Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Wiersema/Aaltje Ennes, Harm Jans

Expand Messages
 • dirk1732
  Aan alle groepsleden, Met belangstelling las ik de bijdragen in 2005 over de oorsprong van Jan Eylkes. Zelf had ik ook zo mijn twijfels, en door herlezing van
  Message 1 of 9 , Aug 1, 2013
   Aan alle groepsleden,
   Met belangstelling las ik de bijdragen in 2005 over de oorsprong van
   Jan Eylkes.
   Zelf had ik ook zo mijn twijfels, en door herlezing van oud materiaal
   blijkt hij uit Middelstum te komen, zie mijn bijdrage aan GroninGEN
   2013 p. 10.
   Verder is in het destijds door Klaas Bijsterveld aangedragen materiaal voor mij de volgende voogdij interessant:
   Geertje was voor 19-04-1731 reeds overleden, want toen werden Frerik
   Eijlkes, Lambert Michiels en Sijmen Cornelis genoemd als voormond,
   sibbe voogd en vreemde voogd over de 2 minderjarige kinderen van
   Pieter Lammerts bij wijlen Geertjen Eijlkes.
   Met name de sibbevoogd Lambert Michiels.
   Heeft iemand enig materiaal, waaruit de familiebetrekking van deze man tot de pupillen blijkt?
   Met vriendelijke groet,
   Dirk van Ham

   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "klaasbijsterveld" <k.bijsterveld@...> wrote:
   >
   > Re: Aaltje Ennes
   >
   > Hallo Anne,
   >
   > Bedankt dat je de passage waarop je je baseerde dat Enne Eijlkes een
   > broer was van de doopsgezinde vermaner Jan Eijlkes hebt vermeld. Het
   > was dus niet je eigen conclusie, maar een weergave van een zonder
   > bronvermelding gedeponeerde tekst, naar de stijl te oordelen ws.
   > overgenomen uit "Ommelander Geslachten (OG)".
   > Misschien is het nogmaals zinvol om te benadrukken dat bovengenoemde
   > boekwerk vol staat met filiaties die niet gestaafd zijn aan de hand
   > van bronnenmateriaal, zie ook de Loringa discussie van enige maanden
   > terug, waar Johan Waterborg het een en ander over heeft gezegd, en
   > waar ik mij volledig in kan vinden.
   > OG is wel een standaardwerk en bevat een gigantische hoeveelheid
   > informatie voor personen die kwartieren bezitten in het noorden van
   > onze provincie. Veel van wat daar in geschreven staat klopt wel
   > degelijk, ik heb daar ook zelf dankbaar van gebruik gemaakt. Controle
   > is echt een bittere noodzaak, maar is niet altijd mogelijk omdat de
   > schrijver nog heeft kunnen putten uit archiefmateriaal wat inmiddels
   > verloren is gegaan.
   > Zeker losse opmerkingen die zomaar geplaatst zijn en zoals die door
   > jou zijn overgenomen (en dat geldt natuurlijk niet alleen voor OG)
   > behoeven nader onderzoek en zouden eigenlijk niet geciteerd mogen
   > worden zonder bronvermelding. Anders heb je kans dat deze onbewezen
   > filiatie een heel eigen leven gaat leiden, zie dus b.v. bij Loringa.
   >
   > Dat was natuurlijk even een zijstapje betreffende je oorspronkelijke
   > vraag van 20 augustus, nu terug naar de vraag waarop ik dan mijn
   > stelling baseer dat Enne Eijlkes en Jan Eijlkes geen broers zijn.
   > Voor mij is het niet zozeer een stelling, maar de constatering van
   > het feit dat ik beide personen nooit als zodanig tot elkaar in
   > relatie heb gevonden.
   > Enne Eijlkes is een z.v. Eijlke Jans en Menstje Cornelis, daar zijn
   > we het denk ik wel over eens.
   > Jan Eijlkes heeft veel kinderen gehad, maar een Menstje zit niet bij
   > zijn 6(!) dochters.
   > In de rechterlijke archieven van Leens (ex XLII b) is wel het een en
   > ander over eerstgenoemd echtpaar te vinden, b.v. op 07-02-1724
   > wanneer Pieter Lammerts voormond en Gerrit Jacobs vreemde voogd
   > worden genoemd over de 5 onmondige kinderen van wijlen Eijlke Jans
   > bij Menstje Cornelis verwekt. Verder worden op 05-02-1734 de vier
   > nagelaten kinderen van wijlen Eijlke Jans bij wijlen Menstje Cornelis
   > bij name genoemd, nml. Frerik, Cornelis, Luitjen en Enne.
   > Eijlke Jans had ook nog een dochter Geertje welke was getr. met de
   > eerder genoemde voormond Pieter Lammerts. Geertje was voor 19-04-1731
   > reeds overleden, want toen werden Frerik Eijlkes, Lambert Michiels en
   > Sijmen Cornelis genoemd als voormond, sibbe voogd en vreemde voogd
   > over de 2 minderjarige kinderen van Pieter Lammerts bij wijlen
   > Geertjen Eijlkes. Het lijkt erop dat Geertje een dochter is uit een
   > eerder huwelijk van Eilke Jans met Ebge/Epke Pieters, de weduwe van
   > Tonnis Harms.
   > Om kort samen te vatten nergens een vermelding van een zoon Jan.
   > Alles bij elkaar opgeteld lijkt het mij onwaarschijnlijk dat Jan en
   > Enne broers waren. Misschien heeft iemand anders betere (rechterlijke
   > archief!) argumenten om mijn verweer te ondermijnen of te bevestigen.
   >
   > Groeten,
   > Klaas Bijsterveld
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.