Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

File - listinfo.txt

Expand Messages
 • groningen-genealogy@yahoogroups.com
  DUTCH (English text below) Groningen-genealogy De mailinglist Groningen-genealogy is een plek waar genealogische en (cultuur)historische onderwerpen met
  Message 1 of 327 , Jul 21, 2013
   DUTCH (English text below)

   Groningen-genealogy

   De mailinglist Groningen-genealogy is een plek waar genealogische en
   (cultuur)historische onderwerpen met betrekking tot de provincie Groningen
   besproken kunnen worden.

   Voorwaarden:

   * Onderwerpen die geen enkele relatie hebben met genealogie of de geschiedenis
   van Groningen of aanverwante onderwerpen zijn niet toegestaan.

   * Crossposten (het plaatsen van een bericht in meerdere groepen tegelijk)
   naar deze groep is niet toegestaan, tenzij het onderwerp van het bericht een
   direct verband heeft met genealogie in de provincie Groningen

   * Persoonlijke aanvallen op andere leden, commentaar op elkaars gedrag en
   discussie daarover is niet toegestaan in de groep.

   * Belediging en schelden is evenmin toegestaan.

   * Commerci�le berichten van particulieren en verenigingen zijn tot op zekere
   hoogte toegestaan. Van een in eigen beheer uitgegeven publikatie of bronbestand
   mag eenmalig melding worden gemaakt, mits het van toepassing is op het onderwerp
   van de groep. Commerci�le berichten van bedrijven en handelaren zijn niet
   toegestaan.

   * De volgende specifieke soorten berichten zijn niet toegestaan in de groep:
   - Bedankjes en felicitaties�
   - Kerst- en nieuwjaarswensen
   - Viruswaarschuwingen en/of -meldingen
   - Meldingen van vakantie, afwezigheid, etc.

   * Vanwege privacy redenen gelden de volgende limieten voor het publiceren van persoonlijke gegevens in de groep:
   - geboorte: 100 jaar
   - huwelijk: 80 jaar
   - overlijden: 50 jaar

   * De handhaving van deze voorwaarden is ter beoordeling van de moderator.

   * Het aanspreken van leden met betrekking tot het handhaven van de voorwaarden
   is voorbehouden aan de moderator.

   Vragen die hier niet beantwoord worden en eventuele op- en/of aanmerkingen
   kunnen per e-mail worden gestuurd aan de moderator (Harm Selling): groningen-
   genealogy-owner@yahoogroups.com.

   Bij eventuele aanpassing van de voorwaarden zal daarvan melding worden gemaakt
   in de groep.

   Algemene informatie

   Versturen van berichten:
   groningen-genealogy@yahoogroups.com

   Subscribe:
   groningen-genealogy-subscribe@yahoogroups.com

   Unsubscribe:
   groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Moderator (Harm Selling):
   groningen-genealogy-owner@yahoogroups.com

   Laatst gewijzigd: 20 april 2008


   ENGLISH

   Groningen-genealogy

   The mailing list Groningen-genealogy is a place to discuss about genealogical
   and (cultural) historical subjects related to the Dutch province of Groningen.

   Conditions:

   * Subjects not related to the history of Groningen or related subjects are not
   allowed.

   * Crossposting messages to this group is not allowed, unless the subject of
   the message has a direct relationship with genealogy in the province of
   Groningen.

   * Personal attacks on other members, unfavourable comments on eachother and
   dicussion about that is not allowed in the group.

   * Insulting and cursing is not allowed in the group.

   * Commercial messages placed by pivate persons or societies are allowed up to a
   point. Announcements of one�s own publications or resources are allowed if
   related to the subject of the group. Commercial messages placed by companies or
   traders are not allowed.

   * The following specific kind of messages are not allowed in the group:
   - Notes of thanks and congratulations
   - Christmas and New Years wishes
   - Virus warnings
   - announcements of absence or vacation

   * Due to reasons of privacy publishing personal data in the group is limited in time:
   - birth: 100 years
   - marriage: 80 years
   - death: 50 years

   * These conditions are supervised by the moderator.

   * Calling members to account is reserved to the moderator.

   When you need further information, please contact the moderator (Harm Selling):
   groningen-genealogy-owner@yahoogroups.com.

   Any adaptions of theses conditions will be published in the group.


   General information

   Sending messages:
   groningen-genealogy@yahoogroups.com

   Subscribe:
   groningen-genealogy-subscribe@yahoogroups.com

   Unsubscribe:
   groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Moderator (Harm Selling):
   groningen-genealogy-owner@yahoogroups.com

   Updated: April 20, 2008
  • groningen-genealogy@yahoogroups.com
   DUTCH (English text below) Groningen-genealogy De mailinglist Groningen-genealogy is een plek waar genealogische en (cultuur)historische onderwerpen met
   Message 327 of 327 , Jan 13 9:00 PM
    DUTCH (English text below)

    Groningen-genealogy

    De mailinglist Groningen-genealogy is een plek waar genealogische en
    (cultuur)historische onderwerpen met betrekking tot de provincie Groningen
    besproken kunnen worden.

    Voorwaarden:

    * Onderwerpen die geen enkele relatie hebben met genealogie of de geschiedenis
    van Groningen of aanverwante onderwerpen zijn niet toegestaan.

    * Crossposten (het plaatsen van een bericht in meerdere groepen tegelijk)
    naar deze groep is niet toegestaan, tenzij het onderwerp van het bericht een
    direct verband heeft met genealogie in de provincie Groningen

    * Persoonlijke aanvallen op andere leden, commentaar op elkaars gedrag en
    discussie daarover is niet toegestaan in de groep.

    * Belediging en schelden is evenmin toegestaan.

    * Commerci�le berichten van particulieren en verenigingen zijn tot op zekere
    hoogte toegestaan. Van een in eigen beheer uitgegeven publikatie of bronbestand
    mag eenmalig melding worden gemaakt, mits het van toepassing is op het onderwerp
    van de groep. Commerci�le berichten van bedrijven en handelaren zijn niet
    toegestaan.

    * De volgende specifieke soorten berichten zijn niet toegestaan in de groep:
    - Bedankjes en felicitaties�
    - Kerst- en nieuwjaarswensen
    - Viruswaarschuwingen en/of -meldingen
    - Meldingen van vakantie, afwezigheid, etc.

    * Vanwege privacy redenen gelden de volgende limieten voor het publiceren van persoonlijke gegevens in de groep:
    - geboorte: 100 jaar
    - huwelijk: 80 jaar
    - overlijden: 50 jaar

    * De handhaving van deze voorwaarden is ter beoordeling van de moderator.

    * Het aanspreken van leden met betrekking tot het handhaven van de voorwaarden
    is voorbehouden aan de moderator.

    Vragen die hier niet beantwoord worden en eventuele op- en/of aanmerkingen
    kunnen per e-mail worden gestuurd aan de moderator (Harm Selling): groningen-
    genealogy-owner@yahoogroups.com.

    Bij eventuele aanpassing van de voorwaarden zal daarvan melding worden gemaakt
    in de groep.

    Algemene informatie

    Versturen van berichten:
    groningen-genealogy@yahoogroups.com

    Subscribe:
    groningen-genealogy-subscribe@yahoogroups.com

    Unsubscribe:
    groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Moderator (Harm Selling):
    groningen-genealogy-owner@yahoogroups.com

    Laatst gewijzigd: 20 april 2008


    ENGLISH

    Groningen-genealogy

    The mailing list Groningen-genealogy is a place to discuss about genealogical
    and (cultural) historical subjects related to the Dutch province of Groningen.

    Conditions:

    * Subjects not related to the history of Groningen or related subjects are not
    allowed.

    * Crossposting messages to this group is not allowed, unless the subject of
    the message has a direct relationship with genealogy in the province of
    Groningen.

    * Personal attacks on other members, unfavourable comments on eachother and
    dicussion about that is not allowed in the group.

    * Insulting and cursing is not allowed in the group.

    * Commercial messages placed by pivate persons or societies are allowed up to a
    point. Announcements of one�s own publications or resources are allowed if
    related to the subject of the group. Commercial messages placed by companies or
    traders are not allowed.

    * The following specific kind of messages are not allowed in the group:
    - Notes of thanks and congratulations
    - Christmas and New Years wishes
    - Virus warnings
    - announcements of absence or vacation

    * Due to reasons of privacy publishing personal data in the group is limited in time:
    - birth: 100 years
    - marriage: 80 years
    - death: 50 years

    * These conditions are supervised by the moderator.

    * Calling members to account is reserved to the moderator.

    When you need further information, please contact the moderator (Harm Selling):
    groningen-genealogy-owner@yahoogroups.com.

    Any adaptions of theses conditions will be published in the group.


    General information

    Sending messages:
    groningen-genealogy@yahoogroups.com

    Subscribe:
    groningen-genealogy-subscribe@yahoogroups.com

    Unsubscribe:
    groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Moderator (Harm Selling):
    groningen-genealogy-owner@yahoogroups.com

    Updated: April 20, 2008
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.