Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Antw: RE: Antw: Re: [groningen-genealogy] Severijn Abraham Boumans

Expand Messages
 • T. Doornkamp
  Mooie lijst idd! ... -- Groeten, Teijo [Non-text portions of this message have been removed]
  Message 1 of 1 , Jun 10, 2013
   Mooie lijst idd!

   Op 10-06-13, Hans Brouwers <h.s.k.brouwers@...> schreef:
   >
   >
   >
   >
   >
   > Een mooie bron (om te beginnen) is het artikel Aangestelde Cherchers
   > 1629-1735 van Bert Poppen, zie http://www.bdpoppen.nl/
   > 75 pagina's vol men benoemingen, namen tekst en uitleg...
   >
   > Hans Brouwers
   >
   > -----Original Message-----
   > From: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] On Behalf Of T. Doornkamp
   > Sent: maandag 10 juni 2013 16:37
   > To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > Subject: Antw: Re: [groningen-genealogy] Severijn Abraham Boumans
   >
   > Een chercher / sarries incasseerde de belasting bij een molen. Van het
   > franse woord sarcher. Mobiel volk, dus grote kans dat ze van buiten de regio
   > kwamen. Aangesteld door Stad en Lande dus wellicht zijn daar nog lijsten van
   > te vinden...
   >
   > Teijo
   >
   > Op 10-06-13, Henny Savenije <adam-eve@...> schreef:
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Hoi Dirk
   > >
   > > Hartelijk dank, ik vroeg me al af wat een Chercher nu was. en dat
   > > Grietje geboren was als Broersema had ik ook gevonden, maar dat heb ik
   > > niet verder uitgediept. Ik heb het vermoeden dat Severijn over de
   > > grens is geboren. Er zijn namelijk wel andere Bouwmans in Groningen
   > > met verassend soortgelijke namen maar geen Severijn.
   > > Zo was er een Albertus Bouman gehuwd met een Cateleine Bouman met
   > > kinderen zoals Hieronimus enzo, en dan was er een Severijn Michiels
   > > met een Annighjen Michiels, maar geen Severijn als kind.
   > >
   > > At 03:52 PM 6/10/2013 Monday +0200, you wrote:
   > > >
   > > >
   > > >Dag, deze zitten in de lijn van mijn vrouw, mijn schoonvader (een
   > > >Bouman) is nooit verder gekomen met Severijn:
   > > >Beroep: Sarries (woonde in de zgn. Sarrieshut in Niehove)
   > > >
   > > >lidmaten Niehove: Anno 1721; 23 maart:
   > > >1. Severijn A. Boumans Chercher angenomen (met attestatie vertrocken
   > > >na Gron. 1722) 2. Geertjen Hanssen sijn huisvr. met attestatie van
   > > >Groningen
   > > >
   > > >doopboeken:
   > > >Groningen Nh. 1719-05-12 Grote Gang M Abraham Severijn Abraham
   > > >Boumans Geertjen Hansens Niehove Nh. 1722-03-20 Niehove V Anna
   > > >Christina Severijn A. Boumans Chercher Geertje Hanssen Groningen Nh.
   > > >1723-12-14 Snorretje bij het Damsterdiep M Hans Severijn Abrahams
   > > >Geertjen Hansen Groningen Nh. 1726-05-24 Damsterdiep V Lena Severin
   > > >Bouwman Geertjen Hansen
   > > >
   > > >In de gegevens van mijn schoonvader was Geertje Hansens een Broersema:
   > > >Geertjen Hanssen Broersema. gedoopt op
   > > >23-02-1689 in Groningen, dochter van Hans Jansen Broersema en Leentje
   > > >Hindriks
   > > >
   > > >Met vr groeten
   > > >Dirk
   > > >
   > > >From: Henny Savenije
   > > >Sent: Monday, June 10, 2013 3:12 PM
   > > >To:
   > > ><mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>groningen-genealogy@yah
   > > >oogroups.com
   > > >
   > > >Subject: [groningen-genealogy] Severijn Abraham Boumans
   > > >
   > > >Severijn Abraham Boumans geboren omstreeks 1690 trouwt met Geertje
   > > >Hanssen op 5 juli 1718, zij is gedoopt op 14 April 1695 maar van hem
   > > >kan ik niets vinden. Zijn zoon was de wedman van Feerwerd
   > > >
   > > >Over het nageslacht heb ik wel het een en ander maar ik ben eigenlijk
   > > >geinteresseerd in het voorgeslacht. Ik kan geen Abraham vinden met
   > > >een gedoopt zoontje die Severijn oid heet. Wie weet meer?
   > > >
   > > >_ _
   > > >(o) (o)
   > > >oOOO----(_)----OOOo---
   > > >Henny (Lee Hae Kang)
   > > >-----------------------------
   > > ><http://www.henny-savenije.pe.kr(http://www.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.henny-savenije.pe.kr/)>ht
   > > >tp://www.henny-savenije.pe.kr(tp://www.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.henny-savenije.pe.kr/)
   > > >Portal to all my sites
   > > ><http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr(http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.hendrick-h(http://www.hendrick-h/)
   > > >amel.henny-savenije.pe.kr/)>http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.(http://www.hendrick-hamel.henny-savenije./)
   > > >pe.kr(http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/)
   > > >(in English) Feel free
   > > >to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
   > > ><http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm>http://ww(http://ww/)
   > > >w.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm
   > > >In Korean
   > > ><http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch>http://www.hend(http://www.hend/)
   > > >rick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch
   > > >In Dutch
   > > ><http://www.vos.henny-savenije.pe.kr(http://www.vos.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.vos.henny-savenije.pe(http://www.vos.henny-savenije.pe/)
   > > >.kr/)>http://www.vos.henny-savenije.pe.kr(http://www.vos.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.vos.henny-saveni(http://www.vos.henny-saveni/)
   > > >je.pe.kr/)
   > > >Frits Vos Article about Witsen
   > > >and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
   > > ><http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr(http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.cartography.h(http://www.cartography.h/)
   > > >enny-savenije.pe.kr/)>http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr(http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr/)(htt
   > > >p://www.cartography.henny-savenije.pe.kr/(file:///p://www.cartography.henny-savenije.pe.kr/))
   > > >(in English) Korea
   > > >through Western Cartographic eyes
   > > ><http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr(http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.hwasong.henny-sav(http://www.hwasong.henny-sav/)
   > > >enije.pe.kr/)>http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr(http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.hwas(http://www.hwas/)
   > > >ong.henny-savenije.pe.kr/)
   > > >Hwasong the fortress in Suwon
   > > ><http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr(http://www.oldkorea.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.oldkorea.henny-s(http://www.oldkorea.henny-s/)
   > > >avenije.pe.kr/)>http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr(http://www.oldkorea.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.o(http://www.o/)
   > > >ldkorea.henny-savenije.pe.kr/)
   > > >Old Korea in pictures
   > > ><http://www.british.henny-savenije.pe.kr(http://www.british.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.british.henny-sav(http://www.british.henny-sav/)
   > > >enije.pe.kr/)>http://www.british.henny-savenije.pe.kr(http://www.british.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.brit(http://www.brit/)
   > > >ish.henny-savenije.pe.kr/)
   > > >A British encounter in Pusan (1797)
   > > ><http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/>http://www.genealogy.henn(http://www.genealogy.henn/)
   > > >y-savenije.pe.kr/
   > > >Genealogy
   > > ><http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum>http://www.henny-savenije.pe.(http://www.henny-savenije.pe./)
   > > >kr/phorum
   > > >Bulletin board for Korean studies
   > > >
   > > >[Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > > >[Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > > >
   > >
   > > _ _
   > > (o) (o)
   > > oOOO----(_)----OOOo---
   > > Henny (Lee Hae Kang)
   > > -----------------------------
   > > http://www.henny-savenije.pe.kr(http://www.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.henny-savenije.pe.kr/)
   > > Portal to all my sites
   > > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr(http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.hendrick-ham(http://www.hendrick-ham/)
   > > el.henny-savenije.pe.kr/) (in English) Feel free to discover Korea
   > > with Hendrick Hamel (1653-1666)
   > > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
   > > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
   > > http://www.vos.henny-savenije.pe.kr(http://www.vos.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.vos.henny-savenije.pe.k(http://www.vos.henny-savenije.pe.k/)
   > > r/) Frits Vos Article about Witsen and Eibokken and his first
   > > Korean-Dutch dictionary
   > > http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr(http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.cartography.hen(http://www.cartography.hen/)
   > > ny-savenije.pe.kr/) (in
   > > English) Korea through Western Cartographic eyes
   > > http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr(http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.hwasong.henny-saven(http://www.hwasong.henny-saven/)
   > > ije.pe.kr/) Hwasong the fortress in Suwon
   > > http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr(http://www.oldkorea.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.oldkorea.henny-sav(http://www.oldkorea.henny-sav/)
   > > enije.pe.kr/) Old Korea in pictures
   > > http://www.british.henny-savenije.pe.kr(http://www.british.henny-savenije.pe.kr/)(http://www.british.henny-saven(http://www.british.henny-saven/)
   > > ije.pe.kr/) A British encounter in Pusan (1797)
   > > http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
   > > http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean
   > > studies
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > --
   > Groeten, Teijo
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   --
   Groeten, Teijo


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.