

       

      Jouw bericht verschijnt wel gewoon op de website. Dat je jouw bericht als zijnde 'spam' terugkrijgt, kan te maken hebben met de instellingen van je mail (ongewenste e-mail). Daarnaast zijn er volgens mij ook steeds problemen met het versturen van forumberichten. Ik heb dit bericht deze week naar het forum verstuurd. Vervolgens kwam het wel op de website, maar ik kreeg het niet zelf in mijn mailbox. Het gebeurt ook wel, dat berichten bij mij pas uren later binnenkomen. Deze problemen zijn bekend bij de moderator Harm Selling, maar hij weet ook niet wat de reden ervan is.

       

      Wat betreft het onderwerp van deze mail. Ik vermoed, dat Jacob Claessen Camper een zoon is van Claes Jacobs in Niezijl. Hij kocht in de Tachtigjarige Oorlog allerlei bezittingen op van de familie Sekema. Sommige nakomelingen van Claes Jacobs zijn zich later ook Sekema gaan noemen. Waarschijnlijk behoorde Claes Jacobs niet zelf tot de familie Sekema, maar was hij met een Sekemadochter getrouwd (en met een Meinemadochter). Dan zou Claes Jacobs dus oorspronkelijk behoord hebben tot de familie Camper. In het boek "Een vergeten plattelandselite", op pagina 453, komt de verwantschap tussen de Sekema's en de Camper's ook aan de orde. In het huwelijkscontract van Elisabeth Sekema en Hommo Poppes wordt bijvoorbeeld een zekere Jan Janssen Camper als 'neef/vedder' genoemd. De door mij genoemde Jacob Claessen Camper was ook landdagcomparant voor Niezijl.

       

      Met vriendelijke groeten,

       

      Klaas Pera

       

       

       

             --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, <nickbolhuis@...> wrote:

      Beste Klaas,

       

      Geen antwoord op je vraag, wel een vraag aan jou:

      Zonet een mail naar de groep gestuurd maar bij mij als spam in de mailbox gekomen ik snap dit niet helemaal

       

      groet Nick

      Van: Pera <pera@...>
      Aan: "groningen-genealogy@yahoogroups.com" <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
      Verzonden: dinsdag 17 september 19:48 2013
      Onderwerp: [groningen-genealogy] Jacob Claessen Camper

       

      Beste lijstgenoten,

      Jacob Claessen Camper overlijdt in 1654 te Niezijl.  Hij was getrouwd met Trijntje Brantz. Zij overlijdt op 18-8-1648 te Grijpskerk.  Op 5 september 1648 komt Jacob voor als gewezen ouderling te Grijpskerk.  Zijn achternaam wordt dan gespeld als Campers.  In dezelfde tijd is er in Grijpskerk ook een Leefke Campers, getrouwd met Abel Albers, en een Brant Camper, getrouwd met Eefke Riemers.

      Wie waren de ouders van Jacob Claessen Camper en Trijntje Brantz?

      Met vriendelijke groeten,

      Klaas Pera
     • Pera
      Hallo Casper, Bedankt voor jouw overzicht. Ik ga me er in verdiepen. Hier en daar heb ik al wel wat verschillen gezien met mijn gegevens. Dat verklaart ook de
      Message 5 of 5 , Sep 21, 2013
       Hallo Casper,

       Bedankt voor jouw overzicht. Ik ga me er in verdiepen. Hier en daar heb
       ik al wel wat verschillen gezien met mijn gegevens. Dat verklaart ook de
       tijdsproblemen, die jij constateert. Later kom ik er nog wel op terug,
       als ik alles in de goede volgorde heb staan.

       Met vriendelijke groeten,

       Klaas Pera
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.