Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Abbas

Expand Messages
 • Simon
  Beste groepsleden, Uit het doopboek van Amsterdam blijkt dat niet Mattheus Dircks maar Mattheus Jans Abba getrouwd was met Barber van Elsen (zie onder) Daaruit
  Message 1 of 13 , Apr 7, 2013
   Beste groepsleden,

   Uit het doopboek van Amsterdam blijkt dat niet Mattheus Dircks maar Mattheus Jans Abba getrouwd was met Barber van Elsen (zie onder)

   Daaruit volgt dat een vraagteken gezet mag worden bij Hans Mattheus Abbas x Tiedje Rhala als zoon. Dirck Matthijs Abbas x Anna de Vries is dit zeker niet gezien de vernoeming van de kinderen (zie onder) De genealogie behoeft dus zeker aanpassing.

   Met vriendelijke groeten,

   Simon Blok


   3 Aerlant Mattheus Abbas. Zij is gedoopt op 05-02-1606 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
   Notitie bij de geboorte van Aerlant: kind:
   , Aerlant
   doopdatum:
   05-02-1606
   kerk:Nieuwe Kerk
   godsdienst:Hervormd
   vader:Jansz, Matheus
   moeder:[van] Elsen, Barber
   bronverwijzing:DTB 39, p.87
   opmerkingen:
   twl. zr. v. Maritje
   Doopregister: NL-SAA-24563255
   Aerlant is overleden.

   4 Maritje Jans Abbas. Zij is gedoopt op 15-02-1606 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
   Notitie bij de geboorte van Maritje: kind:
   , Maritje
   doopdatum: 05-02-1606
   kerk:Nieuwe Kerk
   godsdienst: Hervormd
   vader: Jansz, Matheus
   moeder:[van] Elsen, Barber
   bronverwijzing:DTB 39, p.87
   opmerkingen:twl. zr. v. Aerlant
   Doopregister: NL-SAA-24603489
   Maritje is overleden.
   5 Lijsbetje Jans Abbas. Zij is gedoopt op 30-12-1610 in Amsterdam (Oude Kerk).
   Notitie bij de geboorte van Lijsbetje: kind: , Lijsbetjen
   doopdatum: 30-12-1610
   kerk: Oude Kerk
   godsdienst: Hervormd
   vader: Abas, Matheus Dierixsz
   moeder: [van] Elsen, Barber
   bronverwijzing:
   DTB 4, p.337
   Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
   Doopregister: NL-SAA-24229600
   Lijsbetje is overleden.

   Parenteel
   1 Dirck Matthijs Abbas is geboren in 1592, zoon van [twijfelachtig] Mattheus Jans Abbas en Barber van Elzen. Dirck is overleden in 08-1637, 44 of 45 jaar oud.
   Toelichting:
   Naam Dirck Abbas
   Functie Commies Generaal van de Convoijen en Licenten
   Datum 12 Augustus 1625

   Dirck Matthijsz. Abbas
   geboren: 1592
   overleden: 08-1637
   bronnen voor de persoonsgegevens
   Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 289.
   Nationaal Archief archief Staten-Generaal, inv. nr. 12271, f. 295.
   functies in bovenlokale instellingen
   functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
   instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
   van: 12-08-1625 - 08-1637
   anderen met deze aanstelling...
   Aanvangsdatum: commissie. Volgt Matheus Diercxz. Abbas op. Beëindigd door overlijden vóór 24 augustus (begraven).

   Dirck trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 07-05-1627 in Amsterdam met Anna de Vries.
   Notitie bij het huwelijk van Dirck en Anna: inschrijvingsdatum: 07-05-1627
   naam bruidegom: Abbas, Dirk
   naam bruid: [de] Vries, Anna
   bronverwijzing: DTB 432, p.174
   opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
   Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
   Ondertrouwregister: NL-SAA-26318605
   Anna is een dochter van N.N. Vries. Anna is overleden.
   Kinderen van Dirck en Anna:
   1 Mattijs Dircks Abbas [1.1]. Hij is gedoopt op 23-03-1628 in Amsterdam (Oude Kerk).
   Notitie bij de geboorte van Mattijs: kind: , Mattheus
   doopdatum: 23-03-1628
   kerk: Oude Kerk
   godsdienst: Hervormd
   vader: Abbas, Dirck
   moeder: [de] Vries, Annetje
   bronverwijzing: DTB 6, p.201
   Doopregister: NL-SAA-24725795
   Mattijs is overleden.
   Toelichting:
   Scheiding
   Aktenummer: 183
   Datum: 13-11-1670
   Soort akte: Scheiding
   Notaris: H. VAN ZUYLEN
   Personen:
   Erven Pitertgen de Vries in leven wed. Johan de Gruyter:
   Rol in akte: Erven Pitertgen de Vries in leven wed. Johan de Gruyter
   Eerste Partij: Fredrick de Vries
   Voornaam: Fredrick
   Achternaam: de Vries
   Rol in akte: Eerste Partij
   Gemachtigde: Cornelis de Vries, zoon
   Achternaam: Cornelis de Vries, zoon
   Rol in akte: Gemachtigde
   Beroep: secretaris van Amsterdam
   Eerste Partij: Matheus Abbas
   Voornaam: Matheus
   Achternaam: Abbas
   Rol in akte: Eerste Partij
   Eerste Partij: Johannes van Aelst
   Voornaam: Johannes
   Achternaam: van Aelst
   Rol in akte: Eerste Partij
   Echtgenoot: x Anna Abbas
   onroerend goed:
   huyssinge, erve ende gront, stallinge en woninge daer achter - naar Johannes van Aelst -; wz Oudegracht tusschen Weertbrugh en Jacobibrugh
   Verwijzingen:
   plecht d.d. 15-08-1659 voor gerecht van Utrecht plecht d.d. 27-08-1653 voor gerecht van Utrecht transport van plecht d.d. 24-05-1665 voor gerecht van Utrecht plecht d.d. 15-10-1659 voor gerecht van de Bemuurde Weerd
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U048a004

   2 Cattarijn Dircks Abbas [1.2]. Zij is gedoopt op 08-09-1630 in Amsterdam (Oude Kerk).
   Notitie bij de geboorte van Cattarijn: kind: , Cattarijn
   doopdatum: 08-09-1630
   kerk: Oude Kerk
   godsdienst: Hervormd
   vader: Abbas, Dirck
   moeder: [de] Vries, Anna
   bronverwijzing: DTB 6, p.281
   Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
   Doopregister: NL-SAA-24211772
   Cattarijn is overleden.
   3 Anna Dircks Abbas [1.3]. Zij is gedoopt op 23-06-1633 in Amsterdam (Oude Kerk).
   Notitie bij de geboorte van Anna: kind: , Anna
   doopdatum: 23-06-1633
   kerk: Oude Kerk
   godsdienst: Hervormd
   vader: Abbas, Dirck
   moeder: [de] Vries, Anna
   bronverwijzing: DTB 6, p.371
   Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
   Doopregister: NL-SAA-24497202
   Anna is overleden vóór 08-10-1634, ten hoogste 1 jaar oud.
   4 Anna Dircks Abbas, gedoopt op 08-10-1634 in Amsterdam (Oude Kerk). Volgt 1.4.
   5 Johannes Dircks Abbas [1.5]. Hij is gedoopt op 22-05-1636 in Amsterdam (Oude Kerk).
   Notitie bij de geboorte van Johannes: kind: , Jahannis
   doopdatum: 22-05-1636
   kerk: Oude Kerk
   godsdienst: Hervormd
   vader: Abbas, Dirck
   moeder: [de] Vries, Anna
   bronverwijzing: DTB 7, p.88
   Doopregister: NL-SAA-24295037
   Johannes is overleden.
   6 Pietertje Dircks Abbas [1.6]. Zij is gedoopt op 08-11-1637 in Amsterdam (Oude Kerk).
   Notitie bij de geboorte van Pietertje: kind: , Pietertjen
   doopdatum: 08-11-1637
   kerk: Oude Kerk
   godsdienst: Hervormd
   vader: Abbas, Dirck
   moeder: [de] Vries, Annetjen
   bronverwijzing: DTB 7, p.151
   opmerkingen: Va. ovl.
   Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
   Doopregister: NL-SAA-24386860
   Pietertje is overleden.
   1.4 Anna Dircks Abbas, dochter van Dirck Matthijs Abbas (zie 1) en Anna de Vries. Zij is gedoopt op 08-10-1634 in Amsterdam (Oude Kerk).
   Notitie bij de geboorte van Anna: kind: , Anna
   doopdatum: 08-10-1634
   kerk: Oude Kerk
   godsdienst: Hervormd
   vader: Abbas, Dirck
   moeder: [de] Vries, Anna
   bronverwijzing: DTB 7, p.10
   Doopregister: NL-SAA-24706917
   Anna is overleden.
   Toelichting:
   Overdracht - van portie in een graf in de Nieuwezydskapel te Amsterdam
   Aktenummer: 45
   Datum: 25-03-1671
   Soort akte: Overdracht
   Samenvatting: van portie in een graf in de Nieuwezydskapel te Amsterdam
   Notaris: E. VAN RHEE
   Personen:
   Overdrager: Joan van Aelst
   Voornaam: Joan
   Achternaam: van Aelst
   Rol in akte: Overdrager
   Echtgenoot: x Anna Abbas
   Ontvanger: Fredrick de Vries, oom van Anna Abbas
   Achternaam: Fredrick de Vries, oom van Anna Abbas
   Rol in akte: Ontvanger
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U059a003

   Anna trouwde met Joan van Aelst. Joan is overleden.   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Anne Beukema" <abeukema@...> wrote:
   >
   > Geen bewijs gevonden dat 9. Johannes Abbas zoon is van 7. Henricus Abbas, maar lijkt waarschijnlijk gezien de verplaatsingen.
   >
   > Descendants of Jan van Leek
   >
   >
   > First Generation
   >
   > 1. Jan van Leek died in 1514 in Hoorn.
   >
   > burgemeester, schepen van Hoorn
   >
   >
   > Jan had the following children:
   >
   > + 2 M i. Jan van Leek de Jonge alias Abbas .
   >
   >
   > Second Generation
   >
   > 2. Jan van Leek de Jonge alias Abbas (Jan).
   >
   > schout te Hoorn 1508-1514, schepen van Hoorn 1521, 1527
   >
   >
   > Jan had the following children:
   >
   > + 3 M i. Jan Abbisz. .
   >
   >
   > Third Generation
   >
   > 3. Jan Abbisz. (Jan, Jan).
   >
   > He had the following children:
   >
   > + 4 M i. Dirck Jan Abbas died on 27 Feb 1576.
   >
   >
   > Fourth Generation
   >
   > 4. Dirck Jan Abbas (Jan Abbisz., Jan, Jan) died on 27 Feb 1576.
   >
   > Dirck married N. Mattheusdr. .
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 5 M i. Mattheus Dircks Abbas was buried on 13 Aug 1625.
   >
   >
   > Fifth Generation
   >
   > 5. Mattheus Dircks Abbas (Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan) was buried on
   >
   > 13 Aug 1625 in Amsterdam.
   >
   > Mattheus married Barbara Hansdr van Elsen daughter of Hans van Elsen and Aerland
   >
   > Pauw on 22 Jul 1589 in Amsterdam. Barbara was buried on 2 Jun 1652 in Amsterdam.
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 6 M i. Hans Abbas .
   >
   >
   > Sixth Generation
   >
   > 6. Hans Abbas (Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan)
   >
   > was born in Amsterdam.
   >
   > Hans married Tiedje Rhala daughter of Johan Henrici Rhala and Aletta de Veno on
   >
   > 27 Jan 1620 in Leeuwarden.
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 7 M i. Henricus Abbas .
   >
   >
   > Seventh Generation
   >
   > 7. Henricus Abbas (Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan
   >
   > Abbisz., Jan, Jan).
   >
   > Henricus married Regina van Swart .
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 8 M i. Matthias Abbas .
   >
   > + 9 M ii. Johannes Abbas .
   >
   >
   > Eighth Generation
   >
   > 8. Matthias Abbas (Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan
   >
   > Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
   >
   > convooimeester Nieuweschans
   >
   >
   > Matthias married Berendina Sijbens daughter of Focko Sijbens and Abeltje Nantkens
   >
   > on 4 Oct 1685 in Winschoten. Berendina was christened on 16 Apr 1665 in Blijham.
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 10 F i. Regina Abbas .
   >
   > 11 M ii. Hinderikus Abbas .
   >
   > 12 M iii. Focco Sijben Abbas was christened on 21 May 1693 in Nieuweschans.
   >
   > 9. Johannes Abbas (Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan
   >
   > Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
   >
   > He had the following children:
   >
   > + 13 M i. Jan Abbas .
   >
   >
   > Ninth Generation
   >
   > 10. Regina Abbas (Matthias Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks
   >
   > Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
   >
   > Regina married (1) Gerrit Stennekes on 13 Sep 1708 in Bellingwolde hc. Gerrit
   >
   > died before 1719.
   >
   > They had the following children:
   >
   > 14 M i. Derk Stennekes was christened on 6 Jul 1710 in Nieuweschans.
   >
   > 15 M ii. Carel Philip Stennekes was christened on 16 Aug 1711 in Nieuweschans.
   >
   > + 16 F iii. Berendina Stennekes was christened on 9 Dec 1712.
   >
   > 17 M iv. Carel Philip Stennekes was christened on 1 Jan 1714 in Nieuweschans.
   >
   >
   > Regina married (2) Samuel Cruidener on 11 Aug 1719 in Bellingwolde hc.
   >
   > They had the following children:
   >
   > 18 F v. Magdalena Catharina Cruidener was christened on 8 Sep 1719 in
   >
   > Nieuweschans.
   >
   > 13. Jan Abbas (Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks
   >
   > Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
   >
   > Jan married Swaentie Aikes .
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 19 M i. Jan Jans Abbas was born in 1694. He died on 11 Jun 1771.
   >
   > + 20 M ii. Aijke Jans Abbas was christened on 15 May 1698.
   >
   >
   > Tenth Generation
   >
   > 16. Berendina Stennekes (Regina Abbas, Matthias Abbas, Henricus Abbas, Hans
   >
   > Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan) was
   >
   > christened on 9 Dec 1712 in Nieuweschans.
   >
   > Berendina married Hindrik Ebbens .
   >
   > They had the following children:
   >
   > 21 F i. Regina Hindriks was christened on 14 Aug 1735 in Nieuweschans.
   >
   > 19. Jan Jans Abbas (Jan Abbas, Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas,
   >
   > Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan) was born in 1694 in
   >
   > Bellingwolde. He died on 11 Jun 1771 in Vellage.
   >
   > Jan married Trientje Harms on 16 Mar 1724 in Vellage. Trientje was born on 17 Mar
   >
   > 1704 in Vellage. She died on 15 Feb 1775 in Vellage.
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 22 M i. Engelke Jans Abbas was born about 1722. He died on 22 Jan 1813.
   >
   > 20. Aijke Jans Abbas (Jan Abbas, Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas,
   >
   > Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan) was christened on
   >
   > 15 May 1698 in Bellingwolde.
   >
   > Aijke married Agatha Mettingh daughter of Berent Mettingh and Agatha ten Veenhuis
   >
   > on 30 Jan 1722 in Bellingwolde hc. Agatha was christened on 8 Jan 1702 in
   >
   > Bellingwolde.
   >
   > They had the following children:
   >
   > 23 F i. Agatha Aijkes was born in 1726 in Bellingwolde.
   > Agatha married Folkert Jurts son of Diurt Sibens Everts and Grietje Folckerts in
   >
   > 1755 in Bellingwolde. Folkert was born in 1727 in Bellingwolde.
   >
   > + 24 M ii. Jan Abbas .
   >
   >
   > Eleventh Generation
   >
   > 22. Engelke Jans Abbas (Jan Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas, Henricus
   >
   > Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan)
   >
   > was born about 1722 in Vellage. He died on 22 Jan 1813 in Bellingwolde.
   >
   > Engelke married (1) Gartje Berends . Gartje died on 5 Aug 1820 in Bellingwolde.
   >
   >
   > Engelke and Gartje had the following children:
   >
   > + 25 M i. Jan Engelbert Abbas was christened on 1 Mar 1765. He died on 16 Oct
   >
   > 1841.
   >
   >
   > Engelke married (2) Trijntje Arends . Trijntje died in 1774.
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 26 M ii. Arend Engelkes Abbas was christened on 3 Mar 1771. He died on 29 Sep
   >
   > 1835.
   >
   > 24. Jan Abbas (Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans
   >
   > Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
   >
   > Jan married Grietje Elzes .
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 27 M i. Jan Jans Abbas .
   >
   > + 28 M ii. Harm Jans Abbas died on 9 May 1820.
   >
   > + 29 M iii. Elzo Jans Abbas .
   >
   > 30 F iv. Jantje Abbas was christened on 14 Aug 1773 in Bellingwolde.
   >
   > + 31 F v. Rika Jans Abbas was born about 1756. She died on 30 May 1821.
   >
   >
   > Twelfth Generation
   >
   > 25. Jan Engelbert Abbas (Engelke Jans Abbas, Jan Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes
   >
   > Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan
   >
   > Abbisz., Jan, Jan) was christened on 1 Mar 1765 in Bellingwolde. He died on 16 Oct
   >
   > 1841 in Bellingwolde.
   >
   > Jan married Grietje Davids Potter daughter of David Geerds Potter and Aaltje Jans
   >
   > about 1792. Grietje was born on 22 Jul 1763 in Bellingwolde. She died on 12 Dec
   >
   > 1824 in Bellingwolde.
   >
   > They had the following children:
   >
   > 32 F i. Aaltje Jans Abbas was born on 14 Mar 1794 in Bellingwolde. She died on 4
   >
   > Jul 1828 in Bellingwolde.
   > Aaltje married Andries Hindriks son of Antje Ajolts on 5 May 1821 in
   >
   > Bellingwolde. Andries was born on 27 Jan 1796 in Stapelmoer.
   >
   > 33 F ii. Geertje Jans Abbas was born on 2 Nov 1798 in Bellingwolde. She died on
   >
   > 13 Oct 1865 in Bellingwolde.
   > Geertje married Klaas Eltjes Elzinga son of Eltje Klasens Elzinga and Geesje
   >
   > Roelfs on 5 May 1827 in Bellingwolde. Klaas was born on 17 Oct
   >
   >
   > 1799 in Blijham.
   >
   > 34 M iii. Engelke Jans Abbas was born on 27 Dec 1801 in Bellingwolde. He died on
   >
   > 23 Apr 1887 in Bellingwolde.
   > Engelke married Marieke Harms Warners daughter of Harm Everts Warners and Ida
   >
   > Harms Renger on 6 May 1825 in Bellingwolde. Marieke was born on 1 May 1800 in
   >
   > Bellingwolde.
   >
   > 35 F iv. Trijntje Jans Abbas was born on 5 May 1805 in Bellingwolde.
   >
   > 36 F v. Jantje Jans Abbas was christened on 10 Sep 1810 in Bellingwolde. She
   >
   > died on 7 Jan 1901 in Bellingwolde.
   >
   > 37 F vi. Allemt Jans Abbas was born on 5 Sep 1796 in Bellingwolde. She died
   >
   > after 1853.
   >
   > 26. Arend Engelkes Abbas (Engelke Jans Abbas, Jan Jans Abbas, Jan Abbas,
   >
   > Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan
   >
   > Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan) was born in Bellingwolde. He was christened on 3 Mar
   >
   > 1771 in Oude Schans. He died on 29 Sep 1835 in Heerenland. He was buried in
   >
   > Wymeer.
   >
   > Arend married Gepke Hinderks Hemmes on 21 May 1797 in Wymeer. Gepke was born in
   >
   > Heerenland. She was christened on 13 Dec 1775 in Wymeer. She died on 3 Feb 1864 in
   >
   > Heerenland. She was buried on 10 Feb 1864 in Wymeer.
   >
   > They had the following children:
   >
   > + 38 M i. Hemmes Arends Abbas .
   >
   > 27. Jan Jans Abbas (Jan Abbas, Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas,
   >
   > Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz.,
   >
   > Jan, Jan).
   >
   > Jan married Anna Harms Strankinga .
   >
   > They had the following children:
   >
   > 39 M i. Harm Jans Abbas was born on 10 May 1788 in Winschoten.
   > Harm married Elsijn Egges daughter of Eggo Derks and Grietje Jurjens on 25 Jun
   >
   > 1813 in Winschoten. Elsijn was born on 30 Jul 1786 in Beerta.
   >
   > 40 F ii. Grietje Jans Abbas was born in 1794/1795 in Winschoten.
   > Grietje married Roelf Luppes Holtman son of Roelfien Luppes on 15 Apr 1825 in
   >
   > Winschoten. Roelf was born in 1800/1801 in Beerta.
   >
   > 41 F iii. Anna Jans Abbas was born in 1796 in Winschoten.
   > Anna married Jan Roelfs Kuipers son of Roelf Siverts Kuipers and Elizabet
   >
   > Hindriks Koster on 3 Jan 1824 in Winschoten. Jan was born in 1801.
   >
   > 28. Harm Jans Abbas (Jan Abbas, Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas,
   >
   > Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz.,
   >
   > Jan, Jan) died on 9 May 1820 in Bellingwolde.
   > Harm married Hille Jans Lutjeboer .
   >
   > They had the following children:
   >
   > 42 M i. Jan Abbas was born on 30 Mar 1810 in Bellingwolde.
   >
   > 29. Elzo Jans Abbas (Jan Abbas, Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas,
   >
   > Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz.,
   >
   > Jan, Jan).
   >
   > Elzo married Wubbina Bronsema .
   >
   > They had the following children:
   >
   > 43 M i. Menne Abbas was born on 7 Mar 1804 in Bellingwolde.
   >
   > 44 M ii. Jan Abbas was born on 19 Oct 1807 in Bellingwolde.
   >
   > 31. Rika Jans Abbas (Jan Abbas, Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas,
   >
   > Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz.,
   >
   > Jan, Jan) was born about 1756 in Bellingwolde. She died on 30 May 1821 in
   >
   > Bellingwolde.
   >
   > Rika married (1) Jan Hinderksz Romp .
   >
   > They had the following children:
   >
   > 45 F i. Grietje Romp was born on 19 Mar 1796 in Bellingwolde.
   >
   >
   > Rika married (2) Geerd Jans Duit son of Jan Jans and Antje Jans. Geerd was born
   >
   > in 1742 in Bellingwolde. He died on 18 Dec 1828 in Bellingwolde.
   >
   >
   > Thirteenth Generation
   >
   > 38. Hemmes Arends Abbas (Arend Engelkes Abbas, Engelke Jans Abbas, Jan Jans
   >
   > Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks
   >
   > Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
   >
   > Hemmes married Elizabeth Martens .
   >
   > They had the following children:
   >
   > 46 M i. Arend Abbas .
   > Arend married Trientje Lutje daughter of Wubbe Jans Lutje and Fennechien Everts
   >
   > Meesters on 23 Jun 1858 in Beerta. Trientje was born in 1828 in Smeerling.
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Simon Blok
   Beste Groepsleden, Uit de doopboeken van Amsterdam blijkt dat Barber Elsen in logische volgorde afwisseld kinderen krijgt van Mattheus Dircks en Mattheus Jans
   Message 2 of 13 , Apr 8, 2013
    Beste Groepsleden,

    Uit de doopboeken van Amsterdam blijkt dat Barber Elsen in logische
    volgorde afwisseld kinderen krijgt van Mattheus Dircks en Mattheus Jans
    Abbas. Zie onder de parenteel Hans Elsen met de onderbouwende gegevens.

    Het is verder twijfelachtig dat Hinrick Hans Abbas de vader van Mattheus
    Abbas uit Nieuweschans is. Zijn trouwen in O-Friesland met regina de Swart
    en de aanduiding dat zijn vader G. Abbas was is de aanleiding. Wel heeft
    Hinrick Hans Abbas de kinderen M. Abbas en Johanna Abbas.

    Met vriendelijke groeten,

    Simon Blok

    Parenteel van Hans Elsen
    *1 Hans Elsen*. Hans is overleden. Hans trouwde met Eerlant Pau. Eerlant is
    overleden.
    Kind van Hans en Eerlant:
    *1 Barber Elzen*, gedoopt op 15-02-1571 in Amsterdam (Oude Kerk).
    Volgt 1.1<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834765>
    .
    *1.1 Barber Elzen*, dochter van Hans Elsen (zie
    1<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834775>)
    en Eerlant Pau. Zij is gedoopt op 15-02-1571 in Amsterdam (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Barber: kind:
    , Barber
    doopdatum:
    07-07-1568
    kerk:
    Oude Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    [van] Elsen, Hans
    moeder:
    Pau, Eerlant
    bronverwijzing:
    DTB 1, p.61
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24734083

    kind:
    , Barber
    doopdatum:
    15-02-1571
    kerk:
    Oude Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    [van] Elsen, Hans
    moeder:
    Pauwels, Eerlant
    bronverwijzing:
    DTB 1, p.87
    Doopregister: NL-SAA-24532755
    Barber is overleden. Barber trouwde met Mattheus Dircks/Jans Abbas.
    Mattheus is een zoon van Jan/Dirck Abbas.
    Toelichting:
    In de doopboeken is duidelijk sprake van Barber Elsen als moeder. Als
    vader wordt echter afwisselend Mattheus Dircks en Mattheus Jans genoemd.
    Kinderen van Barber en Mattheus:
    *1 Dirck Matthijs Abbas*, gedoopt op 17-05-1590 in Amsterdam (Oude Kerk). Volgt
    1.1.1<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834750>
    .
    *2 Aerijaen Mattheus Abbas* [1.1.2]. Hij is gedoopt op 13-05-1592 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Aerijaen: kind:
    , Aerijaen
    doopdatum:
    13-05-1592
    kerk:
    Oude Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Janssen, Matheus
    moeder:
    [van] Elssen, Barber
    bronverwijzing:
    DTB 2, p.136
    opmerkingen:
    ber. va. Koopman
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24399885
    Aerijaen is overleden.
    *3 Hans Mattheus Abbas*, gedoopt op 24-04-1594 in Amsterdam (Oude Kerk). Volgt
    1.1.3<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834747>
    .
    *4 Cornelis Marttheus Abbas* [1.1.4]. Hij is gedoopt op 05-08-1599 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Cornelis: kind:
    , Cornelijs
    doopdatum:
    05-08-1599
    kerk:
    Oude Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Janssen, Teus
    moeder:
    [van] Elssen, Barber
    bronverwijzing:
    DTB 3, p.194
    opmerkingen:
    ber. va. Koopman
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Cornelis is overleden v��r 15-06-1603, ten hoogste 3 jaar oud.
    *5 Cornelis Mattheus Abbas* [1.1.5]. Hij is gedoopt op 15-06-1603 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Cornelis: kind:
    , Cornelis
    doopdatum:
    15-06-1603
    kerk:
    Nieuwe Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Dircxsz, Matheus
    moeder:
    [van] Els, Barber
    bronverwijzing:
    DTB 39, p.11
    Doopregister: NL-SAA-24211266
    Cornelis is overleden.
    *6 Aerlant Mattheus Abbas*, gedoopt op 05-02-1606 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
    Volgt 1.1.6<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834764>
    .
    *7 Maritje Jans Abbas*, gedoopt op 15-02-1606 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Volgt
    1.1.7<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834766>
    .
    *8 Lijsbetje Jans Abbas* [1.1.8]. Zij is gedoopt op 30-12-1610 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Lijsbetje: kind: , Lijsbetjen
    doopdatum: 30-12-1610
    kerk: Oude Kerk
    godsdienst: Hervormd
    vader: Abas, Matheus Dierixsz
    moeder: [van] Elsen, Barber
    bronverwijzing:
    DTB 4, p.337
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24229600
    Lijsbetje is overleden.
    *1.1.1 Dirck Matthijs Abbas*, zoon van Mattheus Dircks/Jans Abbas en Barber
    Elzen (zie 1.1<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834765>).
    Hij is gedoopt op 17-05-1590 in Amsterdam (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Dirck: kind:
    , Dijrrick
    doopdatum:
    17-05-1590
    kerk:
    Oude Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Dijrricksz, Matheus
    moeder:
    [van] Elssen, Barber
    bronverwijzing:
    DTB 2, p.53
    opmerkingen:
    ber. va. Koopman
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24743991
    Dirck is overleden in 08-1637, 47 jaar oud.
    Toelichting:
    Naam Dirck Abbas
    Functie Commies Generaal van de Convoijen en Licenten
    Datum 12 Augustus 1625

    Dirck Matthijsz. Abbas
    geboren: 1592
    overleden: 08-1637
    bronnen voor de persoonsgegevens
    Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem
    1903-1905) I, 289.
    Nationaal Archief archief Staten-Generaal, inv. nr. 12271, f. 295.
    functies in bovenlokale instellingen
    functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
    instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci�n
    (1588-1796)
    van: 12-08-1625 - 08-1637
    anderen met deze aanstelling...
    Aanvangsdatum: commissie. Volgt Matheus Diercxz. Abbas op. Be�indigd door
    overlijden v��r 24 augustus (begraven).
    Dirck trouwde, 36 jaar oud, op 07-05-1627 in Amsterdam met Anna de Vries.
    Notitie bij het huwelijk van Dirck en Anna: inschrijvingsdatum: 07-05-1627
    naam bruidegom: Abbas, Dirk
    naam bruid: [de] Vries, Anna
    bronverwijzing: DTB 432, p.174
    opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Ondertrouwregister: NL-SAA-26318605
    Anna is een dochter van N.N. Vries. Anna is overleden.
    Kinderen van Dirck en Anna:
    *1 Mattijs Dircks Abbas* [1.1.1.1]. Hij is gedoopt op 23-03-1628 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Mattijs: kind: , Mattheus
    doopdatum: 23-03-1628
    kerk: Oude Kerk
    godsdienst: Hervormd
    vader: Abbas, Dirck
    moeder: [de] Vries, Annetje
    bronverwijzing: DTB 6, p.201
    Doopregister: NL-SAA-24725795
    Mattijs is overleden.
    Toelichting:
    Scheiding
    Aktenummer: 183
    Datum: 13-11-1670
    Soort akte: Scheiding
    Notaris: H. VAN ZUYLEN
    Personen:
    Erven Pitertgen de Vries in leven wed. Johan de Gruyter:
    Rol in akte: Erven Pitertgen de Vries in leven wed. Johan de Gruyter
    Eerste Partij: Fredrick de Vries
    Voornaam: Fredrick
    Achternaam: de Vries
    Rol in akte: Eerste Partij
    Gemachtigde: Cornelis de Vries, zoon
    Achternaam: Cornelis de Vries, zoon
    Rol in akte: Gemachtigde
    Beroep: secretaris van Amsterdam
    Eerste Partij: Matheus Abbas
    Voornaam: Matheus
    Achternaam: Abbas
    Rol in akte: Eerste Partij
    Eerste Partij: Johannes van Aelst
    Voornaam: Johannes
    Achternaam: van Aelst
    Rol in akte: Eerste Partij
    Echtgenoot: x Anna Abbas
    onroerend goed:
    huyssinge, erve ende gront, stallinge en woninge daer achter - naar
    Johannes van Aelst -; wz Oudegracht tusschen Weertbrugh en Jacobibrugh
    Verwijzingen:
    plecht d.d. 15-08-1659 voor gerecht van Utrecht plecht d.d. 27-08-1653 voor
    gerecht van Utrecht transport van plecht d.d. 24-05-1665 voor gerecht van
    Utrecht plecht d.d. 15-10-1659 voor gerecht van de Bemuurde Weerd
    Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
    Inventarisnummer: U048a004
    *2 Cattarijn Dircks Abbas* [1.1.1.2]. Zij is gedoopt op 08-09-1630 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Cattarijn: kind: , Cattarijn
    doopdatum: 08-09-1630
    kerk: Oude Kerk
    godsdienst: Hervormd
    vader: Abbas, Dirck
    moeder: [de] Vries, Anna
    bronverwijzing: DTB 6, p.281
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24211772
    Cattarijn is overleden.
    *3 Anna Dircks Abbas* [1.1.1.3]. Zij is gedoopt op 23-06-1633 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Anna: kind: , Anna
    doopdatum: 23-06-1633
    kerk: Oude Kerk
    godsdienst: Hervormd
    vader: Abbas, Dirck
    moeder: [de] Vries, Anna
    bronverwijzing: DTB 6, p.371
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24497202
    Anna is overleden v��r 08-10-1634, ten hoogste 1 jaar oud.
    *4 Anna Dircks Abbas*, gedoopt op 08-10-1634 in Amsterdam (Oude Kerk). Volgt
    1.1.1.4<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834753>
    .
    *5 Johannes Dircks Abbas* [1.1.1.5]. Hij is gedoopt op 22-05-1636 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Johannes: kind: , Jahannis
    doopdatum: 22-05-1636
    kerk: Oude Kerk
    godsdienst: Hervormd
    vader: Abbas, Dirck
    moeder: [de] Vries, Anna
    bronverwijzing: DTB 7, p.88
    Doopregister: NL-SAA-24295037
    Johannes is overleden.
    *6 Pietertje Dircks Abbas* [1.1.1.6]. Zij is gedoopt op 08-11-1637 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Pietertje: kind: , Pietertjen
    doopdatum: 08-11-1637
    kerk: Oude Kerk
    godsdienst: Hervormd
    vader: Abbas, Dirck
    moeder: [de] Vries, Annetjen
    bronverwijzing: DTB 7, p.151
    opmerkingen: Va. ovl.
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24386860
    Pietertje is overleden.
    *1.1.1.4 Anna Dircks Abbas*, dochter van Dirck Matthijs Abbas (zie
    1.1.1<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834750>)
    en Anna de Vries. Zij is gedoopt op 08-10-1634 in Amsterdam (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Anna: kind: , Anna
    doopdatum: 08-10-1634
    kerk: Oude Kerk
    godsdienst: Hervormd
    vader: Abbas, Dirck
    moeder: [de] Vries, Anna
    bronverwijzing: DTB 7, p.10
    Doopregister: NL-SAA-24706917
    Anna is overleden.
    Toelichting:
    Overdracht - van portie in een graf in de Nieuwezydskapel te Amsterdam
    Aktenummer: 45
    Datum: 25-03-1671
    Soort akte: Overdracht
    Samenvatting: van portie in een graf in de Nieuwezydskapel te Amsterdam
    Notaris: E. VAN RHEE
    Personen:
    Overdrager: Joan van Aelst
    Voornaam: Joan
    Achternaam: van Aelst
    Rol in akte: Overdrager
    Echtgenoot: x Anna Abbas
    Ontvanger: Fredrick de Vries, oom van Anna Abbas
    Achternaam: Fredrick de Vries, oom van Anna Abbas
    Rol in akte: Ontvanger
    Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
    Inventarisnummer: U059a003
    Anna trouwde met Joan van Aelst. Joan is overleden.
    *1.1.3 Hans Mattheus Abbas*, zoon van Mattheus Dircks/Jans Abbas en Barber
    Elzen (zie 1.1<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834765>).
    Hij is gedoopt op 24-04-1594 in Amsterdam (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Hans: kind:
    , Hans
    doopdatum:
    24-04-1594
    kerk:
    Oude Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Janssen, Matheus
    moeder:
    Elssen, Barber
    bronverwijzing:
    DTB 2, p.224
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24270131
    Hans is overleden. Hans trouwde, 25 jaar oud, op 06-02-1620 in
    Amsterdammet Tiedje
    Rhala.
    Notitie bij het huwelijk van Hans en Tiedje: inschrijvingsdatum:
    06-02-1620
    naam bruidegom:
    Abbas, Hans Mattheus
    naam bruid:
    Rhala, Tietje
    bronverwijzing:
    DTB 763, p.76
    opmerkingen:
    Extra-ordinaris intekenregister.
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Ondertrouwregister: NL-SAA-26318649
    Tiedje is een dochter van Johannes Henricus Rhala en Aaltje de Veno. Tiedje
    is overleden.
    Toelichting:
    Hans Abbas, generaal der convooien te Amsterdam trouwde in 1620 (3
    proclamaties te Leeuwarden 30 jan., 6 en 13 febr.) met Tietje Rhala,
    dochter van Johan Hendricx, ontvanger.
    Titel. Bruydt-Lofs-Gedicht:
    Bruydt-lofs-gedicht,
    Ter Eeren Hans Abbas, Ende Tiedtje Rhala.*
    Also de groote glans van Phoebi gulde stralen,
    Verswackende verdween, ia gantsch begon te dalen,
    En in haer Broeders plaets de liefdeloose Maen,
    Met haer gestarden sleep quam aenden Hemel staen,
    Heeft oock de sachte slaep myn sluymerige oogen,
    Met haeren leem bekliemd, beneveld en betoogen.
    Ick lagh vast op myn bed, myn leden waren moe,
    Myn sinnen waren dood, myn oogen waren toe,
    En (ist niet vreemd?) noch sagh ick langs myn kamer treden
    Een blinckende Iuffrouw, vol Goddelycke zeden,
    Heusch, minlyck van gelaet, van wesen soet en bly,
    Van oogen deftigh, maer seer lieflyck weer daer by,
    Geheel in �t wit gekleed: sy hiel in haere handen
    Een suyver blinckend hart, dat staegh inwendigh branden:
    En op haer boesem stond een rol, waer uyt ick las1
    Dat sy des Werelds vreughd, d�oprechte liefde was.
    Dees Goddelycke Nimph begost op �t laetst te spelen,
    Kinderen van Hans en Tiedje:
    *1 Henrick Abbas* [1.1.3.1]. Hij is gedoopt op 13-03-1622 in Amsterdam
    (Nieuwe Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Henrick: kind:
    , Henrick
    doopdatum:
    13-03-1622
    kerk:
    Nieuwe Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Abbesz, Hans
    moeder:
    Ralen, Tietje
    bronverwijzing:
    DTB 40, p.162
    Doopregister: NL-SAA-24216156
    Henrick is overleden.
    *2 Lourens Hans Abbas* [1.1.3.2]. Hij is gedoopt op 19-03-1623 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Lourens: kind:
    , Lourens
    doopdatum:
    19-03-1623
    kerk:
    Oude Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Abbes, Hans
    moeder:
    Rala, Tietjen
    bronverwijzing:
    DTB 6, p.43
    Doopregister: NL-SAA-24745279
    Lourens is overleden.
    *3 Aaltje Hans Abbas* [1.1.3.3]. Zij is gedoopt op 25-08-1624 in Amsterdam
    (Nieuwe Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Aaltje: kind:
    , Aeltje
    doopdatum:
    25-08-1624
    kerk:
    Nieuwe Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Abbesz, Hans
    moeder:
    Raere, Tietje
    bronverwijzing:
    DTB 40, p.268
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24266201
    Aaltje is overleden.
    Toelichting:
    327 Familie Van Sminia
    2. Inventaris
    2.1. Archieven geordend per familie
    2.1.03. Dummyrubriek 2.1.03
    2.1.03.1. Familie Rhala (zie tabel E a)
    2.1.03.1.6. Hendrik Rhala
    449 Attestatie van Aeltie Abbas omtrent een schuld van haar ouders aan haar
    "oom Rhala" 1668. Met tussen Hendrik Rhala en zijn zwager Hans Abbas
    hieromtrent gewisselde briefjes en bijbehorend stuk 1668
    Datering: 17de eeuw
    Omvang: 4 stukken
    Vindplaats: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
    *1.1.6 Aerlant Mattheus Abbas*, dochter van Mattheus Dircks/Jans Abbas en
    Barber Elzen (zie
    1.1<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834765>).
    Zij is gedoopt op 05-02-1606 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Aerlant: kind:
    , Aerlant
    doopdatum:
    05-02-1606
    kerk:
    Nieuwe Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Jansz, Matheus
    moeder:
    [van] Elsen, Barber
    bronverwijzing:
    DTB 39, p.87
    opmerkingen:
    twl. zr. v. Maritje
    Doopregister: NL-SAA-24563255
    Aerlant is overleden. Aerlant trouwde met Geurt Ten Acker. Geurt is
    overleden.
    Kinderen van Aerlant en Geurt:
    *1 Mattheus ten Acker* [1.1.6.1]. Hij is gedoopt op 08-11-1644 in Amsterdam
    (Nieuwe Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Mattheus: kind: , Matheus
    doopdatum: 08-11-1644
    kerk: Nieuwe Kerk
    godsdienst: Hervormd
    vader: [ten] Acker, Geurt
    moeder: Abbes, Aerland
    bronverwijzing: DTB 42, p.434
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Doopregister: NL-SAA-24622912
    Mattheus is overleden.
    *2 Gerrit ten Acker* [1.1.6.2]. Hij is gedoopt op 27-08-1647 in Amsterdam
    (Oude Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Gerrit: kind: , Gerrit doopdatum: 27-08-1647
    kerk: Oude Kerk godsdienst: Hervormd
    vader: [ten] Acker, Geurt
    moeder: Abbas, Erlant
    bronverwijzing: DTB 8, p.136
    Doopregister: NL-SAA-24408097
    Gerrit is overleden.
    Toelichting:
    Procuratie - tot invordering van f.700-0-0 volgens schuldbekentenis
    berustende ter secretarie van Amsterdam en van f.200-0-0 en f.100-0-0
    conform schuldbekentenissen, alle ten laste van Barnardus Bogaert,
    apotheker te Amsterdam
    Aktenummer:
    198
    Datum:
    12-11-1695
    Soort akte:
    Procuratie
    Notaris:
    E. VAN RHEE
    Samenvatting:
    tot invordering van f.700-0-0 volgens schuldbekentenis berustende ter
    secretarie van Amsterdam en van f.200-0-0 en f.100-0-0 conform
    schuldbekentenissen, alle ten laste van Barnardus Bogaert, apotheker te
    Amsterdam
    Personen:
    Constituant: Anna van Aelst, mede-erfgename van + Mattheus Abbas, oom
    Achternaam: Anna van Aelst, mede-erfgename van + Mattheus Abbas, oom
    Rol in akte: Constituant

    Geconstitueerde: Gerrit Ten Acker
    Voornaam: Gerrit Ten
    Achternaam: Acker
    Rol in akte: Geconstitueerde
    Beroep: coopman tot Amsterdam
    Verwijzingen:
    schuldbekentenis d.d. 1-7-1689 voor notaris Joannes Backer te Amsterdam
    Bijzonderheden:
    lastgeefster heeft van haar broer Arnoldus van Aelst, advocaat hof van
    Holland, diens helft in de schuldbekentenis gekregen
    Toegangsnummer:
    34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
    Inventarisnummer:
    U059a005
    Vindplaats:
    Het Utrechts Archief
    *1.1.7 Maritje Jans Abbas*, dochter van Mattheus Dircks/Jans Abbas en
    Barber Elzen (zie
    1.1<file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/1365169414/aldfaertmp.html#p1073834765>).
    Zij is gedoopt op 15-02-1606 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Maritje: kind:
    , Maritje
    doopdatum:
    05-02-1606
    kerk:
    Nieuwe Kerk
    godsdienst:
    Hervormd
    vader:
    Jansz, Matheus
    moeder:
    [van] Elsen, Barber
    bronverwijzing:
    DTB 39, p.87
    opmerkingen:
    twl. zr. v. Aerlant
    Doopregister: NL-SAA-24603489
    Maritje is overleden. Maritje trouwde, 22 jaar oud, op 25-02-1628 in
    Amsterdam met Jasper Egberts Boudaus.
    Notitie bij het huwelijk van Maritje en Jasper: inschrijvingsdatum:
    25-02-1628
    naam bruidegom: Egbertss, Jasper
    naam bruid: Abbas, Maria
    bronverwijzing: DTB 432, p.579
    opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    Ondertrouwregister: NL-SAA-26337960
    Jasper is overleden.

    Op 7 april 2013 21:35 schreef Simon <simonblok.42@...> het volgende:

    > **
    >
    >
    > Beste groepsleden,
    >
    > Uit het doopboek van Amsterdam blijkt dat niet Mattheus Dircks maar
    > Mattheus Jans Abba getrouwd was met Barber van Elsen (zie onder)
    >
    > Daaruit volgt dat een vraagteken gezet mag worden bij Hans Mattheus Abbas
    > x Tiedje Rhala als zoon. Dirck Matthijs Abbas x Anna de Vries is dit zeker
    > niet gezien de vernoeming van de kinderen (zie onder) De genealogie behoeft
    > dus zeker aanpassing.
    >
    > Met vriendelijke groeten,
    >
    > Simon Blok
    >
    > 3 Aerlant Mattheus Abbas. Zij is gedoopt op 05-02-1606 in Amsterdam
    > (Nieuwe Kerk).
    > Notitie bij de geboorte van Aerlant: kind:
    > , Aerlant
    > doopdatum:
    > 05-02-1606
    > kerk:Nieuwe Kerk
    > godsdienst:Hervormd
    > vader:Jansz, Matheus
    > moeder:[van] Elsen, Barber
    > bronverwijzing:DTB 39, p.87
    > opmerkingen:
    > twl. zr. v. Maritje
    > Doopregister: NL-SAA-24563255
    > Aerlant is overleden.
    >
    > 4 Maritje Jans Abbas. Zij is gedoopt op 15-02-1606 in Amsterdam (Nieuwe
    > Kerk).
    > Notitie bij de geboorte van Maritje: kind:
    > , Maritje
    > doopdatum: 05-02-1606
    > kerk:Nieuwe Kerk
    > godsdienst: Hervormd
    > vader: Jansz, Matheus
    > moeder:[van] Elsen, Barber
    > bronverwijzing:DTB 39, p.87
    > opmerkingen:twl. zr. v. Aerlant
    > Doopregister: NL-SAA-24603489
    > Maritje is overleden.
    > 5 Lijsbetje Jans Abbas. Zij is gedoopt op 30-12-1610 in Amsterdam (Oude
    > Kerk).
    > Notitie bij de geboorte van Lijsbetje: kind: , Lijsbetjen
    > doopdatum: 30-12-1610
    > kerk: Oude Kerk
    > godsdienst: Hervormd
    > vader: Abas, Matheus Dierixsz
    > moeder: [van] Elsen, Barber
    > bronverwijzing:
    > DTB 4, p.337
    > Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    > Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    > Doopregister: NL-SAA-24229600
    > Lijsbetje is overleden.
    >
    > Parenteel
    > 1 Dirck Matthijs Abbas is geboren in 1592, zoon van [twijfelachtig]
    > Mattheus Jans Abbas en Barber van Elzen. Dirck is overleden in 08-1637, 44
    > of 45 jaar oud.
    > Toelichting:
    > Naam Dirck Abbas
    > Functie Commies Generaal van de Convoijen en Licenten
    > Datum 12 Augustus 1625
    >
    > Dirck Matthijsz. Abbas
    > geboren: 1592
    > overleden: 08-1637
    > bronnen voor de persoonsgegevens
    > Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem
    > 1903-1905) I, 289.
    > Nationaal Archief archief Staten-Generaal, inv. nr. 12271, f. 295.
    > functies in bovenlokale instellingen
    > functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
    > instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci�n
    > (1588-1796)
    > van: 12-08-1625 - 08-1637
    > anderen met deze aanstelling...
    > Aanvangsdatum: commissie. Volgt Matheus Diercxz. Abbas op. Be�indigd door
    > overlijden v��r 24 augustus (begraven).
    >
    > Dirck trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 07-05-1627 in Amsterdam met Anna de
    > Vries.
    > Notitie bij het huwelijk van Dirck en Anna: inschrijvingsdatum: 07-05-1627
    > naam bruidegom: Abbas, Dirk
    > naam bruid: [de] Vries, Anna
    > bronverwijzing: DTB 432, p.174
    > opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
    > Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    > Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    > Ondertrouwregister: NL-SAA-26318605
    > Anna is een dochter van N.N. Vries. Anna is overleden.
    > Kinderen van Dirck en Anna:
    > 1 Mattijs Dircks Abbas [1.1]. Hij is gedoopt op 23-03-1628 in Amsterdam
    > (Oude Kerk).
    > Notitie bij de geboorte van Mattijs: kind: , Mattheus
    > doopdatum: 23-03-1628
    > kerk: Oude Kerk
    > godsdienst: Hervormd
    > vader: Abbas, Dirck
    > moeder: [de] Vries, Annetje
    > bronverwijzing: DTB 6, p.201
    > Doopregister: NL-SAA-24725795
    > Mattijs is overleden.
    > Toelichting:
    > Scheiding
    > Aktenummer: 183
    > Datum: 13-11-1670
    > Soort akte: Scheiding
    > Notaris: H. VAN ZUYLEN
    > Personen:
    > Erven Pitertgen de Vries in leven wed. Johan de Gruyter:
    > Rol in akte: Erven Pitertgen de Vries in leven wed. Johan de Gruyter
    > Eerste Partij: Fredrick de Vries
    > Voornaam: Fredrick
    > Achternaam: de Vries
    > Rol in akte: Eerste Partij
    > Gemachtigde: Cornelis de Vries, zoon
    > Achternaam: Cornelis de Vries, zoon
    > Rol in akte: Gemachtigde
    > Beroep: secretaris van Amsterdam
    > Eerste Partij: Matheus Abbas
    > Voornaam: Matheus
    > Achternaam: Abbas
    > Rol in akte: Eerste Partij
    > Eerste Partij: Johannes van Aelst
    > Voornaam: Johannes
    > Achternaam: van Aelst
    > Rol in akte: Eerste Partij
    > Echtgenoot: x Anna Abbas
    > onroerend goed:
    > huyssinge, erve ende gront, stallinge en woninge daer achter - naar
    > Johannes van Aelst -; wz Oudegracht tusschen Weertbrugh en Jacobibrugh
    > Verwijzingen:
    > plecht d.d. 15-08-1659 voor gerecht van Utrecht plecht d.d. 27-08-1653
    > voor gerecht van Utrecht transport van plecht d.d. 24-05-1665 voor gerecht
    > van Utrecht plecht d.d. 15-10-1659 voor gerecht van de Bemuurde Weerd
    > Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
    > Inventarisnummer: U048a004
    >
    > 2 Cattarijn Dircks Abbas [1.2]. Zij is gedoopt op 08-09-1630 in Amsterdam
    > (Oude Kerk).
    > Notitie bij de geboorte van Cattarijn: kind: , Cattarijn
    > doopdatum: 08-09-1630
    > kerk: Oude Kerk
    > godsdienst: Hervormd
    > vader: Abbas, Dirck
    > moeder: [de] Vries, Anna
    > bronverwijzing: DTB 6, p.281
    > Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    > Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    > Doopregister: NL-SAA-24211772
    > Cattarijn is overleden.
    > 3 Anna Dircks Abbas [1.3]. Zij is gedoopt op 23-06-1633 in Amsterdam (Oude
    > Kerk).
    > Notitie bij de geboorte van Anna: kind: , Anna
    > doopdatum: 23-06-1633
    > kerk: Oude Kerk
    > godsdienst: Hervormd
    > vader: Abbas, Dirck
    > moeder: [de] Vries, Anna
    > bronverwijzing: DTB 6, p.371
    > Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    > Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    > Doopregister: NL-SAA-24497202
    > Anna is overleden v��r 08-10-1634, ten hoogste 1 jaar oud.
    > 4 Anna Dircks Abbas, gedoopt op 08-10-1634 in Amsterdam (Oude Kerk). Volgt
    > 1.4.
    > 5 Johannes Dircks Abbas [1.5]. Hij is gedoopt op 22-05-1636 in Amsterdam
    > (Oude Kerk).
    > Notitie bij de geboorte van Johannes: kind: , Jahannis
    > doopdatum: 22-05-1636
    > kerk: Oude Kerk
    > godsdienst: Hervormd
    > vader: Abbas, Dirck
    > moeder: [de] Vries, Anna
    > bronverwijzing: DTB 7, p.88
    > Doopregister: NL-SAA-24295037
    > Johannes is overleden.
    > 6 Pietertje Dircks Abbas [1.6]. Zij is gedoopt op 08-11-1637 in Amsterdam
    > (Oude Kerk).
    > Notitie bij de geboorte van Pietertje: kind: , Pietertjen
    > doopdatum: 08-11-1637
    > kerk: Oude Kerk
    > godsdienst: Hervormd
    > vader: Abbas, Dirck
    > moeder: [de] Vries, Annetjen
    > bronverwijzing: DTB 7, p.151
    > opmerkingen: Va. ovl.
    > Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
    > Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
    > Doopregister: NL-SAA-24386860
    > Pietertje is overleden.
    > 1.4 Anna Dircks Abbas, dochter van Dirck Matthijs Abbas (zie 1) en Anna de
    > Vries. Zij is gedoopt op 08-10-1634 in Amsterdam (Oude Kerk).
    > Notitie bij de geboorte van Anna: kind: , Anna
    > doopdatum: 08-10-1634
    > kerk: Oude Kerk
    > godsdienst: Hervormd
    > vader: Abbas, Dirck
    > moeder: [de] Vries, Anna
    > bronverwijzing: DTB 7, p.10
    > Doopregister: NL-SAA-24706917
    > Anna is overleden.
    > Toelichting:
    > Overdracht - van portie in een graf in de Nieuwezydskapel te Amsterdam
    > Aktenummer: 45
    > Datum: 25-03-1671
    > Soort akte: Overdracht
    > Samenvatting: van portie in een graf in de Nieuwezydskapel te Amsterdam
    > Notaris: E. VAN RHEE
    > Personen:
    > Overdrager: Joan van Aelst
    > Voornaam: Joan
    > Achternaam: van Aelst
    > Rol in akte: Overdrager
    > Echtgenoot: x Anna Abbas
    > Ontvanger: Fredrick de Vries, oom van Anna Abbas
    > Achternaam: Fredrick de Vries, oom van Anna Abbas
    > Rol in akte: Ontvanger
    > Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
    > Inventarisnummer: U059a003
    >
    > Anna trouwde met Joan van Aelst. Joan is overleden.
    >
    > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Anne Beukema" <abeukema@...>
    > wrote:
    > >
    > > Geen bewijs gevonden dat 9. Johannes Abbas zoon is van 7. Henricus
    > Abbas, maar lijkt waarschijnlijk gezien de verplaatsingen.
    > >
    > > Descendants of Jan van Leek
    > >
    > >
    > > First Generation
    > >
    > > 1. Jan van Leek died in 1514 in Hoorn.
    > >
    > > burgemeester, schepen van Hoorn
    > >
    > >
    > > Jan had the following children:
    > >
    > > + 2 M i. Jan van Leek de Jonge alias Abbas .
    > >
    > >
    > > Second Generation
    > >
    > > 2. Jan van Leek de Jonge alias Abbas (Jan).
    > >
    > > schout te Hoorn 1508-1514, schepen van Hoorn 1521, 1527
    > >
    > >
    > > Jan had the following children:
    > >
    > > + 3 M i. Jan Abbisz. .
    > >
    > >
    > > Third Generation
    > >
    > > 3. Jan Abbisz. (Jan, Jan).
    > >
    > > He had the following children:
    > >
    > > + 4 M i. Dirck Jan Abbas died on 27 Feb 1576.
    > >
    > >
    > > Fourth Generation
    > >
    > > 4. Dirck Jan Abbas (Jan Abbisz., Jan, Jan) died on 27 Feb 1576.
    > >
    > > Dirck married N. Mattheusdr. .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 5 M i. Mattheus Dircks Abbas was buried on 13 Aug 1625.
    > >
    > >
    > > Fifth Generation
    > >
    > > 5. Mattheus Dircks Abbas (Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan) was
    > buried on
    > >
    > > 13 Aug 1625 in Amsterdam.
    > >
    > > Mattheus married Barbara Hansdr van Elsen daughter of Hans van Elsen and
    > Aerland
    > >
    > > Pauw on 22 Jul 1589 in Amsterdam. Barbara was buried on 2 Jun 1652 in
    > Amsterdam.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 6 M i. Hans Abbas .
    > >
    > >
    > > Sixth Generation
    > >
    > > 6. Hans Abbas (Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan,
    > Jan)
    > >
    > > was born in Amsterdam.
    > >
    > > Hans married Tiedje Rhala daughter of Johan Henrici Rhala and Aletta de
    > Veno on
    > >
    > > 27 Jan 1620 in Leeuwarden.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 7 M i. Henricus Abbas .
    > >
    > >
    > > Seventh Generation
    > >
    > > 7. Henricus Abbas (Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas,
    > Jan
    > >
    > > Abbisz., Jan, Jan).
    > >
    > > Henricus married Regina van Swart .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 8 M i. Matthias Abbas .
    > >
    > > + 9 M ii. Johannes Abbas .
    > >
    > >
    > > Eighth Generation
    > >
    > > 8. Matthias Abbas (Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas,
    > Dirck Jan
    > >
    > > Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
    > >
    > > convooimeester Nieuweschans
    > >
    > >
    > > Matthias married Berendina Sijbens daughter of Focko Sijbens and Abeltje
    > Nantkens
    > >
    > > on 4 Oct 1685 in Winschoten. Berendina was christened on 16 Apr 1665 in
    > Blijham.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 10 F i. Regina Abbas .
    > >
    > > 11 M ii. Hinderikus Abbas .
    > >
    > > 12 M iii. Focco Sijben Abbas was christened on 21 May 1693 in
    > Nieuweschans.
    > >
    > > 9. Johannes Abbas (Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas,
    > Dirck Jan
    > >
    > > Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
    > >
    > > He had the following children:
    > >
    > > + 13 M i. Jan Abbas .
    > >
    > >
    > > Ninth Generation
    > >
    > > 10. Regina Abbas (Matthias Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus
    > Dircks
    > >
    > > Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
    > >
    > > Regina married (1) Gerrit Stennekes on 13 Sep 1708 in Bellingwolde hc.
    > Gerrit
    > >
    > > died before 1719.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 14 M i. Derk Stennekes was christened on 6 Jul 1710 in Nieuweschans.
    > >
    > > 15 M ii. Carel Philip Stennekes was christened on 16 Aug 1711 in
    > Nieuweschans.
    > >
    > > + 16 F iii. Berendina Stennekes was christened on 9 Dec 1712.
    > >
    > > 17 M iv. Carel Philip Stennekes was christened on 1 Jan 1714 in
    > Nieuweschans.
    > >
    > >
    > > Regina married (2) Samuel Cruidener on 11 Aug 1719 in Bellingwolde hc.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 18 F v. Magdalena Catharina Cruidener was christened on 8 Sep 1719 in
    > >
    > > Nieuweschans.
    > >
    > > 13. Jan Abbas (Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus
    > Dircks
    > >
    > > Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
    > >
    > > Jan married Swaentie Aikes .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 19 M i. Jan Jans Abbas was born in 1694. He died on 11 Jun 1771.
    > >
    > > + 20 M ii. Aijke Jans Abbas was christened on 15 May 1698.
    > >
    > >
    > > Tenth Generation
    > >
    > > 16. Berendina Stennekes (Regina Abbas, Matthias Abbas, Henricus Abbas,
    > Hans
    > >
    > > Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan)
    > was
    > >
    > > christened on 9 Dec 1712 in Nieuweschans.
    > >
    > > Berendina married Hindrik Ebbens .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 21 F i. Regina Hindriks was christened on 14 Aug 1735 in Nieuweschans.
    > >
    > > 19. Jan Jans Abbas (Jan Abbas, Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans
    > Abbas,
    > >
    > > Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan) was born
    > in 1694 in
    > >
    > > Bellingwolde. He died on 11 Jun 1771 in Vellage.
    > >
    > > Jan married Trientje Harms on 16 Mar 1724 in Vellage. Trientje was born
    > on 17 Mar
    > >
    > > 1704 in Vellage. She died on 15 Feb 1775 in Vellage.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 22 M i. Engelke Jans Abbas was born about 1722. He died on 22 Jan
    > 1813.
    > >
    > > 20. Aijke Jans Abbas (Jan Abbas, Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans
    > Abbas,
    > >
    > > Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan) was
    > christened on
    > >
    > > 15 May 1698 in Bellingwolde.
    > >
    > > Aijke married Agatha Mettingh daughter of Berent Mettingh and Agatha ten
    > Veenhuis
    > >
    > > on 30 Jan 1722 in Bellingwolde hc. Agatha was christened on 8 Jan 1702
    > in
    > >
    > > Bellingwolde.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 23 F i. Agatha Aijkes was born in 1726 in Bellingwolde.
    > > Agatha married Folkert Jurts son of Diurt Sibens Everts and Grietje
    > Folckerts in
    > >
    > > 1755 in Bellingwolde. Folkert was born in 1727 in Bellingwolde.
    > >
    > > + 24 M ii. Jan Abbas .
    > >
    > >
    > > Eleventh Generation
    > >
    > > 22. Engelke Jans Abbas (Jan Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas,
    > Henricus
    > >
    > > Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz.,
    > Jan, Jan)
    > >
    > > was born about 1722 in Vellage. He died on 22 Jan 1813 in Bellingwolde.
    > >
    > > Engelke married (1) Gartje Berends . Gartje died on 5 Aug 1820 in
    > Bellingwolde.
    > >
    > >
    > > Engelke and Gartje had the following children:
    > >
    > > + 25 M i. Jan Engelbert Abbas was christened on 1 Mar 1765. He died on
    > 16 Oct
    > >
    > > 1841.
    > >
    > >
    > > Engelke married (2) Trijntje Arends . Trijntje died in 1774.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 26 M ii. Arend Engelkes Abbas was christened on 3 Mar 1771. He died on
    > 29 Sep
    > >
    > > 1835.
    > >
    > > 24. Jan Abbas (Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas, Henricus
    > Abbas, Hans
    > >
    > > Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
    > >
    > > Jan married Grietje Elzes .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 27 M i. Jan Jans Abbas .
    > >
    > > + 28 M ii. Harm Jans Abbas died on 9 May 1820.
    > >
    > > + 29 M iii. Elzo Jans Abbas .
    > >
    > > 30 F iv. Jantje Abbas was christened on 14 Aug 1773 in Bellingwolde.
    > >
    > > + 31 F v. Rika Jans Abbas was born about 1756. She died on 30 May 1821.
    > >
    > >
    > > Twelfth Generation
    > >
    > > 25. Jan Engelbert Abbas (Engelke Jans Abbas, Jan Jans Abbas, Jan Abbas,
    > Johannes
    > >
    > > Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan
    > Abbas, Jan
    > >
    > > Abbisz., Jan, Jan) was christened on 1 Mar 1765 in Bellingwolde. He died
    > on 16 Oct
    > >
    > > 1841 in Bellingwolde.
    > >
    > > Jan married Grietje Davids Potter daughter of David Geerds Potter and
    > Aaltje Jans
    > >
    > > about 1792. Grietje was born on 22 Jul 1763 in Bellingwolde. She died on
    > 12 Dec
    > >
    > > 1824 in Bellingwolde.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 32 F i. Aaltje Jans Abbas was born on 14 Mar 1794 in Bellingwolde. She
    > died on 4
    > >
    > > Jul 1828 in Bellingwolde.
    > > Aaltje married Andries Hindriks son of Antje Ajolts on 5 May 1821 in
    > >
    > > Bellingwolde. Andries was born on 27 Jan 1796 in Stapelmoer.
    > >
    > > 33 F ii. Geertje Jans Abbas was born on 2 Nov 1798 in Bellingwolde. She
    > died on
    > >
    > > 13 Oct 1865 in Bellingwolde.
    > > Geertje married Klaas Eltjes Elzinga son of Eltje Klasens Elzinga and
    > Geesje
    > >
    > > Roelfs on 5 May 1827 in Bellingwolde. Klaas was born on 17 Oct
    > >
    > >
    > > 1799 in Blijham.
    > >
    > > 34 M iii. Engelke Jans Abbas was born on 27 Dec 1801 in Bellingwolde. He
    > died on
    > >
    > > 23 Apr 1887 in Bellingwolde.
    > > Engelke married Marieke Harms Warners daughter of Harm Everts Warners
    > and Ida
    > >
    > > Harms Renger on 6 May 1825 in Bellingwolde. Marieke was born on 1 May
    > 1800 in
    > >
    > > Bellingwolde.
    > >
    > > 35 F iv. Trijntje Jans Abbas was born on 5 May 1805 in Bellingwolde.
    > >
    > > 36 F v. Jantje Jans Abbas was christened on 10 Sep 1810 in Bellingwolde.
    > She
    > >
    > > died on 7 Jan 1901 in Bellingwolde.
    > >
    > > 37 F vi. Allemt Jans Abbas was born on 5 Sep 1796 in Bellingwolde. She
    > died
    > >
    > > after 1853.
    > >
    > > 26. Arend Engelkes Abbas (Engelke Jans Abbas, Jan Jans Abbas, Jan Abbas,
    > >
    > > Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck
    > Jan
    > >
    > > Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan) was born in Bellingwolde. He was
    > christened on 3 Mar
    > >
    > > 1771 in Oude Schans. He died on 29 Sep 1835 in Heerenland. He was buried
    > in
    > >
    > > Wymeer.
    > >
    > > Arend married Gepke Hinderks Hemmes on 21 May 1797 in Wymeer. Gepke was
    > born in
    > >
    > > Heerenland. She was christened on 13 Dec 1775 in Wymeer. She died on 3
    > Feb 1864 in
    > >
    > > Heerenland. She was buried on 10 Feb 1864 in Wymeer.
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > + 38 M i. Hemmes Arends Abbas .
    > >
    > > 27. Jan Jans Abbas (Jan Abbas, Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes
    > Abbas,
    > >
    > > Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan
    > Abbisz.,
    > >
    > > Jan, Jan).
    > >
    > > Jan married Anna Harms Strankinga .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 39 M i. Harm Jans Abbas was born on 10 May 1788 in Winschoten.
    > > Harm married Elsijn Egges daughter of Eggo Derks and Grietje Jurjens on
    > 25 Jun
    > >
    > > 1813 in Winschoten. Elsijn was born on 30 Jul 1786 in Beerta.
    > >
    > > 40 F ii. Grietje Jans Abbas was born in 1794/1795 in Winschoten.
    > > Grietje married Roelf Luppes Holtman son of Roelfien Luppes on 15 Apr
    > 1825 in
    > >
    > > Winschoten. Roelf was born in 1800/1801 in Beerta.
    > >
    > > 41 F iii. Anna Jans Abbas was born in 1796 in Winschoten.
    > > Anna married Jan Roelfs Kuipers son of Roelf Siverts Kuipers and
    > Elizabet
    > >
    > > Hindriks Koster on 3 Jan 1824 in Winschoten. Jan was born in 1801.
    > >
    > > 28. Harm Jans Abbas (Jan Abbas, Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes
    > Abbas,
    > >
    > > Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan
    > Abbisz.,
    > >
    > > Jan, Jan) died on 9 May 1820 in Bellingwolde.
    > > Harm married Hille Jans Lutjeboer .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 42 M i. Jan Abbas was born on 30 Mar 1810 in Bellingwolde.
    > >
    > > 29. Elzo Jans Abbas (Jan Abbas, Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes
    > Abbas,
    > >
    > > Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan
    > Abbisz.,
    > >
    > > Jan, Jan).
    > >
    > > Elzo married Wubbina Bronsema .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 43 M i. Menne Abbas was born on 7 Mar 1804 in Bellingwolde.
    > >
    > > 44 M ii. Jan Abbas was born on 19 Oct 1807 in Bellingwolde.
    > >
    > > 31. Rika Jans Abbas (Jan Abbas, Aijke Jans Abbas, Jan Abbas, Johannes
    > Abbas,
    > >
    > > Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus Dircks Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan
    > Abbisz.,
    > >
    > > Jan, Jan) was born about 1756 in Bellingwolde. She died on 30 May 1821
    > in
    > >
    > > Bellingwolde.
    > >
    > > Rika married (1) Jan Hinderksz Romp .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 45 F i. Grietje Romp was born on 19 Mar 1796 in Bellingwolde.
    > >
    > >
    > > Rika married (2) Geerd Jans Duit son of Jan Jans and Antje Jans. Geerd
    > was born
    > >
    > > in 1742 in Bellingwolde. He died on 18 Dec 1828 in Bellingwolde.
    > >
    > >
    > > Thirteenth Generation
    > >
    > > 38. Hemmes Arends Abbas (Arend Engelkes Abbas, Engelke Jans Abbas, Jan
    > Jans
    > >
    > > Abbas, Jan Abbas, Johannes Abbas, Henricus Abbas, Hans Abbas, Mattheus
    > Dircks
    > >
    > > Abbas, Dirck Jan Abbas, Jan Abbisz., Jan, Jan).
    > >
    > > Hemmes married Elizabeth Martens .
    > >
    > > They had the following children:
    > >
    > > 46 M i. Arend Abbas .
    > > Arend married Trientje Lutje daughter of Wubbe Jans Lutje and Fennechien
    > Everts
    > >
    > > Meesters on 23 Jun 1858 in Beerta. Trientje was born in 1828 in
    > Smeerling.
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    >
    >
    >    --
    *Met vriendelijke groeten,*
    *
    *
    *Simon Blok*


    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.