Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Reijnder Rave

Expand Messages
 • wiersemafred
  Henny Dat was mij eermaals ook opgevallen -- Folpt Arnorld Harringa s tweede vrouw was Johanna Piccardt, zoals je al schreef, waarmee hij in 1749 in Slochteren
  Message 1 of 20 , Apr 5, 2013
   Henny

   Dat was mij eermaals ook opgevallen -- Folpt Arnorld Harringa's tweede vrouw was Johanna Piccardt, zoals je al schreef, waarmee hij in 1749 in Slochteren is getrouwd. Dat blijkt dan in sommige gevallen verbasterd te worden tot Johanna Piccardt van Schlotteren, en vandaar wordt het dan J.P. van Schlotteren of Johanna van Schlotteren. En natuurlijk wordt dat dan via internet sites verveelvuldigd ....

   Groet,
   FredW   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, Henny Savenije <adam-eve@...> wrote:
   >
   > Het wordt nog interessanter als je naar Folph Arnold Harringa googled.
   >
   > Er zijn nogal wat websites die hem met een Johanna van Slotteren laat trouwen.
   >
   >
   >
   > At 06:03 PM 4/5/2013 Friday +0000, you wrote:
   > >
   > >
   > >Henny,
   > >
   > >Edzard Wilhelm Harringa (Haringa) was
   > >vrijmetselaar (Freimaurer). De afkortingen zijn
   > >me niet helemaal duidelijk. De afkorting v. zou
   > >kunnen slaan op "verheiratet", maar kan even zo goed iets anders betekenen.
   > >
   > >"Haringa (Harringa), Edzard Wilhelm (1805 v.)
   > >(geb. 1737?), ref., 1792 aus Emden versetzt,
   > >1801 Deichrichter in Hatzum; a. 1763
   > >Straßburg/Elsass, besuchte holl. Logen,
   > >30.6.1788 Mitgründer, 25.3.1789 – 23.6.1792 Zeremonienm., 1795 – 1807 3."
   > >
   > >Bron: "Die Freimaurer im Alten Preussen
   > >1738-1806: die Logen zwischen mittlerer Oder und
   > >Niederrhein", Volume 2, Karlheinz Gerlach
   > >
   > >Link:
   > ><http://books.google.nl/books?ei=9ghfUeWhJeKR0AXw4oHQBg&hl=nl&id=omDaAAAAMAAJ&dq=Edzard+Wilhelm+Harringa&q=Haringa+#search_anchor>http://books.google.nl/books?ei=9ghfUeWhJeKR0AXw4oHQBg&hl=nl&id=omDaAAAAMAAJ&dq=Edzard+Wilhelm+Harringa&q=Haringa+#search_anchor
   > >
   > >Met vriendelijke groeten,
   > >
   > >Klaas Pera
   > >
   > > >
   > > > At 04:31 PM 4/5/2013 Friday +0000, you wrote:
   > > > >
   > > > >
   > > > >In aanmerking zou kunnen komen Folpt en Maria
   > > > >Clara's zoon Edzard Wilhelm Harringa, geb 25 apr
   > > > >1737 Ofr., ovl. 1819 (ik heb geen huwelijk van
   > > > >hem); ingeschreven als student te Gron. op 1 okt
   > > > >1756. Natuurlijk blijft dit allemaal gokwerk, maar ja. Mvg, F.
   > >
   > >
   >
   > _ _
   > (o) (o)
   > oOOO----(_)----OOOo---
   > Henny (Lee Hae Kang)
   > -----------------------------
   > http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
   > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
   > (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
   > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
   > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
   > http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
   > Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
   > http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
   > English) Korea through Western Cartographic eyes
   > http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
   > http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
   > http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
   > http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
   > http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Simon Blok
   Beste groepsleden, Ik vond nog dit over de Harringa s. Daarin wordt Johanna Piccardt joffer van Slochteren uit Slochteren genoemd. Met vriendelijke groeten,
   Message 2 of 20 , Apr 8, 2013
    Beste groepsleden,

    Ik vond nog dit over de Harringa's. Daarin wordt Johanna Piccardt joffer
    van Slochteren uit Slochteren genoemd.

    Met vriendelijke groeten,

    Simon Blok

    Parenteel van Folpt Ulrichs
    *1 Folpt Ulrichs*. Folpt is overleden. Folpt trouwde met Etta Sophia Palms.
    Etta is overleden.
    Kinderen van Folpt en Etta:
    *1 Harman Hendrik Harringa*, geboren in Hatzum. Volgt 1.1.
    *2 Hajo Ulrichs Harringa* [1.2], geboren in Hatzum. Hajo is overleden.
    *3 Folpt Arnold Harringa*, geboren op 13-11-1703 in Hatzum. Volgt 1.3.
    *1.1 Harman Hendrik Harringa* is geboren in Hatzum, zoon van Folpt Ulrichs
    (zie 1) en Etta Sophia Palms. Harman is overleden.
    Toelichting:
    Harman Hendrik HARRINGA de HATZUM weduwnaar van Anna HEBELIE van
    BUTTINGA passeert - in plaats van een inventaris ten behoeve van zijn twee
    kinderen: Etta Sophia en Jan Hendrik - een acte van uitkoop tussen hem,
    Harman voorsz en de assessor van de Generaliteits krijgsraad, Peter Jan van
    BUTTINGA, gedeputeerde van de voogden: Hajo Ulrich HARRINGA de HATZUM, te
    Oost Vriesland en de convoijmeester Nicolaas van BUTTINGA.
    Approbatie door Samuel VELTMAN, gezworen administrateur van de
    stadsweeskamer van Groningen.
    27.11.1751 | R 1737 | f 320v

    28-11-1751
    Hermen Henrik Haringa wed. van Anna Hebelia van Buttinga geb. te Hattum in
    Oost Vriesland, Luiten. in�t Lijfregiment van Wijlen sijn Hoogheid de Heere
    Prince van Oranje &:&:&: onder de Comp.ie van Capitain Strik, in Guarnisoen
    alhier met Maria Loisa Vos van Steenwijk j.d. geboren te Heusden en
    wonagtig op de Grote Schans genaamt Isabelle
    De proclamatien gaan mede op�t Fort Isabelle in den Bosch alwaar
    ingeschreven sijn.
    Op ordre van Haar Wel Ed: Hoog Achtb: krijgen op den 14 nov: des voor
    demiddags hun tweede en den selven dag des nadenmiddags haar derde
    proclamatie.
    1751. den 14 Novemb: att. afgegeven om te S� Hartogenbosch te trouwen.
    Harman:
    (1) trouwde op 13-03-1733 in HC met Anna Hebelia van Buttinga, 26 jaar oud.
    Anna is een dochter van Johan van Buttinga en Anna Busch. Zij is gedoopt op
    18-07-1706 in Groningen (A-kerk).
    Notitie bij de geboorte van Anna: Doop 18-07-1706 Groningen; Grote Kerk

    Dopeling Anna Hebelia
    Geslacht v
    Geboorteplaats Groningen; Turftorenstraat

    Vader Jan van Buttinga
    Moeder Anna Busch

    Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
    Collectie DTB (toegang 124)
    Inventarisnummer 149, folio 004v
    Anna is overleden v��r 27-11-1751, ten hoogste 45 jaar oud.
    Toelichting:
    601 Diverse families (1), 1587 - 1824
    2. Inventaris
    2.1. Eerste afdeling
    2.1.17. Emmius

    42 Huwelijkscontract tussen: Harmen Hendrik Havinga en Anna Hebelina van
    Buttinga
    Datering: 1733 mrt. 13
    Omvang:
    1 charter
    NB:
    Zegel: Stad Groningen (gebroken).
    (2) ging in ondertrouw op 14-11-1751 in Zwolle met Maria Loisa Vos van
    Steenwijk. Maria is overleden.
    Kinderen van Harman en Anna:
    *1 Etta Sophia Harringa* [1.1.1]. Etta is overleden.
    *2 Jan Hendrik Harringa* [1.1.2]. Jan is overleden.
    *1.3 Folpt Arnold Harringa* is geboren op 13-11-1703 in Hatzum, zoon van
    Folpt Ulrichs (zie 1) en Etta Sophia Palms. Folpt is overleden op
    18-12-1769, 66 jaar oud. Folpt:
    (1) trouwde, 29 jaar oud, op 19-03-1733 in Groningen met Maria Clara
    Buttinga, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Folpt en Maria was
    de volgende getuige aanwezig: Peter Buttinga (geb. 1698) [broer bruid].
    Notitie bij het huwelijk van Folpt en Maria: Registratie: 19-03-1733
    Bruidegom Folbt Arnold Harringa, van Hatzum
    Bruid Maria Clara van Buttinga
    Bron Ondertrouwboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1732-1739
    Collectie DTB (toegang 124)
    Inventarisnummer 178, folio 8
    Pq broer Pieter Jan
    Maria is een dochter van Johan van Buttinga en Anna Busch. Zij is gedoopt
    op 24-12-1699 in Groningen ( Nieuwe Kerk).
    Notitie bij de geboorte van Maria: Doop 24-12-1699 Groningen; Nieuwe Kerk

    Dopeling Maria Clara
    Geslacht v
    Geboorteplaats Groningen; Turftorenstraat

    Vader Joan van Buttingha
    Moeder Anna Busch

    Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
    Collectie DTB (toegang 124)
    Inventarisnummer 148, folio 196v
    Maria is overleden v��r 05-10-1749, ten hoogste 49 jaar oud.
    Toelichting:
    601 Diverse families (1), 1587 - 1824
    2. Inventaris
    2.1. Eerste afdeling
    2.1.17. Emmius
    43 Huwelijkscontract tussen: Folst Arnold Harringa en Maria Clara van
    Buttingha
    Datering: 1733 mrt. 13
    Omvang: 1 charter
    Vindplaats: Groninger Archieven
    (2) trouwde, 45 jaar oud, op 05-10-1749 in Slochteren met Joanna Piccardt.
    Notitie bij het huwelijk van Folpt en Joanna: Registratie: 05-10-1749
    Bruidegom Folph Arnold Harringa, gedeputeerde
    Bruid Johanna Piccardt, Joffer van Slochteren, van Slochteren
    Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Slochteren 1722-1811
    Collectie DTB (toegang 124)
    Inventarisnummer 419, folio 76v
    Joanna is geboren in Slochteren. Joanna is overleden in 1772 in Aurich.
    Toelichting:
    516 Familie Gockinga (1), 1640 - 1882
    V. Latere aanvulling

    86a Concept van akte van huwelijkse voorwaarden tussen Folpt Arnold
    Harringa en Johanna Piccardt
    Datering: 1749
    Omvang: 1 stuk
    Oude Orde: A 086a
    Vindplaats: Groninger Archieven


    Op 6 april 2013 02:13 schreef Henny Savenije
    <adam-eve@...>het volgende:

    > **
    >
    >
    > Het wordt nog interessanter als je naar Folph Arnold Harringa googled.
    >
    > Er zijn nogal wat websites die hem met een Johanna van Slotteren laat
    > trouwen.
    >
    > At 06:03 PM 4/5/2013 Friday +0000, you wrote:
    > >
    > >
    > >Henny,
    > >
    > >Edzard Wilhelm Harringa (Haringa) was
    > >vrijmetselaar (Freimaurer). De afkortingen zijn
    > >me niet helemaal duidelijk. De afkorting v. zou
    > >kunnen slaan op "verheiratet", maar kan even zo goed iets anders
    > betekenen.
    > >
    > >"Haringa (Harringa), Edzard Wilhelm (1805 v.)
    > >(geb. 1737?), ref., 1792 aus Emden versetzt,
    > >1801 Deichrichter in Hatzum; a. 1763
    > >Stra�burg/Elsass, besuchte holl. Logen,
    > >30.6.1788 Mitgr�nder, 25.3.1789 � 23.6.1792 Zeremonienm., 1795 � 1807 3."
    > >
    > >Bron: "Die Freimaurer im Alten Preussen
    > >1738-1806: die Logen zwischen mittlerer Oder und
    > >Niederrhein", Volume 2, Karlheinz Gerlach
    > >
    > >Link:
    > ><
    > http://books.google.nl/books?ei=9ghfUeWhJeKR0AXw4oHQBg&hl=nl&id=omDaAAAAMAAJ&dq=Edzard+Wilhelm+Harringa&q=Haringa+#search_anchor
    > >
    > http://books.google.nl/books?ei=9ghfUeWhJeKR0AXw4oHQBg&hl=nl&id=omDaAAAAMAAJ&dq=Edzard+Wilhelm+Harringa&q=Haringa+#search_anchor
    >
    > >
    > >Met vriendelijke groeten,
    > >
    > >Klaas Pera
    > >
    > > >
    > > > At 04:31 PM 4/5/2013 Friday +0000, you wrote:
    > > > >
    > > > >
    > > > >In aanmerking zou kunnen komen Folpt en Maria
    > > > >Clara's zoon Edzard Wilhelm Harringa, geb 25 apr
    > > > >1737 Ofr., ovl. 1819 (ik heb geen huwelijk van
    > > > >hem); ingeschreven als student te Gron. op 1 okt
    > > > >1756. Natuurlijk blijft dit allemaal gokwerk, maar ja. Mvg, F.
    > >
    > >
    >
    > _ _
    > (o) (o)
    > oOOO----(_)----OOOo---
    > Henny (Lee Hae Kang)
    > -----------------------------
    > http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
    > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
    > (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
    > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
    > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
    > http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
    > Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
    > http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
    > English) Korea through Western Cartographic eyes
    > http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
    > http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
    > http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan
    > (1797)
    > http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
    > http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >    --
    *Met vriendelijke groeten,*
    *
    *
    *Simon Blok*


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Henny Savenije
    Joffer van Slochteren staat in het DTB Hier dan nog iets http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm Vb Harm Buiting, ette Oostermoer 1713-1736, geboren
    Message 3 of 20 , Apr 8, 2013
     Joffer van Slochteren staat in het DTB

     Hier dan nog iets
     http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm
     Vb Harm Buiting, ette Oostermoer 1713-1736,
     geboren circa 1688 te Buinen, overleden voor
     1737, zoon van
     <http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm#BM2023>Hindrik
     Buiting (zie IVc) en
     <http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm#BM2024>Aaltje Oldenhuis.
     SP 319 dl 1 Fol. 132 dd 11-04-1737 Staat en inventaris
     Ouders: wijlen ette Harm Buiting en wijlen Harmanna Hilbing
     Hoofdmomber:H.J. Wolters
     Medemombers:H. Nijsing, F. Oldenhuis, W. Hiddingh
     NB:Erg veel landerijen, lange inventaris inclusief boeken
     SP312 Deel 1 folio 121 lening
     Leners:kinderen van wijlen ette H. Buiting en
     Harmanna Hilbing, genaamd Hindrik en Aaltje
     Buiting. Mombers zijn H.J. Wolters, schulte van
     Vries; H. Nijsing, schulte van Westerbork; L.
     Oldenhuis, schulte van Zwinderenl W. Hidding, schulte van Koekange
     Uitleners:F. Dannenberg en zuster Anna Dannenberg te Steenwijk
     Bedrag:10000
     Plaats:Borger
     Datum:13-8-1737.
     Gehuwd voor de kerk voor 1717 met Hermanna
     Hilbing, gedoopt op 30-07-1682 te Gasselte,
     overleden voor 1737, dochter van Jan Hilbing,
     ette Oostermoer 1694-1709, en Frerikje Buining.
     Uit dit huwelijk:
     1.
     <http://www.homanfree.nl/Gietgen/buiting.htm#BM10238>
     Hindrik Buiting, geboren circa 1712 te Borger (zie VIb).
     2. Aaltje Buiting, gedoopt op 11-04-1717 te
     Gasselte, overleden op 23-09-1745 te Gasselte.
     Ondertrouwd op 04-08-1742 te Groningen, gehuwd
     voor de kerk op 29-08-1742 te Rolde met Harm
     Hendrik Harringa, gedoopt circa 1717 te Hatzum (Ostfriesland).


     At 12:03 PM 4/8/2013 Monday +0200, you wrote:
     >Beste groepsleden,
     >
     >Ik vond nog dit over de Harringa's. Daarin wordt Johanna Piccardt joffer
     >van Slochteren uit Slochteren genoemd.
     >
     >Met vriendelijke groeten,
     >
     >Simon Blok
     >
     >Parenteel van Folpt Ulrichs
     >*1 Folpt Ulrichs*. Folpt is overleden. Folpt trouwde met Etta Sophia Palms.
     >Etta is overleden.
     >Kinderen van Folpt en Etta:
     >*1 Harman Hendrik Harringa*, geboren in Hatzum. Volgt 1.1.
     >*2 Hajo Ulrichs Harringa* [1.2], geboren in Hatzum. Hajo is overleden.
     >*3 Folpt Arnold Harringa*, geboren op 13-11-1703 in Hatzum. Volgt 1.3.
     > *1.1 Harman Hendrik Harringa* is geboren in Hatzum, zoon van Folpt Ulrichs
     >(zie 1) en Etta Sophia Palms. Harman is overleden.
     >Toelichting:
     > Harman Hendrik HARRINGA de HATZUM weduwnaar van Anna HEBELIE van
     >BUTTINGA passeert - in plaats van een inventaris ten behoeve van zijn twee
     >kinderen: Etta Sophia en Jan Hendrik - een acte van uitkoop tussen hem,
     >Harman voorsz en de assessor van de Generaliteits krijgsraad, Peter Jan van
     >BUTTINGA, gedeputeerde van de voogden: Hajo Ulrich HARRINGA de HATZUM, te
     >Oost Vriesland en de convoijmeester Nicolaas van BUTTINGA.
     >Approbatie door Samuel VELTMAN, gezworen administrateur van de
     >stadsweeskamer van Groningen.
     >27.11.1751 | R 1737 | f 320v
     >
     >28-11-1751
     >Hermen Henrik Haringa wed. van Anna Hebelia van Buttinga geb. te Hattum in
     >Oost Vriesland, Luiten. in’t Lijfregiment van Wijlen sijn Hoogheid de Heere
     >Prince van Oranje &:&:&: onder de Comp.ie van Capitain Strik, in Guarnisoen
     >alhier met Maria Loisa Vos van Steenwijk j.d. geboren te Heusden en
     >wonagtig op de Grote Schans genaamt Isabelle
     >De proclamatien gaan mede op’t Fort Isabelle in den Bosch alwaar
     >ingeschreven sijn.
     >Op ordre van Haar Wel Ed: Hoog Achtb: krijgen op den 14 nov: des voor
     >demiddags hun tweede en den selven dag des nadenmiddags haar derde
     >proclamatie.
     >1751. den 14 Novemb: att. afgegeven om te S’ Hartogenbosch te trouwen.
     >Harman:
     >(1) trouwde op 13-03-1733 in HC met Anna Hebelia van Buttinga, 26 jaar oud.
     >Anna is een dochter van Johan van Buttinga en Anna Busch. Zij is gedoopt op
     >18-07-1706 in Groningen (A-kerk).
     >Notitie bij de geboorte van Anna: Doop 18-07-1706 Groningen; Grote Kerk
     >
     >Dopeling Anna Hebelia
     >Geslacht v
     >Geboorteplaats Groningen; Turftorenstraat
     >
     >Vader Jan van Buttinga
     >Moeder Anna Busch
     >
     >Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
     >Collectie DTB (toegang 124)
     >Inventarisnummer 149, folio 004v
     >Anna is overleden vóór 27-11-1751, ten hoogste 45 jaar oud.
     >Toelichting:
     > 601 Diverse families (1), 1587 - 1824
     >2. Inventaris
     >2.1. Eerste afdeling
     >2.1.17. Emmius
     >
     >42 Huwelijkscontract tussen: Harmen Hendrik Havinga en Anna Hebelina van
     >Buttinga
     >Datering: 1733 mrt. 13
     >Omvang:
     >1 charter
     >NB:
     >Zegel: Stad Groningen (gebroken).
     >(2) ging in ondertrouw op 14-11-1751 in Zwolle met Maria Loisa Vos van
     >Steenwijk. Maria is overleden.
     >Kinderen van Harman en Anna:
     >*1 Etta Sophia Harringa* [1.1.1]. Etta is overleden.
     >*2 Jan Hendrik Harringa* [1.1.2]. Jan is overleden.
     >*1.3 Folpt Arnold Harringa* is geboren op 13-11-1703 in Hatzum, zoon van
     >Folpt Ulrichs (zie 1) en Etta Sophia Palms. Folpt is overleden op
     >18-12-1769, 66 jaar oud. Folpt:
     >(1) trouwde, 29 jaar oud, op 19-03-1733 in Groningen met Maria Clara
     >Buttinga, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Folpt en Maria was
     >de volgende getuige aanwezig: Peter Buttinga (geb. 1698) [broer bruid].
     >Notitie bij het huwelijk van Folpt en Maria: Registratie: 19-03-1733
     >Bruidegom Folbt Arnold Harringa, van Hatzum
     >Bruid Maria Clara van Buttinga
     >Bron Ondertrouwboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1732-1739
     >Collectie DTB (toegang 124)
     >Inventarisnummer 178, folio 8
     >Pq broer Pieter Jan
     >Maria is een dochter van Johan van Buttinga en Anna Busch. Zij is gedoopt
     >op 24-12-1699 in Groningen ( Nieuwe Kerk).
     >Notitie bij de geboorte van Maria: Doop 24-12-1699 Groningen; Nieuwe Kerk
     >
     >Dopeling Maria Clara
     >Geslacht v
     >Geboorteplaats Groningen; Turftorenstraat
     >
     >Vader Joan van Buttingha
     >Moeder Anna Busch
     >
     >Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
     >Collectie DTB (toegang 124)
     >Inventarisnummer 148, folio 196v
     >Maria is overleden vóór 05-10-1749, ten hoogste 49 jaar oud.
     >Toelichting:
     > 601 Diverse families (1), 1587 - 1824
     >2. Inventaris
     >2.1. Eerste afdeling
     >2.1.17. Emmius
     >43 Huwelijkscontract tussen: Folst Arnold Harringa en Maria Clara van
     >Buttingha
     >Datering: 1733 mrt. 13
     >Omvang: 1 charter
     >Vindplaats: Groninger Archieven
     >(2) trouwde, 45 jaar oud, op 05-10-1749 in Slochteren met Joanna Piccardt.
     >Notitie bij het huwelijk van Folpt en Joanna: Registratie: 05-10-1749
     >Bruidegom Folph Arnold Harringa, gedeputeerde
     >Bruid Johanna Piccardt, Joffer van Slochteren, van Slochteren
     >Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Slochteren 1722-1811
     >Collectie DTB (toegang 124)
     >Inventarisnummer 419, folio 76v
     >Joanna is geboren in Slochteren. Joanna is overleden in 1772 in Aurich.
     >Toelichting:
     > 516 Familie Gockinga (1), 1640 - 1882
     >V. Latere aanvulling
     >
     >86a Concept van akte van huwelijkse voorwaarden tussen Folpt Arnold
     >Harringa en Johanna Piccardt
     >Datering: 1749
     >Omvang: 1 stuk
     >Oude Orde: A 086a
     >Vindplaats: Groninger Archieven
     >
     >
     >Op 6 april 2013 02:13 schreef Henny Savenije
     ><adam-eve@...>het volgende:
     >
     > > **
     > >
     > >
     > > Het wordt nog interessanter als je naar Folph Arnold Harringa googled.
     > >
     > > Er zijn nogal wat websites die hem met een Johanna van Slotteren laat
     > > trouwen.
     > >
     > > At 06:03 PM 4/5/2013 Friday +0000, you wrote:
     > > >
     > > >
     > > >Henny,
     > > >
     > > >Edzard Wilhelm Harringa (Haringa) was
     > > >vrijmetselaar (Freimaurer). De afkortingen zijn
     > > >me niet helemaal duidelijk. De afkorting v. zou
     > > >kunnen slaan op "verheiratet", maar kan even zo goed iets anders
     > > betekenen.
     > > >
     > > >"Haringa (Harringa), Edzard Wilhelm (1805 v.)
     > > >(geb. 1737?), ref., 1792 aus Emden versetzt,
     > > >1801 Deichrichter in Hatzum; a. 1763
     > > >Straßburg/Elsass, besuchte holl. Logen,
     > > >30.6.1788 Mitgründer, 25.3.1789 ­ 23.6.1792 Zeremonienm., 1795 ­ 1807 3."
     > > >
     > > >Bron: "Die Freimaurer im Alten Preussen
     > > >1738-1806: die Logen zwischen mittlerer Oder und
     > > >Niederrhein", Volume 2, Karlheinz Gerlach
     > > >
     > > >Link:
     > > ><
     > >
     > http://books.google.nl/books?ei=9ghfUeWhJeKR0AXw4oHQBg&hl=nl&id=omDaAAAAMAAJ&dq=Edzard+Wilhelm+Harringa&q=Haringa+#search_anchor
     > > >
     > >
     > http://books.google.nl/books?ei=9ghfUeWhJeKR0AXw4oHQBg&hl=nl&id=omDaAAAAMAAJ&dq=Edzard+Wilhelm+Harringa&q=Haringa+#search_anchor
     > >
     > > >
     > > >Met vriendelijke groeten,
     > > >
     > > >Klaas Pera
     > > >
     > > > >
     > > > > At 04:31 PM 4/5/2013 Friday +0000, you wrote:
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > >In aanmerking zou kunnen komen Folpt en Maria
     > > > > >Clara's zoon Edzard Wilhelm Harringa, geb 25 apr
     > > > > >1737 Ofr., ovl. 1819 (ik heb geen huwelijk van
     > > > > >hem); ingeschreven als student te Gron. op 1 okt
     > > > > >1756. Natuurlijk blijft dit allemaal gokwerk, maar ja. Mvg, F.
     > > >
     > > >
     > >
     > > _ _
     > > (o) (o)
     > > oOOO----(_)----OOOo---
     > > Henny (Lee Hae Kang)
     > > -----------------------------
     > > http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
     > > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
     > > (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
     > > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
     > > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
     > > http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
     > > Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
     > > http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
     > > English) Korea through Western Cartographic eyes
     > > http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
     > > http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
     > > http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan
     > > (1797)
     > > http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
     > > http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
     > >
     > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > >
     > >
     > >
     >
     >
     >
     >--
     >*Met vriendelijke groeten,*
     >*
     >*
     >*Simon Blok*
     >
     >
     >[Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >
     >------------------------------------
     >
     >Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     _ _
     (o) (o)
     oOOO----(_)----OOOo---
     Henny (Lee Hae Kang)
     -----------------------------
     http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
     http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
     (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
     http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
     http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
     http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
     Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
     http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
     English) Korea through Western Cartographic eyes
     http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
     http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
     http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
     http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
     http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.