Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Antw: [groningen-genealogy] Fransina van Alphen

Expand Messages
 • T. Doornkamp
  Wat aktes waarin Gerrit van Bern voorkomt: Bellingwolderschans hc. RA VI B van 17 april 1711 (pag.151): de jongeman Joost Isaacks Eerligh, convoijmeester tot
  Message 1 of 2 , Apr 4, 2013
   Wat aktes waarin Gerrit van Bern voorkomt:   Bellingwolderschans hc. RA VI B van 17 april 1711 (pag.151):


   de jongeman Joost Isaacks Eerligh, convoijmeester tot Finsterwolt en de jonge dochter Rixte Harberts Dijckhuijs


   voor de bruid : Ant. Franck, pastor te Vrieschloo, zwager; Hendricus Dijckhuijs, broer; Gerrit van Bern, oom en voormond; Harbert Alberts en Jan Luppes, voormonts; Roelef Pieters, oom.


   getuigen: Abraham van de Ruijmte en Andries Schelts.

   Bellingwolderschans hc. RA VI B van 23 maart 1725 (pag.179):


   Albertus Relotius en Gebina van Bern van Oude Schans


   voor de bruidegom : Allardus Relotius, broer (zws. halve broer )


   voor de bruid : Gerrit Van Bern en Adriana Maria Hinsbeek nu Van Bern, bruijdts vader en moeder; Nicolaas Metelerkamp, Pred. te Saaxum en Francina Van Bern, swaeger en suster; Hendrika Allagonda Van Peer, huijsv. van den Lieut. Heinsbeek,, meeuij; Heila Dijckhuijs en Rikste Dijckhuijs Wed. Eerlick (getekend Eerligh), nighten; Henrikus Dijkhuijs, neef; Godefricus Cornelis Hinsbeek, neef; Hermannus Barkhuijs, aangetroud: neef (getekend H. Berghuis Eccls. in Vliedorp en Nijkerk).


   recht van representatie: G.H. en Fran. Wijna Hinsbeek, kinderen van J.A. Hinsbeeke en Cornelia Star.


   getuigen : Lucas Haselhof en Berent Roelofs.   Bellingwolderschans hc. RA VI B van 9 april 1726 (pag.185):


   Jan Heers en Albertie Jans.


   voor de bruidegom : Heer Jans, vader; Asse Heers, suster; Jan Hendriks, halve oom en Ielke Harmens, halve meeuij, eheluijden; Lijsbet Geerts, a.meeuij; Jan Rijkens, vedder x Bregje Hendriks, nigte; Luppe Haikes, a.neef; Bartolt Rigtes, neef; Bartelt Onnes, neef en Grietie Melles, sijn huijsvrou; Jan Onnes, neef; Geert Onnes, neef; Haije Onnes, halve neef en Tette Everts des self huijsvrou; Volkert Everts, halve neef en Foske Onnes sijn huijsvrou..


   voor de bruid : Gepje Berents, moeder; Willem Berents, oom; Jan Berents, oom en sijn vrou Aeltie Hendriks; Luppe Jans, halve broer en sijn huijsvrou Albertjen Berents; Louis Beerens, oom en sijn vrou Jantie Jans; Willem Oosting, a.oom; Volkert Harmens, neef; Harmen Barelts, neef; Swaentie Harmens, nigte; Gerrit van Bern, neef en Adriana (tekent Maria) Hinsbeek sijn huijsvrou.


   getuigen: de heer Laman, Commandeur en Weijert Jurjens, ingesetene.   Louis Berends, smid in Oudeschans en Jantje Jans zijn mijn voorouders.   Bellingwolderschans hc. RA VI B van 19 juli 1727 (pag.192):


   Adriaan van Proeten, commijs van �s Lands Magazijnen alhier en juffer Heijla van Bern.


   voor de bruidegom :


   voor de bruid : Gerrit van Bern en Adriana Hijnsbeek, ouders; Nicolaes Metelerkamp, schoonbroeder; Albertus Relotius, schoonbroeder; Gebina van Bern, nu Relotius, suster; Robert Joris, neef; Heila Harbers (tekent Diekhuis), nigt; Rikste Eerligh (tekent Diekus nu Eerligh), nigt; Henrikes Duijkhuijs, neef; Remke Rheining (tekent nu Dijckhuijs), nigt; Harmannes Barghuijs (tekent Berghuis), Ecels: in Vliedorp en Nijkerk,neef.


   getuigen: Louis Berents en Berent Roelofs.


   Trouwboek Bwschans: Proeten, Adriaan van j.m. Commies X Bern, Heila van j.d uijt de Oude Schans op 1727-07-20.   Bellingwolderschans hc. RA VI B van 7 juni 1731 (pag.200):


   Jacobus de Jong, weddeman des Reghstoels Winschoten en mejuff. Digna Maria van Bern.


   voor de bruidegom : Kenna Fopkens, wed. S. de Jong, volle moeder; Harko Vinkers en Audina de Jong, swaeger en suster; Jan Mesting en Geertruida de Jong, swaeger en suster; Ailko en Siewerdina de Jong, susters; J.S. Boneschans en Una Fopkens, a.oom en volle meeuij.


   voor de bruid : Adriana M. Heinsbeek, wed. van Bern, volle moeder; Hermannes van Bern, volle broeder; Adriaan van Proeten en Heijla van Bern, swaeger en suster; Albertus Relotius en Gebina van Bern, swaeger en volle suster; Hendrika Aldegonda van Bern, wed. Heinsbeek, meeuij; Rixte Dijkhuijs, wed. Eerlich, night; Hendrikus Dijkhuis en Remke Dijkhuijs, neef en night; G.C. Heinsbeek en Francina Wijna Heinsbeek, neef en night.


   getuigen: Jan Geerard G. van Maneel en Wessel Harmens.


   op pag.201 wordt de naam �de heer Drok� genoemd.


   hier zie je de naam Digna Maria terugkomen.   Bellingwolderschans hc. RA VI B van 19 november 1735 (pag.209):


   Geert Alderts en juff. Anna Eerligh.


   voor de bruidegom : Bouwe Jans, moeder; Hero Alderts, broeder; Ida Rheingh, schoonsuster, wed. van Willem Alderts.


   voor de bruid : Rixte Eerligh, moeder; Hendrick Dijkhuijs, oom; Heijla Roberts, meeuij; Adriana Heinsbeek, wed. van Bern, meeuij.


   getuigen: G. van Bern en A. van Proeten.

   Bellingwolderschans hc. RA VI B van 12 april 1749 (pag.223):


   Markus Relotius en de juffer Fenna Metelerkamp.


   voor bruidegom en/of bruid : Adriaan van Proeten, oom en H. van Bern nu van Proeten, moeij; J. de Jonge, a.oom van beide sijden; Allardus Relotius, halve oom; G. Oterdum, neef van beide zijden en vreemde voogd van bruidegomszijde; Joh. Metelerkamp, halve oom en geconstitueerde voormond; Francina Wijna Hinsbeek, nigte van beide sijden.


   getuigen: van Maneel en Louis Berents.

   Bellingwolderschans hc. RA VI B van 22 oktober 1749 (pag.225):


   David Samuel Meijnet, predikant van de Bellingwolderschans en de jonge dochter Geertruida van Proeten.


   voor de bruidegom : Louis Samuel Meijnet en J.C. Meijnet, ouders; .


   voor de bruid : A. van Proeten en H. van Proeten, ouders; J. de Jonge, a.oom; Marcus Relotius, neef; Fenna Metelerkamp, night; Francina Wijna Hinsbeek, halve night.


   getuigen: J.G.G. Maneel, commandeur en Louis Berents.


   opmerkingen: grootvader en grootmoeder van de bruid zijn wijlen G. van Bern en A.M.Hinsbeek.


   trouwboek Bwschans: Meijnet, David Samuels predikant van de Bwschans X Proeten, Getruda van van de Bwschans op 1749-10-23.

   Zij zijn beiden waarschijnlijk niet afkomstig uit het Groningse, maar in de werkten in de vesting.

   Happy hunting!

   Teijo

   Op 04-04-13, marko <m4rk0.tx@...> schreef:

   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Hallo,
   > ik ben sinds een paar maanden helemaal verslaafd aan deze genealogy hobby en heb waarschijnlijk nog heel veel vragen voor deze lijst!
   > Maar deze zit mij momenteel nog het meeste dwars:
   >
   > Gerrit van Bern en Adriana Maria HINSEBECK uit oudeschans zijn mijn 8e overgroot ouders, en het is ook wel vrij duidelijk dat Adriana's ouders Godefriedus Hinsbeeck en Fransina van Alphen zijn.
   > nu is volgens een website Fransina een dochter van Johannes Jansz van Alphen en Digna Willems Beens (uit Breda).
   > Dit lijkt mij een beetje een zwakke schakel, want er staat geen bronvermelding bij, en als ik wat onderzoek naar die Johannes van Alphen en Digna (of Dingena) Willems Beens doe, dan worden er helemaal geen kinderen bij naam genoemd.
   >
   > Nu ben ik dus heel benieuwd of het valt te bewijzen dat Fransina inderaad een dochter is, (en waarom ze naar Oudeschans is verhuisd)
   > Vooral de Tak van Digna Beens heeft een hele interessante geschiedenis, maar ik heb geen zin om dat in detail uit te zoeken als zij niet 100% zeker Fransina's Moeder is.
   > Verder kan ik ook helemaal niets vinden over de voorouders van Gerrit (of Gerhard) van Bern.. weet iemand iets meer over hem?
   >
   > Alvast bedankt!!
   > Marko (Texas USA)
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   --
   Groeten, Teijo


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • T. Doornkamp
   Nog een paar aktes uit 732-692 en 693 (RA Bellingwolde en Blijham) Fol 3 – 22 juli 1750 – Commijs Adriaan van Proeten, met een volmacht van zijn vrouw dd
   Message 2 of 2 , Apr 4, 2013
    Nog een paar aktes uit 732-692 en 693 (RA Bellingwolde en Blijham)
    Fol 3 � 22 juli 1750 � Commijs Adriaan van Proeten, met een volmacht van zijn vrouw dd 22 juli 1750, mede geautoriseerd door een volmacht van Hermanus van Bern van 11 december 1736 en krachtens apostille van het gerecht van Bellingwolde van 23 september 1748; de commijs Gerardus Oterdoom geautoriseerd wegens de pupil van gemelde H. van Bern, de oud-wedman J. de Jonge als legitimus tutor liberorum, heden door mij geautoriseerd; Jan Metelerkamp gevolmachtigd op 24 maart 1743 door zijn broer pastoor J. Metelerkamp als voormond; Adriaan van Proeten en F. Lubberts als voogden van het kind van wijlen Nicolaas Metelerkamp en wijlen Francina van Bern (verstorven el), en door het gerecht Oosterdeel Langewoldt geautoriseerd op 10 oktober 1747; Geerd Aaldriks als voormond, Allardus Relotius, sibbe en de commijs Gerardus Oterdoom als vreemde voogd, geautoriseerd kracht apostille 19 september 1747 bij het gerecht van het Oldambt; Markus Relotius voor zichzelf en voor zijn vrouw Vera Metelerkamp, kracht volmacht van 22 dezer verkopen aan Geert Engels en Grietie Feikes (el) behuizing en landerijen staande op de Coldehoek onder Bellingwolde, die aan wijlen Gerrit van Bern en Juff. A.M. Hensbeek (verstorven el) hebben toebehoord en tegenwoordig door Harm Alberts en Aaltjen Barelds meijerwijze worden gebruikt. De plaats is inclusief bomen en plantagien, alle gerechtigheden, kerkbanken legerstede, lopend van de Westerwoldse A tot aan het Hamsterdiep of aan deszelf weg. Ten N en O Jan Everts en de weduwe van Jan Heers, ten Z en W Hendrik Derkx. Met nog een kamp lands genaamd het Tjuichem, groot 6 deimatten, 63 roeden, 7 voets en 3 daijm, beginnend bij de A en strekkend tot een kamp land dat meijerwijze door Harm Renkes wordt gebruikt. Ten N erven Luppe Jans, ten O H. Remkes meijerwijze, ten Z heer Commandeur G. van Maneel, ten W de A. Met de vrije overdrift naar de Heerenweg. Jan Everts zal geen afvaart naar de Heerenweg hebben. Prijs: 14.150 Car gld.
    Fol 73-74 � 15 februari 1753 - Jan Geerts, meester kleermaker, met een volmacht van zijn huisvrouw Margarieta Christiaans, wonend in de Bellingwolderschans, zijn 200 Car gld tegen 4% rente schuldig aan commijs A. van Proeten en Hijla van Bern (el), spruitende uit een afrekening met de erfgenamen van wed Van Bern en opgelopen landhuur.
    Fol 74-76 � 28 november 1753 � Renke Dijkhuijs, vrouw van Hindrik Dijkhuijs, wonend in de Oude Schans, haar echtgenoot bezocht door Gods hand en niet wel bij zijn verstand, verklaart mede namens hem en haar kinderen schuldig te zijn aan Mons. Marcus Ralotius en diens vrouw, wonend te Winschoten, 1) 55 Car gld 13 st 3 pl wegens geleverde waren 2) 35 Car gld 16 st 4 pl wegens proceskosten van Mons. Relotius 3) een schuld van 108 Car gld 10 st, komende van Juff. Van Bern, die Renske en Hindrik, toen nog bij volle verstand, zijn aangegaan, en die Mons Relotius bij erfdeling ten deel is gevallen. De totale schuld is 200 Car gld. De rente wordt vastgesteld op 3,5%.


    Fol 109-110 � 27 juni 1755 - Luppe Tonkes en Houwke Jans (el), wonend te Bellingwolde lenen van de Heer Adriaan van Proeten en de Commijs Gerardus Oterdoom, beide in qlte als curatoren of gemachtigden van het minderjarige dochtertje in Ceylon in India wonend, van wijlen den Dispensier Hermanus van Bern bij Wilhelmina Driemont in echte verwekt, 200 Car gld tegen 4% rente.
    Fol 182-186 � 5 januari 1757 - Adriaan van Proeten en Heila van Bern (el) voor 1/5 deel; Adriaan van Proeten � gemachtigd op 11 december 1736 - en de commijs Gerhardus Oterdoom �gemachtigd op 23 september 1748 - als gemachtigden van het dochtertje van Harmanus van Bern bij Willemina Driemont te Ceylon in echte verwekt, eveneens voor 1/5 deel; Marcus Relotius, momber, gevolmachtigd door commijs Gerhardus Oterdoom en Doctor H.L.A. van Peer, Eerwaarde Pastoor Meinardus Busscher, sibbevoogd � ingevolge volmacht dd 4 januari 1757 � en commijs Gerhardus Oterdoom, vreemde voogd over de 4 minderjarige kinderen van oud-wedman J. de Jonge bij D.M. van Bern in echte verwekt, geautoriseerd volgens apostille van het gerecht van het Oldambt dd 29 april 1755, voor 4/25 deel; Doctor H.L.A. van Peer nom uxoris voor 1/25 deel, Arnoldus Metelerkamp voor 1/10 deel; Marcus Relotius, voor zichzelf voor 1/15 deel; zijn vrouw Fenna Metelerkamp voor 1/10 deel (deze echtelieden tezamen voor 1/6 deel); Geert Alders, hoofdmomber � durante divisione -, Allardus Relotius, sibbe en commijs Gerhardus Oterdoom, vreemde voogd over de minderjarige dochter van wijlen Albertus Relotius bij Gebina van Bern in echte verwekt, kracht autorisatie van het gerecht van het Oldambt dd 19 september 1747, voor 1/15 deel; en Juff. Adriana Relotius voor 1/15 deel. Zij verkopen aan Harm Hindriks en Geertruijd Hilwerts, wonend te Bellingwolde, 8 � deimt, 45 roeden en 8 vierkante voeten land, gelegen te Bellingwolde, door Dooke Roelfs meijerwijze gebruikt. Ten N de rivier de A en Otte Ottens, ten O Jan Vriese en Rijkert Ottens weduwe, ten Z Christiaan Ottens erfgenamen, ten W de koper zelf. Prijs: 1880 Car gld. Akte opgesteld in Oudeschans.


    Fol 198-204 � 5 januari 1757 - Adriaan van Proeten en Heila van Bern (el) voor 1/5 deel; A. van Proeten en commies Gerardus Oterdoom als gevolmachtigden van het dochtertje van Harm van Bern, bij W. Driemond te Ceylon in echte verwekt, de 1e met een volmacht van H. van Bern dd 11 december 1736, de 2e met autorisatie van het gerecht dd 23 november 1748, mede voor 1/5 deel; Marcus Relotius, momber, met een volmacht van G. Oterdoom en Doct. H.L.A. van Peer, Pastor Meinardus Busscher, sibbevoogd, gevolmachtigd op 4 januari 1757 en de commies G. Oterdoom, vreemde voogd over de 4 minderjarige kinderen van oud-wedman De Jonge bij D.M. van Bern in echte verwekt voor 4/25 deel, geautoriseerd door het gerecht van het Oldambt dd 22 april 1755; Doctor H.L.A. van Peer nom uxoris voor 1/25 deel; Arnoldus van Metelerkamp voor 1/10 deel; Marcus Relotius voor 1/15 deel; zijn vrouw Fenna Metelerkamp voor 1/10 deel; Geert Alders, hoofdmomber durante divisone, Allardus Relotius, sibbe en commies Oterdoom, vreemde voogd over de minderjarige dochter van wijlen Albertus Relotius bij Gebbina van Bern in echte verwekt voor 1/15 deel, hiertoe geautoriseerd door het gerecht van het Oldambt dd 10 juli 1754; Juffr. Adriana Relotius voor 1/15 deel hebben een boedelscheiding bereikt over de nalatenschap van wijlen Gerrit van Bern en Adriana Maria Hestbeek, in de Oudeschans verstorven ehelieden.


    � Adriaan van Proeten en nom uxoris krijgen een stuk land, zoals door Jan Geerts Snijder lang meijerwijze gehuurd is, bij de Oudeschans gelegen, 3 � deimt, 47 roeden, 6 vierkant voet. Ten N Evert Scheltes wed. tuin, ten O Tjabbe Heis erven, ten Z Jan Abels, ten W Jurke Hindriks. Zij betalen ter egalisatie 618 Car gld 10 st aan Marcus Relotius en Fenne Metelerkamp.


    � H.L.A. van Peer heeft 1125 Car gld ontvangen uit de erfenis en betaalt daaruit Juffr. Mensings weduwe de rente die zij heeft betaald als borg voor Hensbeek. Hij betaalt volgende mei A. Metelerkamp 625 Car gld 10 st, Marcus Relotius en cons 24 Car gld 6 st.


    � A. van Proeten en commies G. Oterdoom vanwege het kind van Hermanus van Bern bij Willemmina Driemont te Colombo in Indi� in echte verwekt draagt over een stuk grond bij het trekpad in Nieuweschans, onder klokslag Bellingwolde gelegen, groot 5 � deimt, 39 roeden, 5 vierkante voeten. Ten N de A, ten O, Z, W de erven van Hindrik Wolberts, met nog 256 Car gld van de 1880 Car gld die Harm Hindriks moet betalen wegens zijn gisteren gekochte land. En nog de landhuur voor de tuin die Dok Roelfs wegens landhuur schuldig is. Zij worden bezwaard met de Hutte van Derk Philips weduwe.


    � Marcus Relotius en cons zullen van de 1880 Car gld die Harm Hindriks schuldig is aan de 4 kinderen van de oud-wedman J.D. de Jonge 966 Car gld. betalen. Daarvan heeft Harm Hindriks al 66 Car gld betaald, zodat er nog 900 Car gld overblijft om te betalen. Marcus Relotius en vrouw hebben van Harm Hindriks zelf al 324 Car gld gekregen.


    � Juff. Ad. Relotius krijgt 42 Car gld.


    � Geert Alders en cons krijgen voor hun pupil B.D. Relotius uit de kooppenningen van Harm Hindriks 292 Car gld.
    Fol 262-263 � 24 mei 1757 - Aaltjen Addens, voor zichzelf en in qlte als wettige voogd over haar minderjarige kinderen bij Rijkwert Ottens in echte verwekt, Adde Rijkwerts, Grietje Rijkwerts en Albert Geerts, met een volmacht dd 23 mei 1757 van zijn huisvrouw Swaantje Rijkwerts, lenen van Freerk Addens en Swaantje Ottens (el) 1550 Car gld tegen 4% rente ter betaling van landerijen die Aaltje Addens heeft gekocht van de erfgenamen van wijlen Juffrouw van Bern.
    Fol 338 � 2 december 1757 - Geert Hindriks voor zijn moeder Margareta Christiaans, wed wijlen Jan Geerts verkoopt aan commijs A. van Proetten, mede voor zijn vrouw Heijla van Bern, een tuintje, gelegen in de Oudeschans aan de capitale wal, achter huis en tuin van Jan Aijkes. Prijs: 50 Car gld.
    Fol 39-41 � 8 juni 1758 - Lubbert Jans en Geesjen Alberts (el), wonend te Bellingwolde, lenen van A. van Proeten en commies Gerhardus Oterdoom, beide in qlte als curatoren van het minderjarige dochtertje van wijlen Hermanus van Bern bij Willemina Driemondt op het eiland Ceylon te Colombo India in echte verwekt, 400 Car gld tegen 4% rente. Geertje Jans, weduwe van Hindrik Jan Mulder, Jan Hindriks Mulder en Hindrik Andries Stikker laten zich in als borgen.    Fol 192 � 6 april 1762 - Commies G. Oterdoom, curator en volmacht van Adriana Dorothea van Bern, getrouwd met Jan van der Spar in Nederlands Indi� op het eiland Ceylon, verkoopt aan Hero Jans en Albertjen van Oosten (el), een stuk land, gelegen op het Bellingwolder nieuwland tegen Oudeschans, genoemd het Reijthoek, beginnend bij tuin die door Douwe Gerrits wordt gebruikt, zich uitstrekkend tot de Westerwoldse A. Ten N de oude Heereweg, ten O de A, ten Z en W kopers. Prijs: 1475 Car gld.    Fol 193-194 � 6 april 1762 - Commies G. Oterdoom, curator en volmacht van Adriana Dorathea van Bern, nu getrouwd aan J. van der Spar in Nederlandse Indi� op het eiland Ceylon, verpacht aan kerkvoogd Harm Freriks Bregenbeek en Albertjen Harberts (el), voor 9 jaren een kamp buitendijks land, gelegen te Bellingwolde op de Hamdijk, met een vrije uitdrift naar de Heerenweg, zoals de erfgenamen van wijlen Juffr. Van Bern toebehoorde en dat ingevolge de deelbrief aan de pupil van wijlen Harmanus van Bern, Adriana Dorathea voorvermeld, ten dele is gevallen. Ten N de A, ten O, Z en W de erfgenamen en representanten van wijlen Hind. Wolberts. De maat is vastgelegd in een cedulle door Lukas Haselhof, geadmitteerde landmeter. Prijs: 1100 Car gld.
    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.