Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Egbert Bresser

Expand Messages
 • Chris van Dijkum
  Hello Jenny, I think Egbert Bresser died childless. He was married 24.2.1641 with Elisabeth Geerdes (died after 22.3.1644, before 1.9.1666). She was widow of
  Message 1 of 4 , Jan 22, 2013
   Hello Jenny,

   I think Egbert Bresser died childless. He was married 24.2.1641 with Elisabeth Geerdes (died after 22.3.1644, before 1.9.1666). She was widow of Gerdt Janssens Bosschert (died after 5.5.1634 and before 25.3.1640). This explains why the heirs are his siblings and children of his late siblings

   Talle Bressers was married to NN Bressers, she uses her late husbands name and her children use their father's name. You see in some genealogies that she is married to Gijsbert Bressers, but I am not sure that is correct, as brother Gijsbert is separately mentioned in the deed. Maybe this coupling is based on the fact that some names of her children appear in combination with the patronym Gijsberts, but brother Gijsbert may have children with the same names. Gijsbert Bressers was married to Griete Hindrix. NN Bressers is likely to be an older brother than Geert and Gijsbert, as Talle is mentioned first. Apparently the Bressers family is from Gildehaus, Bentheim, Germany. The family relations are pretty complicated, and I am not sure the above mentioned conclusions are flawless.

   http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-johannes-zijlstra/I1071471951.php

   http://dijkene.home.xs4all.nl/evandijken/33360.htm

   http://www.rasmussonfamily.org/LastEdited3Column/LastEdited3Column-o/p1766.htm

   - fol.257v - 24 februari 1641 - H.V.
   Egbertt Gijsberts Breßer [=Egbert Bressers] en Elisabett Geerdes [=Lijsbet Egberts]. Egbertt brengt in 600 car.gld. Terwijl de bruid 1800 car.gld. inbrengt. Brg.: Borneer Garloffs en Herman Smahle; Br.: Johannes Lamberti, predikant te Siddeburen; Aeijlko Meinerts; Getuigen: Focco Eewens [=Focko Eeues] en Roleff Claeßen.

   - fol.258v - 24 februari 1641 - Egbert Gijsberts Breßer [=Egbert Bressers], te Zuidbroek, en Elisabett (ehel.) ter ener en de welgel. Johannes Lamberti, predikant te Siddeburen, Aeijlcko Meijnerts en Borneer Garloffs, voogden over wijlen Geerdt Jans Busger nagelaten vaderloze kinderen ter andere zijde. Ze maken een afkoop m.b.t. de vaderlijke nalatenschap. Het echtpaar behoudt de gehele nalatenschap van Geerdt Jans Busger. Ze zullen de vier kinderen dienen te onderhouden tot hun 16e jaar. Tevens dienen ze aan de voogden te betalen 1800 car.gld. Getuigen: Focco Eewens [=Focko Eeues] en Roleff Claeßen [=Roelef Claesen]

   - fol.109v - 22 maart 1644 - Jan Tammens, te Zuidbroek, mede namens zijn vrouw Anna, is schuldig aan Egbert Breßer [=Egbert Gijsens] en Elisabeth (ehel.) 50 daler à 6%. Getuigen: Focco Euwens [=Focko Eeues] en Peter Sappens.

   - fol.17 - 17 mei 1625 - H.V.
   Gerdt Janssens Bosschert [=Gerdt Jans Buskert] en Elisabeth Gerdts [=Lijsebet Gerdts]. Brg.: Claes Cnotte en Roleff Cnotte [=Roeleff Knotte]; Br.: Meijnert Gerdts, broer; Meijnert Haijes; Jost Jurghens [merk]; Peter Ubbens; Getuigen: Joest Louwerents en Willem WillemsTextor.

   - fol.231 - 25 maart 1640 - Jan Jans ander Tonnijs, te Zuidbroek, mede namens zijn vrouw Truijtien, leent van de weduwe Lijsebt Geerts [doorgehaald: weduwe van Geert Jansen Bosschert] 12 car.gld. rente m.b.t. 200 car.gld. Getuigen: Albert Aeijlckens en Abraham Ottens.

   - fol.135 - 30 mei 1676 - Hille Bressers [merk], wonende te Oon, geassisteerd door Hermens Busschert, diaken te Oon, welke namens de kerkenraad aldaar maken een afkoop met Hindrick Bresser, te Zuidbroek, als mede Jan Hindrix Bresser, te Oon alsmede Geert Bresser, op Vilsterborgh in Salland, en Griete Hindrix [merk], weduwe, Gijsbert Bresser, tot Gilhuijs, tot slot Hermen Busschert, voornoemd, mogen Gese Hermelingh, weduwe van Berent Bresser, tot Oon, m.b.t. de erfenis van wijlen Egbert Bresser.
   Te weten dat Jan Hindrick Bresser [merk] aan zijn moei Hille Bresser zal betalen 105 car.gld. met een rocks laecken Ten tweede dat Gese Bressers, Geert Bresser en Griete Bressers zullen samen aan hun moei Hille Bresser uitkeren 230 car.gld. Getuigen: mr. Geert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en Tiapko Peters.

   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "nanapar@..." wrote:
   >
   > Thank you so much for the clarifications!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.