Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Bennema oorkonde

Expand Messages
 • bennemageerlings
  In onderstaand bericht is spraken van een Bennema-oorkonde, waarop het verhaal van H.F.Poort zou zijn gebaseerd. Kent iemand deze oorkonde of weet waar die te
  Message 1 of 1 , Jul 8, 2011
   In onderstaand bericht is spraken van een Bennema-oorkonde, waarop het verhaal van H.F.Poort zou zijn gebaseerd. Kent iemand deze oorkonde of weet waar die te vinden is ?
   Het verhaal lijkt me uit een heel dikke duim te komen, maar misschien is er iets van in de oorkonde te vinden.

   vriendelijke groet,
   Menno Bennema Geerlings

   Toegestuurd gekregen door Johan Boomsma (broer van o.a. Wietske en Pieter Boomsma, zoon van Koert Boomsma) een verhaal in brochurevorm: "Wat een Noordhorner boer in de 17e eeuw in Italiƫ overkwam", door H.F.Poort (en gedrukt bij "Grafia" Hoogkerk). Poort begint zijn verhaal aldus:
   "Wanneer de lezer de Mepsche gelezen heeft, die in 1925 verscheen in Noordhorn bij H.F.Poort, heeft (hij) ongetwijfeld kennis gemaakt met Jakobus Bennema. Jakobus Bennema, afschoon (= ofschoon) slechts boer en bij de hooge adel weinig in tel, was een man die zich een positie verwierf die weinigen van zijn stand in die dagen te beurt viel. Hij was de man die we de vraagbaak kunnen noemen van heel den omtrek. Was er een geschil, Bennema wist het te slechten. Was er armoede en gebrek, dan was ook hij nummer een om raad te verschaffen en tevens steun en hulp te bieden. Was het wonder dat hij gezien en bemind was, niet alleen bij de inwoners van Noordhorn, ook bij de adellijke stand in deze gewesten. Hij bracht het dan ook tot Rekenmeester Provinciaal of Lid van Provinciale Staten zoals men in deze tijd zegt.
   Wel, het vertelde verhaal gaat niet over deze Jakob Bennema, maar over zijn vader Menno Bennema (alom gezien en geacht) en diens broer te Den Ham (een gehaat persoon, vooral bij zijn personeel). Het door Harm Poort geschreven verhaal telt nauwelijks 6 bladzijden en is ontleend aan "een historie, voorkomende in de oorkonde van het geslacht der Bennema's. Deze oorkonde is lang bij de familie Doornbos te Den Ham, gemeente Aduard, in eigendom geweest. Schrijver dezes heeft haar naverteld uit den mond van den heer W.Tonckens, afstammeling van de Bennema's en broeder van de bezitter der bedoelde oorkonde. Beiden zijn nu reeds eenige jaren overleden." (Aldus het NASCHRIFT in het Poort-boekwerkje).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.