Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Re: Reijnder Rave

Expand Messages
 • Henny Savenije
  Joffer van Slochteren staat in het DTB Hier dan nog iets http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm Vb Harm Buiting, ette Oostermoer 1713-1736, geboren
  Message 1 of 20 , Apr 8, 2013
   Joffer van Slochteren staat in het DTB

   Hier dan nog iets
   http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm
   Vb Harm Buiting, ette Oostermoer 1713-1736,
   geboren circa 1688 te Buinen, overleden voor
   1737, zoon van
   <http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm#BM2023>Hindrik
   Buiting (zie IVc) en
   <http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm#BM2024>Aaltje Oldenhuis.
   SP 319 dl 1 Fol. 132 dd 11-04-1737 Staat en inventaris
   Ouders: wijlen ette Harm Buiting en wijlen Harmanna Hilbing
   Hoofdmomber:H.J. Wolters
   Medemombers:H. Nijsing, F. Oldenhuis, W. Hiddingh
   NB:Erg veel landerijen, lange inventaris inclusief boeken
   SP312 Deel 1 folio 121 lening
   Leners:kinderen van wijlen ette H. Buiting en
   Harmanna Hilbing, genaamd Hindrik en Aaltje
   Buiting. Mombers zijn H.J. Wolters, schulte van
   Vries; H. Nijsing, schulte van Westerbork; L.
   Oldenhuis, schulte van Zwinderenl W. Hidding, schulte van Koekange
   Uitleners:F. Dannenberg en zuster Anna Dannenberg te Steenwijk
   Bedrag:10000
   Plaats:Borger
   Datum:13-8-1737.
   Gehuwd voor de kerk voor 1717 met Hermanna
   Hilbing, gedoopt op 30-07-1682 te Gasselte,
   overleden voor 1737, dochter van Jan Hilbing,
   ette Oostermoer 1694-1709, en Frerikje Buining.
   Uit dit huwelijk:
   1.
   <http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm#BM10238>
   Hindrik Buiting, geboren circa 1712 te Borger (zie VIb).
   2. Aaltje Buiting, gedoopt op 11-04-1717 te
   Gasselte, overleden op 23-09-1745 te Gasselte.
   Ondertrouwd op 04-08-1742 te Groningen, gehuwd
   voor de kerk op 29-08-1742 te Rolde met Harm
   Hendrik Harringa, gedoopt circa 1717 te Hatzum (Ostfriesland).


   At 12:03 PM 4/8/2013 Monday +0200, you wrote:
   >Beste groepsleden,
   >
   >Ik vond nog dit over de Harringa's. Daarin wordt Johanna Piccardt joffer
   >van Slochteren uit Slochteren genoemd.
   >
   >Met vriendelijke groeten,
   >
   >Simon Blok
   >
   >Parenteel van Folpt Ulrichs
   >*1 Folpt Ulrichs*. Folpt is overleden. Folpt trouwde met Etta Sophia Palms.
   >Etta is overleden.
   >Kinderen van Folpt en Etta:
   >*1 Harman Hendrik Harringa*, geboren in Hatzum. Volgt 1.1.
   >*2 Hajo Ulrichs Harringa* [1.2], geboren in Hatzum. Hajo is overleden.
   >*3 Folpt Arnold Harringa*, geboren op 13-11-1703 in Hatzum. Volgt 1.3.
   > *1.1 Harman Hendrik Harringa* is geboren in Hatzum, zoon van Folpt Ulrichs
   >(zie 1) en Etta Sophia Palms. Harman is overleden.
   >Toelichting:
   > Harman Hendrik HARRINGA de HATZUM weduwnaar van Anna HEBELIE van
   >BUTTINGA passeert - in plaats van een inventaris ten behoeve van zijn twee
   >kinderen: Etta Sophia en Jan Hendrik - een acte van uitkoop tussen hem,
   >Harman voorsz en de assessor van de Generaliteits krijgsraad, Peter Jan van
   >BUTTINGA, gedeputeerde van de voogden: Hajo Ulrich HARRINGA de HATZUM, te
   >Oost Vriesland en de convoijmeester Nicolaas van BUTTINGA.
   >Approbatie door Samuel VELTMAN, gezworen administrateur van de
   >stadsweeskamer van Groningen.
   >27.11.1751 | R 1737 | f 320v
   >
   >28-11-1751
   >Hermen Henrik Haringa wed. van Anna Hebelia van Buttinga geb. te Hattum in
   >Oost Vriesland, Luiten. in’t Lijfregiment van Wijlen sijn Hoogheid de Heere
   >Prince van Oranje &:&:&: onder de Comp.ie van Capitain Strik, in Guarnisoen
   >alhier met Maria Loisa Vos van Steenwijk j.d. geboren te Heusden en
   >wonagtig op de Grote Schans genaamt Isabelle
   >De proclamatien gaan mede op’t Fort Isabelle in den Bosch alwaar
   >ingeschreven sijn.
   >Op ordre van Haar Wel Ed: Hoog Achtb: krijgen op den 14 nov: des voor
   >demiddags hun tweede en den selven dag des nadenmiddags haar derde
   >proclamatie.
   >1751. den 14 Novemb: att. afgegeven om te S’ Hartogenbosch te trouwen.
   >Harman:
   >(1) trouwde op 13-03-1733 in HC met Anna Hebelia van Buttinga, 26 jaar oud.
   >Anna is een dochter van Johan van Buttinga en Anna Busch. Zij is gedoopt op
   >18-07-1706 in Groningen (A-kerk).
   >Notitie bij de geboorte van Anna: Doop 18-07-1706 Groningen; Grote Kerk
   >
   >Dopeling Anna Hebelia
   >Geslacht v
   >Geboorteplaats Groningen; Turftorenstraat
   >
   >Vader Jan van Buttinga
   >Moeder Anna Busch
   >
   >Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
   >Collectie DTB (toegang 124)
   >Inventarisnummer 149, folio 004v
   >Anna is overleden vóór 27-11-1751, ten hoogste 45 jaar oud.
   >Toelichting:
   > 601 Diverse families (1), 1587 - 1824
   >2. Inventaris
   >2.1. Eerste afdeling
   >2.1.17. Emmius
   >
   >42 Huwelijkscontract tussen: Harmen Hendrik Havinga en Anna Hebelina van
   >Buttinga
   >Datering: 1733 mrt. 13
   >Omvang:
   >1 charter
   >NB:
   >Zegel: Stad Groningen (gebroken).
   >(2) ging in ondertrouw op 14-11-1751 in Zwolle met Maria Loisa Vos van
   >Steenwijk. Maria is overleden.
   >Kinderen van Harman en Anna:
   >*1 Etta Sophia Harringa* [1.1.1]. Etta is overleden.
   >*2 Jan Hendrik Harringa* [1.1.2]. Jan is overleden.
   >*1.3 Folpt Arnold Harringa* is geboren op 13-11-1703 in Hatzum, zoon van
   >Folpt Ulrichs (zie 1) en Etta Sophia Palms. Folpt is overleden op
   >18-12-1769, 66 jaar oud. Folpt:
   >(1) trouwde, 29 jaar oud, op 19-03-1733 in Groningen met Maria Clara
   >Buttinga, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Folpt en Maria was
   >de volgende getuige aanwezig: Peter Buttinga (geb. 1698) [broer bruid].
   >Notitie bij het huwelijk van Folpt en Maria: Registratie: 19-03-1733
   >Bruidegom Folbt Arnold Harringa, van Hatzum
   >Bruid Maria Clara van Buttinga
   >Bron Ondertrouwboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1732-1739
   >Collectie DTB (toegang 124)
   >Inventarisnummer 178, folio 8
   >Pq broer Pieter Jan
   >Maria is een dochter van Johan van Buttinga en Anna Busch. Zij is gedoopt
   >op 24-12-1699 in Groningen ( Nieuwe Kerk).
   >Notitie bij de geboorte van Maria: Doop 24-12-1699 Groningen; Nieuwe Kerk
   >
   >Dopeling Maria Clara
   >Geslacht v
   >Geboorteplaats Groningen; Turftorenstraat
   >
   >Vader Joan van Buttingha
   >Moeder Anna Busch
   >
   >Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
   >Collectie DTB (toegang 124)
   >Inventarisnummer 148, folio 196v
   >Maria is overleden vóór 05-10-1749, ten hoogste 49 jaar oud.
   >Toelichting:
   > 601 Diverse families (1), 1587 - 1824
   >2. Inventaris
   >2.1. Eerste afdeling
   >2.1.17. Emmius
   >43 Huwelijkscontract tussen: Folst Arnold Harringa en Maria Clara van
   >Buttingha
   >Datering: 1733 mrt. 13
   >Omvang: 1 charter
   >Vindplaats: Groninger Archieven
   >(2) trouwde, 45 jaar oud, op 05-10-1749 in Slochteren met Joanna Piccardt.
   >Notitie bij het huwelijk van Folpt en Joanna: Registratie: 05-10-1749
   >Bruidegom Folph Arnold Harringa, gedeputeerde
   >Bruid Johanna Piccardt, Joffer van Slochteren, van Slochteren
   >Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Slochteren 1722-1811
   >Collectie DTB (toegang 124)
   >Inventarisnummer 419, folio 76v
   >Joanna is geboren in Slochteren. Joanna is overleden in 1772 in Aurich.
   >Toelichting:
   > 516 Familie Gockinga (1), 1640 - 1882
   >V. Latere aanvulling
   >
   >86a Concept van akte van huwelijkse voorwaarden tussen Folpt Arnold
   >Harringa en Johanna Piccardt
   >Datering: 1749
   >Omvang: 1 stuk
   >Oude Orde: A 086a
   >Vindplaats: Groninger Archieven
   >
   >
   >Op 6 april 2013 02:13 schreef Henny Savenije
   ><adam-eve@...>het volgende:
   >
   > > **
   > >
   > >
   > > Het wordt nog interessanter als je naar Folph Arnold Harringa googled.
   > >
   > > Er zijn nogal wat websites die hem met een Johanna van Slotteren laat
   > > trouwen.
   > >
   > > At 06:03 PM 4/5/2013 Friday +0000, you wrote:
   > > >
   > > >
   > > >Henny,
   > > >
   > > >Edzard Wilhelm Harringa (Haringa) was
   > > >vrijmetselaar (Freimaurer). De afkortingen zijn
   > > >me niet helemaal duidelijk. De afkorting v. zou
   > > >kunnen slaan op "verheiratet", maar kan even zo goed iets anders
   > > betekenen.
   > > >
   > > >"Haringa (Harringa), Edzard Wilhelm (1805 v.)
   > > >(geb. 1737?), ref., 1792 aus Emden versetzt,
   > > >1801 Deichrichter in Hatzum; a. 1763
   > > >Straßburg/Elsass, besuchte holl. Logen,
   > > >30.6.1788 Mitgründer, 25.3.1789 ­ 23.6.1792 Zeremonienm., 1795 ­ 1807 3."
   > > >
   > > >Bron: "Die Freimaurer im Alten Preussen
   > > >1738-1806: die Logen zwischen mittlerer Oder und
   > > >Niederrhein", Volume 2, Karlheinz Gerlach
   > > >
   > > >Link:
   > > ><
   > >
   > http://books.google.nl/books?ei=9ghfUeWhJeKR0AXw4oHQBg&hl=nl&id=omDaAAAAMAAJ&dq=Edzard+Wilhelm+Harringa&q=Haringa+#search_anchor
   > > >
   > >
   > http://books.google.nl/books?ei=9ghfUeWhJeKR0AXw4oHQBg&hl=nl&id=omDaAAAAMAAJ&dq=Edzard+Wilhelm+Harringa&q=Haringa+#search_anchor
   > >
   > > >
   > > >Met vriendelijke groeten,
   > > >
   > > >Klaas Pera
   > > >
   > > > >
   > > > > At 04:31 PM 4/5/2013 Friday +0000, you wrote:
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >In aanmerking zou kunnen komen Folpt en Maria
   > > > > >Clara's zoon Edzard Wilhelm Harringa, geb 25 apr
   > > > > >1737 Ofr., ovl. 1819 (ik heb geen huwelijk van
   > > > > >hem); ingeschreven als student te Gron. op 1 okt
   > > > > >1756. Natuurlijk blijft dit allemaal gokwerk, maar ja. Mvg, F.
   > > >
   > > >
   > >
   > > _ _
   > > (o) (o)
   > > oOOO----(_)----OOOo---
   > > Henny (Lee Hae Kang)
   > > -----------------------------
   > > http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
   > > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
   > > (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
   > > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
   > > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
   > > http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
   > > Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
   > > http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
   > > English) Korea through Western Cartographic eyes
   > > http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
   > > http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
   > > http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan
   > > (1797)
   > > http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
   > > http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   >
   >--
   >*Met vriendelijke groeten,*
   >*
   >*
   >*Simon Blok*
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >------------------------------------
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   _ _
   (o) (o)
   oOOO----(_)----OOOo---
   Henny (Lee Hae Kang)
   -----------------------------
   http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
   http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
   (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
   http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
   http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
   http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
   Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
   http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
   English) Korea through Western Cartographic eyes
   http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
   http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
   http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
   http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
   http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.