Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [groningen-genealogy] Herkomst Geert Jans Schulinge ( Schuilinge) te Bunne

Expand Messages
 • Hans Vos
  T.a.v. Hans Homan Free. Beste Hans, Dank voor de aanvullende informatie. Als ik in de toekomst nieuwe vragen heb, maak ik graag gebruik van je vriendelijke
  Message 1 of 5 , Mar 10, 2013
  • 0 Attachment
   T.a.v. Hans Homan Free.

   Beste Hans,

   Dank voor de aanvullende informatie.
   Als ik in de toekomst nieuwe vragen heb,
   maak ik graag gebruik van je vriendelijke aanbod.

   Ik ga zeker achter het Drents Genealogisch Jaarboek aan.
   Waarschijnlijk staat het hier bij het CBG in Den Haag.

   Vriendelijke groeten,

   Hans.
   ________

   Hans Vos
   Den Haag.
   Op 9 maart 2013 14:51 schreef Hans Homan Free <hans@...> het
   volgende:

   > **
   >
   >
   > Hallo Hans
   >
   > In de laatste uitgave van het Drents Genealogisch Jaarboek is een
   > genealogie
   > Meijering verschenen. (De familie uit Eext, met nakomelingen in Drenthe en
   > ook veel in Groningen). Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
   >
   > Verder heb ik nog wel het eea. van de Julsing en Baving families.
   >
   > Met Vriendelijke Groeten,
   >
   > Hans Homan Free
   >
   > www.homanfree.nl
   >
   > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hans Vos
   > Verzonden: Saturday, March 09, 2013 2:50 PM
   > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] Herkomst Geert Jans Schulinge (
   > Schuilinge) te Bunne
   >
   > Dag Hans,
   >
   > Je hebt helemaal gelijk. Mijn Meijering-voorouders leefden aan beide kanten
   > van de provinciale grens.
   > Bij heel veel families is dat natuurlijk zo geweest De directe verwantschap
   > tussen de verschillende takken
   > is soms moeilijk aantoonbaar - zoals b.v. bij de geslachten Julsing,
   > Battink en de Baving, die ik tegenkom in
   > zowel Drenthe als in Groningen - maar dat maakt het zoeken naar aanvullende
   > gegevens wel een boeiende bezigheid.
   >
   > Hartelijk dank voor de nieuwe Schuiling-gegevens, die je zo snel hebt
   > toegestuurd. Dat levert weer plezierig
   > puzzelwerk op voor deze natte zondagmiddag!
   >
   > We speuren verder.
   >
   > Vriendelijke groeten,
   >
   > Hans.
   >
   > __________________
   > Hans J. Vos
   > Den Haag
   > hans.j.vos@... <mailto:hans.j.vos%40gmail.com>
   >
   > Op 9 maart 2013 13:49 schreef Hans Homan Free <hans@...
   > <mailto:hans%40homanfree.nl> > het
   > volgende:
   >
   > > **
   > >
   > >
   > > Hallo Hans,
   > >
   > > Je zit in de verkeerde provincie, dit is Drenthe.
   > >
   > > Onderstaand de ge gegevens die ik heb. Waarschijnlijk horen deze
   > > Schuiling's ook bij de Schuiling te Annen (of vice versa), maar hoe heb
   > ik
   > > niet kunnen aantonen. Er zitten zoveel Jan/Johan Schuiling's rond
   > 1600-1700
   > > te Annen en Vries, dat ze moeilijk uit elkaar te houden zijn.
   > >
   > > Kijk maar eens naar onderstaande gegevens. N.B.: de gegevens zijn nog
   > niet
   > > uitvoerig gecontroleerd en kunnen nog fouten bevatten).
   > >
   > > Met Vriendelijke Groeten,
   > >
   > > Hans Homan Free
   > >
   > > www.homanfree.nl
   > >
   > > Genealogie van Jan Schuiling
   > >
   > > Generatie I
   > >
   > > I Jan Schuiling, geboren circa 1655.
   > >
   > > In de grondschattingsregisters wordt te Zeijen een Jan Schuiling genoemd,
   > > en aangeslagen voor 12.549,-. Ook in 1642 en 1646 wordt te Donderen
   > Albert
   > > Tijs genoemd als meijer van Jan Schuiling. Mogelijk betreft het hier de
   > > vader of grootvader van deze Jan Schuiling.
   > >
   > > Kinderen:
   > >
   > > 1. Geesje Jans Schuiling, geboren circa 1680.
   > >
   > > Gehuwd met Jan Hindriks, geboren circa 1685 te Zeijen, zoon van Hindrik
   > > N.N.
   > >
   > > Op 8-9-1730 worden mombers benoemd over de kinderen van Jan Hindriks en
   > > wijlen Geesje Jans Schuiling te Zeijen. De hoofdmomber is Jan Jans van
   > > Veenhuizen en de medemomber is Willem Thijs Bebinge te Zeijen. Er zijn
   > drie
   > > kinderen. De vorige hoofdmomber was wijlen Willem Jans Schuiling, en de
   > > medemomber was wijlen Geert Jans Schuiling. [SP 244 deel 1 folio 25 dd.
   > > 8-9-1730].
   > >
   > > In de momberrekening die op 2-1-1736 opgemaakt wordt worden de kinderen
   > > genoemd: Jan, Hindrik en Willem. Jan en Hindrik zijn dan meerderjarig, en
   > > Willem is getrouwd. De kinderen erven van Willem Schuiling. De mombers
   > zijn
   > > dan Jan Jans van Veenhuisen, Willem Thijs Bebing, Luichien Hendriks en
   > > Wolter Hendriks. [SP 244 deel 1 folio 285 dd. 2-1-1736].
   > >
   > > 2. Geert Jans Schuiling, geboren circa 1690 (zie II).
   > >
   > > 3. Willem Jans Schuiling, geboren circa 1690, overleden voor 1728.
   > >
   > > Gehuwd voor de kerk op 17-1-1722 te Vries met Jantje Berents, geboren te
   > > Schipborg, gedoopt op 10-3-1678 te Anloo, dochter van Berent Jans en
   > > Hindrikje Gerrits.
   > >
   > > Zij is eerder getrouwd geweest met Jan Martens.
   > >
   > > In 1721 koopt Willem Schuiling te Zeijen samen met Jannes Homan en zijn
   > > vrouw Anna Hiddingh te Vries land op "de Beeld" van Jan Tileking,
   > organist
   > > te Meeden. In 1724 is er sprake van verkoop van overdracht na openbare
   > > verkoop van een viertal akkers onder Zeijen door Willem Jansen Schuilinge
   > > te Zeijen aan Jan Hendriks, die hen op zijn beurt weer over doet aan Jan
   > > Hannens c.s. te Zeijen. [Archief Overcinge, inventaris no 0607, akten 413
   > > en 467]
   > >
   > > Op ...... wordt er een eenkind contract opgesteld over de kinderen van
   > het
   > > eerste huwelijk van Jantje Berents met Jan Martens. Jantje Berent
   > hertrouwt
   > > met Willem Jans Schuiling van Zeijen op 17-1-1722. Uit het eerste
   > huwelijk
   > > waren er 7 kinderen. Als er uit het huwelijk van Willem Jans en Jantje
   > > Berents geen kinderen geboren worden zullen de broer en zusters van
   > Willem
   > > Jans 100 gulden krijgen. Hiertegen verweren de broer Geert Schuiling mede
   > > namens zijn zusters zich, omdat het tegen het landrecht zou zijn. Zij
   > > willen de volle erfenis. Willem Jans Schuiling zegt echter dat hij de
   > > kinderen heeft geadopteerd, en dat deze dus gerechtigd zijn om van hem te
   > > erven. De Etstoel geeft Willem gelijk.[Etstoel 14 deel 41 folio 172].
   > >
   > > 4. N.N. Schuiling.
   > >
   > > Gehuwd met Berent Hindriks, kuiper te Beilen.
   > >
   > > Generatie II
   > >
   > > II Geert Jans Schuiling, geboren circa 1690, overleden voor 1731, zoon
   > van
   > > Jan Schuiling (zie I).
   > >
   > > Gehuwd voor de kerk (1) voor 1715 met Hindrikje Heling, geboren circa
   > 1690
   > > te Ees, dochter van Jan Heling en Jantje Brants.
   > >
   > > Gehuwd voor de kerk (2) circa 1721 met Wubbigje Jans, geboren circa 1700,
   > > dochter van Jan N.N.
   > >
   > > Zij hertrouwt met Harm Jans Eelkes.
   > >
   > > Op 25-11-1721 zijn Hindrik Helinge, Albert Boelinge, Willem Jans
   > Schuiling
   > > en Jan Hendriks mombers over de 3 kinderen van Geert Jans Schuiling en
   > > Hendrikien Helinge. Geert Jans hertrouwt met Wubbechien Jans. [Etstoel 14
   > > deel 41 folio 94 d.d. 25-11-1721].
   > >
   > > Op 20-10-1731 is Geert Jans Schuiling overleden en hertrouwt zijn weduwe
   > > Wubbechien Jans met Harm Jans van Bunne. Over de twee kinderen, die niet
   > > met name genoemd worden, wordt van vaders zijde Jan Hendriks van Zeijen
   > als
   > > hoofdmomber aangesteld. Als medemomber wordt benoemd mr. Berent Hendriks
   > > kuiper van Beilen, eveneens van vaderszijde. Van moederzijde worden Jan
   > > Ebels van Norg en Steven Roelofs van Langeloo benoemd. Alle mombers waren
   > > zwagers van de ouders. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 115 dd
   > 20-10-1731]
   > >
   > > Op xx-xx-xx- is de de momber Willem Jans Schuiling over de kinderen uit
   > > het eerste huwelijk overleden. In zijn plaats wordt Willem Thies Bebinge,
   > > volle neef van de vader benoemd. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 18
   > d.d.
   > > ]
   > >
   > > Op 19-5-1733 wordt er een momberrekening opgemaakt over de kinderen uit
   > > het eerste huwelijk. Hierin worden de kinderen met name genoemd: Jan,
   > > Jannes en Jantien. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 163 d.d. 19-5-1733]
   > > Ook op 20-5-1735 wordt er een momberrekening opgemaakt. Hieruit blijkt
   > dat
   > > Jan Geerts Schuiling is gehuwd met Egbertien Egberts, en Jantien Geerts
   > > Schuiling is gehuwd met Geert Jans Stelmaker.[Schultenprotocol 244 deel 1
   > > folio 219 d.d. 20-5-1735]
   > >
   > > Bij de laatste momberrekening is de pupil Jannes Schuiling overleden.
   > Zijn
   > > erfenis gaat naar Wubbegien Jans, Geert Jans Stelmaker namens zijn vrouw
   > en
   > > Jan Schuiling, ieder voor een derde deel. De rekening wordt ondertekend
   > > door "Jan Heling namens mijn vader"; Geert Jans Stelmaker, Jan Geerts
   > > Schuiling en Wubbechien Jans. [Schultenprotocol 244 deel 1 folio 334 d.d.
   > > 3-5-1738]
   > >
   > > Etstoel Deel/folio/datum43/121/30-11-1728
   > >
   > > Onderwerp:goedkeuring verkoop
   > >
   > > Inhoud:Albert Ellinge, Hindrick Ellinge en Jan Hindricks als hoofd en
   > > medemombers van de minderjarige kinderen van wijlen Geert Schulinge en
   > > wijlen Hinderickien Ellinge, Wubbeghien Jansen laatst weduwe van genoemde
   > > Geert Schulinge als wettige voogdes van haar kinderen bij Geert verwekt,
   > > Luchien Hindericks en Jan Hindericks beide mombers over de minderjarige
   > > kinderen van hun broer Jan Hendricks, te samen erfgenamen van wijlen
   > Willem
   > > Jansen Schulinge te Vries. Zij verzoeken om goedkeuring van de verkoop
   > van
   > > goederen.
   > >
   > > Etstoel Deel/folio/datum59/110/31-5-1774
   > >
   > > Eiser:Egbert Jacobs nom. ux. Hindrikje Geers dochter van wijlen Geert
   > > Schuulinge en Wubbegijn Jans voor enige tijd overleden voor de helft
   > tegen
   > > haar broer David Geers voor de andere helft gerechtigd tot hun erfenis.
   > >
   > > Verweerder:David Geers
   > >
   > > Onderwerp:panding
   > >
   > > Inhoud:1300-0 wegens afkooppenningen van een plaats te Bunne. Er is
   > sprake
   > > van een halfbroer Jannes Geers.
   > >
   > > Ouders zijn niet zeker.
   > >
   > > Uit het eerste huwelijk:
   > >
   > > 1. Jantje Geerts Schuiling, geboren circa 1715.
   > >
   > > Gehuwd voor de kerk voor 1735 met Geert Jans Stelmaker, geboren circa
   > > 1715, overleden 1752, zoon van Jan N.N.
   > >
   > > Geert Jans (Stelmaker) en zijn vrouw lenen diverse malen geld:
   > >
   > > Op 11-6-1746 600 gulden van Harm Koops [SP242 deel 1 folio 27ro]
   > >
   > > Op 27-5-1752 80 gulden van Harm Everts van Vries. [SP242 deel 1 folio
   > > 27vo].
   > >
   > > Op 1-5-1747 500 gulden van zijn broer Jan Jans van Bunne als hoofdmomber
   > > over de kinderen van overleden broer Hindrik Jans van Peest. [SP242 deel
   > 1
   > > folio 30vo]
   > >
   > > Op 11-11-1752 leent Jantje Geerts Schuiling, weduwe van mr. Geert Jans
   > van
   > > Zeijen en haar kinderen 169 gulden 12 stuivers van schulte Wolters van
   > > Vries. De schulden zijn wegens verrekende mijncedullen van Willem Bebing
   > > weduwe en Geert Lamberts van Zeijen, en van Geert Lamberts en Jan
   > Lamberts
   > > van Zeijen. [SP242 deel 1 folio 26ro].
   > >
   > > 2. Jannes Schuiling, geboren circa 1715, overleden voor 1738.
   > >
   > > 3. Jan Geerts Schuiling, geboren circa 1715.
   > >
   > > Gehuwd voor de kerk voor 1735 met Egbertje Egberts, geboren circa 1710 te
   > > Zeijen, dochter van Egbert Jans en Jacobje Tonnis.
   > >
   > > Zij hertrouwt met Jan Jans.
   > >
   > > In de haarstedenregisters te Zeijen in 1742 genoemd als Jan Heling, en in
   > > 1744 als Jan Geerst Schuiling, met 2 paarden en nering. In 1754 wordt
   > zijn
   > > weduwe vermeld met 2 paarden. In 1764 wordt op deze plek Jan Jans
   > genoemd,
   > > de tweede man van Egbertje Egberts.
   > >
   > > Jan Geerts Schuiling en Egbertje Egberts van Zeijen lenen 100 gulden op
   > > 1-5-1744 van Hindrik Barelts en zijn huisvrouw Margje Hindriks van
   > Langelo.
   > > Het bedrag wordt voldaan op 9-8-1752.[SP242 deel 1 folio 16vo]
   > >
   > > Op 19-2-1748 leent Jan Geerts Heling van Zeijen en huisvrouw 336 gulden
   > > van Harm Koops van Vries. In de kantlijn van de akte staat: 16-6-1756
   > heeft
   > > de wed. van Jan Helinge de originele vertoont en de akte is doorgehaald.
   > > [SP242 deel 1 folio 15ro lening]. Jan Geerts Heling/Schuiling is dus voor
   > > 16-6-1756 overleden.
   > >
   > > Op 6-4-1757 worden er mombers benoemd over de twee kinderen van wijlen
   > Jan
   > > Heling en Egbertien Egberts te Zeyen. Egbertje hertrouwt met Jan Jansen
   > van
   > > Zeyen. De hoofdmomber is David Geerts te Bunne, de medemombers zijn
   > Egbert
   > > Jacobs van Ide, Jan Cremer en Thijs Willems Bebing van Zeijen. In de
   > > inventaris bevinden zich goederen die mandelig zijn met Hindrik
   > Schuiling.
   > > [SP 244 deel 1 Blz. 727 dd. 6-4-1757].
   > >
   > > De namen van de kinderen worden in deze akte niet genoemd, maar in de
   > > momberrekening van 9-3-1763 blijken de namen van de kinderen Geert en
   > > Grietje te zijn. Grietje is dan getrouwd met Hindrik Jans. [SP 244 deel 1
   > > Blz. 788 dd. 9-3-1763]. Bij de volgende momberrekening op 24-12-1772 is
   > > Geert 28 jaar, en volgt momberontslag. [SP 244 deel 2 fol. 69 Blz. 69 dd
   > > 24-12-1772].
   > >
   > > In 1798 wordt te Vries Jan Jans Heling genoemd, arbeider, 72 jaar met 2
   > > kinderen. Hiermee zal de tweede man van Egbertje Egberts bedoeld zijn,
   > die
   > > dan ook de naam Heling aangenomen heeft, afkomstig van de moeder van de
   > > eerste man van zijn vrouw.
   > >
   > > Egbertje Heling genoemd bij overlijden zoon Geert.
   > >
   > > Uit het tweede huwelijk:
   > >
   > > 4. David Geerts Schuiling, geboren circa 1725 te Bunne.
   > >
   > > Gehuwd voor de kerk op 7-6-1750 te Vries met Margje Geerts Struik,
   > geboren
   > > te Bunne, gedoopt op 27-5-1731 te Vries, dochter van Geert Struik.
   > >
   > > Hij wordt genoemd als David Geerts in de haardstedenregisters te Bunne
   > met
   > > een half erf in 1754 en 1764. In 1774 en 1784 wordt hij met een vol erf
   > te
   > > Yde vermeld, in 1794 met 3/4. In 1744 wordt Harm Jans Eelkes te Bunne
   > > genoemd op de plaats waar later David Geerts genoemd wordt.
   > >
   > > In 1749 betaald hij de liberale gift, "mede voor zijn olders". [OSA 1110]
   > >
   > > Op 15-5-1766 lenen Stijntje Jans, weduwe van Jan Jans Stelmaker en
   > > minderjarige zoon Hindrik Jans en Jacob Jans te Bunne van de zwagers Harm
   > > Geerts Struik en David Geerts Schuiling 300 gulden. Dit is de eerste keer
   > > dat David Geerts met de naam Schuiling wordt aangetroffen. [SP242 deel 1
   > > folio 98ro]
   > >
   > > Margje Geerts wordt in 1798 te Yde vermeld als weduwe Davids, 70 jaar oud
   > > met 7 kinderen. Jannes, Willem en Harm Davids worden genoemd als zoons
   > > [OSA1383].
   > >
   > > 5. Hindrikje Geerts Schuiling, geboren circa 1725 te Bunne.
   > >
   > > Gehuwd met Egbert Jacobs, geboren circa 1725, zoon van Jacob Jans en
   > > Grietje Egberts.
   > >
   > > Holterboer genoemd bij overlijden zoon Jannes.
   > >
   > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com> [mailto:
   > > groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Hans
   > > Verzonden: Saturday, March 09, 2013 12:43 PM
   > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
   > > Onderwerp: [groningen-genealogy] Herkomst Geert Jans Schulinge (
   > > Schuilinge) te Bunne
   > >
   > > Beste mede-deelnemers,
   > >
   > > Heeft iemand misschien informatie beschikbaar, waarin de herkomst
   > > duidelijk wordt gemaakt van
   > >
   > > Geert Jans Schu(i)linge die leefde in de periode 1680-1731 te Bunne en
   > > zijn broer van Willem Jans Schuilinge
   > >
   > > wonende te Zeijen. Stamt hij misschien af van de oudst bekende
   > > Schuiling-voorvader Olde Jans Schuilinge, geboren rond
   > >
   > > 1588 te Annen (?) en/of de later levende Johan Schuilinge te Zeijen?
   > >
   > > Alvast mijn danken vriendelijke groeten,
   > >
   > > Hans J. Vos
   > >
   > > Den Haag.
   > >
   > > Genealogie: Rabbo Ottes Meijering, Anloo, Beerta en
   > >
   > > zijn voorouders Rijnberg(en), Eefting, Schuiling, Strating,
   > >
   > > Boelken, Battinge(ck), Hamming, Meursing.
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.