Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [groningen-genealogy] evenhuis

Expand Messages
 • Hans Schripsema
  Bert, Mijn geluk kan niet meer stuk vandaag. Jij gaf me 3 nieuwe voorouders met Driewes Onnes-824, Klaas Drewes-412 & Anje Tiddes-413. Als vrouw van zoon
  Message 1 of 8 , Feb 6, 2003
   Bert,

   Mijn geluk kan niet meer stuk vandaag. Jij gaf me 3 nieuwe voorouders met Driewes Onnes-824, Klaas Drewes-412 & Anje Tiddes-413.
   Als vrouw van zoon Drewes Klaesen koos je de 2e Martje van Willem Pieters & Martien Pieters, maar zij hadden wel 3 Martjes en bovendien ook nog een Margje (~30-11-1738 Westerwijtwerd, die ik voorlopig als 4e en laatste beschouw.
   Heb jij ook nog een zoon Tidde Drewes gevonden van dit echtpaar? Ik vond alleen Anje, Willemtje, Pieter, Margje, Leentje, Gattruda, Klaas, Marike en Martijn (die met Aaldrik Rudolphus Evenhuis trouwde), maar een Tidde zou ook leuk zijn.

   Voorzover ik weet ontspringen er twee familienamen uit Klaas Drews & Anje Tiddes, nl. Oudman en Schenkhuis (Tidde Clasens). Of zijn het er meer?

   Groeten,

   Hans
  • bert schut
   ... From: Hans Schripsema To: Sent: Thursday, February 06, 2003 10:33 PM Subject: RE:
   Message 2 of 8 , Feb 7, 2003
    ----- Original Message -----
    From: "Hans Schripsema" <h.schripsema@...>
    To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Thursday, February 06, 2003 10:33 PM
    Subject: RE: [groningen-genealogy] evenhuis


    3 nieuwe voorouders met Driewes Onnes-824, Klaas Drewes-412 & Anje
    Tiddes-413.
    > Als vrouw van zoon Drewes Klaesen koos je de 2e Martje van Willem Pieters
    & Martien Pieters, maar zij hadden wel 3 Martjes en bovendien ook nog een
    Margje (~30-11-1738 Westerwijtwerd, die ik voorlopig als 4e en laatste
    beschouw.
    > Heb jij ook nog een zoon Tidde Drewes gevonden van dit echtpaar? Ik vond
    alleen Anje, Willemtje, Pieter, Margje, Leentje, Gattruda, Klaas, Marike en
    Martijn (die met Aaldrik Rudolphus Evenhuis trouwde), maar een Tidde zou ook
    leuk zijn.
    >
    > Voorzover ik weet ontspringen er twee familienamen uit Klaas Drews & Anje
    Tiddes, nl. Oudman en Schenkhuis (Tidde Clasens). Of zijn het er meer?
    >
    > Groeten,
    >
    > Hans
    >
    > Antwoord aan Wiggert Tijsen: Maria Evenhuis kan ik niet plaatsen.
    Misschien anderen.

    Antwoord aan Hans Schripsema:

    Beste Hans,

    Jij noemt in jouw e-mail Willem Pieters x Martien Pieters. Deze ouders van
    Martje kende ik nog niet, en dus ook niet het frequente voorkomen van deze
    voornaam in dat gezin. Graag wat meer informatie over deze lieden.

    Jouw informatie werpt wel een ander licht op het volgende: (knip) "Martje is
    eerder in ondertrouw gegaan te Bedum op 5 november 1747 en getrouwd te
    Kantens op 6 november 1747 met Jacob Pieters, en later getrouwd te Zuidwolde
    (Bedum) op 1 februari 1787 met Jacob Jans." Mogelijkerwijs gaat het hier dan
    niet om dezelfde Martje, maar om een van haar zussen.

    Als kinderen van Drewes en Martje heb ik: (knip): " Aaltjen Drewes, gedoopt
    te Westerwijtwerd op 31 maart 1765; Klaas Drewes Oudman, gedoopt te
    Westerwijtwerd op 27 juli 1766, overleden te Winsum op 9 augustus 1840;
    Maria Drewes, geboren op 4 februari 1768, gedoopt te Westerwijtwerd op 18
    februari 1770, overleden te Bedum op 18 juni 1836; Anje Drewes Oudman,
    gedoopt te Westerwijtwerd op 12 mei 1768; Willemtje Drewes Oudman,
    winkeliersche, gedoopt te Zuidwolde (Bedum) op 22 september 1771; Pieter
    Drewes Oudman, veeboer te Kantens (1835), gedoopt te Zuidwolde (Bedum) op 14
    maart 1773, overleden te Kantens op 20 mei 1837; Matje Drewes, gedoopt te
    Zuidwolde (Bedum) op 27 november 1774; Leentje Drewes Oudman, geboren te
    Zuidwolde (Bedum) op 10 december 1776, gedoopt aldaar op 2 februari 1777,
    overleden te Bedum op 5 augustus 1838; Battruda Drewes, vroedvrouw, gedoopt
    te Zuidwolde (Bedum) op 23 mei 1779, overleden te 't Zandt op 6 oktober
    1841" Dus geen Tidde Drewes!.

    De familienaam Oudman wordt dus voor zover ik weet door een aantal kinderen
    aangenomen (in navolging van hun oom Tidde Clasens Oudman, de broer van
    Drewes? De familienaam Schenkhuis ook?).

    Aanvullende informatie over Klaas Drewes, Anje Tiddes en Driewes Onnes:
    knip:

    Klaas Drewes, landbouwer op boerderij "Het Heem" te Westerwijtwerd overleden
    tussen 23 juni 1754 en 23 juni 1755, zoon van Driewes Onnes

    LVI.d. 12 april 1781. Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen
    woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen,
    geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van
    Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen
    Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes,
    Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en
    beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van
    Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de
    eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part
    ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder
    Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks
    voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens.

    Klaas is getrouwd voor 1739 met

    Anje Tiddes, overleden voor 12 april 1781. Ouders?

    Anje is later getrouwd te Oosterwijtwerd op 17 september 1756 met Jan
    Everts, landbouwer op boerderij "De Palen" te Westerwijtwerd, overleden na
    12 april 1781, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks.

    Kinderen gedoopt te Oosterwijtwerd uit het huwelijk van Klaas en Anje: Tidde
    Clasens Oudman (Schenkhuis) *, landbouwer op Nijenklooster, later op
    Maarslag, kastelein, op 18 oktober 1739, overleden te Uithuizermeeden op 31
    december 1824; Eibe Clasen**, op 22 mei 1741; Pieter Clasen, op 28 mei 1743;
    Jan Clasen, op 6 februari 1746, overleden voor 1751; Klaes Klasen, op 6
    februari 1746; Lientje Clasen (ook: Magdalena)***, op 5 mei 1748, overleden
    te Bedum op 10 maart 1823; Jan Clasen, op 8 oktober 1751; Nicolaaske
    Clasens****, op 23 juni 1754, overleden voor 1781; Drewes Klaassen (ook:
    Dreeuws Klaassen), geboren te Zuidwolde (Bedum) ca. 1730, overleden aldaar
    in 1784

    Kinderen gedoopt te Oosterwijtwerd uit het huwelijk van Anje en Jan: Grietje
    Jans Doornbos, op 10 september1758; Evert Reinders Doornbos*****, landbouwer
    (1760), overleden voor 1804

    *Tidde is getrouwd te Kloosterburen in januari 1773 met (1) Joeke Jans,
    geboren te Kloosterburen, overleden voor 1786. Joeke is eerder getrouwd met
    Frerik Luitjens, landbouwer op St. Hubertus te Warfhuizen. Tidde is later
    getrouwd te Mensingeweer op 27 januari 1782 met (2) Ida Reinders Torringa,
    geboren te Grijssloot, gedoopt te Leens op 30 april 1758, dochter van
    Reinder Reinders Torringa en Aeijlke Alberts Wyrsema (Wyrsum). Zie Groninger
    kwartierstatenboek 2, 220,285.

    **Eibe is getrouwd ( Zuidwolde, 24 juni 1786, huwelijkscontract) te
    Zuidwolde (Bedum) op 17 juli 1786 met Rendel Jans, van Delfzijl.

    ***Leentje (Magdalena) is getrouwd ca. 1775 met (1) Derk Omges en getrouwd
    voor 1786 met (2) Klaas Jacobs.

    ****Nicolaaske Clasens, overleden voor 12 april 1781, is getrouwd
    (Oosterwijtwerd, 15 april 1775, huwelijkscontract) te Westerwijtwerd op 7
    mei 1775 met Pieter Tonnis.

    *****Evert is getrouwd te Den Andel op 19 april 1788 met Nieske Reintjes
    Vos, geboren te Den Andel op 23 april 1760, overleden te Baflo op 26
    december 1805, dochter van Reintje Jans Vos en Anje Haijkes. Zie:
    http://members.planeteer.com/~verster/grongen/grofm109.htm#KD

    Driewes Onnes, overleden voor 1721

    In 1721 betaald Driewes Onnes weduwe in de verponding van 64 grazen (dit
    laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is
    de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen.

    Driewes is getrouwd met een onbekende vrouw

    Kinderen: Onne Driewes*, overleden tussen 1756 en 1767; Klaas Driewes,
    landbouwer op boerderij "Het Heem" te Westerwijtwerd overleden tussen 23
    juni 1754 en 23 juni 1755 (zie boven)

    *Onne (van Leermens) is getrouwd te Leermens op 3 mei 1733 met Trientje
    Douwes, van Godlinze. Trientje is later getrouwd met Harm Veenekamp.
   • Geert Kamphuis
    Bert en Wiggert, Hierbij de Evenhuis gegevens zoals die in mijn database voorkomen. De bronnen worden (nog) niet goed door GDPro uit de Gedcom overgenomen,
    Message 3 of 8 , Feb 7, 2003
     Bert en Wiggert,

     Hierbij de Evenhuis gegevens zoals die in mijn database voorkomen.
     De bronnen worden (nog) niet goed door GDPro uit de Gedcom overgenomen, maar
     worden slechts summier in de opmerkingen geplaatst.[Geert Kamphuis] Gens
     Nostra 1972 heeft betrekking op kwartierstaat van Kloosterhuis.

     Ik heb Maria Evenhuis (nog) niet in het geheel kunnen plaatsen.


     mvg,

     Geert Kamphuis.

     Kwartierstaat van Drewes Aaldriks Evenhuis
     Generatie I     1. Drewes Aaldriks Evenhuis, geb. te Bellingweer 24 mrt 1797, ged. te
     Bellingweer 9 apr 1797, ovl. na 30 mrt 1863 zn. van Aaldrik Rudolfs Evenhuis
     en Martje Drewes, tr. te Groningen 13 mei 1827 met Aaltje Geerts, geb. te
     Leek 6 mrt 1805, ged. te Leek 17 mrt 1805, dr. van Geert Harms Engels en
     Aaltje Klaasen Stuur.

     Generatie II     2. Aaldrik Rudolfs Evenhuis, ged. te Noorddijk 25 nov 1764, ovl. te
     Groningen 16 nov 1838 zn. van Rudolph Aaldriks Evenhuis en Jacobjen Jans,
     relatie.

     3. Martje Drewes.


     Generatie III     4. Rudolph Aaldriks Evenhuis, Gens Nostra 1972. zn. van Aeldert Albartus
     en Cornelia Heinens, tr. te Noorddijk 27 sep 1751, Gens Nostra 1972.

     5. Jacobjen Jans, geb. te Zuidwolde circa 1725 dr. van Jan Hindriks en
     Sytske Jacobs.

     Uit dit huwelijk

     2a. Jannes Rudolfs, geb. te Noorddijk, ged. te
     Noorddijk 22 aug 1751, landbouwer te Garmerwolde, ovl. te Garmerwolde 18 nov
     1837, tr.(1) te Loppersum circa 1793 met Trijntje Kornelis Hamminga, ged. te
     Loppersum 9 aug 1765, landbouwer te Garmerwolde, ovl. te Garmerwolde 22 sep
     1840, dr. van Kornelis Hommes Hamminga en Anje Fokkes, tr.(2) apr 1780 met
     Hiltje Euwkes, geb. te Noorddijk circa 1755.

     2b. Zijtske Rudolfs, ged. te Noorddijk 11 mrt 1753,
     tr. te Noorddijk 5 nov 1780 met Arend Alders, geb. te Emden.

     2c. N. Rudolfs, ged. te Noorddijk 20 apr 1755.

     2d. Antje Rudolfs, ged. te Noorddijk 9 jan 1757, tr.
     te Zuidwolde 30 jul 1780 met Jan Sebes, geb. te Zuidwolde.

     2e. Jakob Rudolfs, ged. te Noorddijk 29 apr 1759.

     2f. Jakobje Rudolfs, ged. te Noorddijk 15 feb 1761,
     tr. te Noorddijk 1794 met Jan Jacobs, geb. te Westeremden.

     2g. Albertus Rudolfs, ged. te Noorddijk 6 nov 1763,
     ovl. te Noorddijk voor 22 apr 1770.

     2h. Aaldrik Rudolfs, ged. te Noorddijk 25 nov 1764,
     volgt 2, relatie met Martje Drewes, volgt 3.

     2i. Cornelis Rudolfs, ged. te Noorddijk 8 nov 1767,
     ovl. te Noorddijk 26 okt 1810 DTBL Noorddijk, tr. te Noorddijk met Geertruit
     Sierts.

     2j. Albertus Rudolfs, ged. te Noorddijk 22 apr
     1770.

     Generatie IV     8. Aeldert Albartus, keuter of kleine boer te Sleen.

     Gens Nostra 1972, relatie, Gens Nostra 1972.

     9. Cornelia Heinens, Gens Nostra 1972.

     10. Jan Hindriks, geb. circa 1696, van Middelbert, relatie.

     11. Sytske Jacobs, geb. te Zuidwolde circa 1700.

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • simothecat <Jan.Verster@kwantlen.ca>
     ... Reintjes ... My web site has moved, so the correct reference is: http://www3.telus.net/verster/grongen/grofm109.htm#KD Jan Verster
     Message 4 of 8 , Feb 8, 2003
      --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "bert schut"
      <bert.schut.md@p...> wrote:

      > *****Evert is getrouwd te Den Andel op 19 april 1788 met Nieske
      Reintjes
      > Vos, geboren te Den Andel op 23 april 1760, overleden te Baflo op 26
      > december 1805, dochter van Reintje Jans Vos en Anje Haijkes. Zie:
      > http://members.planeteer.com/~verster/grongen/grofm109.htm#KD

      My web site has moved, so the correct reference is:

      http://www3.telus.net/verster/grongen/grofm109.htm#KD

      Jan Verster
     • Hans Homan Free
      Hallo Allemaal, In mijn kwartierstaat komt ook de genoemde Drewes Onnes voor. Zie onder voor een voorlopige genealogie. N.B.: Het (geschatte) leeftijdsverschil
      Message 5 of 8 , Feb 9, 2003
       Hallo Allemaal,

       In mijn kwartierstaat komt ook de genoemde Drewes Onnes voor. Zie onder voor
       een voorlopige genealogie. N.B.: Het (geschatte) leeftijdsverschil tussen
       Drewer en Jan Onnes in generatie 2 is erg groot, mogelijk is dit fout.

       Ik hou me aanbevolen voor aanvullingen.
       Generatie I       I Onne N.N.

       Kinderen:

       1. Drewes Onnes, geboren circa 1660 (zie IIa).

       2. Jan Onnes, geboren circa 1700 te Leermens (zie

       IIb).       Generatie II       IIa Drewes Onnes, geboren circa 1660, zoon van Onne N.N.

       (zie I).

       In 1721 betaald Driewes Onnes weduwe in de verponding

       van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de meeden),

       eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van

       Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5

       grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader

       Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de

       beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot

       18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers

       uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.

       1803 de weduwe van Willem Jacobs. 1808 Jacob Willems

       Bos.

       De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de

       Lutjerijp 2 te Leermens. (Boerderijenboek 't Zandt)

       Kinderen:

       1. Marieke Drewes, geboren circa 1695 te Leermens,

       begraven op 13-05-1765 te Uithuizermeeden.

       Gehuwd voor de kerk op 28-03-1723 te

       Uithuizermeeden met Jan Reinders, gedoopt op

       05-07-1696 te Uithuizermeeden, zoon van Reinder

       Jans en Marretien Allerts.

       2. Onno Drewes, geboren circa 1695 te Leermens.

       Genoemd als oom bij h.c. van Reinder Jans

       Onne Drewes en Trijntje Douwes in de Zeerijp en

       Ties Geerts en Jantje Douwes verkopen 14 juni 1754

       aan Pieter Freerks en Pieterke Tiddes een behuizing

       met Friese schuur met het recht van beklemming van

       83,5 grazen, huur f 313,- en 14,5 stuiver en de

       overdracht van 13 grazen vrij land, huur f 86,-,

       doende in de verponding van 91 grazen, gelegen en

       staande aan de Oude Dijk te Godlinze, zo door hen

       is bewoond en gebruikt.(Boerderijenboek 't Zandt)

       Onno en Trientje betaalden in 1755 zijlschot over

       61 grazen waarvan 40 grazen in de Zeerijpster eed

       en 21 grazen in Wijnjetilster eed waren gelegen.

       Eigenaar der landerijen was de Heer van

       Nienoord.(nu 'Ippingaheerd', Terhornseweg 3 te

       Zeerijp)

       In 1771 verkopen Harm Veenekamp en Trijntje Doewes

       een boerderij met beklemming van 70 grazen, vaste

       huur f 130,-, eigen aan Mw. van Nienoord, aan

       Tjaard Jans en Geertruid Renses.

       Gehuwd voor de kerk (1) op 13-12-1722 te Ham met

       Jantje Jans, geboren te Den Ham.

       Gehuwd voor de kerk (2) op 03-05-1733 te Leermens

       met Trijntje Douwes, geboren te Godlinze.

       3. Klaas Drewes.

       R.A. LVI.d. 12 april 1781. Drewes Clasens te

       Zuidwolde, Tidde Clasen woonachtig op Maarslag,

       Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen,

       geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs,

       woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter

       Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij

       wijlen Nicolaaske Clasens en Evert Reinders tesamen

       erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers

       tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en

       beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan

       den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius

       Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de

       eerste Comparanten haar 30 grasen land of de

       gerechte derde part ongescheiden in 't negentig

       grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder

       Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn

       behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens.

       Verkocht voor 2100 Guldens.

       Gehuwd met Antje Tiddens.       IIb Jan Onnes, geboren circa 1700 te Leermens, zoon van

       Onne N.N. (zie I).

       Gehuwd voor de kerk (1) op 14-04-1732 te Leermens met

       Mayke Ewes, geboren circa 1712 te Leermens, dochter van

       Popko Ewes, kerkvoogd, ouderling, en Swaantje Jurriens.

       Gehuwd voor de kerk (2) op 01-04-1742 te Leermens met

       Trijntje Ennes.

       Uit het eerste huwelijk:

       1. Magdalena Jans, geboren op 02-04-1734 te Leermens,

       gedoopt op 09-04-1734 te Leermens.

       2. Swaantje Jans, gedoopt op 24-02-1736 te Leermens,

       overleden op 05-01-1811 te Uithuizermeeden.

       Gehuwd (1) op 04-06-1756 te Uithuizermeeden (h.c.),

       gehuwd voor de kerk op 04-07-1756 te

       Uithuizermeeden met Reinder Jans, gedoopt op

       13-02-1724 te Uithuizermeeden, overleden op

       15-10-1782 te Uithuizermeeden, begraven op

       18-02-1782 te Uithuizermeeden, zoon van Jan

       Reinders en Marieke Drewes.

       Getuigen h.c.:

       Zijn kant: Marieke Drewes, moeder, Derk Jans,

       broer; Drewes Onnes, broer.

       Haar kant: Fokke Evers, oom en voorstander; Onne

       Drieuwes, oom en sibbevoogd; Claas Ebes vreemde

       voogd; Jurjen Reinders, oom. Gehuwd voor de kerk

       (2) op 12-03-1784 te Uithuizermeeden met Derk

       Pieters, geboren te Usquert.

       Gehuwd voor de kerk (3) op 26-05-1805 te

       Uithuizermeeden met Berend Aljes Lentema, gedoopt

       op 18-03-1770 te Oosternieland, zoon van Alje

       Luitjens en Anna Berents.

       3. Lummina Jans, gedoopt op 20-03-1739 te Leermens.

       4. Aaltje Jans, gedoopt op 20-03-1739 te Leermens.

       -=# Opgemaakt via PRO-GEN #=-

       Met Vriendelijk Groeten

       Hans Homan Free
       http://home.hetnet.nl/~homanfree/       [Non-text portions of this message have been removed]
      • D.Franzen
       Bert, Wat leuk om iets over boerderijen in Westerwijtwerd te weten. Ik n.l. thuis een plaat hangen van een boerderij in Westerwijtwerd. Verder zoek ik naar
       Message 6 of 8 , Feb 12, 2003
        Bert,

        Wat leuk om iets over boerderijen in Westerwijtwerd te weten.
        Ik n.l. thuis een plaat hangen van een boerderij in Westerwijtwerd.
        Verder zoek ik naar alles van Franzen.

        Mvg Derk Franzen

        > 12. Klaas Drewes, landbouwer op boerderij "Het Heem" te Westerwijtwerd,
        > overleden tussen 23 juni 1754 en 23 juni 1755
        >
        > Klaas is getrouwd voor 1739 met
        >
        > 13. Anje Tiddes, overleden voor 12 april 1781
        >
        > Anje is later getrouwd te Oosterwijtwerd op 17 september 1756 met Jan
        > Everts, landbouwer op boerderij "De Palen" te Westerwijtwerd, overleden
        na
        > 12 april 1781, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks.
       • Henk en Leonore
        Hoi allemaal, Ik heb als vierde kind van Drewes Onnes nog staan Anje Driewes, ov. 23-04-1790 Oosterwijtwerd. Zij was getrouwd voor 1734 met Olgert Huges, geb.
        Message 7 of 8 , Feb 12, 2003
         Hoi allemaal,

         Ik heb als vierde kind van Drewes Onnes nog staan Anje Driewes, ov. 23-04-1790 Oosterwijtwerd. Zij was getrouwd voor 1734 met Olgert Huges, geb. rond 1716, zoon van Huge Olchers van Uitwierda en Geertjen Derks van Wirdum (tr. 09-03-1688 Wirdum).

         Betreffende het leeftijdsverschil: gezien de huwelijksdata van de kinderen zou de geboortedatum van Drewes Onnes ook rond 1680 kunnen liggen. Of zijn er andere bronnen waaruit zijn leeftijd geschat kan worden?

         Betreffende Claes Drewes: volgens Bierumer Boerderijenboek blz. 552 (H15, een thans verdwenen boerderij te Holwierde): Op 12-03-1701 had Claes Drewes 50 grazen land overgenomen middels naarkoop van Tamme Jans te Katmis. Deze Tamme Jans had dit weer verkregen van Unico Ripperda Heer van Weldam en Olidam, Drost van Twenthe, op 07-06-1700.
         In 1703 schaft Claes zich een huis op eigen grond aan en een jaar later liet hij zich als landdagcomparant registeren. Blijkbaar hertrouwt hij omstreeks 1711, want in dat jaar kocht hij de voorkinderen van zijn vrouw uit. De zoon Drewes Claesen werd in 1714, als eigenerfde, landdagcomparant. Hij stond in 1721 geregistreerd als volle eigenaar van 49 grazen. Bronnen volgens Bierumer Bboek: RAG OA 738 Holwierde en RAG SA 2146.

         Henk Blok
         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Hans Homan Free <homanfree@...>
         Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
         Datum: zondag 9 februari 2003 15:11
         Onderwerp: [groningen-genealogy] Evenhuis, Drewes Onnes


         Hallo Allemaal,

         In mijn kwartierstaat komt ook de genoemde Drewes Onnes voor. Zie onder voor
         een voorlopige genealogie. N.B.: Het (geschatte) leeftijdsverschil tussen
         Drewer en Jan Onnes in generatie 2 is erg groot, mogelijk is dit fout.

         Ik hou me aanbevolen voor aanvullingen.
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.