Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Antw: [groningen-genealogy] Re: kunst

Expand Messages
 • T. Doornkamp
  - fol.210 - 21 januari 1719 - Heine Egberts Schepers Teerhoorn [merk], in Veendam, agrees with the sale Fennigjen Jans, his wife, had negotiated with the widow
  Message 1 of 3 , Jan 14, 2013
  • 0 Attachment
   - fol.210 - 21 januari 1719 - Heine Egberts Schepers Teerhoorn [merk], in Veendam, agrees with the sale Fennigjen Jans, his wife, had negotiated with the widow of pastor Schepels, Geertruid Borggreven, regarding a house in Veendam at the Westerdiep, as laid out in the sealed contract of Augustus 21 1716 in Veendam. Witnesses: Hindrik Claassen [=Hindrijck Klasen] en Tidde Zebes.

   This contract does not refers to an inventory, but to another (sealed) contract. See below.

   Heine Egberts was very much alive, his wife Fennigjen probably had died (why else would he have to agree with the sale she had done?). Pastor Schepels had died in 1716 as the original contract named Geertruida Borgreven as his widow.   - fol. 619 - 21 augustus 1716 - Fennigjen Jans, vrouw van Heine Egberts Scheper Teerhoorn,


   te Veendam, verkoopt aan Geertruida Borgreven, wed. ds. J. Schepel, te Wildervank, een


   huisjen aan het Westerdiep te Veendam, bewoond door Peter Petersen. Prijs: 150 gld. Het


   bedrag is verrekend door de leverantie van hout en andere waren voor dit huisje, door


   verkoopster. Verkoopster kan het huisje terugkopen binnen een periode van 3 jaar, voor


   hetzelfde bedrag, te betalen in 3 egale jaartermijnen vanaf 1 november 1717 � 5 %, of eerder.


   Verkoopster mag daarom het huisje bewonen en verhuren Getuigen: medecijn Michael Pott


   en Haico Harmens.

   Fennigjen Jans, wife of Heine Egberts Scheper Teerhoorn, in Veendam, sells to Geertruida Borgreven, widow of ds. J. Schepel, in Wildervank, a small house at the Westerdiep in Veendam, which is lived in by Peter Petersen. Price: 150 gld. This amount has been settled by the delivery of wood and other materials for this house. Seller can rebuy the house in the next 3 years for the same price, to be paid in 3 equal yearly amounts from Nov 1st 1717 at 5% interest or sooner. Seller may live in or rent the house. Witnesses: medecijn Michael Pott en Haico Harmens.


   Teijo

   Op 01-15-13, "nanapar@..." <jenealogynv@...> schreef:

   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Hello -- I'm working on my ancestor, Fennigjen Jansen Borggreven who married Otto Jans Kunst.
   >
   > In the Veendam RA --
   > - fol.210 - 21 januari 1719 - Heine Egberts Schepers Teerhoorn [merk], te Veendam, stemt in met een koop zoals Fennigjen Jans, zijn huisvrouw, had aangegaan met pastor Schepels wed. Geertruid Borggreven, m.b.t. een huisje te Veendam aan het Westerdiep, volgens verzegeling d.d. 21 augustus 1716 te Veendam. Getuigen: Hindrik Claassen [=Hindrijck Klasen] en Tidde Zebes.
   >
   > Who was the person that the inventory dated 21 Aug 1716 was for? Did Heine Egberts die? or the pastor Schepels?
   >
   > Is Heine Egberts Schepers, possibly a brother to the Pastor Schepels? Another reference says that Geerturid Borggreven is the wife of "J. Schepels" -- probably the same?
   >
   > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, Ren� Middel wrote:
   > >
   > > Beste Casper,
   > >
   > >
   > >
   > > In RA Wildervank vind ik verder o.a. de volgende verzegelingen, misschien
   > > heb je er iets aan:
   > >
   > >
   > >
   > > tg 731 inv.nr. 7359 0277v - 5 augustus 1712
   > >
   > > De E. Hindrick Jans Kunst [HJ Kunst] als bruidegom en de Eerb. Maria Scepels
   > > [Maerija
   > >
   > > Sceepels] als bruid verklaren dat hun huwelijk met de volgende condities en
   > > huwelijkse
   > >
   > > voorwaarden is besloten. Ze zijn tevreden met elkaars goederen die zij
   > > tegenwoordig bezitten en
   > >
   > > zullen inbrengen. Deze goederen en de staande het huwelijk te erven goederen
   > > zullen
   > >
   > > ongemeenschappelijk blijven, echter winst en verlies zullen half en half
   > > zijn.
   > >
   > > De vader van de bruidegom geeft het Collect van Wildervank zijnde getaxeerd
   > > op 1400 gld.
   > >
   > > Zoons en dochters uit dit huwelijk hebben gelijke rechten over de ouderlijke
   > > goederen.
   > >
   > > Als een van de jongelui zonder kinderen sterft, dan zal de langstlevende
   > > alle huisraad behouden,
   > >
   > > echter alle aange�rfde goederen zullen wederom gaan naar de zijde waar zij
   > > vandaan kwamen.
   > >
   > > Bruidegomszijde: Jan Everts Kunst [Jan Evers Kunst Coll] en Geertien
   > > Aelders, vader en
   > >
   > > moeder; Beerent Jans en Hindrickjen Evers [Hindricktien Everts], oom en
   > > moij; Harm Claessen
   > >
   > > en Jantien Aelders [Jantien Aeldets], oom en moij;
   > >
   > > Bruidszijde: Geertien Borghgraefs [Gertijen Borgreven] weduwe van wijlen de
   > > Hr. pastor Scepel,
   > >
   > > moij; Mons. Jannes Scepel [Johannes Schepel], broer; Hermannus Scepel [H.
   > > Schepel] en Aurelia
   > >
   > > 326
   > >
   > > Sneecanus [Aurelia Snijecanus], oom en moij; Mr.Sijnke Hoijtsema [S.
   > > Hoitsema] en Tialda
   > >
   > > Scepels [Tialda Schepel], oom en moij; Mons. Adolph Scepel [Adolph Schepel],
   > > oom; Mons.
   > >
   > > Havick Scepel [Havik Schepel] en Catrina Gransjan [Charina Granijsij], oom
   > > en moeij; Jan van
   > >
   > > der Lip [J. v.d. Lip], neef; de Hr. Luijt. Keun [Johan Kuen] en Geertruda
   > > Pruijst [Geertruda
   > >
   > > Pruis], neef en nicht; de olderman Jan Beerents Phroonhof [Jan Berents
   > > Froonhof] en Annigjen
   > >
   > > van der Lipp [Anna tien van der Lip], neef en nicht.
   > >
   > > Getuigen: Hr. pastor Meijnardus Tideman [M. Tideman] en Mons. Elias
   > > Bijlevelt [E. Bijleveldt].
   > >
   > >
   > >
   > > tg 731 inv.nr. 7363 0303 - 30 januari 1749
   > >
   > > Coert Hindrix [K. Hindriks] en vrouw Hillichjen Ottes Cunst [Hillegijn Ottes
   > > K�nst] lenen van
   > >
   > > Andries Hindrix [Andries Hindercks] en consorten in qlte als olderman en
   > > heuvelingen van de
   > >
   > > bovenschipper gilde in Wildervank 100 Car. gld. tegen jaarlijks 5 % rente,
   > > voor het eerst te
   > >
   > > betalen op 24 januari 1750 en zo vervolgens. Willem Hindrix [W. Hindriks] en
   > > Andries Hindrix
   > >
   > > [Andries Hindercks], broeders van de eerste comparant staan borg, voor het
   > > kapitaal en de rente,
   > >
   > > ieder voor 50 gld., in geval van wanbetaling.
   > >
   > > Getuigen: Arent Martens en Arent Arens [Arent Arents]. In de marge: betaalt.
   > >
   > >
   > >
   > > Met vriendelijke groet,
   > >
   > > Ren� Middel
   > > www.Middel.org
   > > r.k.middel@...
   > >
   > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens Casper Casemir
   > > Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 22:09
   > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > > Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] kunst
   > > Urgentie: Hoog
   > > Gevoeligheid: Priv�
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Danke,
   > > Stamouders (en er is wel wat meer over te vinden)
   > > Evert Ottens van Sappmeer en Hemke Jansen (Zuidbroek) tr. 3-4-1642
   > > Sappemeer.
   > >
   > > Ik zoek de relaties tussen Jurjen Hendriks Kunst x ong. 1732 Beerta Antje
   > > Hendriks d.v. Hinrick Jurriens en Maria Jans
   > > En Hindrickjen Everts Kunst te Zuidbroek d.v. ene Evert Ottens Kunst. Zuster
   > > van de
   > > Jan Everts . Maar misschien is die er niet?
   > > __________________
   > > Moin Casper Casemir
   > >
   > > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > >
   > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > > ] Namens Ren� Middel
   > > Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 20:35
   > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > >
   > > Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] kunst
   > > Gevoeligheid: Priv�
   > >
   > > Beste Casper,
   > >
   > > Ten aanzien van Kunst uit Wildervank, het volgende:
   > >
   > > Vanaf 1699 wordt in de RA Wildervank Jan Everts Kunst, Collector in Veendam
   > > en Wildervank, genoemd.
   > >
   > > Later (1712) komt daar Hindrick Jans Kunst (ook Collector in Wildervank)
   > > bij, zie ook AlleGroningers.
   > >
   > > Misschien al bekend, maar misschien ook niet.
   > >
   > > Met vriendelijke groet,
   > >
   > > Ren� Middel
   > > www.Middel.org
   > > r.k.middel@...
   > >
   > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > >
   > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > > ] Namens Casper Casemir
   > > Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 20:24
   > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > >
   > > Onderwerp: [groningen-genealogy] kunst
   > > Urgentie: Hoog
   > > Gevoeligheid: Priv�
   > >
   > > Wie doet er onderzoek naar de familie Kunst.
   > >
   > > Harmke Jans Kunst (Zuidbroek)
   > >
   > > Jurrien Jans Kunst (Beerta)
   > >
   > > Zover ik weet geen familie van "Kunst" in de Wildervank en Veendam.
   > >
   > > Mogelijk wel Willem Willems Kunst 1656 genoemd te Zuidbroek.
   > >
   > > __________________
   > >
   > > Moin Casper Casemir
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > > _____
   > >
   > > Geen virus gevonden in dit bericht.
   > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   > > Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3859 - datum van uitgifte: 08/26/11
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > > ------------------------------------
   > >
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > > _____
   > >
   > > Geen virus gevonden in dit bericht.
   > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   > > Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3859 - datum van uitgifte: 08/26/11
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   --
   Groeten, Teijo


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • nanapar@rocketmail.com
   Thank you Teijo. Since Fenegjen Jans sells the property to Geertruid Borggreven, do you think that they may have been sisters? In Veendam there is a Fennigjen
   Message 2 of 3 , Jan 16, 2013
   • 0 Attachment
    Thank you Teijo.

    Since Fenegjen Jans sells the property to Geertruid Borggreven, do you think that they may have been sisters? In Veendam there is a Fennigjen Jansen Borggreven who marries Otto Jans Kunst in 1716. In a contract, she is shown as Fennichjen Borghgreven:
    -fol. 232-2 February 1717-Albert Berents and Wiske Harms [= Wieke Harms] (ehel.) of Muntendam, to sell, to Otto Jans Kunst and Fennichjen Borghgreven [= Fennegin Borggreve] (ehel.), a housing, barn, brouwerie, brewery vats and barrels, annexes such as boiler, deelsstaand on the basis of Harm Willems doing 5. gld to rent everything in Muntendam. To the North and East the Muntendammer deep, South Albert Hemsins as meijer, West the Heereweg. Price and 1 ducaton, 2150 gld. Golden pay now 400 gld., on 1 may 1717 in accepting 1100 gld. and the ducaton, and the rest on 1 may 1718. If borg for sellers occurs Harm Willems. While Jan Everts Kunst acts as guarantor for buyers. Witnesses: Mello Feckes and Albert Feckes.

    However, it appears that there are two Fenegjen Jans, because the one married to Heine Egberts is still living and married to him on 15 Nov 1719:

    - fol.302 - 15 november 1719 - Otto Kunst en Fennigjen Borggreven (ehel.), te Muntendam,
    lenen van collector Jan Everts Kunst en Geertjen Aalders (ehel.), in Veendam 1045 car.gld. à 5%. Getuigen: Harm Claass Ruiter [=Herm Claes Ruijter] en Jan Jans.

    This gets rather confusing. Your thoughts?

    Thanks,
    Jenny

    --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "T. Doornkamp" wrote:
    >
    > - fol.210 - 21 januari 1719 - Heine Egberts Schepers Teerhoorn [merk], in Veendam, agrees with the sale Fennigjen Jans, his wife, had negotiated with the widow of pastor Schepels, Geertruid Borggreven, regarding a house in Veendam at the Westerdiep, as laid out in the sealed contract of Augustus 21 1716 in Veendam. Witnesses: Hindrik Claassen [=Hindrijck Klasen] en Tidde Zebes.
    >
    > This contract does not refers to an inventory, but to another (sealed) contract. See below.
    >
    > Heine Egberts was very much alive, his wife Fennigjen probably had died (why else would he have to agree with the sale she had done?). Pastor Schepels had died in 1716 as the original contract named Geertruida Borgreven as his widow.
    >
    >
    >
    > - fol. 619 - 21 augustus 1716 - Fennigjen Jans, vrouw van Heine Egberts Scheper Teerhoorn,
    >
    >
    > te Veendam, verkoopt aan Geertruida Borgreven, wed. ds. J. Schepel, te Wildervank, een
    >
    >
    > huisjen aan het Westerdiep te Veendam, bewoond door Peter Petersen. Prijs: 150 gld. Het
    >
    >
    > bedrag is verrekend door de leverantie van hout en andere waren voor dit huisje, door
    >
    >
    > verkoopster. Verkoopster kan het huisje terugkopen binnen een periode van 3 jaar, voor
    >
    >
    > hetzelfde bedrag, te betalen in 3 egale jaartermijnen vanaf 1 november 1717 à 5 %, of eerder.
    >
    >
    > Verkoopster mag daarom het huisje bewonen en verhuren Getuigen: medecijn Michael Pott
    >
    >
    > en Haico Harmens.
    >
    > Fennigjen Jans, wife of Heine Egberts Scheper Teerhoorn, in Veendam, sells to Geertruida Borgreven, widow of ds. J. Schepel, in Wildervank, a small house at the Westerdiep in Veendam, which is lived in by Peter Petersen. Price: 150 gld. This amount has been settled by the delivery of wood and other materials for this house. Seller can rebuy the house in the next 3 years for the same price, to be paid in 3 equal yearly amounts from Nov 1st 1717 at 5% interest or sooner. Seller may live in or rent the house. Witnesses: medecijn Michael Pott en Haico Harmens.
    >
    >
    > Teijo
    >
    > Op 01-15-13, "nanapar@..." schreef:
    >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > Hello -- I'm working on my ancestor, Fennigjen Jansen Borggreven who married Otto Jans Kunst.
    > >
    > > In the Veendam RA --
    > > - fol.210 - 21 januari 1719 - Heine Egberts Schepers Teerhoorn [merk], te Veendam, stemt in met een koop zoals Fennigjen Jans, zijn huisvrouw, had aangegaan met pastor Schepels wed. Geertruid Borggreven, m.b.t. een huisje te Veendam aan het Westerdiep, volgens verzegeling d.d. 21 augustus 1716 te Veendam. Getuigen: Hindrik Claassen [=Hindrijck Klasen] en Tidde Zebes.
    > >
    > > Who was the person that the inventory dated 21 Aug 1716 was for? Did Heine Egberts die? or the pastor Schepels?
    > >
    > > Is Heine Egberts Schepers, possibly a brother to the Pastor Schepels? Another reference says that Geerturid Borggreven is the wife of "J. Schepels" -- probably the same?
    > >
    > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, René Middel wrote:
    > > >
    > > > Beste Casper,
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > In RA Wildervank vind ik verder o.a. de volgende verzegelingen, misschien
    > > > heb je er iets aan:
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > tg 731 inv.nr. 7359 0277v - 5 augustus 1712
    > > >
    > > > De E. Hindrick Jans Kunst [HJ Kunst] als bruidegom en de Eerb. Maria Scepels
    > > > [Maerija
    > > >
    > > > Sceepels] als bruid verklaren dat hun huwelijk met de volgende condities en
    > > > huwelijkse
    > > >
    > > > voorwaarden is besloten. Ze zijn tevreden met elkaars goederen die zij
    > > > tegenwoordig bezitten en
    > > >
    > > > zullen inbrengen. Deze goederen en de staande het huwelijk te erven goederen
    > > > zullen
    > > >
    > > > ongemeenschappelijk blijven, echter winst en verlies zullen half en half
    > > > zijn.
    > > >
    > > > De vader van de bruidegom geeft het Collect van Wildervank zijnde getaxeerd
    > > > op 1400 gld.
    > > >
    > > > Zoons en dochters uit dit huwelijk hebben gelijke rechten over de ouderlijke
    > > > goederen.
    > > >
    > > > Als een van de jongelui zonder kinderen sterft, dan zal de langstlevende
    > > > alle huisraad behouden,
    > > >
    > > > echter alle aangeërfde goederen zullen wederom gaan naar de zijde waar zij
    > > > vandaan kwamen.
    > > >
    > > > Bruidegomszijde: Jan Everts Kunst [Jan Evers Kunst Coll] en Geertien
    > > > Aelders, vader en
    > > >
    > > > moeder; Beerent Jans en Hindrickjen Evers [Hindricktien Everts], oom en
    > > > moij; Harm Claessen
    > > >
    > > > en Jantien Aelders [Jantien Aeldets], oom en moij;
    > > >
    > > > Bruidszijde: Geertien Borghgraefs [Gertijen Borgreven] weduwe van wijlen de
    > > > Hr. pastor Scepel,
    > > >
    > > > moij; Mons. Jannes Scepel [Johannes Schepel], broer; Hermannus Scepel [H.
    > > > Schepel] en Aurelia
    > > >
    > > > 326
    > > >
    > > > Sneecanus [Aurelia Snijecanus], oom en moij; Mr.Sijnke Hoijtsema [S.
    > > > Hoitsema] en Tialda
    > > >
    > > > Scepels [Tialda Schepel], oom en moij; Mons. Adolph Scepel [Adolph Schepel],
    > > > oom; Mons.
    > > >
    > > > Havick Scepel [Havik Schepel] en Catrina Gransjan [Charina Granijsij], oom
    > > > en moeij; Jan van
    > > >
    > > > der Lip [J. v.d. Lip], neef; de Hr. Luijt. Keun [Johan Kuen] en Geertruda
    > > > Pruijst [Geertruda
    > > >
    > > > Pruis], neef en nicht; de olderman Jan Beerents Phroonhof [Jan Berents
    > > > Froonhof] en Annigjen
    > > >
    > > > van der Lipp [Anna tien van der Lip], neef en nicht.
    > > >
    > > > Getuigen: Hr. pastor Meijnardus Tideman [M. Tideman] en Mons. Elias
    > > > Bijlevelt [E. Bijleveldt].
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > tg 731 inv.nr. 7363 0303 - 30 januari 1749
    > > >
    > > > Coert Hindrix [K. Hindriks] en vrouw Hillichjen Ottes Cunst [Hillegijn Ottes
    > > > Künst] lenen van
    > > >
    > > > Andries Hindrix [Andries Hindercks] en consorten in qlte als olderman en
    > > > heuvelingen van de
    > > >
    > > > bovenschipper gilde in Wildervank 100 Car. gld. tegen jaarlijks 5 % rente,
    > > > voor het eerst te
    > > >
    > > > betalen op 24 januari 1750 en zo vervolgens. Willem Hindrix [W. Hindriks] en
    > > > Andries Hindrix
    > > >
    > > > [Andries Hindercks], broeders van de eerste comparant staan borg, voor het
    > > > kapitaal en de rente,
    > > >
    > > > ieder voor 50 gld., in geval van wanbetaling.
    > > >
    > > > Getuigen: Arent Martens en Arent Arens [Arent Arents]. In de marge: betaalt.
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > Met vriendelijke groet,
    > > >
    > > > René Middel
    > > > www.Middel.org
    > > > r.k.middel@
    > > >
    > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens Casper Casemir
    > > > Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 22:09
    > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > > Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] kunst
    > > > Urgentie: Hoog
    > > > Gevoeligheid: Privé
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > Danke,
    > > > Stamouders (en er is wel wat meer over te vinden)
    > > > Evert Ottens van Sappmeer en Hemke Jansen (Zuidbroek) tr. 3-4-1642
    > > > Sappemeer.
    > > >
    > > > Ik zoek de relaties tussen Jurjen Hendriks Kunst x ong. 1732 Beerta Antje
    > > > Hendriks d.v. Hinrick Jurriens en Maria Jans
    > > > En Hindrickjen Everts Kunst te Zuidbroek d.v. ene Evert Ottens Kunst. Zuster
    > > > van de
    > > > Jan Everts . Maar misschien is die er niet?
    > > > __________________
    > > > Moin Casper Casemir
    > > >
    > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
    > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > >
    > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > > ] Namens René Middel
    > > > Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 20:35
    > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > >
    > > > Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] kunst
    > > > Gevoeligheid: Privé
    > > >
    > > > Beste Casper,
    > > >
    > > > Ten aanzien van Kunst uit Wildervank, het volgende:
    > > >
    > > > Vanaf 1699 wordt in de RA Wildervank Jan Everts Kunst, Collector in Veendam
    > > > en Wildervank, genoemd.
    > > >
    > > > Later (1712) komt daar Hindrick Jans Kunst (ook Collector in Wildervank)
    > > > bij, zie ook AlleGroningers.
    > > >
    > > > Misschien al bekend, maar misschien ook niet.
    > > >
    > > > Met vriendelijke groet,
    > > >
    > > > René Middel
    > > > www.Middel.org
    > > > r.k.middel@
    > > >
    > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > >
    > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > > ] Namens Casper Casemir
    > > > Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 20:24
    > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > >
    > > > Onderwerp: [groningen-genealogy] kunst
    > > > Urgentie: Hoog
    > > > Gevoeligheid: Privé
    > > >
    > > > Wie doet er onderzoek naar de familie Kunst.
    > > >
    > > > Harmke Jans Kunst (Zuidbroek)
    > > >
    > > > Jurrien Jans Kunst (Beerta)
    > > >
    > > > Zover ik weet geen familie van "Kunst" in de Wildervank en Veendam.
    > > >
    > > > Mogelijk wel Willem Willems Kunst 1656 genoemd te Zuidbroek.
    > > >
    > > > __________________
    > > >
    > > > Moin Casper Casemir
    > > >
    > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > >
    > > > _____
    > > >
    > > > Geen virus gevonden in dit bericht.
    > > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
    > > > Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3859 - datum van uitgifte: 08/26/11
    > > >
    > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > >
    > > > ------------------------------------
    > > >
    > > > Yahoo! Groups Links
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > _____
    > > >
    > > > Geen virus gevonden in dit bericht.
    > > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
    > > > Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3859 - datum van uitgifte: 08/26/11
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > --
    > Groeten, Teijo
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   • T. Doornkamp
    They can be related: if Heine Egberts died and Fennigjen Jans Borggreven remarried Otto Kunst between 21 aug 1716 and 2 Feb 1717. But I think that is very
    Message 3 of 3 , Jan 17, 2013
    • 0 Attachment
     They can be related: if Heine Egberts died and Fennigjen Jans Borggreven remarried Otto Kunst between 21 aug 1716 and 2 Feb 1717. But I think that is very unlikely, because the time in between is just too short.

     Furthermore: the sell of the house is not one between friendly business partners. She and her partner built a house, could not pay for the building material, so had to sell with the option of rebuying. She had no choice I feel. In fact it is a loan with bad paying conditions (5% interest in 3 yearly terms). Not a contract between family members...

     Teijo

     Op 01-17-13, "nanapar@..." <jenealogynv@...> schreef:

     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > Thank you Teijo.
     >
     > Since Fenegjen Jans sells the property to Geertruid Borggreven, do you think that they may have been sisters? In Veendam there is a Fennigjen Jansen Borggreven who marries Otto Jans Kunst in 1716. In a contract, she is shown as Fennichjen Borghgreven:
     > -fol. 232-2 February 1717-Albert Berents and Wiske Harms [= Wieke Harms] (ehel.) of Muntendam, to sell, to Otto Jans Kunst and Fennichjen Borghgreven [= Fennegin Borggreve] (ehel.), a housing, barn, brouwerie, brewery vats and barrels, annexes such as boiler, deelsstaand on the basis of Harm Willems doing 5. gld to rent everything in Muntendam. To the North and East the Muntendammer deep, South Albert Hemsins as meijer, West the Heereweg. Price and 1 ducaton, 2150 gld. Golden pay now 400 gld., on 1 may 1717 in accepting 1100 gld. and the ducaton, and the rest on 1 may 1718. If borg for sellers occurs Harm Willems. While Jan Everts Kunst acts as guarantor for buyers. Witnesses: Mello Feckes and Albert Feckes.
     >
     > However, it appears that there are two Fenegjen Jans, because the one married to Heine Egberts is still living and married to him on 15 Nov 1719:
     >
     > - fol.302 - 15 november 1719 - Otto Kunst en Fennigjen Borggreven (ehel.), te Muntendam,
     > lenen van collector Jan Everts Kunst en Geertjen Aalders (ehel.), in Veendam 1045 car.gld. � 5%. Getuigen: Harm Claass Ruiter [=Herm Claes Ruijter] en Jan Jans.
     >
     > This gets rather confusing. Your thoughts?
     >
     > Thanks,
     > Jenny
     >
     > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "T. Doornkamp" wrote:
     > >
     > > - fol.210 - 21 januari 1719 - Heine Egberts Schepers Teerhoorn [merk], in Veendam, agrees with the sale Fennigjen Jans, his wife, had negotiated with the widow of pastor Schepels, Geertruid Borggreven, regarding a house in Veendam at the Westerdiep, as laid out in the sealed contract of Augustus 21 1716 in Veendam. Witnesses: Hindrik Claassen [=Hindrijck Klasen] en Tidde Zebes.
     > >
     > > This contract does not refers to an inventory, but to another (sealed) contract. See below.
     > >
     > > Heine Egberts was very much alive, his wife Fennigjen probably had died (why else would he have to agree with the sale she had done?). Pastor Schepels had died in 1716 as the original contract named Geertruida Borgreven as his widow.
     > >
     > >
     > >
     > > - fol. 619 - 21 augustus 1716 - Fennigjen Jans, vrouw van Heine Egberts Scheper Teerhoorn,
     > >
     > >
     > > te Veendam, verkoopt aan Geertruida Borgreven, wed. ds. J. Schepel, te Wildervank, een
     > >
     > >
     > > huisjen aan het Westerdiep te Veendam, bewoond door Peter Petersen. Prijs: 150 gld. Het
     > >
     > >
     > > bedrag is verrekend door de leverantie van hout en andere waren voor dit huisje, door
     > >
     > >
     > > verkoopster. Verkoopster kan het huisje terugkopen binnen een periode van 3 jaar, voor
     > >
     > >
     > > hetzelfde bedrag, te betalen in 3 egale jaartermijnen vanaf 1 november 1717 � 5 %, of eerder.
     > >
     > >
     > > Verkoopster mag daarom het huisje bewonen en verhuren Getuigen: medecijn Michael Pott
     > >
     > >
     > > en Haico Harmens.
     > >
     > > Fennigjen Jans, wife of Heine Egberts Scheper Teerhoorn, in Veendam, sells to Geertruida Borgreven, widow of ds. J. Schepel, in Wildervank, a small house at the Westerdiep in Veendam, which is lived in by Peter Petersen. Price: 150 gld. This amount has been settled by the delivery of wood and other materials for this house. Seller can rebuy the house in the next 3 years for the same price, to be paid in 3 equal yearly amounts from Nov 1st 1717 at 5% interest or sooner. Seller may live in or rent the house. Witnesses: medecijn Michael Pott en Haico Harmens.
     > >
     > >
     > > Teijo
     > >
     > > Op 01-15-13, "nanapar@..." schreef:
     > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > > Hello -- I'm working on my ancestor, Fennigjen Jansen Borggreven who married Otto Jans Kunst.
     > > >
     > > > In the Veendam RA --
     > > > - fol.210 - 21 januari 1719 - Heine Egberts Schepers Teerhoorn [merk], te Veendam, stemt in met een koop zoals Fennigjen Jans, zijn huisvrouw, had aangegaan met pastor Schepels wed. Geertruid Borggreven, m.b.t. een huisje te Veendam aan het Westerdiep, volgens verzegeling d.d. 21 augustus 1716 te Veendam. Getuigen: Hindrik Claassen [=Hindrijck Klasen] en Tidde Zebes.
     > > >
     > > > Who was the person that the inventory dated 21 Aug 1716 was for? Did Heine Egberts die? or the pastor Schepels?
     > > >
     > > > Is Heine Egberts Schepers, possibly a brother to the Pastor Schepels? Another reference says that Geerturid Borggreven is the wife of "J. Schepels" -- probably the same?
     > > >
     > > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, Ren� Middel wrote:
     > > > >
     > > > > Beste Casper,
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > In RA Wildervank vind ik verder o.a. de volgende verzegelingen, misschien
     > > > > heb je er iets aan:
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > tg 731 inv.nr. 7359 0277v - 5 augustus 1712
     > > > >
     > > > > De E. Hindrick Jans Kunst [HJ Kunst] als bruidegom en de Eerb. Maria Scepels
     > > > > [Maerija
     > > > >
     > > > > Sceepels] als bruid verklaren dat hun huwelijk met de volgende condities en
     > > > > huwelijkse
     > > > >
     > > > > voorwaarden is besloten. Ze zijn tevreden met elkaars goederen die zij
     > > > > tegenwoordig bezitten en
     > > > >
     > > > > zullen inbrengen. Deze goederen en de staande het huwelijk te erven goederen
     > > > > zullen
     > > > >
     > > > > ongemeenschappelijk blijven, echter winst en verlies zullen half en half
     > > > > zijn.
     > > > >
     > > > > De vader van de bruidegom geeft het Collect van Wildervank zijnde getaxeerd
     > > > > op 1400 gld.
     > > > >
     > > > > Zoons en dochters uit dit huwelijk hebben gelijke rechten over de ouderlijke
     > > > > goederen.
     > > > >
     > > > > Als een van de jongelui zonder kinderen sterft, dan zal de langstlevende
     > > > > alle huisraad behouden,
     > > > >
     > > > > echter alle aange�rfde goederen zullen wederom gaan naar de zijde waar zij
     > > > > vandaan kwamen.
     > > > >
     > > > > Bruidegomszijde: Jan Everts Kunst [Jan Evers Kunst Coll] en Geertien
     > > > > Aelders, vader en
     > > > >
     > > > > moeder; Beerent Jans en Hindrickjen Evers [Hindricktien Everts], oom en
     > > > > moij; Harm Claessen
     > > > >
     > > > > en Jantien Aelders [Jantien Aeldets], oom en moij;
     > > > >
     > > > > Bruidszijde: Geertien Borghgraefs [Gertijen Borgreven] weduwe van wijlen de
     > > > > Hr. pastor Scepel,
     > > > >
     > > > > moij; Mons. Jannes Scepel [Johannes Schepel], broer; Hermannus Scepel [H.
     > > > > Schepel] en Aurelia
     > > > >
     > > > > 326
     > > > >
     > > > > Sneecanus [Aurelia Snijecanus], oom en moij; Mr.Sijnke Hoijtsema [S.
     > > > > Hoitsema] en Tialda
     > > > >
     > > > > Scepels [Tialda Schepel], oom en moij; Mons. Adolph Scepel [Adolph Schepel],
     > > > > oom; Mons.
     > > > >
     > > > > Havick Scepel [Havik Schepel] en Catrina Gransjan [Charina Granijsij], oom
     > > > > en moeij; Jan van
     > > > >
     > > > > der Lip [J. v.d. Lip], neef; de Hr. Luijt. Keun [Johan Kuen] en Geertruda
     > > > > Pruijst [Geertruda
     > > > >
     > > > > Pruis], neef en nicht; de olderman Jan Beerents Phroonhof [Jan Berents
     > > > > Froonhof] en Annigjen
     > > > >
     > > > > van der Lipp [Anna tien van der Lip], neef en nicht.
     > > > >
     > > > > Getuigen: Hr. pastor Meijnardus Tideman [M. Tideman] en Mons. Elias
     > > > > Bijlevelt [E. Bijleveldt].
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > tg 731 inv.nr. 7363 0303 - 30 januari 1749
     > > > >
     > > > > Coert Hindrix [K. Hindriks] en vrouw Hillichjen Ottes Cunst [Hillegijn Ottes
     > > > > K�nst] lenen van
     > > > >
     > > > > Andries Hindrix [Andries Hindercks] en consorten in qlte als olderman en
     > > > > heuvelingen van de
     > > > >
     > > > > bovenschipper gilde in Wildervank 100 Car. gld. tegen jaarlijks 5 % rente,
     > > > > voor het eerst te
     > > > >
     > > > > betalen op 24 januari 1750 en zo vervolgens. Willem Hindrix [W. Hindriks] en
     > > > > Andries Hindrix
     > > > >
     > > > > [Andries Hindercks], broeders van de eerste comparant staan borg, voor het
     > > > > kapitaal en de rente,
     > > > >
     > > > > ieder voor 50 gld., in geval van wanbetaling.
     > > > >
     > > > > Getuigen: Arent Martens en Arent Arens [Arent Arents]. In de marge: betaalt.
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > Met vriendelijke groet,
     > > > >
     > > > > Ren� Middel
     > > > > www.Middel.org
     > > > > r.k.middel@
     > > > >
     > > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens Casper Casemir
     > > > > Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 22:09
     > > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > > > Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] kunst
     > > > > Urgentie: Hoog
     > > > > Gevoeligheid: Priv�
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > Danke,
     > > > > Stamouders (en er is wel wat meer over te vinden)
     > > > > Evert Ottens van Sappmeer en Hemke Jansen (Zuidbroek) tr. 3-4-1642
     > > > > Sappemeer.
     > > > >
     > > > > Ik zoek de relaties tussen Jurjen Hendriks Kunst x ong. 1732 Beerta Antje
     > > > > Hendriks d.v. Hinrick Jurriens en Maria Jans
     > > > > En Hindrickjen Everts Kunst te Zuidbroek d.v. ene Evert Ottens Kunst. Zuster
     > > > > van de
     > > > > Jan Everts . Maar misschien is die er niet?
     > > > > __________________
     > > > > Moin Casper Casemir
     > > > >
     > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
     > > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > > >
     > > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > > > ] Namens Ren� Middel
     > > > > Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 20:35
     > > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > > >
     > > > > Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] kunst
     > > > > Gevoeligheid: Priv�
     > > > >
     > > > > Beste Casper,
     > > > >
     > > > > Ten aanzien van Kunst uit Wildervank, het volgende:
     > > > >
     > > > > Vanaf 1699 wordt in de RA Wildervank Jan Everts Kunst, Collector in Veendam
     > > > > en Wildervank, genoemd.
     > > > >
     > > > > Later (1712) komt daar Hindrick Jans Kunst (ook Collector in Wildervank)
     > > > > bij, zie ook AlleGroningers.
     > > > >
     > > > > Misschien al bekend, maar misschien ook niet.
     > > > >
     > > > > Met vriendelijke groet,
     > > > >
     > > > > Ren� Middel
     > > > > www.Middel.org
     > > > > r.k.middel@
     > > > >
     > > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > > >
     > > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > > > ] Namens Casper Casemir
     > > > > Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 20:24
     > > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > > >
     > > > > Onderwerp: [groningen-genealogy] kunst
     > > > > Urgentie: Hoog
     > > > > Gevoeligheid: Priv�
     > > > >
     > > > > Wie doet er onderzoek naar de familie Kunst.
     > > > >
     > > > > Harmke Jans Kunst (Zuidbroek)
     > > > >
     > > > > Jurrien Jans Kunst (Beerta)
     > > > >
     > > > > Zover ik weet geen familie van "Kunst" in de Wildervank en Veendam.
     > > > >
     > > > > Mogelijk wel Willem Willems Kunst 1656 genoemd te Zuidbroek.
     > > > >
     > > > > __________________
     > > > >
     > > > > Moin Casper Casemir
     > > > >
     > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > > >
     > > > > _____
     > > > >
     > > > > Geen virus gevonden in dit bericht.
     > > > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
     > > > > Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3859 - datum van uitgifte: 08/26/11
     > > > >
     > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > > >
     > > > > ------------------------------------
     > > > >
     > > > > Yahoo! Groups Links
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > _____
     > > > >
     > > > > Geen virus gevonden in dit bericht.
     > > > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
     > > > > Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3859 - datum van uitgifte: 08/26/11
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > --
     > > Groeten, Teijo
     > >
     > >
     > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     --
     Groeten, Teijo


     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.