Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Antw: Re: [groningen-genealogy] Egbert Bresser

Expand Messages
 • T. Doornkamp
  Hello Ina, Nanapar, maybe this is right, Egbert did have a brother Gijsbert. But the contract does not say Gert, Gijsbert are brothers of Egbert. It just says
  Message 1 of 5 , Jan 20, 2013
  • 0 Attachment
   Hello Ina, Nanapar,

   maybe this is right, Egbert did have a brother Gijsbert. But the contract does not say Gert, Gijsbert are brothers of Egbert. It just says they are brothers.

   In fact it would be more logical they are brothers of the minor children: they were co-heirs but grown up so could represent themselves. Why would 2 brothers of Egbert have a share in this inheritance?

   Teijo

   Op 01-21-13, Ina Hazewinkel <haasjes5winkel@...> schreef:

   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Hello,
   > It is as follows:
   > Talle is the widow of Egbert Bresser, see sells on 1 september 1666on behalf of her minor children, Luckes Bresser, Lijsebet Bresser, Anne Bresser,Berent Bressers and Altien Bressers,
   > and with the brothers of Egbert, named Gert Bresser and Gijsbert Bressers,a house with a shop and furniture in Zuidbroek,
   > Except the butter and the corn and the four tombstones,Sold to Hindrick Bresser, as co-heir. Price: 1625 car.gld.Witnesses: Arent Lammers and Frans Sticker.
   > So in my opinion Hendrick also a brother of Egbert.in this text is not clear whether Talle and her children continued to live in the house
   > Best regards Ina
   > --- On Sun, 1/20/13, nanapar@... jenealogynv@...> wrote:
   >
   > > From: nanapar@... jenealogynv@...>
   > > Subject: [groningen-genealogy] Egbert Bresser
   > > To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > > Date: Sunday, January 20, 2013, 11:43 PM
   > > Hello --
   > > Could someone help me with a translation of this Zuidbroek
   > > contract? In particular, who are the "medeerfgenamen
   > > Gert Bresser en Gijsbert Bressers" brothers to? Egbert
   > > Bresser?
   > >
   > > - fol.19v - 1 september 1666 - De erfgenamen van wijlen
   > > Egbert Bresser, als de moeder Talle Bressers [merk], namens
   > > haar minderjarige kinderen Luckes Bresser], Lijsebet
   > > Bresser], Anne Bresser], en Berent Bressers [=BB] en Altien
   > > Bressers, voor zich zelf, nog de medeerfgenamen Gert
   > > Bresser] en Gijsbert Bressers [merk], broers, toesamen
   > > geattesteert mit de e.Arent Lambers, Jan Buskert ende Frans
   > > Sticker bekennen cracht desen opgedragen te hebben seckere
   > > behuisinge mit de wincker[!] en alles wat daerin is, neffens
   > > eenich huisgerat, zoals Egbert Bresser heeft bewoond en
   > > gebruikt, te Zuidbroek aan de straat op kosterijgrond,
   > > uitgezonderd de boter en het koren en de vier grafstenen.
   > > Het geheel is verkocht aan Hindrick Bresser, als
   > > mede-erfgenaam. Prijs: 1625 car.gld. Getuigen: Arent Lammers
   > > [=Arent Lambers] en Frans Sticker.
   > >
   > > It looks like Talle is the wife of Egbert Bresser and they
   > > have minor children: Luckes, Lijsebet, Anne and
   > > Berent. Or are these children heirs of Egbert Bresser,
   > > who is their uncle? Are they selling the property to
   > > Hendrick Bresser in "joint ownership", in other words, will
   > > Talle and the children remain on the property and Hendrick?
   > > Thank you!
   > >
   > >
   > >
   > > ------------------------------------
   > >
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > > groningen-genealogy-fullfeatured@yahoogroups.com
   > >
   > >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   --
   Groeten, Teijo


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Chris van Dijkum
   Hello Teijo et al. I think the house is part of an undivided estate and probably part of an earlier inheritance by the father or mother of Egbert Bresser.
   Message 2 of 5 , Jan 21, 2013
   • 0 Attachment
    Hello Teijo et al.

    I think the house is part of an undivided estate and probably part of an earlier inheritance by the father or mother of Egbert Bresser. After the death of Egbert the original estate is being divided and the house being sold. So not only the heirs of Egbert are sharing but also the siblings of Egbert. I read that the brothers Gert and Gijsbert as co-heirs are brothers of Egbert, otherwise they would have been called his children of age. Possibly Hindrick is also a brother, but at least he is co-heir.

    Regards,

    Chris van Dijkum
    --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "T. Doornkamp" wrote:
    >
    > Hello Ina, Nanapar,
    >
    > maybe this is right, Egbert did have a brother Gijsbert. But the contract does not say Gert, Gijsbert are brothers of Egbert. It just says they are brothers.
    >
    > In fact it would be more logical they are brothers of the minor children: they were co-heirs but grown up so could represent themselves. Why would 2 brothers of Egbert have a share in this inheritance?
    >
    > Teijo
   • Chris van Dijkum
    See also: - fol.127 - 21 mei 1668 - De erfgenamen van wijlen Egbert Bresser maken een deling van de nalatenschap van de nalatenschap van Egbert Bresser. Ten
    Message 3 of 5 , Jan 21, 2013
    • 0 Attachment
     See also:

     - fol.127 - 21 mei 1668 - De erfgenamen van wijlen Egbert Bresser maken een deling van de nalatenschap van de nalatenschap van Egbert Bresser. Ten eerste is Talle Bressers [merk] tot profijt van haar twee minderjarige kinderen Anna Bressers] en Berent Bressers [merk], met Lucas Bressers ten deel gevallen een kamp land in Focko Jemmes heerd, nog een tuin ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten tweede is Berent Bresser die Olde, en Geert Bresser] en Gijsebert Bresser [merk], broers, samen ten deel gevallen 3 kampen land gelegen te Tussen Loegen. Ten derde is Hindrick Bresser en Bonneke Tiaerts met Sijert Harmens, nom. ux. ten deel gevallen een derde deel van twee akkers land in Bonneke Tiaerts heerd te Zuidbroek, nog 3 deimt bij die Olde Wegh in een stuk land van 4 deimt. De rentebrieven en de boekschulden zullen in 9 delen worden verdeeld. getuigen: Aeilcko Pieters en Geert Busscer.

     - fol.148 - 23 december 1668 - Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebet Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek en een kamp groot 4 deimt, zoals Hindrick Bresser heeft geerd van zijn oom Egbert Bresser. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde Wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Alderts en Lubbert Harmen Boogemaecker [=Lubbert Hermenzen]

     - fol.150 - 11 januari 1669 - Bonneke Tiaerts [=Boncke Tijaerdts] en Aeltien Gijseberts (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebeth Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek gelegen in een kamp groot 4 deimt, zoals Aeltien van haar oom Egbert Bresser heeft geërfd. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: 215 car.gld. Getuigen: Harmen Geerts en Tonnis Jans.

     - fol.5 - 25 januari 1672 - Talle Bressers [merk], leg.tut. over haar zoon Berent Bressers, nog Lucas Bresser, met Hindrick Wessels [merk] en Anna [=Anneke Gijssebert] (ehel.) als erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) een kamp of hofstede ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten noorden Aeilcke Febens erfgenamen, ten oosten die Bovenwegh, ten zuiden en westen Tiacko Wijpkes. Gekocht volgens keerskoopbrief d.d. 2 maart 1654. Zoals comparanten in scheiding ten deel is gevallen. Prijs: 180 gld. Getuigen: Tiddo Jurjens en Lubbert Harmens.

     - fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen.

     --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
     >
     > Hello Teijo et al.
     >
     > I think the house is part of an undivided estate and probably part of an earlier inheritance by the father or mother of Egbert Bresser. After the death of Egbert the original estate is being divided and the house being sold. So not only the heirs of Egbert are sharing but also the siblings of Egbert. I read that the brothers Gert and Gijsbert as co-heirs are brothers of Egbert, otherwise they would have been called his children of age. Possibly Hindrick is also a brother, but at least he is co-heir.
     >
     > Regards,
     >
     > Chris van Dijkum
    • nanapar@rocketmail.com
     Chris, On the contract: - fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van
     Message 4 of 5 , Jan 21, 2013
     • 0 Attachment
      Chris,

      On the contract:
      "- fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen."

      Would it be normal for a woman to purchase a 1/3 part of property? I'm wondering if she is buying out the 1/3 owned by the Bresser brothers/sisters and that she is also a Bresser. So she is taking possession of the whole 2 acres. What do you think?

      Thanks - Jenny


      --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
      >
      > See also:
      >
      > - fol.127 - 21 mei 1668 - De erfgenamen van wijlen Egbert Bresser maken een deling van de nalatenschap van de nalatenschap van Egbert Bresser. Ten eerste is Talle Bressers [merk] tot profijt van haar twee minderjarige kinderen Anna Bressers] en Berent Bressers [merk], met Lucas Bressers ten deel gevallen een kamp land in Focko Jemmes heerd, nog een tuin ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten tweede is Berent Bresser die Olde, en Geert Bresser] en Gijsebert Bresser [merk], broers, samen ten deel gevallen 3 kampen land gelegen te Tussen Loegen. Ten derde is Hindrick Bresser en Bonneke Tiaerts met Sijert Harmens, nom. ux. ten deel gevallen een derde deel van twee akkers land in Bonneke Tiaerts heerd te Zuidbroek, nog 3 deimt bij die Olde Wegh in een stuk land van 4 deimt. De rentebrieven en de boekschulden zullen in 9 delen worden verdeeld. getuigen: Aeilcko Pieters en Geert Busscer.
      >
      > - fol.148 - 23 december 1668 - Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebet Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek en een kamp groot 4 deimt, zoals Hindrick Bresser heeft geerd van zijn oom Egbert Bresser. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde Wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Alderts en Lubbert Harmen Boogemaecker [=Lubbert Hermenzen]
      >
      > - fol.150 - 11 januari 1669 - Bonneke Tiaerts [=Boncke Tijaerdts] en Aeltien Gijseberts (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebeth Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek gelegen in een kamp groot 4 deimt, zoals Aeltien van haar oom Egbert Bresser heeft geërfd. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: 215 car.gld. Getuigen: Harmen Geerts en Tonnis Jans.
      >
      > - fol.5 - 25 januari 1672 - Talle Bressers [merk], leg.tut. over haar zoon Berent Bressers, nog Lucas Bresser, met Hindrick Wessels [merk] en Anna [=Anneke Gijssebert] (ehel.) als erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) een kamp of hofstede ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten noorden Aeilcke Febens erfgenamen, ten oosten die Bovenwegh, ten zuiden en westen Tiacko Wijpkes. Gekocht volgens keerskoopbrief d.d. 2 maart 1654. Zoals comparanten in scheiding ten deel is gevallen. Prijs: 180 gld. Getuigen: Tiddo Jurjens en Lubbert Harmens.
      >
      > - fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen.
      >
      > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
      > >
      > > Hello Teijo et al.
      > >
      > > I think the house is part of an undivided estate and probably part of an earlier inheritance by the father or mother of Egbert Bresser. After the death of Egbert the original estate is being divided and the house being sold. So not only the heirs of Egbert are sharing but also the siblings of Egbert. I read that the brothers Gert and Gijsbert as co-heirs are brothers of Egbert, otherwise they would have been called his children of age. Possibly Hindrick is also a brother, but at least he is co-heir.
      > >
      > > Regards,
      > >
      > > Chris van Dijkum
      >
     • nanapar@rocketmail.com
      Chris -- I do see that Joanna was not a Bresser: Registratie: 14-10-1651 Bruidegom Albert Hoofttman, Borgemeister Bruid Johanna Margaretha van Ewsum Bron
      Message 5 of 5 , Jan 21, 2013
      • 0 Attachment
       Chris --
       I do see that Joanna was not a Bresser:

       Registratie: 14-10-1651
       Bruidegom Albert Hoofttman, Borgemeister

       Bruid Johanna Margaretha van Ewsum

       Bron Ondertrouwboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1650-1653
       Collectie DTB (toegang 124)
       Inventarisnummer 165, folio 51

       AND

       Registratie: 21-06-1655
       Bruidegom Allart Aldringa, burgemeester van Groningen

       Bruid Johanna Margareta van Ewsum

       Bron Ondertrouwboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1653-1656
       Collectie DTB (toegang 124)
       Inventarisnummer 166, folio 64v


       However, is it common to buy a 1/3 part of 2 acres? Seems like such a small amount.

       --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "nanapar@..." wrote:
       >
       > Chris,
       >
       > On the contract:
       > "- fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen."
       >
       > Would it be normal for a woman to purchase a 1/3 part of property? I'm wondering if she is buying out the 1/3 owned by the Bresser brothers/sisters and that she is also a Bresser. So she is taking possession of the whole 2 acres. What do you think?
       >
       > Thanks - Jenny
       >
       >
       > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
       > >
       > > See also:
       > >
       > > - fol.127 - 21 mei 1668 - De erfgenamen van wijlen Egbert Bresser maken een deling van de nalatenschap van de nalatenschap van Egbert Bresser. Ten eerste is Talle Bressers [merk] tot profijt van haar twee minderjarige kinderen Anna Bressers] en Berent Bressers [merk], met Lucas Bressers ten deel gevallen een kamp land in Focko Jemmes heerd, nog een tuin ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten tweede is Berent Bresser die Olde, en Geert Bresser] en Gijsebert Bresser [merk], broers, samen ten deel gevallen 3 kampen land gelegen te Tussen Loegen. Ten derde is Hindrick Bresser en Bonneke Tiaerts met Sijert Harmens, nom. ux. ten deel gevallen een derde deel van twee akkers land in Bonneke Tiaerts heerd te Zuidbroek, nog 3 deimt bij die Olde Wegh in een stuk land van 4 deimt. De rentebrieven en de boekschulden zullen in 9 delen worden verdeeld. getuigen: Aeilcko Pieters en Geert Busscer.
       > >
       > > - fol.148 - 23 december 1668 - Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebet Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek en een kamp groot 4 deimt, zoals Hindrick Bresser heeft geerd van zijn oom Egbert Bresser. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde Wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Alderts en Lubbert Harmen Boogemaecker [=Lubbert Hermenzen]
       > >
       > > - fol.150 - 11 januari 1669 - Bonneke Tiaerts [=Boncke Tijaerdts] en Aeltien Gijseberts (ehel.) verkopen aan hun zwager en zuster Sijert Harmens en Lijsebeth Gijseberts (ehel.) een deimt land te Zuidbroek gelegen in een kamp groot 4 deimt, zoals Aeltien van haar oom Egbert Bresser heeft geërfd. Ten noorden de pastorie van Zuidbroek, ten oosten die Olde wegh, ten zuiden Eltio Ebbes, ten westen Abel Leeuwe. Prijs: 215 car.gld. Getuigen: Harmen Geerts en Tonnis Jans.
       > >
       > > - fol.5 - 25 januari 1672 - Talle Bressers [merk], leg.tut. over haar zoon Berent Bressers, nog Lucas Bresser, met Hindrick Wessels [merk] en Anna [=Anneke Gijssebert] (ehel.) als erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan Hindrick Bresser en Hindrickien Jurjens (ehel.) een kamp of hofstede ten noorden van de Zuidbroekster kerk. Ten noorden Aeilcke Febens erfgenamen, ten oosten die Bovenwegh, ten zuiden en westen Tiacko Wijpkes. Gekocht volgens keerskoopbrief d.d. 2 maart 1654. Zoals comparanten in scheiding ten deel is gevallen. Prijs: 180 gld. Getuigen: Tiddo Jurjens en Lubbert Harmens.
       > >
       > > - fol.50v - 13 mei 1674 - Hindrick Bresser, Bonneke Tiaerts en Aeltie (ehel.), Siert Hermens en Lijsbet (ehel.) samen erfgenamen van wijlen Egbert Bresser, verkopen aan vrouw Joanna Margareta van Eeussum, weduwe van burgemeester Allard Aldringa, als leg. tut. over haar kinderen , 1/3 deel van 2 akkers land te Zuidbroek in koopster haar heerd, zie de keerskoopbrief hiervan eerder opgemaakt. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Gert Wichmans [=Geerdt Wijchmans] en mr. Frans Fransen.
       > >
       > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" wrote:
       > > >
       > > > Hello Teijo et al.
       > > >
       > > > I think the house is part of an undivided estate and probably part of an earlier inheritance by the father or mother of Egbert Bresser. After the death of Egbert the original estate is being divided and the house being sold. So not only the heirs of Egbert are sharing but also the siblings of Egbert. I read that the brothers Gert and Gijsbert as co-heirs are brothers of Egbert, otherwise they would have been called his children of age. Possibly Hindrick is also a brother, but at least he is co-heir.
       > > >
       > > > Regards,
       > > >
       > > > Chris van Dijkum
       > >
       >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.