Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Antw: Re: [groningen-genealogy] Egbert Bresser

Expand Messages
 • Chris van Dijkum
  See also: - fol.127 - 21 mei 1668 - De erfgenamen van wijlen Egbert Bresser maken een deling van de nalatenschap van de nalatenschap van Egbert Bresser. Ten
  Message 1 of 5 , Jan 21, 2013
  • 0 Attachment
   See also:

   - fol.127 - 21 mei 1668 - De erfgenamen van wijlen Egbert Bresser maken een deling van de nalatenschap van de nalatenschap van Egbert Bresser. Ten eerste is Talle Bressers [merk] tot profijt van haar twee minderjarige kinderen Anna Bressers] en Berent Bressers [merk], met Lucas Bressers ten deel gevallen een kamp land in Focko Jemmes heerd, nog een tuin ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten tweede is Berent Bresser die Olde, en Geert Bresser] en Gijsebert Bresser [merk], broers, samen ten deel gevallen 3 kampen land gelegen te Tussen Loegen. Ten derde is Hindrick Bresser en Bonneke Tiaerts met Sijert Harmens, nom. ux. ten deel gevallen een derde deel van twee akkers land in Bonneke Tiaerts heerd te Zuidbroek, nog 3 deimt bij die Olde Wegh in een stuk land van 4 deimt. De rentebrieven en de boekschulden zullen in 9 delen worden verdeeld. getuigen: Aeilcko Pieters en Geert Busscer.

   - fol.148 - 23 december 1668 - Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebet Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek en een kamp groot 4 deimt, zoals Hindrick Bresser heeft geerd van zijn oom Egbert Bresser. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde Wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Alderts en Lubbert Harmen Boogemaecker [=Lubbert Hermenzen]

   - fol.150 - 11 januari 1669 - Bonneke Tiaerts [=Boncke Tijaerdts] en Aeltien Gijseberts (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebeth Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek gelegen in een kamp groot 4 deimt, zoals Aeltien van haar oom Egbert Bresser heeft geërfd. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: 215 car.gld. Getuigen: Harmen Geerts en Tonnis Jans.

   - fol.5 - 25 januari 1672 - Talle Bressers [merk], leg.tut. over haar zoon Berent Bressers, nog Lucas Bresser, met Hindrick Wessels [merk] en Anna [=Anneke Gijssebert] (ehel.) als erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) een kamp of hofstede ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten noorden Aeilcke Febens erfgenamen, ten oosten die Bovenwegh, ten zuiden en westen Tiacko Wijpkes. Gekocht volgens keerskoopbrief d.d. 2 maart 1654. Zoals comparanten in scheiding ten deel is gevallen. Prijs: 180 gld. Getuigen: Tiddo Jurjens en Lubbert Harmens.

   - fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen.

   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
   >
   > Hello Teijo et al.
   >
   > I think the house is part of an undivided estate and probably part of an earlier inheritance by the father or mother of Egbert Bresser. After the death of Egbert the original estate is being divided and the house being sold. So not only the heirs of Egbert are sharing but also the siblings of Egbert. I read that the brothers Gert and Gijsbert as co-heirs are brothers of Egbert, otherwise they would have been called his children of age. Possibly Hindrick is also a brother, but at least he is co-heir.
   >
   > Regards,
   >
   > Chris van Dijkum
  • nanapar@rocketmail.com
   Chris, On the contract: - fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van
   Message 2 of 5 , Jan 21, 2013
   • 0 Attachment
    Chris,

    On the contract:
    "- fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen."

    Would it be normal for a woman to purchase a 1/3 part of property? I'm wondering if she is buying out the 1/3 owned by the Bresser brothers/sisters and that she is also a Bresser. So she is taking possession of the whole 2 acres. What do you think?

    Thanks - Jenny


    --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
    >
    > See also:
    >
    > - fol.127 - 21 mei 1668 - De erfgenamen van wijlen Egbert Bresser maken een deling van de nalatenschap van de nalatenschap van Egbert Bresser. Ten eerste is Talle Bressers [merk] tot profijt van haar twee minderjarige kinderen Anna Bressers] en Berent Bressers [merk], met Lucas Bressers ten deel gevallen een kamp land in Focko Jemmes heerd, nog een tuin ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten tweede is Berent Bresser die Olde, en Geert Bresser] en Gijsebert Bresser [merk], broers, samen ten deel gevallen 3 kampen land gelegen te Tussen Loegen. Ten derde is Hindrick Bresser en Bonneke Tiaerts met Sijert Harmens, nom. ux. ten deel gevallen een derde deel van twee akkers land in Bonneke Tiaerts heerd te Zuidbroek, nog 3 deimt bij die Olde Wegh in een stuk land van 4 deimt. De rentebrieven en de boekschulden zullen in 9 delen worden verdeeld. getuigen: Aeilcko Pieters en Geert Busscer.
    >
    > - fol.148 - 23 december 1668 - Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebet Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek en een kamp groot 4 deimt, zoals Hindrick Bresser heeft geerd van zijn oom Egbert Bresser. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde Wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Alderts en Lubbert Harmen Boogemaecker [=Lubbert Hermenzen]
    >
    > - fol.150 - 11 januari 1669 - Bonneke Tiaerts [=Boncke Tijaerdts] en Aeltien Gijseberts (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebeth Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek gelegen in een kamp groot 4 deimt, zoals Aeltien van haar oom Egbert Bresser heeft geërfd. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: 215 car.gld. Getuigen: Harmen Geerts en Tonnis Jans.
    >
    > - fol.5 - 25 januari 1672 - Talle Bressers [merk], leg.tut. over haar zoon Berent Bressers, nog Lucas Bresser, met Hindrick Wessels [merk] en Anna [=Anneke Gijssebert] (ehel.) als erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) een kamp of hofstede ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten noorden Aeilcke Febens erfgenamen, ten oosten die Bovenwegh, ten zuiden en westen Tiacko Wijpkes. Gekocht volgens keerskoopbrief d.d. 2 maart 1654. Zoals comparanten in scheiding ten deel is gevallen. Prijs: 180 gld. Getuigen: Tiddo Jurjens en Lubbert Harmens.
    >
    > - fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen.
    >
    > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
    > >
    > > Hello Teijo et al.
    > >
    > > I think the house is part of an undivided estate and probably part of an earlier inheritance by the father or mother of Egbert Bresser. After the death of Egbert the original estate is being divided and the house being sold. So not only the heirs of Egbert are sharing but also the siblings of Egbert. I read that the brothers Gert and Gijsbert as co-heirs are brothers of Egbert, otherwise they would have been called his children of age. Possibly Hindrick is also a brother, but at least he is co-heir.
    > >
    > > Regards,
    > >
    > > Chris van Dijkum
    >
   • nanapar@rocketmail.com
    Chris -- I do see that Joanna was not a Bresser: Registratie: 14-10-1651 Bruidegom Albert Hoofttman, Borgemeister Bruid Johanna Margaretha van Ewsum Bron
    Message 3 of 5 , Jan 21, 2013
    • 0 Attachment
     Chris --
     I do see that Joanna was not a Bresser:

     Registratie: 14-10-1651
     Bruidegom Albert Hoofttman, Borgemeister

     Bruid Johanna Margaretha van Ewsum

     Bron Ondertrouwboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1650-1653
     Collectie DTB (toegang 124)
     Inventarisnummer 165, folio 51

     AND

     Registratie: 21-06-1655
     Bruidegom Allart Aldringa, burgemeester van Groningen

     Bruid Johanna Margareta van Ewsum

     Bron Ondertrouwboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1653-1656
     Collectie DTB (toegang 124)
     Inventarisnummer 166, folio 64v


     However, is it common to buy a 1/3 part of 2 acres? Seems like such a small amount.

     --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "nanapar@..." wrote:
     >
     > Chris,
     >
     > On the contract:
     > "- fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen."
     >
     > Would it be normal for a woman to purchase a 1/3 part of property? I'm wondering if she is buying out the 1/3 owned by the Bresser brothers/sisters and that she is also a Bresser. So she is taking possession of the whole 2 acres. What do you think?
     >
     > Thanks - Jenny
     >
     >
     > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
     > >
     > > See also:
     > >
     > > - fol.127 - 21 mei 1668 - De erfgenamen van wijlen Egbert Bresser maken een deling van de nalatenschap van de nalatenschap van Egbert Bresser. Ten eerste is Talle Bressers [merk] tot profijt van haar twee minderjarige kinderen Anna Bressers] en Berent Bressers [merk], met Lucas Bressers ten deel gevallen een kamp land in Focko Jemmes heerd, nog een tuin ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten tweede is Berent Bresser die Olde, en Geert Bresser] en Gijsebert Bresser [merk], broers, samen ten deel gevallen 3 kampen land gelegen te Tussen Loegen. Ten derde is Hindrick Bresser en Bonneke Tiaerts met Sijert Harmens, nom. ux. ten deel gevallen een derde deel van twee akkers land in Bonneke Tiaerts heerd te Zuidbroek, nog 3 deimt bij die Olde Wegh in een stuk land van 4 deimt. De rentebrieven en de boekschulden zullen in 9 delen worden verdeeld. getuigen: Aeilcko Pieters en Geert Busscer.
     > >
     > > - fol.148 - 23 december 1668 - Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebet Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek en een kamp groot 4 deimt, zoals Hindrick Bresser heeft geerd van zijn oom Egbert Bresser. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde Wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Alderts en Lubbert Harmen Boogemaecker [=Lubbert Hermenzen]
     > >
     > > - fol.150 - 11 januari 1669 - Bonneke Tiaerts [=Boncke Tijaerdts] en Aeltien Gijseberts (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebeth Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek gelegen in een kamp groot 4 deimt, zoals Aeltien van haar oom Egbert Bresser heeft geërfd. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: 215 car.gld. Getuigen: Harmen Geerts en Tonnis Jans.
     > >
     > > - fol.5 - 25 januari 1672 - Talle Bressers [merk], leg.tut. over haar zoon Berent Bressers, nog Lucas Bresser, met Hindrick Wessels [merk] en Anna [=Anneke Gijssebert] (ehel.) als erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) een kamp of hofstede ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten noorden Aeilcke Febens erfgenamen, ten oosten die Bovenwegh, ten zuiden en westen Tiacko Wijpkes. Gekocht volgens keerskoopbrief d.d. 2 maart 1654. Zoals comparanten in scheiding ten deel is gevallen. Prijs: 180 gld. Getuigen: Tiddo Jurjens en Lubbert Harmens.
     > >
     > > - fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen.
     > >
     > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
     > > >
     > > > Hello Teijo et al.
     > > >
     > > > I think the house is part of an undivided estate and probably part of an earlier inheritance by the father or mother of Egbert Bresser. After the death of Egbert the original estate is being divided and the house being sold. So not only the heirs of Egbert are sharing but also the siblings of Egbert. I read that the brothers Gert and Gijsbert as co-heirs are brothers of Egbert, otherwise they would have been called his children of age. Possibly Hindrick is also a brother, but at least he is co-heir.
     > > >
     > > > Regards,
     > > >
     > > > Chris van Dijkum
     > >
     >
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.