Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Re: Fw: SCHENKEL

Expand Messages
 • Henny Savenije
  http://www.henny-savenije.com/tng/getperson.php?personID=I52922&tree=savenije ... _ _ (o) (o) oOOO----(_)----OOOo--- Henny (Lee Hae Kang) ...
  Message 1 of 13 , Apr 2, 2013
   http://www.henny-savenije.com/tng/getperson.php?personID=I52922&tree=savenije

   At 06:59 AM 4/2/2013 Tuesday +0000, you wrote:
   >
   >
   >Hallo,
   >
   >is er meer bekend over het onderzoek van Schenkel voor 1600?
   >
   >mvrgr,
   >
   >Hans Weggemans
   >
   >--- In
   ><mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>groningen-genealogy@yahoogroups.com,
   >"Gerrit Schenkel Comello" <gschenkel@...> wrote:
   > >
   > > Aan Aiko Timmer,
   > > Er is nog een medelid met onze zelfde afstamming.
   > > nl. Joke Donner
   > > Groet,
   > > Ger Schenkel Comello
   > >
   > >
   > > ---- Original Message -----
   > > From: Gerrit Schenkel Comello
   > > To: Joke Donner
   > > Sent: Sunday, January 22, 2006 12:59 AM
   > > Subject: SCHENKEL
   > >
   > >
   > > Beste Joke,
   > > Een half jaar geleden hadden we contact over
   > Schenkel en Gosselaar.Blijkbaar stam je ook af
   > van Henricus Schenckel, de dominee in Meedhuizen,1686.
   > > Als de naam Schenkel belangrijk voor je is,
   > dan zou je mee kunnen werken aan ons onderzoek van Schenckel vóór 1600.
   > > Alles met e-mai; is erg ingewikkeld. Graag je
   > telefoonnummer, dan kan ik je een keer bellen.
   > > Voorlopig vriendelijke groet,
   > > Ger Schenkel Comello 076-5870813
   > > Hoboken 87 4826 EB Breda
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
   >

   _ _
   (o) (o)
   oOOO----(_)----OOOo---
   Henny (Lee Hae Kang)
   -----------------------------
   http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
   http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
   (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
   http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
   http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
   http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
   Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
   http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
   English) Korea through Western Cartographic eyes
   http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
   http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
   http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
   http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
   http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • hansweggemans
   Hallo Henny, Bedankt voor de info. Is de diskette niet meer te lezen of heb je geen diskstation meer? Groet, Hans Weggemans
   Message 2 of 13 , Apr 3, 2013
    Hallo Henny,

    Bedankt voor de info.
    Is de diskette niet meer te lezen of heb je geen diskstation meer?

    Groet,

    Hans Weggemans    --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, Henny Savenije <adam-eve@...> wrote:
    >
    > http://www.henny-savenije.com/tng/getperson.php?personID=I52922&tree=savenije
    >
    > At 06:59 AM 4/2/2013 Tuesday +0000, you wrote:
    > >
    > >
    > >Hallo,
    > >
    > >is er meer bekend over het onderzoek van Schenkel voor 1600?
    > >
    > >mvrgr,
    > >
    > >Hans Weggemans
    > >
    > >--- In
    > ><mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>groningen-genealogy@yahoogroups.com,
    > >"Gerrit Schenkel Comello" <gschenkel@> wrote:
    > > >
    > > > Aan Aiko Timmer,
    > > > Er is nog een medelid met onze zelfde afstamming.
    > > > nl. Joke Donner
    > > > Groet,
    > > > Ger Schenkel Comello
    > > >
    > > >
    > > > ---- Original Message -----
    > > > From: Gerrit Schenkel Comello
    > > > To: Joke Donner
    > > > Sent: Sunday, January 22, 2006 12:59 AM
    > > > Subject: SCHENKEL
    > > >
    > > >
    > > > Beste Joke,
    > > > Een half jaar geleden hadden we contact over
    > > Schenkel en Gosselaar.Blijkbaar stam je ook af
    > > van Henricus Schenckel, de dominee in Meedhuizen,1686.
    > > > Als de naam Schenkel belangrijk voor je is,
    > > dan zou je mee kunnen werken aan ons onderzoek van Schenckel vóór 1600.
    > > > Alles met e-mai; is erg ingewikkeld. Graag je
    > > telefoonnummer, dan kan ik je een keer bellen.
    > > > Voorlopig vriendelijke groet,
    > > > Ger Schenkel Comello 076-5870813
    > > > Hoboken 87 4826 EB Breda
    > > >
    > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > >
    > >
    > >
    >
    > _ _
    > (o) (o)
    > oOOO----(_)----OOOo---
    > Henny (Lee Hae Kang)
    > -----------------------------
    > http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
    > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr
    > (in English) Feel free to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
    > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
    > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
    > http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos
    > Article about Witsen and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
    > http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in
    > English) Korea through Western Cartographic eyes
    > http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
    > http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
    > http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
    > http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
    > http://www.henny-savenije.pe.kr/phorum Bulletin board for Korean studies
    >
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   • Henny Savenije
    Beide, ik heb het nog geprobeerd toen ik nog een diskstation had voordat ik alle diskettes en diskstation weggooide en wat nog nodig was naar de harde schijf
    Message 3 of 13 , Apr 3, 2013
     Beide, ik heb het nog geprobeerd toen ik nog een
     diskstation had voordat ik alle diskettes en
     diskstation weggooide en wat nog nodig was naar
     de harde schijf kopieerde, maar de disk werkte
     ook al niet meer. Het email adres van de persoon
     van wie ik die diskette is ook al niet meer
     geldig want ik heb nog eens een keer geprobeerd
     of ik nog contact met hem op kon nemen. Zijn naam
     was Ger Schenkel Comello, hij was destijds ook lid van deze lijst.

     Wat ik nog wel kon achterhalen was het volgende.
     (je krijgt een hoop in een email)

     Fan de ûnderskate sjirurgyns en dokters wurde
     namme, komôf, namme fan de eventuele
     houlikspartner, wenstee en foarsafier't it argyf
     it talit, ek besit, karriêre en fierdere bysûnderheden werjûn.


     Beetstra, W.T., De sjirurgyns en dokters fan
     Warkum, 1620-1990, Ljouwert, Fryske Akademy,
     1992. Rige Stúdzjes en Boarnemateriaal nûmer 15.
     116 siden. Priis: € 9.00 / foar leden en stipers € 8.00.

     In Montfoort overleed op 30 maart 1738 een Hendricus Schinkel,

     Schenckel, Hendrick,

     Schoolmeester te Farmsum (1678-1681); predikant te Meedhuizen (14 aug.
     1681 - + 27 februari 1713); auteur van 'Het schrickelyke oordeel Gods'
     over de Watervloed van 1686.

     "Gerrit Schenkel Comello" <gschenkel@...>     Beste Henny,
     Wij zijn nog steeds aan het zoeken naar de
     afstamming van onze oudst bekende voorvader
     Hendrick Schenckel, chirurgijn te Workum in 1630 Zie bijlage.
     Mijn neef Harm klaas in Groningen vond vandaag
     bij familytree een Hendrick Schenckel uit 1570 te
     Workum.Dit staat ergens in jouw verzameling van
     namen.Wij willen graag weten hoe je aan dit
     gegeven gekomen bent. Iemand heeft dit dus ergens
     gevonden. De naam is gerelateerd aan een nummer
     152. Ik zoek nog steeds naar de oorsprong van
     onze voordaderen, die hoogstwaarschijnlijk na de
     val van Antwerpen in 1585 uit midden Nederland of
     Brabant naar Harlingen zijn gevlucht, z.g. Katholieke ballingen.
     In die tijd was er ook een Boudewijn Schenckel in
     Rhenen gehuwd met een Anneke Basu. De namen
     Schenckel en Basu komen rond 1600 voor in de
     buurt van Luxemburg, wat toen Brabant was.
     Ik hoop op enig resultaat.
     Met groeten uit Breda,


     Hendrick Schenckel kwam van ELDERS en kreeg in 1638 burgerrechten in Workum
     Hij was van beroep chirurgijn. Elders staat in
     het document waar op staat, dat hij burgerrecht
     kreeg. Zie boekje van Beetstra: de sjirurgyns en doctors fan Warkum.

     Kinderen van Hendrick.

     1 Jelles Hendricks Schenckel van Harlingen,
     trouwt op 20 september 1635 te Harlingen met Sepkje Goorys van Harlingen.

     2 Joost Hendricks Schenckel trouwt na 1630 te
     Witmarsum, met Remmertje Meeuwes,zij was eerder
     getrouwt met mr.Salves Thomas.overleden op 28 november 1630 te Witmarsum.
     Hij was mr.chirurgijn.

     Hij trouwt op 5 maart 1654 te Bolsward met
     Antie Sibles Aggema van Nijland,zij is weduwe van mr.Petrus Theodori..

     Hij trouwt op 27 januari 1661 te Bolsward
     met Lijsbeth Euwis van Bolsward .Hij is wedunaar
     en oud raadsman,zij is weduwe van Harmen Harmens
     Robecht.Hij is voor augustus 1665 overleden,daar
     zij in augustus 1665 is hertrouwt.

     3 Banier Hendricks Schenckel van Harlingen,trouwt
     op 11 augustus 1650 te Wijnaldum, met
     Saartie Isaacs Verhagen van Harlingen.Hij was
     chirurgijn,en beiden zijn in 1656 overleden
     aan de pest.

     4 Jantien Hendricks Schenckel van Harlingen
     trouwt op 22 augustus 1647 te Harlingen met Eelke
     Hessel Wierdtsma van Harlingen.

     5 Lysbert Hendricks Schenckel van Harlingen
     trouwt op 19 juni 1647 te Harlingen met Johannis
     Haselbeeck van Tolbert.Hij was predikant te Tolbert.

     6 Lucas Schenckel was tot 1665 gehuwd met
     Margareta Haselbeeck,en is toen overleden.
     Hij was chirurgijn en burgermeester van Workum.

     Kind van Jelles Hendricks Schenckel en Sepkje Goorys

     Willemke Jilles Schenckel van Harlingen trouwt op
     2 april 1669 te Harlingen met Gerrit Boerregter van Workum.

     Kind van Joost Hendricks Schenckel en Remmertje Meeuwes

     Antie Joosten Schenckel

     Kinderen van Joost Hendricks Schenckel en Antie Sibles Aggema

     Tieard Schenckel gedoopt op 25 juli 1655 te Bolsward

     Antje Schenckel gedoopt op 6 februari 1657 te Bolsward     Kind van Lucas Schenckel en Margareta Haselbeeck

     Hendricus Schenckel geboren te Workum van beroep
     schoolmeester te Farmsum en dominee te
     meedhuizen,overleden op 27 februari 1713 te
     Meedhuizen,getrouwt met Catharina Gerrits geboren
     te Groningen,in ondertrouw 3 februari 1672 te
     Groningen,zij trouwden aldaar op 21
     februari te Groningen in de nederlands hervormde
     kerk,door ds.Thomas Alberthoma.Pq
     Laurens Busch als zwager.Hij heeft gestudeerd in
     Franeker,en heeft onderander het verhaal
     geschreven over de st Maartenvloed die in het noorden is geweest
     Zie “Henricus Schenckel”op internet.


     Uit een bericht van Nynke van den Hooven;
     In mijn genealogie komt Mr. Joost Hendriks Schenkel voor als echtgenoot van
     Reymerig Mevis. Hij is geen directe voorvader maar heeft meer relaties met mijn
     familie, zijn 2e vrouw Antie Sibbles Agama is een dochter van mijn voorvader
     Sibble Agama.

     Mijn (Nynke) gegevens van Reymerig Mevis:
     I. Reymerig Mevis, kerk.huw. (1) (ned.herv.) te
     Witmarsum [FR] op 11 jun 1613 met Mr. Salvus
     Thomae , Procureur Postulant en Fiscaal van
     Wonseradeel, overleden te Witmarsum [FR] voor 28
     okt 1630. Uit dit huwelijk 1 kind: Mewis Salves
     Rolwagen, geb. circa 1623. chirurgijn te Bolsward en Warns.
     Reymerig Mevis, tr.(2), na 1630 met Mr. Joost
     Hendriks Schenkel, (geen huwelijk kunnen vinden)
     Mr. Joost Hendriks trouwt 2e te Nijland [FR] op 4
     mrt 1654 met Antie Sibbles Agama, dr. van Sible
     Agama en NN, uit dit huwelijk 1 kind: Antie Joostes Schenkel.
     Mr. Joost Hendrixs Schenkel trouwt 3e 27-01-1662
     te Bolsward met Lysbeth Euwis van Bolsward.     Wij zoeken al jaren naar de ouders van Lucas
     Schen(c)kel. Hij werd ook Luitje Hendricks
     genoemd.. Lucas werd volgens LDC gegevens in 1663
     geboren.Zijn vader was blijkbaar een Hendrick.
     Mogelijk Hendrick Joosten, of hendrick Baniers of Hendrick Jilles
     Van de Heer Oudman vonden we op internet ook een
     Hendrick Schenckel, geboren in 1656

     >Hallo Ger,
     >
     >Hartelijk dank. Dit heb ik er dan van gemaakt.
     >http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/tng/register.php?personID=I57971&tree=savenije
     >
     >Ik zal even vertellen hoe ik aan de geschatte
     >leeftijden kom. Heel eenvoudig, ik schat gewoon
     >dat een man trouwt op zijn 24ste en een vrouw op
     >haar 20ste (Dat is als het om een eerste
     >huwelijk gaat) Natuurlijk kun je een betere
     >schatting maken als je naar hun nazaten en hun
     >beroepen kijkt. Mensen met een opleiding trouwen
     >over het algemeen later en ook is het een soort
     >regel dat binnen een familie de huwbare leeftijd
     >hetzelfde is. Dus als de mannelijke nazaten
     >allemaal rond hun 30ste trouwen zullen de
     >voorouders dat ook gedaan hebben, en als de
     >vrouwelijke nazaten allemaal rond hun 28ste
     >getrouwd waren zal dat ook voor hun voorouders gegolden hebben.
     >
     >Het is geen wet van meden en perzen maar het
     >helpt om de speurtocht naar voorouders
     >eenvoudiger te maken. Tot slot, als je weet
     >wanneer iemand gestorven is, dan is de kans ook
     >groot dat de geboortedatum rond dezelde datum
     >ligt. Uit mijn database blijkt dat veel mensen
     >zo rond hun verjaardag overlijden. Met een marge
     >van drie maanden. Natuurlijk geld dit weer
     >alleen als ze een natuurlijke dood gestorven waren.
     >
     >Ook denk ik dat die Hendrick Schenckel voor 1635
     >gestorven zal zijn, omdat veel van zijn kinderen
     >in Harlingen zijn getrouwd en waarschijnlijk na
     >het overlijden van hun vader bij zijn oudste
     >zoon zijn gaan wonen. (Dus waarschijnlijk is de
     >geschatte leeftijd van Joost een beetje te jong)
     >maar het is natuurlijk ook goed mogelijk dat ze
     >bij een jongere broer gingen wonen maar ik denk het niet.
     >
     >Uit de geringe gegevens zou je mogelijk kunnen
     >concluderen dat zijn eerste vrouw een Willemke
     >was en zijn tweede vrouw een Antje.
     >
     >Je zult denk ik in de rechterlijke archieven en
     >notarieele aktes moeten zoeken naar meer
     >gegevens, want het waren toch wel vooraanstaande
     >lieden die dus in de diverse documenten genoemd
     >zullen zijn, maar dat is inderdaad een speurtocht met veel haken en ogen.
     >
     >Toch is dit denk ik de enige manier
     >
     >Met vriendelijke groeten.

     En dit is mijn laatste mail naar hem toe

     Hallo Gerrit

     Lange tijd niets van elkaar gehoord. Ben je bekend met het volgende?

     http://members.lycos.nl/kobaltblue/Schenkels.htm


     Genealogie van de Families Schenkels

     in Nederland

     Corry Schenkels

     Martin J.J.M. Schenkels     Deze publicatie kwam tot stand met dank aan de sponsors:

     Adriaan Schenkels, Illertissen (Duitsland)     Adriaan en Andrea Schenkels-Buijtendijk, Bleiswijk

     Wij hebben deze genealogie zo zorgvuldig mogelijk
     samengesteld, maar het kan zijn dat onderdelen
     daarvan niet aan Uw verwachtingen voldoen.

     Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de
     inhoud van deze publicatie; evenmin voor vergissingen en weglatingen.

     Voor vragen, opmerkingen, correcties,
     aanvullingen en/of door U gewenste weglatingen,
     graag e-mail contact opnemen met:
     <mailto:kobaltblue@...>kobaltblue@...

     Auteursrechten voorbehouden. Het maken van
     kopieën, het aanhalen van en verwijzen naar
     gegevens uit deze publicatie is toegestaan mits met bronvermelding.

     Als U gegevens uit deze publicatie wilt aanbieden
     op een website of in een andere publicatie,
     gaarne eerst om toestemming vragen, e-mail
     adres: <mailto:kobaltblue@...>kobaltblue@...

     Inhoudsopgave


     De nummering van de pagina’s heeft
     betrekking op de uitvoering in Microsoft Word 2003.     Voorwoord, 4

     Inleiding, 5

     Legenda, 5

     Geraadpleegde Bronnen, 6

     Literatuur, 6     Dankbetuiging, 6

     Het Onderzoek, 7

     Familiewapen Schenckels, 21     Beschrijving van Families Schenkels per regio:

     1 Breda, 23

     2 's-Hertogenbosch - Boxtel - Schijndel, 25

     3 Helmond


     3.1 Aarle Rixtel - Beek en Donk, 50

     3.2 Deurne, 52

     3.3 Gemert, 56     4 Oosterhout - Dongen - Waspik - Tilburg, 58

     5 Zesgehuchten - Geldrop regio, en daarvan afgeleid

     5.1 Zesgehuchten - Geldrop

     Heeze - Mierlo - Nuenen - Valkenswaard, 121

     5.2 Delft - 's-Gravenhage, 186

     5.3 Haarlem – (Den) Helder, 203

     6 Drenthe, 217

     7 Gelderland, 218

     8 België


     8.1 Antwerpen, 219

     8.2 Leuven, 220

     8.3 Turnhout, 221     Kaarten uit Gemeente Atlas van J.
     Kuyper: Takken Geldrop regio:

     Delft,
     195
     tak Antonius Peeters, 122

     Dongen,
     63 tak Arnoldus, 126

     Geldrop,
     128
     tak Henricus Joosten, 153

     Stad Haarlem,
     204 tak Matthias, 159

     Heeze,
     137 tak Paulus, 167

     (Den) Helder,
     209 tak Willem, 171

     Stad 's-Hertogenbosch, 26

     Nootdorp,
     187 Takken Turnhout:

     Nunen,
     124 tak Joannes, 221

     Oosterhout,
     59 tak Petrus, 222

     Stompwijk, Z.H.,
     189 tak Joannes Jacobus, 224

     Tilburg, 113

     Waspik, 90

     Zesgehuchten, 146     Afbeelding 'Het uitgaan van het
     kerkje te Nuenen', 1884, Vincent van Gogh, 162     Namen Index: Patroniemen, 226

     Namen Index: Overige Namen, 227

     Voorwoord     Dit boek is de eerste publicatie over het geslacht c.q. de familie Schenkels.

     Dat er nooit eerder een publicatie is geweest
     heeft o.a. als reden dat het niet gemakkelijk was
     de lijn van de generaties te vervolgen en de
     relatie aan te tonen met andere takken van de diverse families Schenkels.

     Het archiefwezen in Nederland was vroeger meer
     gedecentraliseerd, zodat alleen al het reizen
     naar die archieven tijdverslindend was. Een
     aantal regionale archieven zijn nu samengevoegd
     en in de provinciale en regionale archieven zijn
     veel dossiers en bestanden toegankelijk gemaakt voor het publiek.

     Mede dankzij het feit dat nu door anderen, die de
     naam Schenkels in de familie hadden, veel is
     uitgezocht, zijn er aansluitingen gevonden, die
     goed in het totaal beeld pasten.

     Ook het Internet is een hulp geweest, die
     versnelling van het onderzoek heeft mogelijk gemaakt.

     Verder kwamen wij meerdere keren via niet voor de
     hand liggende omwegen dichter bij ons doel. Wij
     hebben diverse genealogische dagen in Nederland
     en België bezocht en vonden n.a.v. de gesprekken
     toch steeds weer nieuwe aanknopingspunten.     Ons uiteindelijke doel was het aantal takken zo
     veel mogelijk te reduceren tot een beperkt aantal
     grotere takken. Deze publicatie is de stand van
     het onderzoek op dit moment. Tot onze vreugde
     konden veel oorspronkelijk 'losse takken'
     gecombineerd worden doordat zij bij gedegen
     onderzoek uitkwamen bij dezelfde voorouder.     Wij hebben de invoeringen zoveel mogelijk
     gecontroleerd, maar waar dat niet kon of als de
     invoeringen zelf al niet duidelijk waren of
     fouten bevatten, kan ook deze publicatie op
     onderdelen niet correct zijn. Als U opmerkingen
     of correcties heeft, schroom niet ze ons te
     melden. Dit geldt ook voor aanvullingen en
     eventueel nieuwe gegevens. Het geldt zeker als U
     evt. Uw naam uit deze publicatie verwijderd wilt
     zien, hetgeen wij na ontvangst van Uw schriftelijke bevestiging zullen doen.

     Voorlopig zal er een bijgewerkte CD-rom
     beschikbaar zijn in Microsoft Word 2003 NL
     Professional (kosten op aanvraag). Voor
     publicatie van recente gegevens hebben wij dan
     wel de wettelijke schriftelijke toestemming nodig
     van de op te nemen nog levende personen.     De bedoeling was niet alleen een droog puur
     genealogisch boek te maken, maar ook een leesbaar
     boek, dat enige informatie bevat over de historische achtergrond.

     Wij danken iedereen, die ons met raad en daad
     geholpen hebben, en ook degenen, die het ons
     mogelijk gemaakt hebben hun recente persoonlijke
     gegevens in deze publicatie op te nemen.

     Wij wensen u veel leesplezier.

     november 2003     Corry
     Schenkels Martin J.J.M. Schenkels

     e-mail
     adres: <mailto:kobaltblue@...>kobaltblue@...
     Inleiding     De naam Schenkels werd in vroeger eeuwen op
     verschillende manieren gespeld. In de 14e eeuw
     wordt de naam Scenckel aangetroffen. Rond 1400
     wordt de naam ook als Sceijnckels gespeld. Rond
     1450 komt de naam meestal voor als Scenckel(s).
     Rond 1500 wordt de naam gespeld als Schenckels.
     In 1600 wordt dit vaak Schenkels. Wij hebben de
     naam ook aangetroffen als Sc(h)ijnckels,
     Schenkelers, Schenkelaars, Schenkens, Scheenkens,
     Schijnkens (komt voor in Oirschot), etc.     Waar komt de naam oorspronkelijk vandaan?

     In het 'Middelnederlandsch Woordenboek VII' van
     wijlen Dr. E. Verwijs/Dr. J. Verdam, Martinus
     Nijhoff 's-Gravenhage 1912, is vermeld:

     'Schenkeldijc (scenkel-, sceinkel-, scinkel-)
     znw. m. Ndd. schenkeldeich (Grimm's Wtb.).
     Benaming van een dijk, die (als een schenkel) aan
     een anderen is vastgehecht (meestal een
     binnen-dijk aan een zwaarderen zeedijk) en
     daarmede een hoek vormende, verbindingsdijk, dijk
     die twee andere dijken verbindt. Behalve in
     Holland vindt men de naam ook in andere streken,
     in Noord-Brabant bij De Heen (onder Steenbergen),
     op Flakkee in de Hoeksche Waard en op Putten; ook op Tholen.'

     In het ‘Middelnederlandsch Handwoordenboek’
     (bewerkers C.H. Ebbinge Wubben, J. Verdam) wordt ongeveer hetzelfde vermeld:

     ‘Schenkeldijc, Schinkel- ; znw. m. Een dijk die
     aan een anderen is vastgehecht en daarmede een
     hoek vormt, dijk die twee andere dijken verbindt.’     Deze interpretatie volgend, zouden in het
     verleden wellicht mensen, die op of bij een
     Schenkeldijk woonden, met de naam Schenkels aangeduid kunnen zijn.     Een andere interpretatie kan worden gevonden door
     de naam 'schenkel' te lezen als 'scheenbeen'. In
     het 'Woordenboek van de Familienamen in België &
     Noord-Frankrijk' is onder de naam
     Schinkel/Schenkel(s) vermeld: 'Beroepenbijnaam voor een slager of slachter'.

     In de door ons onderzochte takken is echter geen
     verband van de naam met dit beroep gevonden.     In de beschreven stamreeksen worden de
     opeenvolgende generaties aangegeven met Romeinse cijfers.

     Wij zijn zo mogelijk ook dieper ingegaan op
     kinderen van echtparen/relaties, waarvan de
     moeder de naam Schenkels had, zodat een uitgebreide genealogie is ontstaan.

     Legenda     afk. - afkomstig van

     (B) - België

     begr. - begraven

     B.P. - Bossche Protocollen

     B.S. - Burgerlijke Stand

     ca. - circa

     CBG - Centraal Bureau Genealogie, 's-Gravenhage

     dg - dagen

     echtsch. - echtscheiding

     GAH - Gemeentearchief 's-Hertogenbosch

     geb. - geboren

     ged. - gedoopt (dopen rk tenzij anders vermeld)

     geref. - (Nederlands) gereformeerd

     get. - getuige(n)

     GTMWB - Genealogisch Tijdschrift
     voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard

     GTOB - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant

     HLZ - Heeze - Leende - Zesgehuchten

     huw. - huwelijk

     jl - jaarlijks

     jr - jaar/jaren

     mnd - maanden

     nh - Nederl. hervormd

     Nuenen c.a. - Nuenen, Gerwen en Nederwetten

     o.tr. - ondertrouw

     ontb. - ontbonden

     overl. - overleden

     rk - rooms katholiek

     tr. - trouwde (met)

     vlgs - volgens

     wed. - weduwe

     wedn. - weduwnaar

     wk - weken

     won. - wonend     Geraadpleegde Bronnen     DTB boeken, registers Burgerlijke Stand geboorte,
     huwelijk, overlijden, gaarderegisters en
     bevolkingsregisters in Algemeen Rijksarchieven.
     Schepenprotocollen en Gemaallijsten Rijksarchief
     in Noord Brabant te 's-Hertogenbosch ('Bossche
     Protocollen' bevinden zich thans in het
     Stadsarchief van 's-Hertogenbosch). Archieven in
     Streekarchivariaat in de Kring Oosterhout te
     Oosterhout (thans: 'Brabants Historisch
     Informatie Centrum', de Citadel,
     's-Hertogenbosch), Stads-/Gemeentearchieven
     Breda, Delft, Dongen, Eindhoven, Gilze-Rijen,
     's-Gravenhage, Helmond, 's-Hertogenbosch,
     Leeuwarden, Oisterwijk, Tilburg, Waspik.

     Verzamelingen Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage.

     Digitaal (zeer gewaardeerd): ISIS reg. Eindhoven,
     Tilburg; Digitale Stamboom Delft, Kennemerland;
     Genlias 2.1, Geneanet, Mormonen USA, Genealogica
     Brabantica en andere genealogische websites.

     Bidprentjes, advertenties.

     Literatuur     1 De publicaties uit de CB-reeks,
     Centraal Bureau voor Genealogie, 's Gravenhage.

     2 Woordenboek van de Familienamen in
     België & Noord-Frankrijk, Frans Debrabandere.

     3 'Jenneke Schenckels alias
     Danckaerts', publicatie door G.C.M. van Dijck in De Brab. Leeuw, jrg. 46-3.

     4 'Familie Schenkelaars', Brab. Leeuw, jrg. 9, 1960.

     5 Waspik in oude ansichten, R.H. van Dongen.

     6 Handboek Genealogie, R.J.F. van
     Drie, N. Plomp, A.J. van der Tang.

     7 Brabant van boven, Dr. L. van Egeraat/Jacqueline Midavaine.

     8 Brabant, het andere Nederland, Dr. L. van Egeraat.

     9 Zeg maar dag tegen Brabant, Dr. L. van Egeraat.

     10 Gids voor de Nederlandse Archieven,
     Dr. W.J. Formsma en Mr. F.C.J. Ketelaar.

     11 Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (G.T.O.B.).

     12 Genealogisch Tijdschrift voor Midden-
     en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard (GTMWB).

     13 Heusden huw. 1590-1811, Waspik huw.
     1594 1811, A.C.M. Gouverneur, Waalwijk.

     14 J. Kuyper, Gemeente Atlas van de
     provincie Noordbrabant 1865, Hugo Suringar, Leeuwarden.

     15 Langs de oude Brabantse kerken,
     Westelijk Brabant, Wies van Leeuwen.

     16 De Biesbosch, dood tij, levend water, Hans Lutz.

     17 Biografische Index van de Benelux, Willemina van der Meer.

     18 Noord Brabant in Grootvaders tijd, Jan Naaijkens.

     19 Holland in vroeger tijd, bewerkt door C. Postma

     20 Prisma: Nederlandse plaatsnamen,
     Gerald van Berkel, Kees Samplonius.

     21 De geschiedenis van Waspik, G.J. Rehm.

     22 In het land van de Bergse Maas, Rien Snijders.

     23 Lezen in Brabantse bronnen,
     Begrippenapparaat bij oud schrift, Stichting
     Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 's Hertogenbosch.

     24 Bijdragen tot de geschiedenis van het
     zuiden van Nederland; Noordbrabantse studenten te
     Leuven 1550-1750 deel XLIV (Uitgever: Stichting
     Zuidelijk Historisch Kontakt te Tilburg, 1979).

     25 Gezinnen in Oosterhout 1610-1630,
     1631-1650, 1651-1670, Mw. M.E. Wijnsouw-de Haan, Ede.

     26 Noord-Brabant en Limburg (Elseviers Reisgidsen), J.H. Besselaar.

     Dankbetuiging     Onze welgemeende dank gaat uit naar de heer/mevrouw

     Margriet Blok-Charbo, Zaandam; L.J. Donkers,
     genealoog, 's-Hertogenbosch; A.C.M. Gouverneur,
     Waalwijk; Gerda van den Hooff, Wildervank; Wieger
     van der Laan, Wildervank; H.A. Martens, Schiedam;
     Paul Van Merode, Borgerhout-Antwerpen; Henny de
     Ruijter, Gelora, Geldrop; Cees Schenkel,
     Heemstede; Antoon Schenkels, Veldhoven; E.Th.R.
     Unger, genealoog, Haarlem; Verbeek, Geldrop; G.H.
     Verhees, Waspik; Wildenberg, Helmond; Inge
     Wisse-Somhorst, Froombosch; Philip Wisse, Froombosch;

     en al degenen, die ons spontane informatie over
     families Schenkels en Schenkelaars hebben verstrekt.     Het Onderzoek     Deze publicatie is het resultaat van de
     samenwerking tussen Corry Schenkels en Martin
     Schenkels. Onze overgrootvaders waren broers.     Hoe ben ik (Martin) met Corry in contact gekomen?

     Wel, ergens in het voorjaar van 1987 toen het
     mooi fietsweer was, fietste ik in Waspik rond, zo
     maar om de omgeving te verkennen, en ik kwam daar
     langs het kerkhof. Het schoot mij toen te binnen
     dat mijn Oom Adri wel eens verteld had dat er in
     Waspik ook een familie Schenkels had gewoond en
     dat er misschien nog grafzerken van die familie
     op het kerkhof te vinden waren.

     In die tijd was Waspik nog een zelfstandige
     Brabantse gemeente, met een eigen gemeentehuis en
     een eigen archief. Ik ben daar binnengestapt en
     op mijn vraag om informatie over het archief
     stond mij een vriendelijke heer Verhees te woord.
     Nadat ik mijn verhaal had gedaan zei hij: ja. de
     naam Schenkels ken ik goed, want ik heb onlangs
     nog een briefwisseling gehad met een mevrouw
     Schenkels waarvan de familie ook hier uit Waspik
     komt, die nu in Groningen woont, en die al jaren
     bezig is met stamboomonderzoek naar de familie Schenkels.

     Op mijn vraag of ik dan misschien naam, adres
     etc. zou kunnen krijgen, kreeg ik een fotokopie
     van een brief van de heer Verhees aan Corry.

     Daarop heb ik contact opgenomen met Corry, en daarmee begon de samenwerking.     Corry was al langer bezig met het onderzoek. Ze
     was al jarenlang lid van het 'Centraal Bureau
     voor Genealogie' en had door onderzoek in de
     collecties van het CBG een aantal delen van
     takken van de familie Schenkels gereconstrueerd,
     en dan voornamelijk van na de datum van invoering
     van de Burgerlijke Stand in Nederland door Napoleon in 1811.     Van de tak Dongen was Corry al veel verder
     teruggegaan met de reconstructie, o.a. had ze
     daar vanwege de afstand Dhr. Donkers, genealoog,
     voor ingeschakeld. Maar ondanks dat was ze
     uitgerekend in Dongen toch vastgelopen. Zij had
     gegevens gevonden over twee broers, die destijds
     in Dongen waren binnengekomen, nl. Willem Huybert
     en Roelof Huybert Schenckels, die daar kinderen
     hadden gekregen, waarvan sommigen wel in het
     Doopboek waren vermeld en anderen niet.

     Het huwelijk van zowel Willem als Roelof was niet
     te vinden, omdat er delen van de Doopboeken

     ontbraken.

     In een huwelijksakte staat altijd vermeld waar de
     personen die gaan trouwen vandaan komen, maar
     omdat die akten niet te vinden waren, konden we
     er maar niet achter komen waar de twee broers vandaan kwamen.

     Wel duidelijk was, dat Willem Huybert, volgens de
     Gemaallijsten of Hoofdgeldlijsten van Dongen, de
     oudste was. Willem Huybert staat aanvankelijk
     nergens als Schenckels vermeld. Zoals toen
     gebruikelijk werden namen toen opgetekend volgens
     het systeem van de patroniemen, dus naar de naam van de vader.     Een belangrijke bron van gegevens in Dongen bleek
     te zijn de in het archief aanwezige
     Gemaallijsten. Jaarlijks werden in Dongen vanaf
     kort na 1600 Gemaallijsten bijgehouden. Daarin
     werden niet alleen inwoners vermeld, maar ook
     vanaf ca. 1680 hun huishouden, inclusief jonge
     kinderen, met leeftijden. Daardoor zijn wij op
     het spoor gekomen van kinderen, waarvan wij geen
     doopakte of vermelding in begrafenislijsten hadden kunnen vinden.     Willem Huybert is dan Willem met vader Huybert.
     Voor 1811 waren er geen vaste systemen of
     schrijfwijzen. De pastoor schreef de namen op in
     doop-, trouw- en begraafboeken zoals hij ze te
     horen kreeg. In de taal van alledag waren
     allerlei verbasteringen of vervormingen in
     gebruik, zeker in de dorpen. Iemand met als vader
     Huybert, werd dus ook aangeduid met Huyberts
     ofwel met Huybrechts (de -s betekent zoon van).

     Omdat de pastoor het meestal bij twee namen
     hield, werd de ECHTE achternaam vaak weggelaten.
     Meestal komt die alleen voor in officiële akten
     uit de ORA (Oud-Rechterlijke Archieven). Een
     testament of een boedelscheiding levert dan de
     aanwijzingen op die verder kunnen leiden, maar
     zoiets werd dan meestal opgemaakt in de plaats
     waar men vandaan kwam; als die niet bekend was, is het zoeken in een hooiberg.     Dat werd het toch, want als het niet mogelijk is
     om rechtstreeks ergens achter te komen, moet het
     maar via een omweg. Daar ben ik dus mee begonnen
     nadat Corry en ik het erover eens waren geworden
     dat we t.z.t. een boek zouden gaan uitgeven.     Een mogelijke officiële weg was zoeken via de
     Gemaallijsten of Hoofdgeldlijsten. Dit zijn
     lijsten waarmee belasting werd berekend, die men
     per jaar en per hoofd van het gezin moest betalen.

     Elk jaar ging een gemeenteambtenaar via een vaste
     volgorde in wijken en straten langs alle huizen.

     Hij moest dan per huis opschrijven de naam van de
     hoofdbewoner, of er een echtgenote was, of er
     kinderen waren boven de 16, en de namen van
     kinderen beneden de 16. Ook inwonend personeel,
     zoals meiden of knechts, werd aangetekend. Verder
     het aantal koeien, paarden etc.

     Dus: in de lijsten van het overgrote deel van de
     gemeenten stond alleen de naam van de
     Hoofdbewoner. Daar schiet je dan weinig mee op.

     De Gemaallijsten in Dongen zijn een grote
     uitzondering. Na 1681 was er een ambtenaar, die
     niet alleen heel duidelijk en leesbaar schreef,
     maar ook nog meer deed dan hij moest doen; hij
     schreef ook de naam van de vrouw op, en bovendien
     de precieze leeftijden van de kinderen beneden de
     16, en de namen van de kinderen boven de 16.

     Ik heb van de meeste jaren tussen 1681 en 1732 de
     gezinssamenstellingen opgeschreven, en dan zie je
     zo ongeveer een film voor je aflopen; de kinderen
     worden meestal elk jaar een jaar ouder, kinderen
     die tussentijds worden geboren, komen erbij,
     kinderen die tussentijds overlijden, staan er
     ineens niet meer bij, er verdwijnen
     meerderjarigen (boven de 16 was men toen
     meerderjarig), er gaan en komen meiden en
     knechts, en soms komt er een bejaard alleenstaand
     familielid inwonen, want bejaarden-huizen bestonden natuurlijk niet.     Het resultaat van de gegevens uit de
     Gemaallijsten is dat we nu weten dat de broers Willem en Roelof

     Huybert meer kinderen hadden dan we via de
     Doopboeken kunnen vinden, wat hun namen zijn en
     wat hun geboortejaren zijn etc., maar veel verder zijn we er niet mee gekomen.     Omdat nog niet alles was geprobeerd om uit te
     vinden waar de twee broers vandaan kwamen, hebben
     we ook alle omliggende gemeenten afgezocht.
     Uiteraard op de naam Schenkels, maar ook op
     Huyberts en Huyben, etc. In Loon op Zand was
     niets te vinden. Ook in Tilburg niet.

     Het probleem in Rijen was dat in 1735 de kerk met
     alle DTB-boeken was afgebrand. Alle gegevens van
     voor 1735 zijn verloren gegaan. Men heeft na de
     brand een soort schaduwsysteem opgezet door
     iedereen te ondervragen en alles uit de geheugens
     op te schrijven, maar van voor 1700 is vrijwel
     niets bekend. Zeker niet waar mensen vandaan
     komen etc. In Oosterhout werd niets gevonden; in Waspik ook niet.

     De afkomst van Willem Huybrecht Schenckels en
     Roelof Huybrecht Schenckels bleef een raadsel, en
     dat zou ook zo blijven tot najaar 2000.     Corry had een aantal Schenkels takken kunnen
     doortrekken aan de hand van aktes van de
     Burgerlijke Stand en de collecties
     geboortekaartjes, bidprentjes en advertenties,
     die in Nederland te raadplegen zijn, maar de
     vraag was opgekomen of er nog meer takken waren,
     en hoe wij daarachter konden komen.

     De methode was gebruik te maken van
     Volkstellingen. Vroeger werden er om de ca. 20
     jaar Volks-tellingen gehouden, en dan werd van
     ieder gezin de samenstelling opgeschreven. Dat
     alles werd verwerkt in een systeem waarin van
     iedere naamdrager de aantallen per plaats werden
     bijeen-gebracht, en dat werd gepubliceerd in boeken per provincie.     Voor de naam Schenkels zijn de gegevens van de
     Volkstelling van 31 mei 1945 als volgt.

     Het gaat om het aantal personen Schenkels dat in
     de betreffende gemeente woonde in die tijd.     Grote steden: Den Haag 20. Rotterdam 7, Amsterdam 14. Totaal: 41

     Noord-Holland: Haarlem 1, Anna Paulowna 3,
     Haarlemmermeer 2, Den Helder 6, Hilversum l. Totaal: 13.

     Zuid-Holland: Leiden 1, Delft 36, Rijswijk 6, Wassenaar 1. Totaal 44.

     Zeeland en Utrecht: geen.

     Noord-Brabant: Bergen op Zoom 2, Boxtel 4, Breda
     11, Eindhoven 11, Geldrop 12, Halsteren 1,
     Heeswijk 1, Heeze 29, Hilvarenbeek 1, Loon op
     Zand 1, Maarheeze 1, Mierlo 1, Nuenen 5, Oirschot
     1, Oisterwijk 1, Oosterhout 6, Oss 4,
     Roosendaal/Nispen 4, Stiphout 3, Tilburg 74, Uden
     1, Valkenswaard 3 en Waspik 2. Totaal 179.

     Gelderland: Maasdriel 1, Nijmegen 1, totaal 2.

     Limburg: geen.

     Overige provincies: geen.

     Totaal generaal is dan 279 personen met de naam Schenkels.     Wat opvalt is dat de concentraties zijn in Noord
     Brabant, Zuid en Noord Holland. In de rest van
     het land kwam de naam Schenkels vrijwel niet voor.

     We hadden dus via deze volkstelling ongeveer
     hetzelfde gevonden wat we al hadden:

     De takken Delft - later uitgebreid tot Zuid
     Holland, de takken Haarlem-Den Helder, later ook verspreid.

     En de takken in Brabant:
     Oosterhout-Dongen-Waspik-Tilburg, en de takken in
     het Z.O. van Brabant, nl. die van
     Geldrop-Nuenen-Mierlo, en die van Heeze en Eindhoven.     Vroeger moest men voor stamboomonderzoek alle
     gemeentelijke archieven af, maar tegenwoordig
     hoeft dat niet meer. Voor Brabant is vrijwel
     alles ook in te zien in het Provinciale Archief
     in De Citadel in Den Bosch. Vrijwel alles, maar
     een aantal grote gemeenten heeft geweigerd hun
     gegevens af te staan aan De Citadel, met als
     gevolg dat men voor de grote Steden Eindhoven,
     Tilburg, Breda etc. toch nog naar die gemeentearchieven moet.

     En allerlei delen van archieven, per gemeente
     weer anders, blijken ook niet in De Citadel te zijn.

     Het heen en weer reizen tussen al die archieven
     kostte niet alleen veel geld, maar ook een reusachtige hoeveelheid tijd.     En dan de computer en het Internet. Veel staat al
     op Internet, en er komt steeds meer bij. Maar
     alles is incompleet. Voor de rest van de
     gegevens, dus het deel dat niet op Internet
     staat, moet je toch weer naar het archief; dat schiet niet echt op.

     En dan de gegevens in de computer op de
     studiezalen. Die gegevens zijn in elke plaats
     anders. Wat er in Deurne in de PC in het
     Streekarchief staat, is anders dan dat in
     Helmond, en dat is weer anders dan dat in
     Eindhoven. En er zitten veel dubbele
     inschrijvingen in. Er zitten b.v. in de PC in De
     Citadel dubbele data van Eindhoven en Helmond, maar ook van Tilburg.

     Ik had een keer een uitdraai laten maken van 8
     pagina's, en na 2 dagen zoeken hield ik amper een
     enkele pagina over met nieuwe gegevens.     Bij het zoeken in de gegevens van voor 1811
     kregen we met grote problemen te kampen: alle
     takken in de regio Eindhoven bleken terug te gaan
     tot het gebied Heeze-Leende-Zesgehuchten (HLZ).

     Dat was vroeger een zelfstandig Graafschap, dat
     de eerste tijd na de verovering van Noord Brabant
     door de protestanten NIET tot het gebied van
     Staats Brabant behoorde, en waar de onderdrukte
     katholieken nog langere tijd meer vrijheid hielden dan in het Staats Brabant.     In Zesgehuchten bleken tussen 1720 en 1800 meer
     dan 60 personen Schenckels op te duiken, waarvan
     nog steeds niet kan worden nagegaan waar ze
     vandaan komen. De reden is dat er doopboeken uit
     de periode tussen 1620 en 1720 verdwenen zijn.
     Maar ook tussen 1720 en 1780 blijven er in
     Zesgehuchten personen Schenkels opduiken waarvan
     de herkomst en afstamming niet te vinden zijn.

     Ook de schrijfwijze van de naam zorgde voor grote problemen.     Praktisch alle mogelijke varianten kwamen hier
     voor: Schenkels, Schenckels, Schinkels,
     Schinckels, Scheynkels, Scheynckels, Schijnkels,
     Scheenkels, Schijnckels, Schijnckens, Schenkens,
     Scheenkens en ook nog Schenkers. Verder was er ook verwarring met Swinkels.

     En dan de namen Scenkel, Scenkels, Scijnckels,
     Schenckelers, Schenkelers, Schenkelaers, en Schenkelaars.     De na 1811 zelfstandige naam Schenkelaars is in
     deze regio ontstaan uit de verbastering en
     verschrijving van de naam Schenkels. Dit is
     vooral gebeurd tussen 1660 en 1680 in het gebied
     Stratum, nu een wijk van Eindhoven. Dit is
     precies de periode waarvan vrijwel geen DTB
     informatie bekend is. De publicatie 'Familie
     Schenkelaars' in Brab. Leeuw 1960 begint met een
     familie uit ca. 1660. De hierin genoemde families
     hebben wij uiteraard niet in deze publicatie
     opgenomen, hoewel wij hun nageslacht bij ons
     onderzoek in Noord Brabant wel tegenkwamen, m.n. in Stratum, Strijp en Zeelst.     Omdat er voor de Napoleontische tijd geen vaste
     schrijfwijze van namen bestond, en omdat er veel
     mensen van de ene gemeente naar de andere trokken
     als gevolg van vervolging en onderdrukking,
     konden de pastoors namen nauwelijks controleren.
     Als een kind moest worden gedoopt, kon men vaak
     een achternaam opgeven zoals men die wilde. Het
     gevolg is dat later blijkt dat b.v. mensen die
     Schenckels heetten, kinderen lieten dopen met de
     naam Schenkelers, of soms in dezelfde familie met
     Schenkelaars en ook met Schenckels. Het komt voor
     dat mensen die gedoopt zijn als Schenkelers later
     in andere akten weer Schenckels heten.

     Als dan ook nog vaak voorkomende namen als
     Martinus en Henricus worden gebruikt, is op een
     gegeven moment niet meer uit te maken wie wie is.

     In Nuenen komen personen voor met de naam of
     vader's naam Matthias, die de ene keer Schenckels
     heten, de volgende keer Scheynkels, de derde keer Schenkelers.

     Ook voornamen werden vaak verschillend gespeld.
     Matthias kan zijn Mattheus of Matthijs, of kortweg Thijs.     De problemen werden in de 17e eeuw nog vergroot
     door de grote sterfte onder de mensen.

     Brabant was afgesloten Generaliteitsgebied. De
     katholieken konden niet, zoals vroeger, naar het
     zuiden. Want dat was nu Oostenrijks gebied.

     Studeren aan de Universiteit van Leuven was dus
     uitgesloten. Ook het volgen van andere studies was niet meer mogelijk

     Veel mensen konden geen vaste betrekking meer krijgen en verarmden.

     De armoede werd nog verergerd door relatief zware belastingen.     Het komt dus voor dat mannen 4 x in hun leven
     huwden, omdat er zoveel vrouwen stierven, al of niet in het kraambed.

     In die tijd was het verplicht eerst in ondertrouw
     te gaan. Pas drie weken daarna kon er worden
     getrouwd. Als iemand dus 4 x huwt zijn er 8 data,
     nl. 4 x ondertrouw en 4 x trouwen.

     Als dat dan in verschillende gemeenten gebeurt,
     en alleen de voornaam wordt opgeschreven, dus
     niet meer de naam van de vader, en er zijn dan in
     hetzelfde gebied in dezelfde tijd ook nog 4
     Martinussen, dan is de chaos compleet.     Het systeem van gegevens in de regio
     Zesgehuchten, maar ook Helmond en Aarle-Rixtel en
     Beek en Donk, is totaal incompleet.

     In Helmond moeten een eeuw lang wel vier gezinnen
     Schenckels hebben gewoond, maar er is vrijwel niets van terug te vinden.

     In Helmond zijn tussen 1600 en 1700 drie of vier
     leden van eenzelfde stamlijn burgemeester
     geweest, maar de gezinnen zijn in Helmond zelf
     niet te traceren. In Aarle is dat ook zo. Twee
     personen Schenckels waren daar burgemeester, maar
     verder is daar niets over te vinden in genealogisch opzicht.

     In de regio Helmond-Aarle-Deurne is zeer
     opvallend dat we uitsluitend dopen hebben van
     meisjes; niet een van de jongens. Dat die er wel
     zijn geweest weten we alleen uit andere akten en
     uit overlijdens. Hetzelfde geldt in mindere mate voor de regio Geldrop.

     Het gevolg hiervan is, dat in deze regio's de
     oorsprong van de daar in de 16e/17e eeuw
     voorkomende takken Schenckels voor ons moeilijk
     te traceren was. Bij het herleiden van de
     generaties hebben wij aan de ene kant een aantal
     aannames moeten doen en aan de andere kant zaken
     weggelaten, waaraan wij twijfelden.

     Mogelijk kunnen in gedetailleerde studies via de
     archieven of via particuliere bronnen de takken beter uitgewerkt worden.     Om aan verdere informatie over de jongere
     generaties met de naam Schenkels en Schenkelaars
     te komen, hebben wij al deze in de PTT-gidsen
     vermelde namen aangeschreven. Wij hebben hen
     geïnformeerd over ons voornemen een genealogie te
     publiceren en hen gevraagd hun gegevens door te
     geven. De respons was niet overweldigend, maar op
     deze wijze konden wij toch meerdere takken aanvullen met recentere gegevens.

     's-HERTOGENBOSCH     Het zal geweest zijn in het voorjaar van 1989,
     dat ik weer een keer in het Provinciale
     Rijksarchief in de Citadel in Den Bosch was, om
     daar een aantal gegevens op te zoeken over
     Zesgehuchten-Geldrop, en daar vastliep omdat ik die gegevens niet kon vinden.

     Ik had dus bijna een hele middag over, en ik
     besloot eens te gaan zoeken in een deel waar ik
     toen nog niet geweest was en waar toen de
     gegevens uit Den Bosch werden bewaard, met name
     de zgn. Bossche Protocollen (B.P.).

     Dit zijn juridische Schepenbank-akten,
     opgeschreven door een van de secretarissen van
     het College van Schepenen van 's-Hertogenbosch,
     zoals het Bestuur van een Gemeente/Stad toen heette.

     Die B.P. zijn te verdelen in twee delen, nl. de
     akten voor 1500, en de akten van na die tijd. Na
     1500 is er geen naam-index, dus je kunt er niet
     zoeken op Schenkels. Dat deel loopt vanaf 1500
     tot 1630, en het loopt ook daarna praktisch
     ononderbroken door tot 1810. Het aantal akten,
     dat je dan alleen al tot 1630 in chronologische
     volgorde zou moeten nakijken op naam, bedraagt
     rond de 1,5 miljoen. Eigenlijk onbegonnen werk
     dus, want als je daar per dag 5 uur mee bezig
     bent, en er 2 in een minuut doet, doe je er per
     dag 5 x 120 = 600 per dag. Omdat er veelal een
     aantal dezelfde van een persoon staan, kom je wel
     op 1000 per dag. Dan heb je kramp in je armen en
     schouders van het bedienen van het leesapparaat,
     en als je pech hebt staat er niet een bij die je
     zoekt. Als je er een gevonden hebt, heb je alleen
     de naam van de hoofdpersoon, nog niet de inhoud
     van de akte. En omdat die in het Latijn staat, en
     alleen te vertalen is door specialisten, kun je daar weinig mee doen.

     Dus dat deel na 1500 heb ik laten liggen.

     Het deel voor 1500 is per naam uitgesplitst op
     witte kaartjes in twee grote ladekasten, een voor
     Den Bosch Stad, en een voor buiten de stad. Dat
     stuk omvat de hele toenmalige Meijerij van Den
     Bosch, dat toen doorliep tot in het huidige
     België, b.v. ook de plaatsen Lommel en Poppel. Ze
     liepen naar het westen tot en met Tilburg en Loon
     op Zand, (toen Venloon geheten), maar Dongen
     hoorde toen al bij de Baronie van Breda.     Toen ik in die kasten begon te kijken, viel ik zowat van mijn stoel.

     Er waren heel veel van de protocollen met de
     namen die ik zocht, wel meer dan honderd. En ze
     begonnen al vlak na het begin van het opschrijven van de protocollen, in 1363.

     Veel akten die over dezelfde personen gingen, heb
     ik niet meer opgeschreven. Maar van alle
     verschillende personen geef ik hier de eerste en
     de laatste akten, zodat de tijd, waarin ze in de
     protocollen voorkomen, is vastgelegd. Uiteraard
     gaat het hier om de familieverhoudingen, vooral
     vader-zoon. Zo hebben we stamlijnen
     gereconstrueerd, althans van de personen die in
     de akten voorkwamen, want van personen, die geen
     akten lieten opmaken of er niet in vermeld zijn, weten we uiteraard niets.[1]     's-Hertogenbosch Stad Folionummer

     1368-1369 Willem
     Sceynckel
     nr. 211 en 270

     Idem Goyaert
     Sceynckel
     nr. 87

     Idem Henrick Scenckel (van
     Erpe) nr. 168

     Ook 1421-1422 onmondige
     kinderen van wijlen H. Scenckel.

     Peter zoon.v. wijlen
     Herman Scenckel, momber, memorie van

     Meeus Schenckel, zoon v.
     Willem nr. 513

     1434-1435 Lysbett, wed. v. H. S., hertrouwd met Jan,

     zoon.v. Jan Baudens van
     Os nr. 244

     1376-1383 Goyart
     Sceynckel
     nr. 208 en 272

     1376-1383 Willem, zoon van wijlen Goyart,
     zoon v. wijlen Willem nr. 324

     1393-1396 Gysbert (Marselis) alias
     Sceynckel zoon v. Goyart Scenckel nr. 71

     idem Jan Sceynckel, zoon.v. Jan
     Meertenszn. nr. 11

     1421-1422 idem; zie ook
     1452-1453. nr. 86

     1404-1405 Jan Mol en Gybert Mol, zoons v.
     Gybert Sceynckel nr. 160 en 84

     1416-1417 Jan en Meeus, zoons van Willem
     Scenckel nr. 175

     1423-1424 Jan Scheenckel, alias
     Bijster nr. 198

     1390-1394 Jan
     Sceynckel
     nr. 422

     1426-1427 wijlen Jan S., man van Kathryn.

     Jan Wederhout en Peter
     Vughs, executeurs testamentair nr. 14

     1402-1403 Jan Willem
     Sceynckel
     nr. 14 v

     1410-1411 Jan, zoon v. Willem
     Schenckel nr. 351 v

     1420-1442 vijftien
     aktes!
     nrs. weggelaten

     1404-1405 Matteeus zoon v. wijlen Herman
     Scenckel nr. 142

     1406-1407 Mathijs, zoon v. Herman
     Sceynckel nr. 88

     1412-1413 Engbert Scenckel, zoon van
     Willem nr. 279 en 289

     idem
     1441-1446
     nr. 292

     1414-1415 Henrick Herman
     Scenckel nr. 52

     1416-1417 Jan en Meeus, zoons van Willem
     Scenckel nr. 175

     1416-1418 wijlen Goyart
     Schenckel nr. 67

     1418-1419 Gijsbert Scenckel, zoon v.
     Goyart nr. 36

     1420-1422 Meeus Willemszn.
     Schenckel nr. 52

     1420-1445 Meeus en zijn zoon
     Michiel nr. 237

     1420-1442 Meus en zijn broer
     Jan
     nr. 55, 108

     1423 13 maart wijlen Goyaert Schenckel, een
     stenen huis in de Colperstr. nr. 331 v

     1423-1424 Willem Scenckel, zoon v.
     Willem, goederen bij Oosterwijc nr. 167

     1423-1424 Goyaert Schenckel, een
     mansio[2] vroeger van hem, 19 aug. 1424 nr. 314

     1426-1461 nog 11 andere van Goyaert
     Scenckel nrs. weggelaten

     idem Jan, zoon.v. Willem, en zijn
     broer Meeus en diens broer Engbert nr. 301

     1427-1428 Jan en Engelbert, zoons van
     wijlen Willem Scenckel (Willem is dan

     dus al
     overleden!)
     nr. 133

     1429 Meeus Willemszn.
     Scenckel nr. 378

     1434-1441 nog 5
     aktes
     nrs. weggelaten

     1428-1449 Meus Scenckel, nog 10
     aktes nrs. weggelaten

     1430-1431 Emmen, zoon v. Willem
     Schenckel nr. 350

     1431-1432 Engbert Engbertus
     Scenckel nr. 199

     idem
     1463-1464
     nr. 183

     1437 Lysbett, dr. v. Jan Monijns,
     ketelmaker, weduwe van Henrick

     Scenckel, hertrouwd met
     Jan Baudens, en haar schoonzoon

     Goyart Caper,
     bontwerker, hertrouwd met Heilwich Henrick

     Scenckel (zie ook 1368 !).

     1440-1441 Engbert Willem Schenckel en
     zoon Henrick nr. 326 en 329

     1441-1442 Michiel, Jan en Adriana,
     kinderen van Meeus Schenckel nr. 68

     1447-1448 Michiel Meeuszn.
     Schenkel nr. 385

     1451-1452 Engbert Willem Schenkel en zijn
     zoon Henrick nr. 106 v

     1439-1440 Herman Peter
     Scenckel
     nr. 279

     idem
     1458-1459
     nr. 309

     1441-1442 Willem, zoon v. Engbert
     Schenckel nr. 279

     idem Herman, Aleyt, Mechtelt en Heilwich,

     kinderen van Henrick en
     Lysbett nr. 401

     1452-1453 Jan Jan Schenckels, man van
     Aleyt, dr. v. wijlen Aert van Oss nr. 100

     (1e maal dat Schenckels
     voorkomt met s op het eind!)

     1434-1454 Wouter Meeuszn.
     Scenckel nr. 229

     1454-1455 Matheus Engbertus
     Schenckel nr. 123

     1456-1486 Matthaeus Engbertus Schenkel,
     nog 6 aktes nrs. weggelaten

     1464 Gysbert Goyaert
     Scenckel nr. ?

     1486-1487 Matheus Heymerick (?)
     Schenckel nr. 312

     1487 Matheus Engbert Scenckels en
     zijn zoon Engbert nr. ?

     sept. 1490 Engbert Henrick
     Schenckels nr. 329

     1492 Aleyt, dr. v. wijlen Henrick
     Smeeds, wed. van Goyaert Scenckel nr. 22 en 331

     1494-1495 Anthonis Mattheuszn.
     Schenckels nr. 178

     1497-1498 Emmen Mattheuszn.
     Schenkels nr. 160

     1498 Jan en Mattheus, zonen van
     wijlen Engbert Schenckels nr. ?

     1499-1500 Symon Mathaeus
     Scenckels nr. 271     Het is een heel gepuzzel, maar er blijken dan drie stamlijnen te zijn.

     Een lijn, die begint met Henrick van Erpe, en die
     op een gegeven moment ophoudt.

     Dan een tweede, die begint met ene Jan, en die ook ergens ophoudt.

     Dan de derde, die begint met Willem, en die doorloopt tot in het heden.

     Deze Willem, uit de akte 324, waarvan een kopie
     is opgenomen, schijnt onroerend goed te hebben
     verkocht in Mechelen en Stralen, uiteraard plaatsen in België.

     Het is dus mogelijk dat hij uit België is
     gekomen. In België wonen ook nu nog veel
     Schenkelsen, maar we hebben niet kunnen
     achterhalen of daar een zelfstandige stamlijn is,
     die ouder is dan die uit Den Bosch.     Deze gegevens van deze akten moeten worden
     gecombineerd met de akten van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch.     Dan nu de akten van na 1500.

     Van deze akten is in rond 1750 door diverse
     secretarissen van het Schepencollege een
     chronologische lijst gemaakt van de naam met
     beschrijving van de akten. Deze lijst is op
     microfiche gezet en in te zien in diverse
     Noord-Brabantse archieven, o.a. die van het
     Regionaal Historisch Archief in Tilburg.

     Omdat ik in 2000 werkloos was, had ik veel tijd.
     Een kleine 4 maanden ben ik daar 4 dagen per week
     bezig geweest met het nakijken van de lijsten op
     Schenckels. Afhankelijk van het schrift zijn de
     microfiches goed te lezen, en omdat er vaak 10 of
     meer akten op dezelfde naam staan, gaat het voor
     1580 ook een stuk sneller dan van de akten uit de
     economisch magere jaren daarna, wanneer er per akte telkens een andere naam is.

     Ik schat dat ik er globaal rond de 150.000 heb
     nagekeken, een 30% van het bestand in die tijd.
     Omdat ik bewust heb gespreid over de tijd, schat
     ik dat ik toch een redelijk percentage heb
     gevonden wat betreft het voorkomen van de namen.

     Hier volgt de oogst.     Die bevat ook de namen Scentkens. Of Schijntkens.
     Uit de woordenboeken, waarin namen zijn afgeleid,
     blijkt dat die naam waarschijnlijk later ook
     Schenkels is geworden, of dus al hetzelfde was
     als Schenkels. Dit geldt ook voor Schenkens en
     Scheenkens. Uiteraard weten we niet of het om
     personen gaat die dezelfde zijn als vermeld onder
     Schenkels. Dat zal waarschijnlijk ook wel nooit
     duidelijk worden, in sommige gevallen althans.     Februari 1500 Engbert Schenkel 1 mud rogge Oirschot.

     Januari 1511 Eymbert Schenkel promesse 3.0.0
     jaarlijks Gestel bij Oosterwijc. Losbaar met 50.0.0

     Sept. 1513 Willem Schijntkens prom. 3.0.0 jl Helmont.

     Juli 1513 Huybert Schenkens. 3.0.0. jl
     Ortenstraat (Stad Den Bosch ). Losbaar met 50.0.0.

     1514 Willem Schijntkens 7 mud
     rogge jl Nuenen. Losbaar met 18 Peters

     0ktober 1514 Engbert Schenkels 1 kwart mud + 1.0.0. jl Oosterwijk

     April 1515 Wouter Scheenkens, land Schijndel.

     Idem Huybert Scheenkens 3.0.0. jl Ortenstr.

     Idem Adriaan Schenkens 3.0.0. jl Orthenstr.

     Juni 1515 Goyart Schenkens 1 mud rogge Helvoirt.

     Jan. 1515 Wouter Schenkens 3.0.0. jl Orthen.

     Juni 1519 Henrick Schenckel 2 huysen alhier Aart Berwoutstr.

     Febr. 1519 Goyart Schenkens prom.3.0.0 jl Helvoirt. Losbaar met 50.0.0

     Febr. 1519 Peter Schenkens cum.s. prom. 11.0.0.

     Aug. 1520. Henrik Schenckels 77 jl ap. (?)

     Wouter Schentkens Den Bosch stad

     Idem Elisabeth Scheenkens Asten

     1525 Frank Schenkens Boxtel

     Idem Antony Schijnkens 1 mud rogge Nuenen. Ook Jan Schijnkens.

     Febr. 1525 Willem Schijnkens 3.0.0. jl Tongelre.

     1526 Gerard Scheenkens land Nuenen

     1526 77 (?) Jan Schijnkens 3.0.0. jl Nuenen

     mei 1528 Mechteld Scheenkens afgifte van Togt

     aug. 1529 Godefridus Scheenkens 10 lopen
     rogge 's jaars onderp. Uts losb. m. 29 Gld.

     April 1529 Antony Scheynkens togt

     Idem Bela Scheynkens cum s. helft
     van 2 pieters jl onderp. Nuenen

     Idem Antony Scheynkens helft in een mud rogge jl onderp. Nuenen

     Nov. 1525 Wouter Schentkens prom. 58.0.0

     Januari 1529 Antony Schynkens prom. 3.0.0 jl Tolbrugstr. Den Bosch.

     April 1529 Jan Schyntkens c.s. prom. jl Nuenen

     Oktober 1530 Jan Scyntkens c.s. alle hunne goederen

     Idem Arnold Scyntkens prom 50.0.0

     Maart 1532 Willem Schijntkens Land Tongelre.

     Idem Arnold Schyntkens prom.3.0.0 jl Geldrop

     Idem Wouter Scheenkens prom.2.0.0 jl Vught

     Oktober 1532 Wouter Scheenkens prom. 32.0.0 jl

     Oktober 1533 Jan Schentkens prom.3.0.0. jl Nuenen

     Idem Willem Scentkens prom. 60.0.0. jl

     Idem Aalbert Scheentkens 9.0.0 jl Ortenstr. Den Bosch.

     Idem Herman Scheentkens prom.12.0.0

     Jan. 1534 Arnold Schijntkens prom.3.0.0 jl lijfrente.

     Jan 1535 Aalbert Scheenkens. Ortenstraat. D.B.     De meeste van deze namen komen niet terug in onze
     genealogie zoals verder in deze publicatie beschreven.

     De enige dubbelnaam is die van Antony Schijnkens,
     want uit de akten van het Groot-Zieken-Gasthuis
     blijkt dat dit dezelfde is als Antony Schenkels, de vader van Dominicus.

     Merkwaardig is wel, dat telkens akten terugkomen
     die betrekking hebben op land in Nuenen.

     Daaruit zou kunnen volgen, dat de andere
     personen, die ook blijken land te hebben in
     Nuenen, wel familie zijn van Antony. Maar we
     hebben tot nu toe in Nuenen geen oude stam
     Schenkels kunnen vinden. Waarschijnlijk is het
     dus, dat men daar wel goederen had, maar er niet woonde.

     Uit de akten blijkt, dat vele Schenkelsen, al of
     niet anders geschreven, zelf in Den Bosch
     woonden, zoals ze al deden vanaf het begin van de akten in 1368.     Het is wel opvallend dat in vrijwel alle genoemde
     plaatsen later Schenkelsen blijken te komen
     wonen; de enige uitzonderingen zijn Helvoirt en Vught.     Hier ben ik gestopt, omdat ik vanaf deze tijd niet veel meer verwachtte.

     Ik ben verder gegaan in 1564, omdat ik hoopte op
     gegevens omtrent Dominicus, waarvan de eerste
     echtgenote al overleden moest zijn, en over Mr.
     Johan, die al oud genoeg moest zijn om in de
     akten voor te komen. Dat gebeurt echter pas in 1581; zie de genealogie.     1584 Inventaris nr. 1414 Fol.
     339 v. Mr. Johan Schenckels, een hoeve tot Loon, Tilborg.

     1585 Inv. nr. 1415 Fol. 166 v.
     Mr. Johan Schenckels prom. 90.0.0.

     Idem idem nr. 167. Denselven
     promiscit 95.12.9 en denselven c.s. conventie.

     Juni 1590 Inv. nr.1416 Fol. 426. Mr.
     Johan Schenckels c.s. Huys bij de Visbrugge met erfpacht voor 12 Gl jaarlijks.

     Dec. 1581 Inv. 1417 Fol. 192. Jan
     Schenckels een derde in huys a.d. Visstr.

     Okt. 1589 Inv. 1406 Fol. 308. Mr. Johan
     Schenckels 7 Gl jl uit onderpanden ten Dungen.

     1596 Inv. 1408 Fol. 305. Mr.
     Johan Schenkels 15 Gl jl onderp. tot Oorschot.

     1597 Inv. 1409 Fol. 1 v. de
     voorschr. Rente. Transp. Willem Dagverlies
     transp. 11 gl jl en 12,50 gl uit onderp. Tot Empel.

     1600 Idem Fol. 395 v. Mr. Jan Schenckels prom.49.0.0.

     Idem Fol. 394. Frans Schenckels. procuratie.

     1601 Inv. 1410 Fol. 215. Mr.
     Johan Schenckels 6 gl jl uyt een huys bij het Loefs Brugsken.

     Idem idem Fol. 216. denselve 14
     gl jl uyt een huys in de Ridderstr.

     Idem idem Fol. 219. denselve 2 en
     een halve gl. jl uit onderp. Tot St. Michiels Gestel.

     Idem idem v. denselve 9 gl. jl uit onderp.als voor.

     Idem idem Fol. 220. Denselve 7 gl. jl onderp. ut supra.     Daarna heb ik nog doorgekeken de jaren 1625 tot
     1630, maar niets meer gevonden.     MOERGESTEL of St. MICHIELSGESTEL     In de akten uit het Groot-Zieken-Gasthuis en ook
     in andere akten komt voor de naam Gestel, al dan
     niet aangeduid met Gestel bij Oosterwijc.

     In het begin nam ik aan dat dit Moergestel moest
     zijn. Ik heb een heel onderzoek ingesteld naar
     het evt. voorkomen van de naam Scenckel of
     Schenckels daar, maar niets gevonden.

     Ik was langzamerhand al tot de conclusie gekomen,
     dat het St. Michielsgestel moest zijn, maar kon dat niet aantonen.

     Op een gegeven moment, toen ik de aktes uit het
     Gestel weer eens doorlas, viel mij op in akte
     1406, van 1 augustus 1474 de omschrijving: …
     Schepen in Gestel … een stuk heiveld, geleghen in
     de parochie van Ghestel bij Oosterwijc, tussen
     het erf van de Claren te Den Bosch en dat van Matheeus voorschr.

     Het gaat om het erf van de Claren te Den Bosch.

     De zusters Clarissen, verdeeld in de zgn. Arme
     Claren en de zgn. Rijke Claren, hebben vroeger in
     veel plaatsen kloosters gehad, maar de meeste
     zijn al eeuwen verdwenen. Als ik zou kunnen
     uitvinden in welk Gestel er een dergelijk
     klooster heeft gestaan, zou ik ook kunnen
     uitvinden welk Gestel er is bedoeld in de akten.     Daarom heb ik een hele middag in de Citadel onderzoek verricht met dat doel.

     Ik slaagde erin uiteindelijk een lijst in handen
     te krijgen uit de 18e eeuw, waarin alle kloosters
     stonden vermeld. In Moergestel heeft er nooit een
     gestaan, maar in St. Michielsgestel wel, tegen de
     grens met Boxtel. Dus in Moergestel hebben nimmer
     Schenckels gewoond, in tegenstelling tot wat in andere publicaties staat.     DONGEN - OOSTERHOUT     Nadat het eerste genealogisch onderzoek in Den
     Bosch was afgerond, heb ik mij weer verdiept in
     de oudste gegevens van de regio Dongen -
     Oosterhout. In het Streekarchief Oosterhout
     bleken, buiten het officiële archief om, nog een
     aantal mappen te bestaan, waarin door
     vrijwilligers samenvattingen van bestanden waren
     opgenomen, gegroepeerd per gezin en geïndexeerd op patroniemen.

     Het boek 1, gezinnen in Oosterhout, werd door mij
     geraadpleegd. Tot mijn verrassing stuitte ik
     daarbij op een gezin Willems, waarin ook Huijbert
     Willems voorkwam en waarbij stond vermeld dat dit
     waarschijnlijk dezelfde persoon was als Huijbert
     Willems Schenckels. Daarbij werd duidelijk, dat
     ik verder moest zoeken onder Willems. Dit leverde
     resultaat op, want het gehele gezin kon worden
     gereconstrueerd onder Willems, inclusief de
     geboorte van Huijbert zelf, waarbij weer de namen
     van zijn ouders waren vermeld. Dit was waar wij
     al meer dan 10 jaar naar hadden gezocht, want dit
     bleek de aansluiting op de leveren met de al veel eerder gevonden tak Dongen.

     In het overzicht 'Trouwen Oosterhout' door Mw.
     M.E. Wijnsouw-De Haan in GTMWB werd ook het
     huwelijk van Huijbrecht Willemsen aangetroffen, onze voorouder.

     De naam van de vader van Huijbrecht, nl. Willem
     Theodori, leverde de mogelijke aansluiting met de
     tak te Den Bosch. Aanvankelijk konden wij niets
     met de naam Theodorus of Dirck (roepnaam van
     Theodoor), maar uit een akte uit Den Bosch,
     vermeld in het artikel van dr. van Dijk, bleek
     dat er wel degelijk een Dirck in de tak Den Bosch was voorgekomen.

     De reden, dat wij de takken Den Bosch -
     Oosterhout nog niet hebben gekoppeld, is dat wij
     nog geen bewijs hebben dat Willem uit Oosterhout
     inderdaad een zoon is van de bewuste Theodorus
     uit Den Bosch. Gezien het feit dat er op grond
     van de gegevens geen andere Theodorus Schenckels
     is geweest, zou deze koppeling reëel kunnen zijn.     ALGEMEEN BEELD     Het belangrijkste doel van het onderzoek was om
     uit te vinden of er EEN familie c.q. geslacht
     Schenckels was vroeger, of dat er sprake was van
     verschillende families die los van elkaar staan.

     De conclusie is, dat vanwege het ontbreken tot nu
     toe van een aantal harde gegevens, alsook van
     bewijzen van het tegendeel, het redelijk zeker is
     dat wat betreft Nederland het om een en dezelfde
     familie gaat, met als oorsprong de algemene
     stamvader Willem die blijkens de akte uit 1368 in Den Bosch woont.

     De oudste stamlijn naast die uit Den Bosch is die
     uit Liessel-Helmont. Daar komen een hele reeks
     personen voor met de naam Schenkens, Scheenkens
     en andere schrijfwijzen, ook Schenckels. Deze
     reeks begint al voor 1600, en de opvallende naam
     is Silvester, of Sylvester, die gevolgd wordt
     door een hele reeks Wilbort (of
     Wilbert)-Silvester-Wilbort-Silvester, later ook
     door Jan-Wilbort. Aanvankelijk dacht ik dat
     Sylvester een Limburgse naam was, maar in de
     Schepenprotocollen van Den Bosch komt die naam
     ook veelvuldig voor, evenals de naam Rut of Ruth.

     Omdat nergens anders in Brabant die namen
     voorkomen, ga ik ervan uit dat deze reeks ook
     voortkomt uit Den Bosch. Anderzijds, omdat voor
     zover wij nu weten deze tak is uitgestorven,
     heeft het weinig of geen betekenis voor de huidige Schenkelsen.

     De tak Helmont-Aarle-Rixtel komt vanuit Den
     Bosch, maar de aansluiting met de Schenckelsen
     die na 1700 opduiken in de regio
     Heeze-Leende-Zesgehuchten en omliggende gemeenten
     is zoek vanwege het ontbreken van gegevens.     Twijfelachtig is of er een lijn liep van Den
     Bosch via Oirschot. Uit een aantal akten blijkt
     dat er onroerend goed was in Oirschot. Ook zijn
     daar een aantal dopen etc. gevonden, waarvan een
     met verbinding naar Zesgehuchten.

     Verder was er een tak Gemert, die ook is uitgestorven.

     De tak Oosterhout - Dongen - Waspik - Tilburg kwam zeker ook uit Den Bosch.     De enige rechtstreeks doorlopende tak, vanaf
     stamvader Willem, waarvan de genealogische
     gegevens compleet zijn, is de tak via Mr. Jan, de
     notaris van Den Bosch, via Boxtel-Schijndel-Tilburg naar Den Haag.

     De andere takken, zoals die van Haarlem-Den
     Helder en die van Stompwijk-Nootdorp-Delft, komen
     voort uit Zesgehuchten, en daarvoor weer uit -
     vrijwel zeker - of Helmont-Liessel, of Helmont Aerle-Rixtel.

     Helmont (werd heel vroeger geschreven Hellemont!)
     of zoals het tegenwoordig wordt geschreven
     Helmond was voor het opzoeken een heel moeilijk
     geval, omdat ook daar veel gegevens ontbreken. Er
     moeten tussen 1600 en 1700 zeker vier families
     Schenckels daar gewoond hebben, waaronder die van
     de burgemeesters Schenckels, maar op dopen van
     een paar dochters na is er niets te vinden. Uit
     notariële akten blijkt, dat er een reeks zonen
     was, maar van geen enkele is een doopakte of huwelijksakte te vinden.

     Dit verschijnsel blijft ook voorkomen in Geldrop
     - Zesgehuchten tot ver na 1700, alsook in Nuenen.

     Het lijkt erop of men op een of andere manier de
     geboorte van zonen niet wilde publiceren, of
     tenminste dat er expres gegevens zijn
     zoekgemaakt, maar met welk doel is ons niet duidelijk.     OPKOMST EN NEERGANG     De familie Schenckels behoorde in Den Bosch tot
     de intellectuele elite van de stad. Dat was ook
     het geval met de burgemeesterstak uit
     Liessel-Helmont-Aerle-Rixtel. De familie was
     katholiek, en zolang het hoger bestuur dat ook was, was er niets aan de hand.

     In Den Bosch waren de voornaamste beroepen in de
     familie die van Geneesheer-Dokter-Chirurgijn, en
     Leraar aan de Latijnse School, voorloper van het
     Gymnasium. Dominicus en zijn zonen spraken Latijn
     met elkaar en met de scholieren en studenten, en
     ook correspondeerden ze in het Latijn met andere
     geleerden in het toenmalige West Europa.
     Dominicus Dr. Med. schijnt zelfs te hebben gecorrespondeerd met Erasmus.     In Den Bosch was in 1629 de rol van de familie
     uitgespeeld vanwege de inname van de stad door de
     Protestanten. In Oost-Brabant heeft de familie
     langer leidende posities behouden, omdat het
     langer duurde voor de Protestanten zelf
     plaatsvervangers konden aanwijzen, maar na 1700
     was het afgelopen met de bestuursfuncties,
     uitgezonderd Willem Schenckels, die in
     Zesgehuchten nog 3 maal Borgemeester is geweest.

     De tak Boxtel heeft op allerlei manieren pech
     gehad. Diverse zonen met de naam Dominicus
     overleden voortijdig, een ervan werd vermoord, al dan niet per ongeluk.

     De rijkdom van deze tak is in anderhalve eeuw
     tijd, globaal tussen 1630 en 1780, verdwenen.

     Voor 1650 hebben een aantal leden van de familie
     gestudeerd aan de Universiteit van Leuven, maar
     er hebben er ook gestudeerd aan de Universiteit
     van Dowaai, het huidige Douai in Noord-Frankrijk,
     aan de Universiteit van Keulen, en aan die van Freiburg.

     Dominicus Dr. Med. kreeg zijn opleiding aan het
     College de Beauvais te Parijs, voorloper van de Sorbonne.

     Zijn vader Anthony was al medicus met opleiding,
     maar waar hij die heeft genoten is niet bekend.

     Door het uitbreken van de 80-jarige oorlog en het
     verkeerde verloop ervan voor de katholieke
     families werd het steeds moeilijker in Leuven te
     blijven studeren. Na 1630, en zeker na 1648
     (Vrede van Munster, einde van de 80-jarige
     oorlog), toen de grens tussen het huidige Noord
     Brabant en het toenmalige Oostenrijks-Brabant
     dichtging, werd het praktisch onmogelijk. Degenen
     die naar België gingen konden niet meer terug,
     behalve via Limburg en de Peel, een gebied waar
     de Staatse troepen niet genoeg volk hadden om <br/><br/>(Message over 64 KB, truncated)
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.