Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Post (Kropswolde)

Expand Messages
 • Henny Savenije
  Dit is al een oud bericht maar volgens mij is er wat aan te merken op de eerste generatie. Er trouwt inderdaad een Jan Gerts met Anna Lippens maar Overlijden:
  Message 1 of 5 , May 1, 2013
   Dit is al een oud bericht maar volgens mij is er
   wat aan te merken op de eerste generatie.

   Er trouwt inderdaad een Jan Gerts met Anna Lippens maar

   Overlijden: 23-01-1653 Kropswolde
   Begraven: Kropswolde
   Geregistreerd: Kropswolde
   Overledene Jan Gerts
   Geslacht m
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 77v

   Overlijden: 09-03-1653 Kropswolde
   Begraven: Kropswolde
   Geregistreerd: Kropswolde
   Overledene Anne
   Geslacht v
   Relatie Jan Gerts
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 78

   en

   Registratie: 1638
   Bruidegom Johan Gerts, van Foxhol
   Bruid Lammichijen Hermes, van Rolde
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 35

   vervolgens ook nog

   Registratie: 1644
   Bruidegom Johan Gerts, van Kropswolde
   Bruid Gertijen Roeleffs, van Kolham
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 37v

   Volgens mij zijn Johan en Jan twee verschillende
   personen. Ik kan dat verder niet onderbouwen zonder een huwelijkscontract oid.

   Rondom dezelfde tijd zijn er een hoop mensen met
   het patroniem Gerts in Kropswolde. Zo is er een

   Registratie: 22-10-1626
   Bruidegom Hindrick Gerts, van Kropswolde
   Bruid Alith Egberts
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 32v

   een Claes

   Doop 20-07-1628 Kropswolde
   Kind Reint
   Geslacht m
   Vader Claes Gerts
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246

   een Arent

   Doop 01-03-1629 Kropswolde
   Kind Albert
   Geslacht m
   Vader Arent Gerts
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246

   een roeleff

   Doop 28-02-1630 Kropswolde
   Kind Hindrick
   Geslacht m
   Vader Roleff Gerts
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246

   een Cort of Coert

   Doop 29-03-1630 Kropswolde
   Kind Hindrick
   Geslacht m
   Vader Cort Gerts
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246

   (mogelijk allemaal broers en zus?)

   en dan hebben we deze ook nog

   Registratie: 1644
   Bruidegom Johan Gerts, van Kropswolde
   Bruid Gertijen Roeleffs, van Kolham
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 37v


   Registratie: 02-02-1651
   Bruidegom Johan Gerts, van Kropswolde
   Bruid Petertijen Roelefs, van Kropswolde
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 39v

   Overlijden: 02-08-1652 Kropswolde
   Begraven: Kropswolde
   Geregistreerd: Kropswolde
   Overledene Johan Gerts, de oude bij de Molen
   Geslacht m
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 77

   Overlijden: 23-01-1653 Kropswolde
   Begraven: Kropswolde
   Geregistreerd: Kropswolde
   Overledene Jan Gerts
   Geslacht m
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 77v

   Overlijden: 30-12-1656 Kropswolde
   Begraven: Kropswolde
   Geregistreerd: Kropswolde
   Overledene Jantijen Melis, huisvrouw
   Geslacht v
   Relatie Jan Gerts
   Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Kropswolde 1625-1673
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 246, folio 79


   en ga zo maar door, ik vind het allemaal nogal
   verwarrend zonder aanvullende informatie. Kan
   iemand hier wat meer licht op werpen?


   At 06:53 ¿ÀÀü 2010-02-09, you wrote:
   >Hallo,
   >
   >Volgens een aantal websites is de stamlijn Post:
   >
   >I.
   >
   >Johan Gerts Post, * ca. 1610, +/# Kropswolde
   >1-9-1677, & 1) Kropswolde 1634, Anna Lippens,
   >&2) Kropswolde 18-2-1660, Lammichje Willems, *
   >Gasselte, +/# Kropswolde 16-3-1707.
   >
   >Kinderen ~Kropswolde(uit 2e huw): 'Post', ~1660, volgt II, Roelijf, 1665
   >

   Ik vind het gat tussen het eerste en het tweede huwelijk ook wel eerg groot.


   >II.
   >
   >Geert Jans (Post), ~Kropswolde 23-12-1660 (als
   >'Post'), +/# Kropswolde 15-4-1727, & Kropswolde
   >26-10-1684, Jantien Hayckes, ~Kropswolde
   >28-10-1660, +/# Kropswolde 23-2-1723, d.v.
   >Haycke Nannes, & 1)Kropswolde 1654, Annechien
   >Alberts, + ca. 1670, & 2) Kropswolde 1671, Aaltjen Hindriks/
   >
   >Kinderen (~Kropswolde): Hillichjen, 1685,
   >Haicke, 1690, Albert, 1694, 1698, 1704, Annechien, 1696
   >
   >
   >
   >III.
   >
   >Jan Geerts (Post), (Zou ~Kropswolde 5-7-1685), +
   >ca. 1765, & Kropswolde 3-11-1715, Hendrickien
   >Arents, ~Zuidlaren 1688, + tussen 1753-1765,
   >d.v. Arend Gerrits, timmerman, en Geesje Ottens, * Zuidlaarderveen.
   >
   >
   >
   >Het echtpaar staat op de lidmatenlijst
   >Kropswolde, opgemaakt november 1753, wonende 'in den Wolde'.
   >
   >Kinderen: (~Kropswolde): Arent, 1716, Geert,
   >1718 en 1727, Hindrik, 1721, Otto, 1724, Annechien, 1727
   >
   >
   >
   >IV.
   >
   >Hindrik Jans (Post), ~Kropswolde 17-8-1721, +
   >Kropswolde 30-1-1783 & 1)(waar??)
   >
   >Geessien Roelfs, + ca. 1755, & 2) Kropswolde
   >15-2-1756, Maria Eppes, eerder gehuwd te
   >Kropswolde 12-4-1739 met Hindrick Jans!
   >
   >
   >
   >ORA Veendam:
   >
   >- fol. 521 - 19 januari 1767 -
   >
   >Getuigen: Hindrik Jans Post en Jan Balsters.
   >
   >fol.78v - 24 mei 1782 - 1 juli 1782 - Roelf
   >Abrahams, namens ontvanger N. van Buttinga,
   >verkoopt aan Alle Pieters een behuizing en tuin
   >in de Niecompagnie of Bargerhorn onder
   >Kropswolde, op no.1. Ten noorden Fiebe Roelfs,
   >ten oosten de Niecompagnie, ten zuiden de
   >diakenen van Kropswolde, ten westen meester
   >Tromp. Nog twee kampen land in de Nieucompagnie
   >in de Bargerhorng onder Kropswolde op no.1, ten
   >noorden Fiebe Roelfs, ten oosten Klaas Harms,
   >ten zuiden Hindrik Jimkes, ten westen Claas
   >Sijmens. Prijs: 545 gld. Drie erfgezetenen als
   >stoklegger: Hindrik Reinders, Willem Reinders en
   >Albert Willems. Tevens tekent: Maria Eppes en Hinderk Jans Post.
   >
   >Gr. Archief, boedelinventarissen: 730-1508-fol.
   >18: 17-3-1775 Hindrik Jans Post, van Kropswolde,
   >Hindrik Cornelis Sondag, van Foxhol en Willem
   >Reinders, van Kropswolde voormond en voogden
   >over de kinderen van Otte Jans Post en Aaltje
   >Cornelis Sondag (inventaris opgemaakt 20-6-1794 en gedechargeerd).
   >
   >
   >
   >Kinderen (~Kropswolde): Roelef, 1743 (vader
   >'vulgo Post'),Roelfjen, 1746, Roelef, 1748,
   >Hindrikien, 1749 (ouders: Hindrick Jans Post en
   >Geessien (Roels)), Luichien + Geert, 1751
   >(idem), Otte, 1753, en uit 2e huwelijk: Arent, 1757, Geesien, 1759
   >
   >
   >
   >Vragen:
   >
   >-Zekerheid dat II uit het tweede huwelijk stamt
   >van zijn vader, doopdatum van III, 1e huwelijk
   >huwelijk IV en ouders partner Geessien Roelfs.
   >
   >
   >
   >vr. gr.
   >
   >Evert de Jonge
   >
   >
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >------------------------------------
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   _ _
   (o) (o)
   oOOO----(_)----OOOo---
   Henny (Lee Hae Kang)
   -----------------------------
   http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
   http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
   (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
   http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
   http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
   http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
   Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
   http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
   English) Korea through Western Cartographic eyes
   http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
   http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
   http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
   http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
   http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Evert de Jonge
   Beste mensen, Ik heb sinds mijn eerste Postbericht de eerste generatie verbeterd: Johan Gerts Post, * ca. 1620, begr. Kropswolde 1-9-1677, & 1) Kropswolde
   Message 2 of 5 , May 12, 2013
    Beste mensen,    Ik heb sinds mijn eerste 'Postbericht' de eerste generatie verbeterd:    Johan Gerts Post, * ca. 1620, begr. Kropswolde 1-9-1677, & 1) Kropswolde
    1644, Gertijen Roelofs, van Kolham, &2) Kropswolde 18-2-1660,

    Lammichje Willems, * Gasselte, begr. Kropswolde 16-3-1707.

    Kinderen (~Kropswolde) uit het 1e huwelijk: Gesien, 1644, Gerth, 1646, Jan,
    1654, Gretien, 1657, en uit 2e huwelijk: Gert, ~1660, Roelijf, 1665.

    Gert (1660)werd bij nader inzien niet als 'Post' gedoopt.    Vr. groet

    Evert de Jonge

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Henny Savenije
    Hallo Evert, Ik heb me suf gezocht in allegroningers. en je vind daar veel Jan Ge(e)rts, Johan Ge(e)rts Post. Ik vroeg me af hoe je tot deze reconstructie bent
    Message 3 of 5 , May 12, 2013
     Hallo Evert,

     Ik heb me suf gezocht in allegroningers. en je
     vind daar veel Jan Ge(e)rts, Johan Ge(e)rts Post.
     Ik vroeg me af hoe je tot deze reconstructie bent gekomen?

     At 10:24 AM 5/12/2013 Sunday +0100, you wrote:
     >
     >
     >Beste mensen,
     >
     >Ik heb sinds mijn eerste 'Postbericht' de eerste generatie verbeterd:
     >
     >Johan Gerts Post, * ca. 1620, begr. Kropswolde 1-9-1677, & 1) Kropswolde
     >1644, Gertijen Roelofs, van Kolham, &2) Kropswolde 18-2-1660,
     >
     >Lammichje Willems, * Gasselte, begr. Kropswolde 16-3-1707.
     >
     >Kinderen (~Kropswolde) uit het 1e huwelijk: Gesien, 1644, Gerth, 1646, Jan,
     >1654, Gretien, 1657, en uit 2e huwelijk: Gert, ~1660, Roelijf, 1665.
     >
     >Gert (1660)werd bij nader inzien niet als 'Post' gedoopt.
     >
     >Vr. groet
     >
     >Evert de Jonge
     >
     >[Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >

     _ _
     (o) (o)
     oOOO----(_)----OOOo---
     Henny (Lee Hae Kang)
     -----------------------------
     http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
     http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
     (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
     http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
     http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
     http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
     Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
     http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
     English) Korea through Western Cartographic eyes
     http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
     http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
     http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
     http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
     http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Godwin Zwanenburg
     Beste Evert, Het overlijden/begraven van Jan was op 12 September en niet op 1 september. Volgens mij was het huwelijk op 26-2 1660.... In de eerdere post over
     Message 4 of 5 , May 12, 2013
      Beste Evert,

      Het overlijden/begraven van Jan was op 12 September en niet op 1 september.
      Volgens mij was het huwelijk op 26-2 1660....

      In de eerdere post over deze lijn misten bij IV nog Annigjen (1756) en
      Egbertien (1762)

      Ze komen ook in de stamboom van mijn kinderen voor.


      Groeten,

      Godwin      2013/5/12 Evert de Jonge <evert55jonge@...>

      > Beste mensen,
      >
      >
      >
      > Ik heb sinds mijn eerste 'Postbericht' de eerste generatie verbeterd:
      >
      >
      >
      > Johan Gerts Post, * ca. 1620, begr. Kropswolde 1-9-1677, & 1) Kropswolde
      > 1644, Gertijen Roelofs, van Kolham, &2) Kropswolde 18-2-1660,
      >
      > Lammichje Willems, * Gasselte, begr. Kropswolde 16-3-1707.
      >
      > Kinderen (~Kropswolde) uit het 1e huwelijk: Gesien, 1644, Gerth, 1646, Jan,
      > 1654, Gretien, 1657, en uit 2e huwelijk: Gert, ~1660, Roelijf, 1665.
      >
      > Gert (1660)werd bij nader inzien niet als 'Post' gedoopt.
      >
      >
      >
      > Vr. groet
      >
      > Evert de Jonge
      >
      >
      >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      > ------------------------------------
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >


      --
      --
      ****************************************************************
      Godwin Zwanenburg
      Uthof 24
      9202 HM Drachten
      The Netherlands


      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.
     »
     «