Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Pieter Tonnis en Trijntje Sikkes

Expand Messages
 • Harm Selling
  ... De volgende informatie heb ik in mijn Winschoten bestand: I. Pieter Tonnis Keizer, ged. Winschoten 21 sept. 1721, overl. voor 1816, zn. van Tonnis Peters
  Message 1 of 4 , Jan 23, 2013
   Op 23-1-2013 12:42, Dirk Beerta schreef:
   >
   >
   > Ik ben op zoek naar het hc van Pieter en Trijntje, 4-5-1743 te
   > Winschoten. Mogelijk worden daar de ouders genoemd.
   > Vermoedelijke ouders Pieter zijn Tonnis Pieters en Lientje Harms
   > kerkelijk gehuwd 13-3-1716 van Trijntje heb ik nog niets.
   >

   De volgende informatie heb ik in mijn Winschoten bestand:

   I. Pieter Tonnis Keizer, ged. Winschoten 21 sept. 1721, overl. voor
   1816, zn. van Tonnis Peters en Helena Harmens, tr. Winschoten 5 mei 1743
   Trijntie Sickes Schortinghuis, ged. Winschoten 24 okt. 1721, overl.
   Veendam 5 mei 1816, dr. van Sicke Jurjens Schortinghuis en Magdalena
   Meints.
   Uit dit huwelijk:
   1. Helienna Pieters Keizer, ged. Winschoten 30 aug. 1744, overl. ald. 22
   aug. 1826, tr. Winschoten 14 jan. 1767 Geert Jans Rubing, ged.
   Winschoten 24 maart 1737, schipper, begr. Winschoten 5 nov. 1803, zn.
   van Jan Addekes en Geertien Abels.
   2. Tonnis Pieters Keiser, ged. Winschoten 30 juli 1747, overl. Beneden
   Verlaat, Veendam 30 nov. 1833, tr. Winschoten 12 maart 1773 Aaltien
   Hiskias Velthuis, ged. Winschoten 18 nov. 1750, overl. Oude Verlaat,
   Veendam 12 jan. 1818, dr. van Hiskias Velthuis en Teubke Jans.
   3. Marieke Pieters, ged. Winschoten 16 nov. 1749, begr. ald. 20 nov. 1758.
   4. Sikko Pieters, ged. Winschoten 19 nov. 1752, tr. (ondertr. Winschoten
   27 okt.) 1776 Elje Tammes de Ruiter, ged. Oude Pekela 10 dec. 1752, dr.
   van Tamme Reints de Ruiter en Gijssel Jans Boskop.
   5. Meento Pieters, ged. Winschoten 10 aug. 1755.
   6. Harm Pieters, ged. Winschoten 13 nov. 1757.
   7. Marieke Pieters, ged. Winschoten 20 nov. 1761, tr. Veendam 9 mei 1784
   Jan Christiaans.
   8. Jantien Pieters Keizer, ged. Winschoten 27 mei 1764, overl. Veendam
   12 maart 1838, tr. Veendam 13 okt. 1801 Geert Geerts Bakker, geb.
   Veendam 14 sept. 1745, touwslager, overl. Beneden Verlaat, Veendam 31
   okt. 1818.
   9. Willem Pieters, ged. Winschoten 12 okt. 1766.

   II. Tonnis Peters, ged. Winschoten 28 maart 1692, begr. ald. 15 febr.
   1729, zn. van Peter Claassen en Geeske Alberts, tr. Winschoten 13 maart
   1716 Helena Harmens, ged. Winschoten 2 aug. 1696, begr. ald. 6 febr.
   1730, dr. van Harmen Jans en Meendelt Bonnekens; zij hertr. (ondertr.
   Winschoten 11 dec. 1729) Pieter Thijes.
   Uit dit huwelijk:
   1. Mijndeltien Tonnis, ged. Winschoten 29 jan. 1717.
   2. Mijndeltjen Tonnis, ged. Winschoten 23 dec. 1718.
   3. Pieter Tonnis Keizer, ged. Winschoten 21 sept. 1721, tr. Winschoten 5
   mei 1743 Trijntie Sickes Schortinghuis, ged. Winschoten 24 okt. 1721,
   overl. Veendam 5 mei 1816, dr. van Sicke Jurjens Schortinghuis en
   Magdalena Meints.
   4. Harmen Tonnis, ged. Winschoten 4 juni 1724.
   5. Claas Tonnis, ged. Winschoten 24 jan. 1727, tr. Winschoten 14 nov.
   1751 Antie Jans, ged. Winschoten 13 mei 1731, dr. van Jan Arents en
   Antie Jans Pijpker en eerder getr. met Willem Jurjens Olthof.

   III. Peter Claassen, ged. Winschoten 25 mei 1655, zn. van Claas Tonnis
   en Jantjen Peters, tr. (ondertr. Winschoten 18 juli) 1680 Geeske
   Alberts, begr. Winschoten 23 febr. 1728.
   Uit dit huwelijk:
   1. Klaas Peters, ged. Winschoten 18 sept. 1681, overl. ald. vóór 22
   maart 1731, tr. Talligien Heerbolts, begr. Winschoten 16 mei 1738.
   2. Albert Peters, ged. Winschoten 10 aug. 1684, tr. (ondertr. Winschoten
   15 mei) 1712 Klaaske Derks, dr. van Derk Everts en Hille Peters.
   3. Jantjen Peters, ged. Winschoten 26 aug. 1688, begr. ald. 22 febr.
   1779, tr. 1e Klaas; tr. 2e Jan Harms; tr. 3e Albert; tr. 4e Winschoten
   23 maart 1731 Henrick Engelberts Watermender, ged. Winschoten 17 dec.
   1706, begr. ald. 11 nov. 1771, zn. van Engelbert Pauwels Schoedijrk en
   Trijntien Hindricks.
   4. Tonnis Peters, ged. Winschoten 28 maart 1692, begr. ald. 15 febr.
   1729, tr. Winschoten 13 maart 1716 Helena Harmens, ged. Winschoten 2
   aug. 1696, begr. ald. 6 febr. 1730, dr. van Harmen Jans en Meendelt
   Bonnekens; zij hertr. (ondertr. Winschoten 11 dec. 1729) Pieter Thijes.
   5. Jan Peters, ged. Winschoten 7 juli 1695, tr. Winschoten 8 okt. 1724
   Trijntie Jurjens, ged. Oude Pekela 26 dec. 1702, dr. van Jurjen Jurjens
   en Anna Dercks.

   IV. Claas Tonnis, snikkevaarder, tr. 1e Grietjen Sijses, overl. vóór
   1672, dr. van Sijso Tiackes en Trijne; zij hertr. (ondertr. Winschoten)
   1665 Hindrick Jans Krul en tr. 3e (ondertr. Winschoten) 1667 Jasper
   Geerts; tr. 2e Jantjen Peters; zij hertr. Willem Bronts.
   Uit het eerste huwelijk:
   1. Geeske Claassen, ged. Winschoten 5 april 1663.
   2. Claes Tonjes, ged. Winschoten 25 maart 1664.
   Uit het tweede huwelijk:
   3. Peter Claassen, ged. Winschoten 25 mei 1655, tr. (ondertr. Winschoten
   18 juli) 1680 Geeske Alberts, begr. Winschoten 23 febr. 1728.
   4. Tonnis Claassen, ged. Winschoten 7 jan. 1657.

   --

   Harm Selling
   http://genealogiegroningen.nl
   http://genealogiewinschoten.nl
   http://genealogiestrating.nl   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.