Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [groningen-genealogy] huwelijkscontracten stad Groningen?

Expand Messages
 • Teijo Doornkamp
  Dag Els, er zijn huwelijkscontracten van de stad Groningen. In de oude benamingen zijn dat RA III x en RA III y. In 1650 zit je dan volgens mij al in RA III x.
  Message 1 of 2 , Jun 28, 2012
  • 0 Attachment
   Dag Els,

   er zijn huwelijkscontracten van de stad Groningen. In de oude benamingen
   zijn dat RA III x en RA III y. In 1650 zit je dan volgens mij al in RA III
   x. Er is bij mijn weten helaas geen digitale index beschikbaar. In het
   archief staan ze in de kasten vlak na de ingang rechtdoor: een hele serie
   boekjes met een index. Voor RA III x moet je al aardig oude handschriften
   kunnen want ook de index is al oud...

   Ik zie dit staan bij archieven.nl. Zo heet de toegang / inventaris
   blijkbaar nu.

   1534 Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475 - 1811
   Inventaris
   2. Protocollatie

   3484-3934 Minuten en concepten van akten
   Datering: 1601, 1658 - 1811

   Uiterlijke vorm: 335 pakken en 115 charters

   NB: Het betreft akten van huwelijkse voorwaarden, testamenten,
   (geregistreerde) koopakten en akten van scheiding en deling. In dorso
   onder andere aantekeningen over registratie in het 'Schultprotocol' (inv.
   nrs. 3935 - 4162) en de namen van de personen aan wie een exemplaar van
   een akte ter hand moest worden gesteld. De charters zijn alle
   geregistreerd in de inv. nrs. 3935 - 4162. Van de huwelijkscontracten,
   boedelscheidingen en testamenten in de pakken zijn microfiches gemaakt
   (onder oud nummer III ij). Een index op de persoonsnamen in de minuten en
   concepten van huwelijkscontracten, boedelscheidingen en testamenten is te
   vinden in de studiezaal onder nr. 173. Zie ook Toegang 1770 inv.nr. 53, A.
   Verwey - van Goor, Huwelijkscontracten in de stad Groningen: enkele
   beschouwingen over het huwelijkscontract in de stad Groningen voor en na
   de Nieuwe Stads Constituties van 1689.

   3935-4162 Minuten van akten
   Datering: 1613 - 1811, met indices

   Uiterlijke vorm: 228 delen

   NB: De eigentijdse benaming is: Schultprotocol. Bevat zowel
   geregistreerde als ongeregistreerde akten. Hoewel de instructie van 23
   oktober 1604 voor de secretaris de vorming van registers van akten die
   voor burgemeesters en raad waren opgemaakt voorschreef, bleef de
   secretarie op dit punt in gebreke. De akten in deze delen werden op
   persoonlijk initiatief ter meerdere zekerheid van de belanghebbenden
   geregistreerd. De akten zijn niet chronologisch op dag ingeschreven,
   vandaar dat de data in de beschrijvingen die van de (registratie)maand van
   de eerste en laatste akte in een deel zijn. De datum waarop de
   geregistreerde akten zijn opgemaakt is meestal ouder dan datum van
   registratie. De geregistreerde akten zijn bovendien veelal opgemaakt door
   een buiten de stad Groningen residerende zegelaar of redger. In het
   Reglement Reformatoir van 1749 werd voor alle zegelaars in hele provincie
   de registratie van akten in een protocol dwingend voorgeschreven. Vanaf
   dat jaar zijn dan ook in de stedelijke protocollen slechts sporadisch
   akten geregistreerd die buiten de stad zijn opgemaakt. Van deze delen zijn
   microfiches gemaakt (onder oud nummer III x). Een eigentijdse index op
   persoonsnamen in de nrs. 3935 - 4162 is te vinden in de studiezaal onder
   nr. 172.

   Teijo

   > Dag medegenealogen,
   >
   > Een Geert Derks Busscher trouwt in 1650 te Groningen met Hilletje Derks.
   > Zij laten daar negen kinderen, warbij steeds de naam Busscher (in een of
   > andere vorm) wordt vermeld.
   > Van geen van deze kinderen heb ik iets terug kunnen vinden.
   > Het huwelijksregister vermeldt niets over de herkomst van bruid of
   > bruidegom.
   > Vraag: zijn er huwelijkscontracten van de stad Groningen (uit die tijd).?
   > En zo ja, is daar een (digitale) index van?
   > Harteljke groeten,
   > Els
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.