Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Wemeltje Klaassen Brondsema / Uithuizermeeden-Westeremden

Expand Messages
 • nanapar@rocketmail.com
  hello, In de Garmerwolde Ledmaten (http://www.lidmatengroningen.nl/Garmerwolde.htm) blijkt dat Wemeltje kwamen uit Groningen: 30 juni ontmoette Attestatie van
  Message 1 of 3 , Jul 14, 2013
  • 0 Attachment
   hello,

   In de Garmerwolde Ledmaten (http://www.lidmatengroningen.nl/Garmerwolde.htm) blijkt dat Wemeltje kwamen uit Groningen:
   30 juni ontmoette Attestatie van Groningen
   Wemeltien Luities Jonge dogter
   22 XBER na belijdenis
   Grietien Luitien Huisvrouwe van Ties Tammes dan diep
   Jantien Roelefs Jonge Dogter op de Streek
   Hilje Allerts Jonge dogter dan diep
   Geertien Harms Jonge dogter an de boven rijge

   Dus het is zeker denkbaar dat ze ontmoette haar man in Groningen en daarna trouwde met hem in 1722. Daarna kunnen ze zijn verhuisd naar Groningen en hadden hun kind, Fennechien in 1724.

   Weet u alle records die ik zou kunnen controleren om verder bewijs van deze theorie vinden?

   Bovendien in de Garmerwolde Ledmaten, is er deze vermelding voor Luitien Willems, Wilmeltjen's vader. Kunt u mij vertellen wat dit betekent?

   1723
   26 7ber Na dat-to voorgaande kundinge tot den Dienst des Ouderlings Schaps de E. Luitien Willems en tot den Dienst des diakenschaps de Berent Ariaans
   zo hebbe deselvige op three Achter nl following sondagen de Gemeinte voorgedraagen dus sijn dese DAAR op den 5 december in Hunne Dienst bevestigt

   Dank je wel!

   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "nanapar@..." <jenealogynv@...> wrote:
   >
   > Hier is wat meer informatie over de mogelijke afstamming van Jantje Willems:
   >
   > 1e huwelijk van Willemtje Luitjes:
   > Registratie: 1722/01/01
   > Bruidegom Willem Jansen, van Uithuizermeeden
   > Bruid Wemeltien Luitiens, van Garmerwolde
   > Bron Doop-en trouwboek Kerkelijke gemeente - Garmerwolde 1668-1747
   > Collectie DTB (Toegang Bekijk 124)
   > Inventarisnummer 81, folio 31
   > Het huwelijk record geeft de vader van de bruidegom als Jan Heres, de vader van de bruid als Luitjes Willems.
   >
   > Kinderen:
   > 1) Mogelijke dochter: Jantje Willems (kan een doop niet voor haar te vinden in Uithuizenmeeden) trouwde met Klaas Pieters Bront (mijn voorvader)
   > 2) Mogelijke dochter:
   > Doop 13-12-1724 Groningen, A-kerk
   > Soort Fennechjen
   > Geslacht v
   > Vader Willem Jans
   > Moeder Wemeltjen Luitjens
   > Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1706-1732
   > Collectie DTB (Toegang Bekijk 124)
   > Inventarisnummer 149
   >
   > Ik weet dat deze zet ze in een totaal andere locatie, maar kon Willem naar Groningen zijn gegaan naar werk? of het leger? Zijn er lidmaten voor Uithuizenmeeden of Groningen die erop zou wijzen dat Willem Jans wel naar Groningen? en dan terug naar Uithuizenmeeden?
   >
   > Ik kan geen andere mogelijk kinderen te vinden voor dit paar in Uithuizenmeeden.
   > Het lijkt erop dat Willem Jans overleed in Uithuizenmeeden:
   > Overlijden: 13-10-1744 Uithuizermeeden
   > Begraven: Uithuizermeeden
   > Geregistreerd: Uithuizermeeden
   > Overledene Willem Jans
   > Bron Begraafboek Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden 1734-1805
   > Collectie DTB (Toegang Bekijk 124)
   > Inventarisnummer 459, folio 2
   >
   > 2e huwelijk van Willemtje Luitjes:
   > Registratie: 1743/08/09
   > Bruidegom Bront Pieters, van Westeremden
   > Bruid Wemeltjen Luitjes, weduwe van Willem Jans
   > Bron Doop-en trouwboek Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden 1670-1811
   > Collectie DTB (Toegang Bekijk 124)
   > Inventarisnummer 458, folio 277
   >
   > Mogelijk kinderen uit dit huwelijk:
   > 1) Hilje Bronts
   > Doop 27-11-1746 Uithuizermeeden
   > Soort Hilje
   > Geslacht v
   > Vader Bront Peters
   > Moeder Wemeltje Luitjes
   > Bron Doop-en trouwboek Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden 1670-1811
   > Collectie DTB (Toegang Bekijk 124)
   > Inventarisnummer 458
   > md
   > Registratie: 1765/12/05
   > Bruidegom Sijmon Jans, van Uithuizermeeden
   >
   >
   > Bruid Hilje Bronds, van Uithuizermeeden
   >
   >
   > Bron Doop-en trouwboek Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden 1670-1811
   > Collectie DTB (Toegang Bekijk 124)
   > Inventarisnummer 458, folio 297
   >
   >
   > Weet jij een bron die de huwelijkscontracten voor Uithuizenmeeden heeft? Ik denk dat we konden kijken naar het huwelijk contract voor beide huwelijken van Wemeltje Luitjes. Vaak de getuigen geven relaties alsook te voorzien in de verzorging van een kind door een vorig huwelijk. Misschien zelfs het huwelijkscontract voor Hilje Bronts
   >
   > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "harwal2002" <joke@> wrote:
   > >
   > > Hallo Henk (en anderen),
   > >
   > > Nog even terugkomend op jouw vraag uit april;
   > > Met behulp van http://home.hetnet.nl/~gmjager/Dijk.htm had ik de
   > > volgende theorie opgezet;
   > > Jantje Willems is mogelijk een dochter van Willem Jans en Wemeltje
   > > Luitjes, welke huwden op 1.1.1722 te Garmerwolde. Wemeltje hertrouwd
   > > (zijnde dan afkomstig van Uithuizermeeden) op 8.9.1743 te
   > > Uithuizermeeden, als weduwe van Willem Jans met Bront Pieters. Deze
   > > Bront was afkomstig van Westeremden en was, volgens de genoemde site,
   > > ws. een broer van Klaas Pieters (de man van Jantje Willems). Volgens
   > > deze theorie, zou Jantje Willems dus getrouwd zijn met een broer van
   > > haar stiefvader. Via deze Bront, zou dan ook de familienaam Bront
   > > (sema) bij Wemeltje Klaasen terecht gekomen kunnen zijn.
   > >
   > > Wie heeft iets aan deze theorie toe te voegen, of kan e.e.a.
   > > bevestigen ??
   > >
   > > Ook lijkt het voor de hand te liggen dat Klaas Pieters een zoon was
   > > van Pieter Klaasen en Martje Sijmens is, agz. zowel de oudste dochter
   > > van Pieter en Martje, als een dochter van Klaas, Hilje heet. Klaas
   > > zou dan op 30.5.1726 te Westeremden zijn gedoopt. Maar de vraag is
   > > dan dus of deze Klaas uit 1726 onze Klaas is ??
   > >
   > > Mvg
   > > Harm
   > >
   > > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > > Van: Henk en Leonore Blok [mailto:lbloktip@]
   > > Verzonden: zondag 13 maart 2005 15:23
   > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > > Onderwerp: [groningen-genealogy] Klaas Derks x Wemeltje Klaassen
   > > Brondsema
   > >
   > >
   > >
   > > Lijstgenoten,
   > >
   > > Bovenstaand echtpaar is al vaker aan de orde gekomen, maar tot nu toe
   > > heb ik
   > > geen ouders aangetroffen in de diverse mails.
   > > De gegevens zijn als volgt:
   > >
   > > Volgens de overlijdensacte van Wemeltje (15-02-1822 't Zandt) was zij
   > > een
   > > dochter van Klaas Pieters Brondts en Jantje Jans en kwam ze van
   > > Uithuizen.
   > > Jantje Jans tr. (1) te Zeerijp op 14-03-1755 met Aeike Augustinus.
   > > Mogelijk
   > > tr. ze
   > > (2) te Zeerijp met 05-05-1765 met Jan Derks en (3) Zeerijp 02-01-1772
   > > met
   > > Claas Pieters van Huizinge.
   > > Echter, als Wemeltje een dochter zou zijn van Claas Pieters en Jantje
   > > Jans
   > > dan was
   > > ze hoogstens 50 bij overlijden, terwijl ze volgens de overlijdensacte
   > > zo'n
   > > 65 jaar was. Bovendien kwam ze dan van de Zeerijp en niet van
   > > Uithuizen.
   > > Een raadsel dus.
   > >
   > > Al bladerend door oude Gruoninga's (om precies te zijn: Gruoninga
   > > 1995, blz
   > > 144) kwam ik tegen: Willem Klaassen Bronds, ged. 02-08-1761
   > > Uithuizermeeden,
   > > ov. 20-02-1817 Uithuizen, zoon van Klaas Pieters en Jantje Willems.
   > >
   > > Verder zoekend in het DTB van Uithuizermeeden vond ik dat Klaas
   > > Pieters en
   > > Jantje Willems ook een dochter Wemeltje hadden laten dopen op 05-12-
   > > 1756 te
   > > Uithuizermeeden (behalve Wemeltje en Willem ook nog gevonden: Hilje,
   > > ged.
   > > 26-03-1753, Harm, ged. 15-06-1755 en Nanje, ged. 22-10-1758).
   > > De leeftijd klopt dan wel.
   > >
   > > Mogelijk is bij het overlijden in de Burgelijke Stand een fout
   > > gemaakt en de moeder van Wemeltje abusievelijk Jantje Jans is
   > > genoemd, ipv
   > > Jantje Willems.
   > >
   > > De ouders van Klaas Pieters en Jantje Willems (getr. Uithuizermeeden
   > > 02-06-1749) heb ik nog niet. Klaas kwam van Westeremden bij zijn
   > > huwelijk en
   > > is mogelijk een zoon van Peter Claesen en Martien Sijmons. Jantje
   > > kwam van
   > > de Meeden bij haar huwelijk.
   > >
   > > Gevraagd: Wie weet of mijn veronderstelling juist is dat Wemeltje een
   > > dochter is van Klaas Pieters en Jantje Willems en ten tweede wie weet
   > > van
   > > dit laatste echtpaar iets af.
   > >
   > > Alvast bedankt,
   > >
   > > Henk
   > >
   > >
   > >
   > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--
   > > >
   > > Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research
   > > Hospital's
   > > 'Thanks & Giving.'
   > > http://us.click.yahoo.com/8HGP.B/5WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
   > > --------------------------------------------------------------------~-
   > > >
   > >
   > >
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.